- Reklama -

Panevėžio apygardos teismo posėdyje buvo galima susidaryti įspūdį, kad R.Šileika yra ne prokuroras, o naujasis Laimutės Stankūnaitės advokatas (Dominyko Kiaunės nuotraukos)

Panevėžio apygardos teismui nebūtų reikėję nagrinėti Aido ir Neringos Venckų skundų dėl prokuroro B. Maculevičiaus 2010-02-23 nutarimo panaikinimo, jeigu pedofilijos bylą tyręs prokuroras R.Šileika būtų paprašęs teismo sugrąžinti bylą į prokuratūrą. Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras R.Šileika liko ištikimas pirminei Generalinės prokuratūros pozicijai – pedofilijos byla jau ištirta, Laimutei Stankūnaitei įtarimų pateikti nėra pagrindo.

„Karšto komentaro“ duomenimis, Panevėžio apygardos teismo posėdyje buvo galima susidaryti įspūdį, kad R.Šileika yra ne prokuroras, o naujasis Laimutės Stankūnaitės advokatas.

Kaip žinia, Panevėžio miesto apylinkės teisėja S.Jakštienė, išnagrinėjusi advokato Aido Venckaus ir mažametės D.Kedžio dukrelės tetos Neringos Venckienės skundus dėl prokuroro B. Maculevičiaus 2010-02-23 nutarimo panaikinimo, skundus atmetė kaip nepagrįstus.

Teisėja S. Jakštienė nutartyje nurodė: „Susipažinus su skunduose nurodytais argumentais, visa pateikta baudžiamosios bylos medžiaga, matyti, kad nėra jokių objektyvių duomenų, jog pareiškėjų skunduose nurodytos aplinkybės leistų teigti, jog buvo padaryti veiksmai, turintys nusikalstamų veikų požymių. Prokuroras R. Šileika savo nutarime kruopščiai išanalizavo byloje surinktus duomenis, išsamiai išnagrinėjo esamą medžiagą, ją aptarė ir, įvertinęs jų visumą, priėmė motyvuotą sprendimą. Šios prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotojas B. Maculevičius detaliai atsako į kiekvieną pareiškėjų A. ir N. Venckų teiginį, atsakymus pagrįsdamas ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kas rodo, kad pareiškėjų skundai prokuroro buvo ištirti atsakingai ir kompetentingai, motyvuojant atsakant į kiekvieną skunduose pateiktą argumentą ir pagrįstai konstatavo, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Tiek prokuroras R. Šileika, tiek prokuroras B. Maculevičius, vertino surinktus duomenis, analizuodami jų visumą, aptarė ir šalino prieštaravimus tarp jų“.

Teisėja S. Jakštienė nurodė, kad pareiškėjų prašymai atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus (kaip, pvz., liudytojus L. ir V. Kedžius suvesti akistaton su liudytoja L. Lavaste, nustatyti nurodytų MRT IMEI numerius, o jų pagrindu išreikalauti įeinančių ir išeinančių skambučių suvestines, siekiant nustatyti įvykio situaciją apžiūrėti įvykio vietą) prokuroro buvo atmesti tinkamai, nes šie duomenys yra nereikšmingi bylai, kadangi jie neįrodo ar nepaneigia nė vienos iš byloje įrodinėtinų aplinkybių.

Kadangi teisėjos S.Jakštienės nutartis buvo surašyta vos keliuose lapuose ir labai abstrakti, tikimasi, kad Panevėžio apygardos teismas, penkias valandas trukusiame teismo posėdyje nagrinėjęs Aido ir Neringos Venckų skundus, atsakys į tuos klausimus, į kuriuos neatsakė žemesnės instancijos teismo teisėja:

Kodėl neįvykdyta Vilniaus apygardos teismo galutinė ir neskundžiama 2009-10-06 nutartis ir L. Stankūnaitei nepareikšti įtarimai?

Kodėl skundą dėl prokuroro R. Šileikos nutarimo išsprendė vyr. prokuroro pavaduotojas B. Maculevičius, kuris buvo įtrauktas kartu su R. Šileika į tą pačią tyrimo grupę ir jam buvo pavesta kontroliuoti ikiteisminio tyrimo proceso eigą, t.y. R. Šileikos veiksmus? Ar prokuroras B. Maculevičius nebuvo šališkas, jeigu jis buvo tiesiogiai atsakingas už ikiteisminio tyrimo organizavimą ir vadovavimą jam?

Kodėl neteisingai kvalifikuota nusikalstama veika? Kaip mažamečių tvirkinimas (BK 153 str.) kvalifikuojami seksualinių veiksmų – lytinio santykiavimo, kitokios lytinės aistros tenkinimo su partneriu (suaugusiu asmeniu), masturbacijos, ekshibicionizmo – atlikimas mažamečio akivaizdoje, mažamečių lenkimas, vertimas atlikti seksualinius veiksmus tarp savęs ar su savimi, pornografijos demonstravimas mažamečiams ar kitoks intelektualinis tvirkinimas – amoralūs pasakojimai apie seksualinio potraukio tenkinimą ir pan. Tuo tarpu lytinės aistros tenkinimas su mažamečiu kitokio fizinio sąlyčio būdu (BK 150 str. 4 d.) kvalifikuojamas tada, kai siekiama seksualinio pasitenkinimo mažamečiui fiziškai kontaktuojant su lytinę aistrą tenkinančiu asmeniu lytiniais organais, rankomis, liežuviu, kitomis kūno dalimis.

Kodėl laižymas liežuviu nekvalifikuojamas pagal BK 150 str. 4 d.?

Kodėl L. Stankūnaitė sutrukdė 2008-12-30 apklausą, jeigu ji į apklausą nebuvo kviečiama, kodėl ji įsiveržė į mažametės nukentėjusios apklausos kambarį?

Kodėl neįvertintas L. Stankūnaitės elgesys, kuris detalizuotas nukentėjusios parodymuose?

Ar galėjo būti nors teorinių galimybių kaltinamajam pedofilija A. Ūsui galimai tvirkinti ar seksualiai išnaudoti mažametę, tai yra atlikti seksualinės prievartos veiksmus mažametės nukentėjusios atžvilgiu, nežinant apie tai jos motinai, kurios žinioje buvo mažametė?

Kodėl neįvertinta A. Ūso ir L. Stankūnaitės reakcija tyrimu poligrafu (melo detektoriumi)? Kodėl tyrimą atliko, jeigu jo nevertino?

Kodėl įvertinta tik viena mažametės apklausa? Kodėl nevertinti dar keturių mažametės apklausose duoti parodymai?

Kodėl neįvertinta mažametės tėvo Drąsiaus Kedžio filmuota medžiaga?

Kodėl neįvertinta Rokiškio psichiatrinės ligoninės mažametės psichologinio tyrimo išvada ir Londone gyvenančios specialistės išvada?

Kodėl neapklaustas liudytoju Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos ministerijos vadovas K. Daškevičius apie jo visuomenės informavimo priemonėse išsakytas aplinkybes, susijusias su mažametės ekspertize?

Kodėl nepadarytos galimai prievartavusių asmenų pokalbių įrašų visos stenogramos? Kodėl padarytos tik kelios?

Kodėl neįvertinti mažametės močiutės L. Kedienės, tėvo D. Kedžio, tetos N. Venckienės parodymai?

Kodėl prokuroras R. Šileika 2009-10-23 organizavo mažametės apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kuri truko penkias valandas, tačiau mažametės parodymų nevertino? Ar ta apklausa buvo organizuojama tikintis, kad praėjus beveik metams laiko nuo galimos seksualinės prievartos pabaigos mažametė jau bus pamiršusi patirtą košmarą ir neatpažins po trijų valandų apklausinėjimo ją galimai prievartavusių asmenų?

Kodėl mažametės apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu atpažinimui buvo pateiktos 36 nuotraukos?

Kodėl A. Ūso nuotrauka buvo pateikta su ūsais?

Kodėl A. Furmanavičiaus nuotrauka buvo nežinia kada daryta?

Kodėl kita mažametė buvo apklausta Vaiko kambaryje, dalyvaujant motinai?

Kodėl neįvertinti gydytojų parodymai apie tai, kad viena iš diagnozuotų sveikatos sutrikdymo, susijusios su išmatų nelaikymu, priežasčių gali būti lytiniai santykiai su mergaite per tiesiąją žarną?

Kodėl teismo ekspertui J. M. Paliuliui nebuvo užduotas klusimas, ar praėjus 9 mėnesiams nuo galimo seksualinio prievartavimo pabaigos, yra nors teorinė galimybė surasti tokio nusikaltimo pėdsakus?

Kodėl nebuvo bandyta nustatyti galimai prievartavusių asmenų naudotų MRT aparatų IMEI numerių ir juose naudotų SIM kortelių skaičiaus bei jų abonentinių numerių?

Kodėl metinėje pajamų deklaracijoje L. Stankūnaitė nurodo naudojamo telefono numerį, iš kurio skambinta J. Furmanavičiaus galimai sužadėtinei?

Kodėl L. Stankūnaitė iki ikiteisminio tyrimo pradžios per 2008 metus sugebėjo uždirbti virš 60 000 litų? Kodėl L. Stankūnaitė, prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, metė taip gerai apmokamą darbą?

Apie kokį pažįstamą, kurio mirtį išpranašavo L. Stankūnaitei būrėja, ji kalbėjo su V. Naruševičiene 2009-10-05?

Kodėl neįvertinti A. Ūso pokalbiai telefonu apie teisėją J. Furmanavičių?

Kodėl iš bylos dingę gautos galimai prievartavusių asmenų išklotinės? Kodėl su jomis negalėjo susipažinti mažametės atstovai?

Kodėl įvertintina dviejų kaltinamųjų kitoje byloje duoti parodymai apie Kleboniškio mišką?

Panevėžio apygardos teismas savo sprendimą, ar bus sugrąžinta pedofilijos byla į prokuratūrą – ar bus perkvalifikuoti kaltinimai A.Ūsui ir ar bus L.Stankūnaitei pareikšti įtarimai, paskelbs spalio 11 d.

Kaip žinia, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras R.Šileika taip skubėjo atiduoti pedofilijos bylą į teismą – neva kad greičiau prasidėtų teismo procesas, kad pažeidė BPK ir nelaukė, kol praeis visos apskundimo procedūros. Todėl dabar prokurorų privirtą košę yra priversti srėbti teisėjai. KK šaltinių duomenimis, Panevėžio apygardos teismas pastaruoju metu yra ypač spaudžiamas Generalinės prokuratūros – dviem teisėjams, išdrįsusiems nušalinti Generalinės prokuratūros prokurorą vienoje byloje, buvo iškeltos bylos dėl dešros ir dėl alkoholio butelio, dabar vienai teisėjai siekiama atimti mantiją dėl esą suklastoto nedarbingumo pažymėjimo savo dukrai. Manoma, kad tai – spaudimas teisėjams, kad šie priimtų pedofilijos byloje tokį sprendimą, kokio reikia Generalinei prokuratūrai – atseit priešingu atveju ir jiems gali grėsti kolegų likimas.

KK inf.

2010-09-16

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!