- Reklama -
Generalinės prokuratūros prokuroras A.Mažeika (KK nuotr.)

Penktadienį, rugpjūčio 13-ąją, Generalinėje prokuratūroje įvyko spaudos konferencija, kurioje Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir tyrimo korupcijos departamento prokuroras Aidas Mažeika informavo, jog nuspręsta skirti tarptautinę D.Kedžio kūno teismo medicinos ekspertizę. „Karšto komentaro“ skaitytojams pateikiame visą spaudos konferencijos medžiagą.

2010-08-13 spaudos konferencija Generalinėje prokuratūroje

Aidas Mažeika: Šiandien Generalinėje prokuratūroje buvo gauta papildoma teismo medicinos specialistų išvada. Specialistai dar kartą patvirtino, kad sužalojimai Drąsiui Kedžiui padaryti po mirties.

Išvadoje nurodyta, kad dalis sužalojimų galėjo atsirasti veidu remiantis į ant žemės buvusius nelygumus, neatmetama sužalojimų padarymo galimybė apžiūros įvykio vietoje metu, įpakuojant pervežimui, transportuojant ir apžiūrinėjant.

Tuo pačiu specialistai konstatavo, jog kai kada priešmirtinės kūno audinių reakcijos gali nebūti, kai sužalojimai atsiranda mirimo metu, mirties agonijoje. Taip pat neatmeta, kad Drąsiui Kedžiui nustatyti sužalojimai ar bent dalis iš jų galėjo atsirasti agonijos ar mirties metu.

Siekiant išsklaidyti bet kokias abejones atliekame ikiteisminiame tyrime ir į procesą įtraukti nukentėjusiuosius, priimtas sprendimas paskirti teismo medicinos ekspertizę ir paprašyti ją atlikti užsienio ekspertus. Tuo metu nukentėjusieji įgyja teisę pateikti klausimus, pasiūlyti ekspertus bei ekspertines įstaigas ir pateikti papildomą medžiagą ekspertizei. Apie tokį sprendimą nukentėjusieji yra informuoti.

-Ar tai reiškia, kad bus atliekama Drąsiaus Kedžio palaikų ekshumacija?

-Jeigu užsienio ekspertams nepakaks duomenų, kurie bus pateikti, t.y. magnetinis rezonansas, tyrimo tomografija, išvados, filmuota medžiaga, bus sprendžiamas klausimas ir dėl šito.

-Tačiau jau anksčiau jūs kreipėtės į Danijos, Šveicarijos, Vokietijos, Rusijos ekspertus?

-Buvo kreipimasis. Jiems buvo tiktai pateikta kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso medžiaga. Tik. Skaitmeninės laikmenos. Kadangi mūsų ekspertai dar neturi pakankamos patirties dirbti būtent su šia medžiaga. Kita medžiaga, t.y. skrodimo duomenys, jiems nebuvo pateikta. Ir jie savo išvadas darė tiktai iš dalies tos medžiagos, kuria disponavo Lietuvos ekspertai. Dėl to ten konkrečių išvadų ir nėra.

-Į kokių šalių užsienio ekspertus planuojate kreiptis?

-Sprendžiam. Ko gero, bandysim prašyti Vokietijos pagalbos.

-Drąsiaus Kedžio artimieji teigia suradę galimą Kedžio buvimo vietą prieš mirtį. Ar jūs ją apžiūrėjote?

-Yra ikiteisminio tyrimo grupės nariai ir jiems duotas nurodymas apžiūrėti tą vietą.

Norėdamas pasinaudoti proga, norėčiau nukentėjusiuosius paraginti aktyviau dalyvauti procese, o ne už jo ribų. Tokiu atveju turėtų būti prašymas, ir mes nuvyktume į tą vietą apžiūrėti. Tai būtų naudinga tuo, kad vis dėlto važiuotų specialistai, turintys tam tikrą įrangą, geresnius įgūdžius pėdsakų radime. O dabar nežinau, kas tą vietą apžiūrinėjo. Su tokiom apžiūrom galima ir sugadinti įvykio vietą, sunaikinti pėdsakus.

-O papildoma ekspertų išvada jums, kaip prokurorui, suteikė daugiau aiškumo, ar nesuteikė?

-Nei suteikė, nei nesuteikė. Tiesiog pagal pirminę išvadą buvo suformuluotos, sakysim, galimos trys versijos ir specialistai pasakė, kad visos trys versijos yra galimos.

-O plaukas D.Kedžio rankoje? Ar yra atsakymas, kieno tas plaukas?

-Yra atsakymas – tai Kedžio plaukas. Gal kadangi pakankamai yra nušviesta, kas buvo padaryta anksčiau, tai aš gal šiek tiek pasakysiu, kas per dvi savaites dar buvo sužinota.

Buvo gauta specialistų išvada dėl DNR ant pinigų, tai nebuvo rasta atitinkamų identifikacinių DNR pėdsakų.

Buvo gauta specialistų išvada dėl avalynės pėdsako, kad avalynės pėdsakas yra paliktas ne tirti pateiktu batu, o ant jo esančių dirvožemio dalelių nepakanka identifikavimui.

Buvo dar paskirtas tyrimas dėl šūvio pėdsakų. Buvo gauta šiek tiek įdomi specialistų išvada, tačiau besiaiškinant paaiškėjo, kad pas mus skirtingos ekspertinės įstaigos taiko skirtingas šūvio tyrimo metodikas, dėl to atsirado tokie nesusipratimai išvadose dėl šūvio pėdsakų.

Ginklą tyrė policijos kriminalistinio centro ginklų ekspertai, kurie ieško tik vieno tam tikro junginio, kuris būdingas šūvio pėdsakui.

Rūbus gi tyrė teismo medicinos ekspertizės centro specialistai, kurie ieško ne tik to vieno, bet kelių šūvio junginių pėdsakų. Todėl, sugretinus šiuos du tyrimus, gavosi taip, kad rūbų yra šūvio pėdsakų, kurių nėra ant ginklo. Bet, pasirodo, ant ginklo tų šūvio pėdsakų nebuvo ieškoma.

Taip pat ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo gauti duomenys apie tai, kad Drąsius Kedys vartojo raminamuosius vaistus iki spalio 5 d. ir yra gauti duomenys, kad tokie vaistai jo šeimos gydytojo nebuvo skirti.

Taip pat buvo išsiaiškintas laikas, kada buvo gautas pranešimas, kada buvo aptiktas lavonas, t.y. nesutapimai laike tarnybinių pranešimų.

Paaiškėjo, kad tas pats tyrėjas 6.49 val. buvo gavęs pranešimą apie galimą vagystę Karmėlavos kapinėse. Surašė tarnybinį pranešimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą. Po to jisai buvo išvykęs į įvykio vietą Šlienavoje jau, ant to paties dokumento surašė naują tarnybinį pranešimą dėl kito ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tačiau nepakeitė datos.

-Ar patys prokurorai tiki, kad nauja ekspertizė duos ką nors naujo? Konsultavotės su užsienio ekspertais, galiausiai buvo pakartotiniai tyrimai…

-Čia ne pakartotiniai – čia yra papildomi. Pakartotiniai yra skiriami, kada netikima, abejojama pirminiais.

-Ar tikisi prokurorai ko nors naujo iš užsienio ekspertų?

-Niekada nežinai, kas gali būti. Na, tikėtis, nesitikėt… Gausim išvadas, pamatysim.

-O kaip dėl kojos? Kokia ten žymė toje vietoje, kur išimtas kaulas? Nes artimieji galvoja, kad toje vietoje buvo arba sulaužytas, arba sutraiškytas kaulas?

-Ne, kaulas… Jisai, jisai, jisai yra net neišmestas, jisai yra pas, pas ekspertus… Ir nežinau, ar jį užsienio ekspertams pateikt, ar, ar… artimieji gali pateikt (prašymą – G.G.) susipažint su tuo kaulu ir pamatys, kad nei lūžio pėdsakų…

-Ar nustatyta, nuo ko ta žymė tokia tamsi ant kojos?

-Ekspertai aiškina kaip lavondėmę. Savaitei praėjus, kaip lavondėmę.

-Kokia ekspertizė dabar bus skiriama? Fizinė, cheminė?

-Bus daug klausimų jiems užduota. O ekspertai geriau žino, kokius papildomus tyrimus skirti, kad būtų atsakyta į klausimus. Mus domina atsakymai į klausimus, o pats procesas eina… ekspertai pasirenka metodikas.

-Kokius klausimus prokuratūra konkrečiai nuo savęs siųs užsienio ekspertams?

-Jie dar bus formuluojami.

-Bet Kedžio artimieji sako, kad tie sužalojimai pakankamai gilūs, tai ar jie galėjo būti padaryti transportuojant, įpakuojant kūną?

-Aš jums specialistų išvadą perskaičiau. Aš esu linkęs labiau tikėti specialistais.

-O kaip žolės, kuriomis buvo aplipęs kūnas – ir po pažastimis, ir ant kojų?

-Tam, kad būtų galima pradėti greitai tirti nusikaltimą, aiškintis, visada įvykio vietos apžiūros metu yra pakeliami rūbai, siekiant nustatyti, ar yra padaryti sužalojimai ir kokie. Todėl natūralu, kad įvykio vietoje apžiūrint lavoną, pakėlus rūbus, galų gale įvykio vietos apžiūros metu ir tatuiruotė iš karto buvo fotografuojama, natūralu, kad kažkiek žolių prikimba prie kūno, lieka.

-Reiškia, buvo išrengtas vietoje?

-Taip. Ne išrengtas, bet buvo pakelti drabužiai pažiūrėt lūžio, šūvio pėdsakų, ta prasme sužalojimų.

-Ar aišku, kur Kedys buvo iki mirties?

-Tai tiriama.

-Ar nepaaiškėjo naujų detalių?

-Ne, skelbtinų – ne.

-Jūs pasakėte, kad užsienio ekspertai bus kviečiami, siekiant išsklaidyti abejones. Kam kilo tų abejonių? Gal galėtumėte paaiškinti plačiau motyvą, kam iš viso tos ekspertizės reikia? Nes generalinis prokuroras D.Valys buvo sakęs, kad apie užsienio ekspertus jisai negalvoja.

-Ne, tai buvo atsakymas į klausimą dėl Danijos ir Šveicarijos specialistų. Kaip jūs žinot, tas konsultavimasis vyko elektroninių laiškų pagalba, ir mes sprendėm klausimą, ar mums jų konsultacijų verta prašyti oficialių. Ta prasme, kaip tyrimo išvadų. Nusprendėm, kad tai kainuos pinigus, kaip generalinis sakė, brangiai, visų antra, buvo su jais bendrauta ir nuo to, kad mes paskirsim tyrimą, nuo to jų nuomonė nebūtų pasikeitusi. Būtų, na, pinigų išmetimas. Todėl mes to nedarėm.

-Tai čia bus pirmas kartas istorijoje, kai jūs kreipiatės į užsienio ekspertus?

-Ne, ne pirmas kartas istorijoje – Pociūno ekspertizė buvo daroma Čekijoje. Apimtys būdavo mažesnės – į tam tikrą klausimą būdavo prašoma atsakyti. Čia jau planuojame visą kompleksą klausimų. Tokio plataus dar nebuvo.

-Kaip dėl tų šūvio pėdsakų? Kaip paaiškėjo? Tai buvo šauta ar ne?

-Aš jums pasakysiu taip. Buvo rastos šešios keletos galbūt nesiekiančių mikronų dalelių šūvių pėdsakai. Kaip paaiškino specialistas, jisai, suprasdamas bylos svarbą, ištyrė didesnį drabužio plotą negu priklausytų atliekant įprastą tyrimą. T.y. atliekant įprastą tyrimą, būtų rasta viena, viso labo dvi dalelės. Tai yra labai mažas kiekis. Vėlgi turėkim omeny tų dalelių radimo lokalizaciją. T.y. trys iš šešių dalelės buvo rastos kišenėse, ir skirtingose kišenėse. Na, tai yra versija, kad kažkas prišaudė į kišenes, prasilenkia kažkaip tai su sveiku protu.

-Tai kaip tos dalelės galėjo atsirasti kišenėse?

-Šiaip tas tyrimas yra skiriamas norint nustatyti artimo šūvio pėdsaką, t.y. kai daug tų dalelių lieka, arba galimybę, kad buvo nešiojamas ginklas. Įprastai ginklą nešiojant kišenėse, arba užsikišus už diržo, lieka tos būtent šūvio dalelės. Tačiau ekspertai duoda kategorišką išvadą dėl ginklo nešiojimo ne tik esant šūvio dalelėm. T.y. šūvio dalelės gali būti ir nenešiojant žmogui – kažkur susilietus ar pan. Jie duoda kategorišką išvadą, kai, pavyzdžiui, randa tepalą nuo ginklo, kai būna būdingi rūbų išsidėvėjimai. T.y. turi būti kompleksas jau tokių sutapimų, kad būtų kategoriška išvada, kad buvo nešiojamas ginklas.

KK inf.

2010-08-15

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!