- Reklama -

Švietimo ir mokslo ministro D.Pavalkio žmona - išteisinta

Kauno apygardos teismas penktadienį išteisino architektę Editą Pavalkienę. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad projektavimo įmonė „Miestprojektas“, kuriai vadovavo E. Pavalkienė, atliko dalį Taikos pr. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstravimo ir viaduko statybos projektavimo darbų ir kaltinimai E. Pavalkienei yra nepagrįsti.

2008 m. kovo 14 d. Kauno savivaldybė pasirašė 2,36 mln. Lt vertės sutartį su AB „Miestprojektas“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“. Sutartyje numatyta atlikti Taikos pr. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstravimo ir naujo viaduko statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros darbus. Konkursas laimėtas viešojo pirkimo būdu pagal mažiausią pasiūlytą kainą.

„Džiaugiuosi, kad teismas įvertino mūsų pateiktus įrodymus ir paskelbė išteisinamąjį nuosprendį. Darbai už kuriuos išrašėme sąskaitas buvo padaryti. Buvo atlikti visi sklypo geodeziniai tyrimai, suprojektuotas 775 m. ilgio viadukas, padarytas sankryžos planas. Savivaldybei pateikta 4 tomų atliktų darbų byla. Prie projekto dirbo 20 žmonių komanda, samdėme subrangovus. Tačiau suprojektavus konstrukcijas ir atlikus inžinerinius skaičiavimus, pakliuvome į aklavietę paaiškėjus, kad viaduko šioje vietoje Kaune pastatyti neįmanoma, nes savivaldybės turimas sklypas yra per mažas. Siūlėme įvairius variantus savivaldybei ir atlikome jų ekonominio naudingumo skaičiavimus. Alternatyviai toje vietoje galima būtų planuoti iškasą arba tunelį. Nesulaukę atsakymo iš Kauno m. savivaldybės, savo iniciatyva sustabdėme projektavimo darbus“,- sako Edita Pavalkienė, tuometinė AB „Miestprojektas“ direktorė.

Savivaldybei buvo pateiktos sąskaitos už dalį atliktų darbų. Kauno m. savivaldybė pervedė į AB „Miestprojektas“ sąskaitą nurodytą sumą (763 000 Lt) , iš kurios buvo sumokėti privalomi mokesčiai valstybei ir atsiskaityta su subrangovais ir partneriais.

Vėlesnės nepriklausomų ekspertų išvados patvirtino, kad šie darbai buvo atlikti (2010-11-16 Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus užsakymu UAB „Ekspertika“ atliktoje ekspertizės išvadoje nurodoma, kad atlikta nuo 1/2 iki 1/8 dalies visų projektavimo darbų).

AB „Miestprojektas“ ne sykį raštu ir žodžiu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl rekonstrukcijos sprendimo priėmimo. Iki šiol atsakymas iš Kauno m. savivaldybės negautas. Kauno m. savivaldybės administracija iki šiol nėra nutraukusi šios projektavimo darbų sutarties ir nei raštu, nei žodžiu nėra pareiškusi jokių pretenzijų bendrovei dėl atliktų darbų apimties ir jų kokybės.

AB „Miestprojektas“ vykdydamas sutartį, kartu su partneriais ir subrangovais, atliko šiuos darbus:

-Parengė žiedinės sankryžos toponuotrauką, kuri apėmė sankryžos sklypo ir požeminių inžinerinių tinklų geodezinius tyrinėjimus;

-Projektuojamos sankryžos planą;

-Atliko viaduko konstrukcijų skaičiavimus (Viaduko perdangos sijos skaičiavimas: Apkrovos; Įrąžos; Metalinės sijos sujungtos su gelžbetonine plokšte (plienbetoninės) geometrinių charakteristikų skaičiavimas; Įtempimų pavojingiausiuose metalinės sijos pjūviuose tikrinimas);

-Parengė pagrindinius viaduko konstrukcijų projektinius sprendinius;

-Apskaičiavo statinio techninius rodiklius;

-Bendrąsias technines specifikacijas.

Žemiau pateikiama įvykių chronologija ir įrodymai liudijantys, kad darbai buvo vykdomi iš karto po sutarties pasirašymo:

2008 03 14 Kauno savivaldybė pasirašė 2,36 mln. Lt vertės sutartį su AB „Miestprojektas“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“.

2008 03 14 pasirašyta subrangos sutartis su AB „Miestprojektas“ su UAB „Geolituka“ Taikos pr., Pramonės pr. transporto mazgo topografinės nuotraukos atlikimui.

2008 03 27 Pasirašyta dvišalė AB „Miestprojektas su UAB Tiltų ekspertų centras“ subrangos sutartis, kurioje UAB “Tiltų ekspertų centras” geologinius tyrimų atlikimui ir viaduko techninio projekto parengimui.

2008 04 14. Projektuotojų iniciatyva įvykusio Kauno m. sav. posėdžio protokolas Nr. 43-5-352. Svarstyti du klausimai: Pirmas. “Taikos pr. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstravimo bei naujo viaduko statybos techninio projekto parengimas”,- priimtas sprendimas projektuoti dviejų lygių sankryžą su estakada Taikos pr. ir palikti esamą žiedą po estakada. (Pristatytos detaliojo plano ir projektavimo užduoties pagrindu parengtos dvi sankryžos schemos su transporto eismo organizavimu. Pirma su estakada per Pramonės pr. ir šviesoforais kairiesiems posūkiams ir antra su estakada per Pramonės pr., paliekant esamą žiedą apačioje. Posėdžio metu buvo nuspręsta projektuoti estakadą virš Pramonės pr., o transporto žiedą palikti esamoje vietoje. ir antras klausimas „Linkuvos g. (nuo Linkuvos g. -Varnių žiedo) iki Žemaičių plento iki Nr. 44) atkarpos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas.

2008 06 28 AB „Miestprojektas“ nusiustas raštas Užsakovui Nr. 10-724 Dėl Taikos pr. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstravimo ir viaduko naujos statybos techninio projekto užduoties patikslinimo. Rašte primenama apie detaliajame plane numatytą žemės poėmį ir apie rastus gana aukštai paklotus inžinerinius tinklus, kas buvo nustatyta UAB „Geolituka“ atliktais geodeziniais tyrinėjimai. Pasiūlyti tolimesni sankryžos projektavimo ir statybos darbų etapai.

2008 07 04 Projektuotojų iniciatyva įvyko Kauno m. sav. posėdis. Protokolas Nr. 600-6-17. Svarstyti du klausimai: Pirmas: „Linkuvos g. (nuo Linkuvos -Varnių žiedo) iki Žemaičių plento iki Nr. 44) atkarpos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas ir antras: “Taikos pr. ir Pramonės pr. sankryžos rekonstravimo bei naujo viaduko statybos techninio projekto parengimas”,- kuriame pristatytas dviejų lygių sankryžos su estakada (viaduku) pjūvis ir pasiūlyti aptarimui trys alternatyvūs galimi sankryžos sprendimo variantai. Parengus planuojamo viaduko pjūvį pagal gatvės kategoriją B1, atlikus konstrukcijų skaičiavimus ir paklojus šiuos sprendinius sklypo plane ant toponuotraukos pastebėta, kad projektavimo užduotyje nurodytas statinys (~775 m ilgio su prieigomis viadukas) netelpa į detaliajame plane nustatytas sklypo ribas. Šiame posėdyje buvo pateiktos galimos transporto schemos ir nutarta: kad bus paskaičiuotos alternatyvių variantų orientacinės kainos: viaduko virš Pramonės pr., iškasos Taikos pr. arba tunelio, Taikos pr. ir Komunalinio ūkio skyrius pateiks visus variantus Kolegijos svarstymui.

2008 07 09 AB „Miestprojektas“ ir UAB „Tiltų ekspertų centras“ pateikė Kauno m. savivaldybei estakados, iškasos ir tunelio variantų preliminarių kainų, privalumų ir trūkumų palyginimą.

Negavus Kauno m. savivaldybės administracijos atsakymo dėl tolimesnio sankryžos projektavimo, AB „Miestprojektas“ 2008 07 30 raštu pranešė Kauno m. savivaldybei, kad, laukiant Užsakovo apsisprendimo projektavimo darbai sustabdyti.

Negavus atsakymo į šį raštą, 2008 09 03 parašytas sekantis, į kurį 2008 10 03 gautas atsakymas, kad Kauno m. savivaldybės administracija iki šiol nėra gavusi ekspertų išvadų, o neturint išvadų negali patikslinti projektavimo užduoties.

Dar kartą dėl šios sutarties vykdymo paklausimas Kauno m. savivaldybei išsiųstas 2008 12 29, į kurį atsakymas taip pat nebuvo gautas.

2010 10 10 iš Kauno apygardos prokuratūros gautas pranešimas apie įtarimą, o 2010 12 30 kaltinamasis aktas.

2011 01 10 Kauno apygardos prokuratūra viešai paskelbė informaciją apie teismui perduodamą baudžiamąją bylą.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!