- Reklama -

Prezidento Valdo Adamkaus kreipimasis į Lietuvos žmones:

“Brangūs Lietuvos žmonės,

Priėmiau sprendimą, kuris turės didelės įtakos Lietuvos nepriklausomybei, jos žmonių ateičiai. Ieškodamas atsakymo, pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtą ir daug aistrų visuomenėje sukėlusį įstatymą dėl atominės elektrinės statybos, įsiklausiau į daugelio nuomones, kad galėčiau atlikti man patikėtą pareigą.

Apie būtinybę Lietuvai išlikti branduolinės energetikos valstybe ir statyti naują modernią elektrinę kalbėjau dar 2002 metų vasarą, kai vyko derybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Sutikome su sąlyga – uždaryti saugią, tačiau pagal pasenusias technologijas pastatytą jėgainę.

Laikas prabėgo greitai, ir atsidūrėme nepavydėtinoje situacijoje. Elektrinė ruošiasi stabdyti paskutinį reaktorių – iki 2009 metų pabaigos jis turi būti uždarytas. Lietuva, neturinti elektros jungčių su Vakarais, tampa priklausoma nuo vienintelio šaltinio Rytuose.

Pradėjome derybas dėl elektros tiltų į Švediją ir Lenkiją. Lenkija sutarčių pasirašymą sieja su nauja jėgaine Lietuvoje.

Tuos pačius lūkesčius yra išsakiusios ir potencialios partnerės elektrinės statyboje – Latvija ir Estija, kurios taip pat tikisi papildyti augančios energijos poreikius. Taigi Lietuva TURI pastatyti vis žadamą naują atominę jėgainę.

Kartu su įvairių sričių specialistais – valstybinių priežiūros ir kontrolės institucijų atstovais, nepriklausomais finansų ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarėme ir išnagrinėjome šio įstatymo keliamas rizikas ir grėsmes bei galimybes jas suvaldyti.

Projekte dalyvaujančio privataus verslo – „NDX energija“ atstovas man viešai patvirtino apie įsipareigojimą dalyvauti jėgainės statyboje ir garantuoti Lietuvos energetinę integraciją su Vakarų Europa.

Ieškojau priimtiniausio sprendimo, nes vargu, ar šioje situacijoje galima rasti geriausią. Jeigu būtų priimtas ir dabar galiotų politinių partijų finansavimo rinkimuose įstatymas, kažin, ar šiandien būtume stebėję tokią partijų priešpriešą balsavimo Seime metu. Kol juridiniai asmenys galės finansuoti politines partijas, niekada nebūsime tikri, ar sprendimai priimami visuomenės ir valstybės ar oligarchų naudai.

Pasirašius įstatymą, stipri valstybės kontroliuojama energetikos bendrovė įsipareigoja statyti elektros tiltus į Vakarus ir vykdyti Lietuvos pažadą užsienio partneriams – statyti jėgainę. Tačiau Lietuvos visuomenei liks įtarimų dėl galimai neskaidraus privataus investuotojo parinkimo, dėl neparengtų naujos elektrinės efektyvumo studijų, valstybės interesų atstovavimo.

Vetavus šį įstatymą, liktų galioti ankstesnysis, dar vasarą didele Seimo balsų dauguma priimtas įstatymas, kuris teisininkų ir ekonomistų nuomone yra prastesnis už dabartinį. Mūsų partnerės Baltijos šalys ir Lenkija tai galėtų suprasti kaip signalą, kad statybų reikalas atidedamas ilgam.

Kartu nutolintume mūsų strateginį tikslą – energetikos tinklais integruotis į Vakarų Europą ir išsivaduoti nuo šaltinių Rytuose priklausomybės.

Šią dilemą atvirai kėliau praėjusią savaitę vykusiuose susitikimuose ir konsultacijose. Galutinai apsispręsdamas, įvertinau visų argumentus, rėmiausi specialistų įžvalgomis ir priimtais įsipareigojimais.

„NDX Energija“ peržiūrės ir pakoreguos tuos poįstatyminių sutarčių punktus, kurie kelia daugiausia abejonių atstovaujant valstybės interesams kuriamoje nacionalinio investuotojo bendrovėje. Taip pat siūlau, kad į bendrovės Stebėtojų tarybą būtų pakviesti specialistai iš nevyriausybinių organizacijų.

Šiandien išsiunčiau laišką Ministrui Pirmininkui. Įpareigojau Vyriausybę peržiūrėti esamas sutartis, kuriomis būtų sustiprintas valstybės interesų atstovavimas ir priežiūros mechanizmai. Pasiūlymus tam turi pateikti valstybinės priežiūros ir kontrolės institucijos.

Nacionalinis investuotojas privalo įsipareigoti pastatyti naują atominę elektrinę ir nutiesti elektros jungtis į Lenkiją ir Švediją. Tik tokiu būdu Lietuvos energetinė sistema bus kompleksiškai integruota į Europos Sąjungos elektros energetikos sistemas ir elektros rinkas.

Taip pat raginu Vyriausybę ir Seimą sustiprinti energetikos sektorių reguliuojančias institucijas pagal geriausią ES šalių praktiką. Svarbiausia, kad jos turėtų pakankamą ir nepriklausomą finansavimą, galėtų efektyviai užtikrinti vartotojų interesų apsaugą.

Remdamasis valstybės interesu ir man patikėta atsakomybe, pasirašau šį įstatymą. Reikalausiu, kad nacionalinio investuotojo priežiūros ir kontrolės institucijose dirbtų aukštos reputacijos, profesionaliausi valstybės pareigūnai, o bendrovės valdyba būtų suformuota iš kompetentingų vadybininkų, kurių Lietuvoje tikrai yra.

Tačiau jeigu derybų pusės nevykdys man duotų įsipareigojimų, visada rasis būdų stabdyti šį projektą. Šį sprendimą priėmiau, atsižvelgdamas į patarimus, nepaisydamas niekieno įtakos ar spaudimo, laikydamasis nuoseklios politikos su mūsų artimiausiais tarptautiniais partneriais. Tikiu, kad tai bus naudinga Lietuvos ateičiai.

Valdas Adamkus Lietuvos Respublikos Prezidentas”

2008-02-12

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!