- Reklama -

Stanislovas Stulpinas. KK nuotr.

Aš viešai ne kartą išreiškiau savo nuomonę, kad šiandien Lietuvoje nėra svarbesnės bylos kaip mergaitės ir pedofilijos byla ir jos likimas. Kai kurie visuomenininkai, tikriausiai patys suklaidinti, kvietė visą tautą vardan teisingumo ginti vien FNTT vadovus, kur dar niekas nėra aišku.

Gal tai buvo spec. tarnybų surežisuota operacija, siekiant nukreipti visuomenės dėmesį nuo kaip tik tomis dienomis sprendžiamo mergaitės likimo? Gal tai buvo tikslas ne tik sukelti valstybėje politinę krizę, nukreipiant visą ugnį į Prezidentę, bet ir suskaldyti visuomenę?

Pamąstykime, kur šiandien yra „teisingumo“ ieškotojai L.Kernagis ir Ž.Šilgalis. Jie niekur niekada nekvietė ir nekvies tautos ginti mergaitės. Ką tik Ž.Šilgalis viešai pasisakė, kad sprendimą perduoti mergaitę L.Stankūnaitei būtina vykdyti.

Žinoma, kad artėjančiuose rinkimuose mes juos galimai matysime A. Zuoko partijos „Taip“ sudėtyje. Galimai jie net balotiruosis vienmandatinėse apygardose. Manyčiau, kad tauta turėtų atskirti pelus nuo grūdų. Gaila, kad galimai buvo suklaidinti kai kurie konservatoriai.

Šiuo metu yra Seime užregistruota Prokuratūros įstatymo pataisa dėl Ypatingojo prokuroro.

Manau, kad Ypatingojo prokuroro statusas būtų visiškai nereikalingas, jei dabartinis generalinis prokuroras tinkamai atliktų savo pareigas.

Dabar panašu į tai, kad jis tik vykdo klano nurodymus, – klano, kuris siekia susidoroti su maža mergaite, kad patys išvengtų baudžiamosios atsakomybės už labai sunkių nusikaltimų padarymą – keturių žmonių nužudymo organizavimą.

Pagal dabartinius įstatymus, generalinis prokuroras turi visus įstatyminius įgaliojimus, kad šiuo metu vykstanti tragedija būtų nutraukta. Jam užtenka tik duoti nurodymą ar pačiam asmeniškai pareikšti įtarimus Laimutei Stankūnaitei dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mergaitę. Patikėkite, tokiam principingam sprendimui padaryti baudžiamojoje byloje visi įrodymai yra.

Generaliniam prokurorui priėmus tokį sprendimą, visi teismai būtų priversti nedelsiant nutraukti V. Kondratjevo sprendimo – skubiai perduoti mergaitę – vykdymą bei būtų sustabdytas pačios bylos nagrinėjimas, kol nebus ištirta pedofilijos byla.

Deja, kol kas viskas vyksta pagal pedofilinio klano surežisuotą scenarijų, kuriame vienas iš pagrindinių vaidmenų tenka generaliniam prokurorui.

Viskas yra daroma, kad nebūtų pareikšti įtarimai L. Stankūnaitei. Tiesiog tokio prokuratūros žingsnio yra paniškai bijoma.

Būtent todėl prokuroras paprašė, kad Vilniaus antrasis apylinkės teismas atidėtų Aukščiausiojo Teismo atnaujintos baudžiamosios bylos dėl mergaitės seksualinio prievartavimo nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėta civilinė byla dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo. Pagrindinis tikslas yra nušalinti N. Venckienę nuo atstovavimo mergaitės interesams baudžiamojoje ir civilinėje bylose.

Pagal scenarijų, mergaitė turi būti nedelsiant perduota L. Stankūnaitei. Ji pradės atstovauti mergaitei baudžiamojoje ir civilinėje bylose. Bus priimti sprendimai, kad pedofilijos visai nebuvo, kad V. Kondratjevo sprendimas yra teisėtas.

Sekantis žingsnis, manau, turėtų būti, remiantis M. Žalimo bei kitų spec. tarnybų „suorganizuotų“ tokių pat liudytojų parodymais, konstatuoti, kad D. Kedys tikrai nužudė J. Furmanavičių ir V.Naruševičienę, bei pareikšti įtarimus Neringai Venckienei, kad ji šį baisų nusikaltimą organizavusi ar sukursčiusi padaryti. Reikia klanui kaip nors susidoroti su teisybės ieškotoja ir klanui didžiulę grėsmę keliančia teisėja.

Tik toks scenarijus nelabai rimtas. Jeigu jokios pedofilijos visai nebuvo, tai negi patys Kedžiai, viską išgalvoję ir mergaitę primokinę meluoti, pradėjo žudyti jiems žinomus visiškai nekaltus asmenis?

Deja, visos ekspertizės patvirtino, kad mergaitė nėra linkusi fantazuoti, kad ji sako tiesą. Net „išgarsėjęs“ poligrafas ir tas patvirtino, kad melagiai yra L. Stankūnaitė ir A. Ūsas. Matyt, net pačios spec. tarnybos buvo bejėgės įtakoti elektroninius poligrafo smegenis.

Šiuo metu teisėjai bijo net prisiliesti prie civilinės bylos dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo. Manau, kad Klaipėdos apygardos teismas todėl ir atidėjo šios civilinės bylos sprendimo paskelbimą – yra laukiama, kol bus skubiai įvykdytas V.Kondratjevo dar neįsiteisėjęs sprendimas. Tuomet “garbingi” teisėjai tik skėsčios rankomis: „Ką mes begalime padaryti?”

Šiam sprendimui įvykdyti yra pajungtos visos įmanomos klaninės jėgos.

Jau dabar kai kurie teisės “korifėjai” viešai ciniškai aiškina, kad sprendimą, net pavartojant prievartą, būtina nedelsiant įvykdyti, nes L. Stankūnaitei nėra pareikšti jokie įtarimai, kad ji šiai dienai yra nekalta.

Gal pagaliau generalinis prokuroras supras, kad tie visi klaniniai “teisės korifėjai” vos ne tiesiogiai kaltina jį patį – generalinį prokurorą, nes žino, kad toks sprendimas visų pirma priklauso nuo prokuratūros vadovo.

Ar nesusimąsto generalinis prokuroras, kad kada nors valstybei ir teisėsaugos institucijoms tikrai pradės vadovauti dori ir principingi tautos dukros ir sūnūs, kad “kiti ateis, kurie ir baus, ir teis”?

Štai tuomet tie patys teisės ” korifėjai”, vengdami patys būti nuteisti, tikrai visi pirštais rodys į jau buvusį generalinį prokurorą D. Valį ir visi vieningai šauks: „Mes esame nekalti. Tai generalinis prokuroras – nusikaltėlis, dėl jo kaltės nebuvo pareikšti įtarimai L. Stankūnaitei ir ji nebuvo teisiama. Mes elgėmės pagal įstatymus.”

Galimai dėl „šventos ramybės“ bus paaukotas teisėjas V. Kondratjevas. Tie patys teisės „korifėjai“ jį ir apkaltins, kad V. Kondratjevas privalėjo atidėti bylos nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėta mergaitės seksualinio prievartavimo atnaujinta baudžiamoji byla. Bus paaukotas ir Vilniaus apylinkės prokuroras, absurdiškai paprašęs teismo atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą, laukiant sprendimo įvykdymo civilinėje byloje, tai yra laukiant, kad byloje pagaliau mergaitės atstove atsirastų L. Stankūnaitė.

Patikėkite, tokie laikai nebe už kalnų. Manau, kad tikrai klanas patį pirmąjį išduotų „kraštinį“ D. Valį, o patys vėl veidmainiškai kvies nedelsiant vykdyti teisingumą ir buvusį generalinį prokurorą bei visą jo „chuntą” nuteisti.

Deja, jie butų visiškai, nors ir veidmainiškai, teisūs.

Manau, kad “neteisingumo ministras” R. Šimašius davė nurodymą paruošti tokį atsiliepimą Strasbūro teismui pagal L. Stankūnaitės pareiškimą, kad tikrai mūsų Valstybė gali būti pripažinta kalta, kad iki šiol neįvykdytas teisėjo sprendimas ir visiškai „niekuo nekaltinamai“ motinai negrąžinamas vaikas. Visi mokesčių mokėtojai dar privalės L.Stankūnaitei atlyginti didelę „moralinę žalą“, jau nekalbant apie užtrauktą didžiulę gėdą visai valstybei.

Vyriausybės atstovė Strasbūre Baltutytė jau viešai išsakė savo nuomonę, kad galimai toks sprendimas ir bus. Normalioje demokratinėje visuomenėje valstybės atstovė niekada negali kaltinti savo atstovaujamos valstybės ir dar neprasidėjus bylos nagrinėjimui reikšti savo išankstinę nuomonę.

Niekuo nepaaiškinama yra mūsų Seimo pozicija šiuo klausimu. Jie net atsisakė pradėti diskusiją dėl šiuo metu vykstančios tragedijos – prievartos prieš mergaitę vartojimo. Vos ne visi Seimo nariai, kaip už virvučių tampomos lėlės, tvirtina, kad jie neturi teisės kištis, kad sprendimas, o tiksliau neteisingumas, privalo būti įvykdytas.

Taigi, mažos, bejėgės mergaitės likimas mūsų rinktos valdžios visiškai nedomina. Yra pajungta visa galinga valstybės biurokratinė valdžia ir pajėgos, kad vargšė mergaitė visiškai būtų sutrypta.

Mano nuomone, šiuo metu faktiškai Generalinė prokuratūra slepia padarytą labai sunkų nusikaltimą.

Esu įsitikinęs, kad Generalinėje prokuratūroje nusikaltėlių klanui tarnaujantys prokurorai visada priešinsis, kad jos vadovu niekada nebūtų paskirtas principingas, garbingas ir reiklus vadovas. Jie žino, kad reiktų atsakyti už visus padarytus nusikaltimus.

Atkreipiu dėmesį į tai, kad sprendimas yra neįvykdomas. Prievartos pagal įstatymus ir teismo sprendimą negalima vartoti prieš mažą mergaitę. Tai reiškia, kad net prievarta izoliavus nuo mergaitės visus aplinkinius, mergaitė, jai nesutinkant ir priešinantis, negali būti iš namų, kaip kokia kėdė, paimta. Visi, pavartoję bet kokią prievartą prieš mergaitę, kad palaužti jos valią, privalo būti teisiami. Tai privalo suprasti tiek antstolė, tiek policijos bet kokie pareigūnai darę ar darysiantys prievartinius veiksmus vaiko atžvilgiu.

Visai tautai noriu pareikšti: Jūs, gindami savo demokratinę valstybę, Konstituciją, įstatymus, turite pilną teisę pasipriešinti vykdomam neteisingumui ir smurtui – Jus gina įstatymai, numatantys būtinąją gintį ir būtinąjį reikalingumą – kai prieš smurtą, ginant valstybės ar visuomenės interesus, gali būti pavartotas smurtas.

Jūs jau pabudote ir atsikėlėte. Nuo Jūsų visų priklauso mažos, bejėgės mergaitės likimas ir visos Valstybės ateitis.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!