- Reklama -

Algimantas Rusteika

Nauja konservatorių režimo klasta ir piliečių apgaulė – sumanymas keisti Konstituciją. 12 straipsnis dabar yra toks:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Po pakeitimo šis straipsnis būtų toks:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką“.

Įdėmiai, kelis kartus įsiskaitykim ir palyginkim. Pastebėjot skirtumą?

Išbraukiama visa antroji Konstitucijos 12 straipsnio dalis, o ne tik vienas žodis „atskirus“, dėl kurio dviguba lietuvių, emigravusių po 1990 m., pilietybė buvo nepriimtina Konstituciniam Teismui, nes jų tikrai daug ir tai tikrai ne atskiri atvejai.

Norint šiems žmonėms suteikti galimybę išsaugoti pilietybę, būtų pilnai pakakę išbraukti tik tą vieną žodį „atskirus“ ir viskas būtų gerai, ką ne kartą sakė ir konstitucinės teisės specialistai. Ir po to tiesiog papildyti vienu sakiniu Pilietybės įstatymą, konkretizuojant tą Konstitucijoje nustatytą „atvejį“.

Bet ne, siekiama išbraukti visą Konstitucijos 12-jo straipsnio dalį apie tai, kad dviguba pilietybė negalima. Tai reiškia visiškai naują konstitucinę normą: dviguba pilietybė galima. Ir bet kam, be jokių dabar Konstitucijoje įstatymo nustatytų ir atvejais įvardinamų išimčių.

O sprendimo teisė, kad ta dviguba pilietybė galima, bei tvarka, kam ir kaip ji bus prieinama, būtų perkelta iš Tautos referendumu priimtos Konstitucijos į konstitucinį įstatymą. Šį įstatymą globalistinė laikinųjų Lietuvos teritorijos administratorių dauguma galės jau pati priiminėti kokį tik nori, pagal politinės konjunktūros poreikius. Ir jau be jokio Tautos sprendimo.

O tam, kad pilietybės įstatymą priėmus tokį, kokio dabartiniam antivalstybiniam režimui reikia, būtų sunkiau pakeisti, jis daromas konstituciniu, kad pataisoms reikėtų didesnės Seimo daugumos.

Taip yra elgiamasi todėl, kad Konstitucijos 12 straipsnis yra pirmajame Konstitucijos skirsnyje ir jį pagal Konstitucijos 148 str. galima keisti tik referendumu. O perkėlus sprendimą dėl dvigubos pilietybės iš Konstitucijos 12 str. į konstitucinį įstatymą, viskas esmingai pasikeičia.

Konstitucinis įstatymas priimamas daugiau kaip pusės visų Seimo narių dauguma, t.y. visiškai lengvai. O keičiamas jau sunkiau, ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Čia ir yra visas triukas.

Ir po natūralios, nebeišvengiamos politinės liberalkonservatorių mirties 2024-siais jų sukurtas Lietuvos išvalstybinimo ir nutautinimo mechanizmas suksis toliau.

Jį sustabdyti bus galima tik Tautos inicijuotu referendumu, kuriam sužlugdyti jau parengti ir praktiškai išbandyti visi reikiami įrankiai.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!