- Reklama -

Ada Sabaitytė

Stebint viešą Lietuvos (ir ne tik) gyvenimą, labai rėžia akį ir klausą toks besaikis politikų ir mokslininkų padorumas. Jie visi taip rūpinasi Žeme, planeta, visuomene, kiekvienu atskiru žmogumi, kad, jų beklausant, nejučia imi tikrintis, ar kas nors dar neištraukė piniginės. Be to, tokie veikėjai apsimeta žaliaisiais, demonstruoja savo politines, socialines ir ekonomines žinias ir rūpinasi, rūpinasi, rūpinasi kiekvienu mūsų. Tokias politikų būsenas galima nusakyti terminu: liguistas (patologinis) padorumas.

Visi turime suprasti, kad ta publika, esanti ,,prie valdžios“, ir juos aptarnaujantis personalas yra labai susirūpinę mumis, žmonėmis, mūsų gerove, sveikata, lytiniu gyvenimu ir kitais svarbiais dalykais. Mes esame tiesiog širdies skausmas ir rūpestis visų tų veikėjų, esančių tiek Seime, tiek Vyriausybėje. Jie kiekvieną dieną gulasi ir keliasi su mintimi: kaip dar pagerinti mūsų gyvenimo kokybę? Tačiau, kai apsidairai aplinkui, tai supranti, kad ,,ne taip ropė kepa, kaip mužikui norisi“. Tiesiog matome, kaip iš visų plyšių išlindę ,,žinovai“ užmaišo tikrą ,,jovalą“. To ,,jovalo“ sudedamosios dalys yra:

*kova už gamtą, žmonių, gyvūnų, moterų, vaikų teises,

*kova už žvėrelių teises nebūti uždarytiems narvuose ir šunų teises nebūti pririštiems prie būdos,

*kova su klimato kaita – ir dar bala žino iš ko.

Ir visa tai kalbama nutaisius rimtus veidus ir dar rimtesnes pozas ir, kas juokingiausia, tokias ištarmes nusitveria ir ima tiražuoti tie, kas visąlaik skelbėsi, kad yra ,,edukuoti, va- – – -uoti, aukštesnio išsilavinimo, su aukštesnėmis pajamomis asmenys – tiesa, dar labai karštai tikintys mokslu, ir, būtinai – NEKAIMIEČIAI“ – žodžiu, labai labai pagerinta gyventojų dalis.
Tą progresyvią dalį sudaro, be abejo, politikai, mokslininkai, propagandistai, vadinamieji influenceriai ir gyventojai, įtikėję naujausių laikų Televizija – tai keturi stulpai, ant kurių laikosi Melagių pilis.

Dar reikia priminti, kad daugelis politikų puikuojasi mokslo daktarų titulais, na, o mokslininkų gildijos atstovai nenulaikomai veržiasi į politikus. Ir taip randasi tokios naujųjų laikų chimeros, kurios gąsdina žmones ir patyliukais ardo visuomenę.

Maldeikienė ir Gamtos reglamentas

Kas paskatino rašyti šia tema? Tai ponios Maldeikienės pasisakymas apie Gamtos reglamentą, kuris yra svarstomas ES parlamente ir už kurį, anot Maldeikienės, ji taip didvyriškai balsavo.
Mūsų ponia Maldeikienė labai smarkiai pasisako už priemones, kurios sustabdytų klimato kaitą. Ir tie jos pasisakymai apie klimatą yra iš dalies teisingi. Taip, klimatas keičiasi ir įtakos tiems pasikeitimams, be abejo, turi ir žmogaus veikla, bet iš esmės tuos klimato pakitimus nulemia Visatos dėsniai ir tvarka, o ne žmonės, rūšiuojantys ar nerūšiuojantys savo šiukšles.

Grįžkime prie reklaminio – PONIOS Maldeikienės pasisakymo, neseniai nuskambėjusio Youtube platformoje. Labai gaila, bet toks pasisakymas yra ne vienas ir ne vien Maldeikienės – jų yra tiek daug, kad norom – nenorom prisimeni minios valdymo bei smegenų plovimo technologijas, aprašytas dar praeito amžiaus pradžioje. Apie ką kalbėjo ekonomistė – europarlamentarė? Kas buvo pasakyta?
Ir kokios šabloniškos frazės buvo paplatintos?

Dar kartą reikia atsiminti, kad tokio tipo pasisakytojai yra visokių teisių gynėjai ir atstovautojai. Be to, jiems labai smarkiai rūpime mes, su visais savo vidaus organais, tinkamais transplantacijai – bet čia kitų susirūpinusių veikėjų – Sejonienės ir Širinskienės veiklos laukas. Šiaip, bendras visų tų pasisakymų požymis yra begalinis sąžiningumas ir modernistinis – ekonomistinis požiūris į Viską.

Taigi, mūsų ponia Maldeikienė liepos 17 dieną papasakoja apie ES parlamente pateiktą balsavimui Gamtos reglamentą, už kurį ji labai didvyriškai balsavo, nepaisydama ,,savos“ frakcijos nurodymų.

Kadangi ponia Maldeikienė visąlaik demonstruoja didžiulį susirūpinimą pirmiausia Ekonomika, po to – žmonėmis ir Pasauliu, tai ji leido sau balsuoti ne taip, kaip jai liepė jos frakcija ES parlamente – štai kas yra tikrasis didvyriškumas! Apie ką dėkingai publikai ji pati ir pasipasakojo. Pagrindiniai Maldeikienės teiginiai yra tokie:

1. Dirvožemio erozija, kuri yra ypač aktuali Lietuvai;

2. Reikia tikėti ir pasitikėti mokslu;

3. Mūsų siekiamybė turi būti ,,gyvybės kupina gamta“;

4. Apelavimas į ,,krikščionišką“ poziciją ir ,,perspaustas“ teiginio ,,mes katalikai“ naudojimas;

5. Teiginys, jog ,,Ūkininkai nori, kad jų interesai būtų ,,pakelti virš gamtos“;

6. Buvo pagirta dabartinė Lietuvos vyriausybė, kuri pasisakė ,,už“ šį dokumentą;

7. ,,už gamtą turime kautis visi ir vaikams palikti nors galimybę matyti visą jos grožį“;

8. Priminė Glazgo įsipareigojimus;

9. Pabaigai buvo poezijos kertelė: padūsavimas apie savo vaikystės upelį – Ronžę / Rąžę, kurime vaikystėje kažką gaudė, o dabar jis ,,įkalintas tarp akmenų“.

Ką čia gali pridurti? Viskas kaip ir išsakyta. Bet tas ,,viskas“ sakomas žmogaus, kuris apie Gamtą turi labai sąlyginį supratimą.

Ką turėtų padaryti Maldeikienė

Ką apie ją gali pasakyti ir ką joje gali suprasti miesto žmogus, baigęs kokius nors ekonomikos mokslus? Manyčiau, kad NIEKO. Todėl labai blogai nuteikia visi tie išvedžiojimai, nutaisius gerai informuotas minas.

Jei jau ponia pradėjo kalbėti šia tema, tai reikėtų priminti, kad žmonės, nieko nesuprantantys apie gamtą, bet labai norintys jai padėti, visų pirma turėtų pripažinti, kad jie patys NIEKO toje srityje nesupranta, ir patraukti savo nagus nuo visko, kas yra nors kaip susiję su gamta – tai ir būtų pati pirmoji ir veiksmingiausia pagalba.

Visokio plauko ekonomistai – buhalteriai tai turi padaryti pirmiausiai. Nes šie žmonės yra užstrigę savojoje profesijoje ir visur mato tik pelnus, visokias pajamų rūšis, ekonominę naudą, pinigus ir finansines apyskaitas, o į visa kita jie net nekreipia dėmesio. Ir toks požiūris ir iš to požiūrio kylanti veikla tęsėsi dešimtmečiais ir būtent toks požiūris nuskurdino tą pačią Gamtą.

Ką galėtų ir privalėtų padaryti ponia Maldeikienė, jei jai tikrai rūpi šis klausimas? Pirmiausiai peržiūrėti SAVO ir SAVO bendrų veiklą: visi žinome, kad Europos parlamentas, kuriame taip nepakeliamai sunkiai triūsia visi tie veikėjai, kažkodėl ,,dirba“ dviejuose rūmuose – Briuselyje ir Strasbūre. O tarp tų miestų yra nei didelis, nei mažas atstumas – tik 349,77 km. Tą atstumą, jei nėra kamščių, galima nuvažiuoti per 4 val. 13 min., šiame maršrute reikia mokėti kelių mokestį ir reikia važiuoti per Liuksemburgą – visai neblogai?

Beje, įvedus šį maršrutą į „Google maps“ paiešką, prie maršruto nėra pridedama CO2 pėdsako, kaip tai daroma lietuviškuose, tos pačios paieškos maršrutuose! Daugiau negu keista! Bet apie tai bus galima pakalbėti ateityje.

Kas dar? Kaip rodoma skrydžių paieškoje, toks skrydis ekonomine klase, į abi puses, kainuoja apie 500 eurų. Bet ši publika tikriausiai skraido kokiais spec. reisais ir tuo metu jiems visai nerūpi ,,motina Gamta“ ir CO2 pėdsakas.

Ar suprantame mes visi ir ar supranta pati ponia, taip smarkiai besirūpinanti gamta, kokį krūvį tai pačiai gamtai padaro vien tas, kassavaitinis visos bandos parlamentarų lakstymas pirmyn – atgal su visais kanceliariniais priedais ir visokiais padėjėjais?

Be to, tai susiję ir su visos bandos biurų išlaikymu ir čia, ir ten, gal nakvyne, o gal tokia padėti yra naudinga ir tuo, kad visa banda nuolat būna ,,komandiruotėje“ kitame mieste ir už tai gauna kokius nors komandiruotpinigius ar kitus panašius dalykus? Jau nekalbu apie tai, kad jie turėtų sėdėti savo kabinetuose ar posėdžių salėse ir dirbti, o jie tuo metu gaišta laiką lakstydami pirmyn-atgal.

Reikia suprasti, kad tas betikslis ir beprasmis valkiojimasis tarp skirtingų miestų, be visų tų, niekuo nepateisinamų išlaidų, dar ir sudegina daug deguonies ir prigamina daug, to, dabar visur linksniuojamo, CO2!

Bet ,,kovotojai“ už gamtą tuo nesirūpina, o ekonomistė Maldeikienė apie tai irgi nesako nė žodžio. Tačiau prisako daugybę visokių šimtus kartų girdėtų trafaretinių minčių, kurias kartoja tokie patys ,,atsivertę į gamtinį tikėjimą“ propagandistai – ekonomistai.

Apsimoka – neapsimoka

Šiaip poniai Maldeikienei, deklaruojančiai rūpestį gamta, turėtų būti svarbūs mokytojų, iš Kelmės rajono, atlikto kritulių tyrimo rezultatai. Ir jo metu nustatyti milžiniški kiekiai gamtą teršiančių cheminių elementų, kurie ne tik užteršia, bet ir apnuodija vandenį, sukelia dirvožemio nualinimą (eroziją), naikina jautrias taršai rūšis, jau nekalbant apie poveikį žmogaus sveikatai – apie tai ponia parlamentarė net neužsimena.

Tačiau, galvojant logiškai, šiuo klausimu, turėtų labai rimtai susidomėti ir patikrinti nustatytus faktus. Visai nesvarbu, kad buvo paleisti kvailiausi aiškinimai, kai buvo sakoma, kad tie žmonės ne taip surinko pavyzdžius, ne pagal tokią metodiką ir pan. – vis tiek įvykis išlieka reikšmingas, o kovotojai už gamtą, į tai nekreipia dėmesio.

Matant tokią reakciją į tokį svarbų dalyką, peršasi vienintelė išvada: arba tie ,,kovotojai“ žino daugiau, negu mes, žmonės, arba jiems visiems yra nusispjauti ant tos gamtos ir visokių klimatų, ir jie tiesiog ,,atidirbinėja“, reklaminėse– propagandinėse akcijose atbubindami tekstus, kurie jiems yra privalomai įrašyti į jų darbotvarkes.

Jei kalbėtume apie ,,tikėjimus mokslu“ ir apie dirvožemio nualinimą (eroziją), kas buvo minima ponios Maldeikienės kalboje, tai klausimas yra visai aiškus: DIRVOŽEMIS tokių politikų– ekonomistų – ekologistų – mokslininkų buvo nuvertintas iki substrato, reikalingo tik tiek, kiek jis reikalingas naudos ,,gręžimui“.

Visi tie veikėjai, visus ,,apsimoka – neapsimoka“ suskaičiuojantys, ūkinę veiklą Valstybėje pakreipė taip, kad nauda buvo ,,gręžiama“, net nesusimąstant, kad dirvožemis yra gyvas organizmas, o ūkinė veikla Lietuvoje per daugybę šimtmečių buvo nusistovėjusi tausojanti ir pagarbi (kalbant moderniųjų laikų kalba – ,,ekologiška“). Deja, buhalteriai sugriovė visa tą tvarką, nes, žiūrint iš jų ,,bokšto“, išlaidos turi būti sumažinamos kiek tik įmanoma, o pajamos turi būti išspaudžiamos didžiausios, kiek tik įmanoma. Ir kam čia įdomu ,,čiupinėjimasis“ su kokia ten, Žeme?! Drožė, kiek galėjo! Ir tebedrožia! Bet gieda visi tie pelno garbintojai, nelyginant lakštingalėliai apie klimatą ir dar balažin, ką!

Ką padarė su žeme

Primenu, kad naujausiais laikais žemdirbystės mokslas Lietuvoje buvo labai išvystytas. Tačiau 1991 metais iš visų pakampių išlindę pelno ir visokių ,,laisvųjų rinkų“ šaukliai, ekonomistų – buhalterių pavidalu, nuvertino pačią žemę, o visus mokslinius darbus ir šios srities pasiekimus bei rekomendacijas išmetė į šiukšlyną. Taip prasidėjo beatodairiškas pinigo kalimas. Nepaisant ir nesuprantant, kad žemė, dirvožemis, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, turi gebėjimą atsistatyti tik iki tam tikros apkrovų ribos. Ir visi, vadovaujami štai tokių ekonomistų-buhalterių, alino žemę spausdami iš jos kuo daugiau pelno.

Daugeliu atvejų buvo atsisakyta sėjomainų sistemos – šią tausojančią žemdirbystės formą, pakeičiant ,,efektyvesne“ – kai pasėliuose naudojama agresyvi chemija ir jos kasmet reikia vis daugiau, nes nepailsėjusi žemė negali duoti ,,pelningiausio“ derliaus, kaip ir negali būti geras derlius, kai kasmet toje pačioje vietoje auginamos tokios pačios monokultūros. Taip dirvožemis yra nualinamas ir, galų gale, nužudomas kaip gyvas organizmas.

Bet maldeikienių pavidalo ekonomistams reikia pelno! Ir jie tik tai ir tesugeba matyti! O kai žemė yra nužudoma ir iš jos natūraliais būdais jau nieko nebegalima ,,išspausti“, tada prasideda antras etapas, kai šitie patys ,,mokslininkai“ imasi ,,rekomenduoti“ GMO kultūras, kaip ,,vienintelę išeitį“, nes jos gali ,,augti“ ir nualintoje žemėje.

Tačiau, norint užtikrinti tokių dirbtinių augalų augimą, jiems naudojami dar didesni kiekiai, dar agresyvesnių chemikalų, o aplinkui ūkininkus ir jų laukus jau šliaužioja visokie sygentų ir monsantų pardavimo agentai, irgi apsikaišę mokslininkų vardais ir taip pat trokštantys kuo daugiau pinigo – todėl platina, platina ir platina chemiją, kuri dar labiau nuodija jau nebegyvą žemę ir mūsų visų maistą. Tai tiek apie dirvožemio eroziją ir ekologiją!

Sprendimų atsakymas – tradicinė žemdirbystė

Gal dar reikėtų pridurti, kad šitoji Maldeikienė visai nieko nekalba apie gamtinę žemdirbystę, neragina atsigręžti į mūsų žemdirbišką kultūrą, turinčią šimtametes tradicijas.

Beje, reikėtų žinoti, kad mūsų žemdirbystė buvo pasiekusi labai aukštą lygį ir sprendimų reikėtų ieškoti būtent tradicinėje žemdirbystėje ir atsigręžti būtent į ją, o ne sekti pasakas, nes ponia apie klimatą, žemę ir žemės ūkį teišmano tiek, kiek ,,kiaulė apie debesį“. Tad jai pačiai ir nereikia lįsti į tą sritį su savo, švelniai sakant, visai neprotingomis kalbomis, o leisti pasisakyti tikriems šios srities žinovams.

Dar kartą pasikartosiu – nežinau, kokiu ten ,,mokslu“ tiki ši nedėkinga moteris(?), bet mūsų žemdirbystės mokslas su visomis mokslinėmis rekomendacijomis tokių, štai, politikierių – ekonomistų yra išmestas į šiukšlyną. Ir tai neįvyko savaime, o buvo labai tikslingos griaunamosios veiklos išdava.

O dabar, norint visai pribaigti, tą, dar likusią gamybos šaką Lietuvoje, ,,išstojama“ su parodomąja akcija, kurios metu liejamos krokodilo ašaros ir pasakojamos siaubo pasakos apie ,,žmogaus poveikį klimatui“.

Beje, dar turime nepamiršti ir tokio dalyko, kaip maisto sauga, nes Valstybės saugumą didele dalimi lemia maisto produktų sauga, t.y. gebėjimas pačiai valstybei apsirūpinti savais maisto produktais – tik tiek. Bet apie tai visi tie ,,rūpesčiu persisunkę“ politikieriai net nebando kalbėti.

O ir mes tuo visai nesirūpiname – daug svarbiau, kur ten tie ukrainietiški grūdai bus, kai nepasieks Afrikos valstybių – juk mes tai prisivalgę kruasanų, užtepėlių, humusų, išpjovų etc. – na, kokia ten maisto sauga ir kam ji gali rūpėti, kai šiuo mirksniu esi sotus? Tik ne sočiam miesčioniui!

Tada ir teiginys, kad ,,Ūkininkai nori, kad jų interesai būtų ,,pakelti virš gamtos“, nuskamba visai veidmainiškai ir kvailai, nes žemdirbiai yra tas visuomenės sluoksnis, kuris išlaiko viską ir visus, nes visus maitina.

Aišku, daug ūkininkų yra patekę į tuos mokslininkų – ekonomistų paspęstus spąstus ir dirba tikrai netinkamai, bet, kaip ten bebuvę, jie yra Valstybės maitintojai ir ta pati nedėkingoji Maldeikienė, gali būti, kad dar nepriklausomybės pradžioje suko jiems visiems galvas savo grobuoniškos ekonomikos ,,pamokėlėmis.

Todėl Ponia ir į ją panašūs asmenys bent jau turėtų suvokti savo atsakomybę prieš tuos žmones, kuriuos dabar kaltina tais dalykais, kuriuos kelis dešimtmečius jiems kalte kalė į galvas. Juo labiau, kad ir pati, tikriausiai nėra žvaigždžių mergaitė, mintanti saulės šviesa ar kokia kosmine energija, o yra dikta moteris ir mėgsta sočiai pavalgyti? Tai apie ką ji šneka?

Nereikia kautis ,,už gamtą“ – tereikia nesikauti su Gamta

Kaip sakyta anksčiau, tereikia, kad tokie ,,specialistai“, kaip ji, patrauktų savo nagus nuo žemės ūkio ir gamtos bei nedalyvautų tolesniame jų griovime. Tokių ,,specų“ pasitraukimas suteiktų veikimo ir žodžio laisvę tikriems šių sričių žinovams, o gamtai – galimybę pačiai atsikurti. Tada nereikėtų regzti jokių kovos už gamtą planų su milijardiniais biudžetais.

Bet vargu, ar ekonomistai-buhalteriai išvis geba atsisakyti pinigo kalimo paradigmos? Todėl, kas jau kas, o ekonomistai neturi plepėti apie ,,gyvybės kupiną gamtą“ – jiems tas visai netinka ir skamba veidmainiškai.

Apie teiginį ,,mes katalikai“ – labai nesiplėsiu, nes visiems akivaizdu, kokie karšti katalikai yra Maldeikių šeimyna, todėl nereikia ir negražu aptarinėti tikėjimo dalykų taip karštai religingoje šeimoje.

O tai, kad ,,dabartinė Lietuvos vyriausybė pasisakė ,,už“ šį dokumentą“ – tai nieko nuostabaus ir nieko naujo – jie yra ,,visada pasiryžę“ pritarti bet kam, kas ateina iš ,,vakarų pasaulio“.

Apie teiginį – ,,už gamtą turime kautis visi ir vaikams palikti nors galimybę matyti visą jos grožį“ tegalima pasakyti, kad nereikia kautis ,,už gamtą“ – tereikia nesikauti su Gamta ir nustoti joje matyti vien biznio ir besaikių pelnų bei turtų krovimosi šaltinį. Bet ne poniai Maldeikienei suprasti tas ,,plonybes“ – tiesiog nesupranta moteris (jos išsilavinimas to neleidžia).

O dėl Glazgo įsipareigojimų tai išvis reikėtų kukliai patylėti, nes tame Glazge buvo taip akivaizdžiai parodyti dvigubi standartai, kad to negalėjo nesuprasti ir nepamatyti tik visiškas tinginys ar koks bukagalvis. Juk buvo apskaičiuota, kad ten sulėkė iš visų pašalių tie visi klimato aktyvistai su savo asmeniniais lėktuvais ir per kelias dienas sudegino deguonies bei išskyrė CO2 tiek, kiek sunaudotų ir išskirtų vidutinio dydžio valstybė per visus metus.

Kadangi mūsų ponia Maldeikienė palietė svarbią temą, tai norėčiau ta proga trumpai aptarti ir klimato kaitą, dėl kurios mus visus kaltina štai tokie ekonomistai – politikieriai, vis raginantys mus tikėti mokslininkais ir mokslu, bei jų valdovai –pasaulio turčiai, norintys išgelbėti savus kailius.

Taigi, kalbant apie klimato kaitą, mums visada papasakojama apie deindustrializaciją ir depopulizaciją. Nes klimato ir aplinkosaugos temas globalistai naudoja tik vienam tikslui –pagrįsti savo teoriją apie būtinybę mažinti žmonių skaičių planetoje, siekiant ,,išsaugoti gamtą“. Klimato kaita iš tiesų vyksta, bet mes turime aiškiai suprasti, kas ją sukelia. Vakarietiški propagandistai, pasakodami apie tai sąmoningai meluoja. Kas vyksta iš tiesų?

Ką mes turime žinoti?

Iš tiesų šiuo metu vyksta visuotinis atšilimas, bet ne dėl tų priežasčių, kurias mums bandoma ,,įkalti į galvas“. Viskas yra visai kitaip, negu pasakoja Maldeikienės cecho atstovai. Ir čia nei ūkininkai, nei miestiečiai nėra kalti, o jų įtaka šiam procesui yra minimali. Ką mes turime žinoti šiuo klausimu?

Labai paprastą dalyką – kad mūsų Žemė yra Saulės sistemos dalis. Taip pat reikia žinoti, kad visos mažesnės sistemos yra didesnių sistemų sudėtinės dalys. Taip ir Saulės sistema, kuriai priklauso Žemė, pati įeina į didesnę sistemą – galaktiką (Paukščių tako galaktiką), o Galaktikos sudaro sistemas vadinamas Galaktikų spiečiais, Galaktikų spiečiai sudaro Galaktikų superspiečius, o visa tai yra Visata.

Dar reikia žinoti, kad visos sistemos ir jų dalys, ,,gyvena“ savo gyvenimus ir veikia viena kitą, pagal tam tikrus dėsnius. Taip ir mūsų Žemė, gyvendama Saulės sistemoje ir, tuo pačiu, Galaktikoje, pati veikia kitus šių sistemų ,,gyventojus“, kaip ir tie ,,gyventojai“ daro poveikį mūsų planetai – tiesiog veikia gamtos arba fizikos dėsniai.

Kas toliau? Toliau reikia žinoti tai, kad sistemos ir jų elementai susiduria su pasikartojančiais įvykiais – ciklais. Taigi, kaip ir aišku, kad mūsų Žemė, kaip ir kiti kosminiai kūnai, gyvena ne pagal žmogaus nustatytas taisykles, o pagal kosminę Galaktikos, Visatos tvarką.

Taigi, niekam nėra paslaptis, kad mūsų Žemė šiuo metu įeina į 25-jį Saulės ciklą, kuris yra panašus į 23-jį, kuris sukėlė mažąjį ledynmetį. Be to, kaip pastebi tikri mokslininkai, ir Didysis ledynmetis ne taip jau toli. Taigi, Žiema artėja!

Jei peržvelgtume žmonijos sukauptas žinias, tai matome, kad Žemėje yra tokie vidutinio ilgumo ciklai, trunkantys apie 100-120 tūkstančių metų, iš jų, 80-90 tūkstančių metų, būna ledynmetis, t.y. ,,žemės žiema“, o 10-15 tūkstančių – ,,vasara“. Toje Žemės vasaroje mes visi ir gyvename pastaruosius 12 tūkstančių metų. Tai vienas objektyvus teiginys.

Kitas teiginys yra toks, kad Visatoje yra dar ilgesnių ciklų, kurių žmogus negali niekaip paveikti. Žinoma, kad mūsų dabartinė civilizacija gyvuoja 10-12 tūkstančių metų. Žmogus, kaip toks, oficialiai egzistuoja apie 2 milijonus metų. Ir mes gyvename Žemėje tam tikromis sąlygomis, taip pat, kaip ir pati Žemė gyvuoja tam tikromis sąlygomis Galaktikoje ir Visatoje.

Saulės Sistema apie Galaktikos diską sukasi kiek lėčiau, negu kitos jos tipo žvaigždės. Kodėl taip yra, nežinoma. Yra išskaičiuotas vadinamasis Vietinės rimties standartas – 220 km/s (VRS) ir pagal jį skaičiuojamas Galaktikoje besisukančių žvaigždžių sistemų greičiai.

Mūsų Saulės Sistema dėl greičių skirtumo apie Galaktikos diską sukasi ne apskritimu, o kvazieliptine orbita. Apie Galaktikos centrą Saulė apsisuka per 225 – 250 mln. metų ir dabar ji artėja prie artimiausio Galaktikos centrui taško.

Tuo pačiu Saulės Sistema juda vertikaliai Galaktikos diskui. Šio judėjimo periodas, kai Saulė labiausiai nutolsta nuo Galaktikos disko centrinės plokštumos, yra 52-74 mln. metų. Saulės Sistema kirto Galaktikos disko centrinę plokštumą prieš 2-3 mln. metų ir dabar juda Galaktikos ,,šiaurės“ kryptimi.

Kataklizmų laikas

Taigi, kaip aptarėme, Saulė kartu su Saulės Sistema juda Galaktikoje. Galaktika taip pat turi savo judėjimo/sukimosi kelią. Ir kartas nuo karto tie Saulės sistemos ir Paukščių tako galaktikos ,,keliai“ susikerta. Yra apskaičiuota, kad tie ,,susikirtimai“ kartojasi vidutiniškai kartą per 70-72 milijonus metų.

Susikirtimus lydintys fizikiniai reiškiniai sukelia pasaulinius biosferos kataklizmus, įskaitant ir tokius reiškinius, kaip masiniai rūšių išnykimai. Tuo metu pasirodo daug asteroidų, suintensyvėja žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai, o kuo labiau artėja susikirtimo taškas, tuo labiau intensyvėja tie reiškiniai. Paskutinis toks susikirtimas ir su tuo susijusi geologinių epochų kaita įvyko prieš 65-67 mln. metų.

Reikia žinoti ir tai, jog šie procesai nėra greiti. Apskaičiuota, kad mūsų planeta į patį ,,susikirtimą“ pateks po 5-7 milijonų metų ir per tą laiką Žemėje daugės įvairių kataklizmų.
Dabar yra tik pati pradžia, kai mes dar tik ,,žengiame per slenkstį“ ir tai užtruks apie 2 milijonus metų, bet tos ,,pradžios“ rezultatus mes jau matome. Tai turėtų pasireikšti vis ilgėjančiais atšalimais ir vis trumpesniais, bet intensyvesniais atšilimo periodais.

Tokius pasikartojančius (cikliškus) reiškinius lydi ir būdingas daugelio gyvūnų ir augalų rūšių išnykimas. Šiuo metu JAU vyksta šeštasis masinis rūšių išmirimas, dėl kurio ultraglobalistų PATAIKŪNAI MOKSLININKAI bando kaltinti žmoniją.

Tai – ne žmogaus įtakoje

Tiesą sakant, visi šie procesai mažai ką turi bendro su žmogaus veikla. Turi, bet labai mažai. Žmogus negali daryti įtakos procesams, vykstantiems Galaktikoje, Visatoje ar Saulės sistemoje. Jis net negali nukreipti kokio asteroido.

Turime suprasti, kad visi tie klimato pakitimai yra susiję su ilgalaikiais kosminiais ciklais. Ir jeigu ciklų, kurie tęsiasi daug milijonų metų, pasekmes žmonija pajunta labai švelniai arba visai net nepastebi dėl labai ilgo vyksmo laiko, arba tuos pakitimus gali matyti kaip kažkokius pavienius mums nesuprantamus pokyčius, tai trumpų ciklų, trunkančių tik tūkstantmečius, poveikis turi labai pastebimas pasekmes ir aplinkai, ir visuomenei, bei jos socialiniam vystymuisi.

Tokio tūkstantmečio ciklo metu planetos transformacija paveikia ir visuomenę, sukeldama joje pakitimus.

Toks trumpas ciklas trunka apie 12 tūkstančių metų ir tai yra pusė precesijos. Paskutinis toks planetos makroreorganizavimasis įvyko prieš 10- 12 tūkstančių metų. Ir tai pasireiškė labai katastrofiška forma. Tai atsispindi visų tautų mituose ir kalendoriuose.

XX amžiaus 90-ųjų metų pradžioje Žemė įėjo į išankstinę intensyvaus pereinamojo laikotarpio fazę, t.y. į periodiškai pasikartojantį pasiruošimą pasaulinei transformacijai, o su tuo yra susijęs oro temperatūros padidėjimas visuose žemynuose. Nustatyta, kad intensyvi perėjimo fazė prasidėjo 1999 metais, rugpjūčio mėn. Ir tęsis iki XXI amžiaus 30-tųjų metų. Tai bus ciklinio perėjimo aktyvios fazes pabaiga. Na, o baigiamoji šio ciklo fazė visai pasibaigs XXII amžiaus 3-iame dešimtmetyje, t.y. po 130 metų.

Taigi, mūsų planeta kartu su visa Saulės Sistema žengia į savo periodiškai pasikartojantį persitvarkymo (transformacijos) laikotarpį, kuris atsiranda tada, kai Žemės ašis kerta priešingą spiralinės elipsinės trajektorijos viršūnę, jos precesijos ir atitinkamų kosmofiziologinių apkrovų komplekso padidėjimo metu. Ir tai yra pagrindinė klimato kaitos priežastis, o ne ta, kurią skelbia visi Švabo sekėjai ir ,,projektiniai“ mokslininkai.

Astrofizikai tokią būseną nusako taip: šie procesai pasireiškia pačios Žemės vibracijos ir vadinamųjų triukšmo bangų padidėjimu bei planetos sukimosi orbitos greičio sumažėjimu. Tokie procesai daro įtaką bendram Žemės atšilimui (tai ir yra tikroji atšilimo priežastis), staiga dekoncentruojamas atmosferos ozonas, planetoje vyksta stichinės nelaimės, stebimas staigus žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų skaičiaus didėjimas. Taip pat nustatyta, kad tokia Žemės būsena turi didelės įtakos tarpetniniams prieštaravimams, visuomenėje daugėja psichinių disfunkcijų, prasideda epidemijų protrūkiai, ir gyvūnų bei žmonių imuniteto sumažėjimas. Gali atsirasti iki tol nežinomos ligos ir mirtingumas nuo jų ir pan.

Nebūkime kaip tie Egipto valstiečiai

Tai tiek trumpai apie Visatos dėsnius, vyksmus ir jų įtaką klimato kaitai. Tą turime suprasti labai aiškiai, kad mūsų nekvailintų kiekvienas politikierius, kuriam ,,iš aukščiau“ yra nuleidžiamas nurodymas ,,pavaryti“ vienokią ar kitokią propagandą ,,masėms“.

Juk mes visi puikiai žinome apie tokį reiškinį, kaip metų laikai. Žinome, kad kiekvienais metais, Žemės, judančios savo keliu aplinkui Saulę, padėtis Saulės atžvilgiu nuolat kinta ir nuo tos padėties priklauso metų laikas: vasara, ruduo, žiema ar pavasaris. Žmogus tos pasikartojančios metų laikų kaitos negali paveikti.

Lygiai tokie patys dėsniai veikia, jei pažvelgtume į Galaktiką, tik Galaktika yra nepalyginamai didesnė – milžiniška Sistema ir įvairių pasikeitimų bei vyksmų laikas joje (kaip aptarėme aukščiau) yra labai ilgas ir žmogui neaprėpiamas, todėl sunkiai suvokiamas – matomi tik atskiri reiškiniai, nesusiejant jų su Visatoje vykstančiais procesais. Todėl piktavaliams žmonėms yra labai lengva manipuliuoti visuomene, tuos intensyvėjančius gamtos reiškinius naudojant kaip gąsdinimo įrankį, siekiant savų tikslų.

Ši padėtis labai panaši į tą, kai prieš kelis tūkstančius metų kokie Egipto žyniai, gebantys apskaičiuoti Saulės užtemimus, tas žinias panaudodavo žmonių masių valdymui: kylant kokiems neramumams paskelbdavo, kad dievai supyko ir tą savo rūstybę parodys ,,atimdami saulę“, ir nurodydavo užtemimo laiką. Ir paprastiems žmonėms tai padarydavo milžinišką įspūdį, o tai dažnai nulemdavo valdovų ar valstybių likimus. Tai buvo stiprus įnagis, nes tie, kas valdė, suprato, kad reikia sąmoningai sudaryti tokias sąlygas, kad žmonės kuo mažiau žinotų ir mokėtų – tada jie tikrai bijos Saulės užtemimų ar kitų ,,baisybių“.

Taigi, nebūkime kaip tie Egipto valstiečiai, gyvenę prieš kelis tūkstančius metų, ir nesileiskime vedžiojami už nosies iš biudžeto apmokamų pasakorių.

Šias žinias, kurias bandžiau trumpai pristatyti, galite susirasti visi. Tik, aišku, kad reikės pastudijuoti specialią literatūrą. Sėkmės visiems! Ir nieko nebijokime, nes bijoti yra gėda, o ir vėlu jau bijoti!

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!