- Reklama -

Ada Sabaitytė

Kaip parodė pastarųjų metų įvykiai, sveikatos klausimai yra labai svarbūs ir esantys nuolatinio budėjimo režime. Reikia suprasti, kad neseniai praėjusios ligos rėmėjų atsitraukimas yra laikinas ir jie aiškiai rengiasi sugrįžti. Todėl žmonės padėtį šioje srityje turi stebėti nuolat.

Panašu, kad yra grupuotės, kurios lošia stambų lošimą ir jų pagrindiniai koziriai yra slaptumas ir/arba netikėtumas. Jie tvarko savo reikalus ir tikrina mus, kaip mes reaguojame. Netikėtumas yra jų ginklas ir pagrindinis sėkmės laidas. Todėl negalima leisti, kad mus kas nors netikėtai užkluptų ir vėl įbaugintų. Nes per praėjusią „akciją“ jie mums akiplėšiškai melavo ir darė baisią žalą žmonėms, sau užsidirbdami milijonus.

Amerikoje vakcinacijos aukų kampanija yra duodama į teismus. Pas mus – visiška tyla. Net ir žinomi žmonės miršta. Ir niekas nekelia balso.

Slaptas posėdis Ženevoje

Taigi, pirma, šiandien aptariama tema yra susijusi su slaptu Pasaulinės sveikatos organizacijos pasitarimu, prieš keletą dienų vykusiu Ženevoje. Šis įvykis rodo, kad PSO grįžta prie rūpimos temos, su ,,naujomis“ nuostatomis, kurios greičiau primena tironiją, nei demokratiją.

Nors paskutinis slaptas šios organizacijos posėdis ir vyko už uždarų durų, tačiau informacija apie jį skverbiasi į viešumą.

Šį renginuką aptaria amerikiečių dienraštis ,,The Epoch Times“. Visos kitos rėksmingos propagandos priemonės tyli: tiek Amerikoje ir Europoje, o juo labiau, Lietuvoje. Akivaizdu, kad niekas nedavė komandos rodyti balsą, o gal net duota komanda ,,tylėti“?

Taigi, apie ką tarėsi tie sveikatos specialistai, susilėkę Ženevon? Kalbėjo labai konkrečiai: apie ,,naujos epidemijos simuliaciją arba modeliavimą“(?!!); apie ruošiamą pasaulinę ,,programėlę“ ,,One health“*, kas mūsiškai būtų „Viena sveikata“.

Kodėl pasitarimas buvo slaptas? Kaip skelbiama GPMB** Parengties manifeste, sakoma, kad reformų sėkmė, priklauso nuo to, ar bus priimtas ir suderintas tasai ,,One Health“* požiūris į PPPR***, įtraukiant visas šalis, organizacijas, finansų institucijas ir privatų sektorių.

Todėl, siekiant tos vadinamos sėkmės, Kinija pateikė pasiūlymą, kad su naujais projektais ir susitarimais sveikatos srityje, nebūtų supažindinama visuomenė. JAV tam pritarė, o visos kitos šalys patylėjo į kampą. Tai vyko šių metų balandžio mėnesį.

Į tokį suokalbį sureagavo nepriklausomi JAV medicinos ekspertai ir kelios visuomeninės organizacijos. Jie kreipėsi į Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų sekretorių Chavierą Becerrą ir JAV valstybės sekretorių Antonį Blinkeną, protestuodami prieš derybų įslaptinimą.

Iš viso to aišku, kad viskas, kas yra susiję su visų mūsų sveikata, yra slaptos žinios ir apie tai mums visai nereikia žinoti – ateis laikas ir bus pranešta, kam reikia bučiuoti ranką už tokį didelį rūpestį, ir vykdyti, nieko neklausinėjant, tai, kas bus nurodyta. Ir, svarbiausia, tikėti MOKSLU ir medicinos mokslų daktarais, kurių turime devynias galybes: žvirblienės, striogos, usoniai, dulkiaiº², jankauskienės ir kiti aukšto lygio mokslo korifėjai, uoliai triūsiantys su ,,bandomąja moksline medžiaga.“

Kas vyksta iš tiesų?

Kas vyksta iš tiesų? Tikriausiai ne visi žinome, kad šiuo metu vyksta derybos dėl PSO vadinamosios ,,Pandemijos sutarties“. Tos sutarties rengime dalyvauja 194 valstybės. Toks susitarimas suteiktų ,,daugiau įgaliojimų PSO“.

Visai neseniai, 2018 metais, prie tos PSO buvo įkurta Pasaulinė pasirengimo stebėjimo taryba (GPMB), kurios steigėjai yra pati PSO ir Pasaulio bankas. Šis naujas darinys yra lyg koks PSO pakomitetis. Jo paskirtis – stebėti pasaulio pasirengimą reaguoti į pandemijas.

Šį darinį sudaro įvairių skirtingų sektorių lyderiai ir ekspertai iš sveikatos įstaigų, veterinarijos, epidemiologijos, aplinkosaugos, žmogau teisių, ekonomikos, teisės, lyties ir visokio vystymosi sričių.

Savo pirmojoje ataskaitoje GPMB aprašė Pirmąją savo simuliaciją, vykdytą prieš kelis metus. Tos simuliacijos metu buvo modeliuojama numatoma kvėpavimo takų uždegimo pandemija, kuri turėjo sukelti milijonus mirčių ir padaryti didelę žalą pasaulio ekonomikai.

Baisu ir sakyti, bet kaip ,,pasimuliavo“ – taip ir įvyko: vilką mini, vilkas – čia! Turbūt visi dar atsimena, kas buvo po tų pratybų, vykusių 2019 metais? Kilo baisi epidemija – pandemija, atnešusi pasakiškus pelnus didiesiems vaistų gamintojams ir visoms kitoms ,,suinteresuotoms šalims“.

Dabar tas pakomitetis labai karštai ragina atlikti naują pasaulinę pandemijos simuliaciją ir modeliavimą. Pagal jų aiškinimus, tai BŪTINA padaryti iki 2024 metų. Tuo ,,modeliavimu“ arba simuliacija jie nori patikrinti nuo visuomenės slepiamų, pačių susigalvotų NAUJŲ Sąlygų veiksmingumą dar iki Pandeminės sutarties pasirašymo. Sutarties pasirašymas numatytas 2024 metais.
Vienas iš to GPMB** pirmininkų Joy’us Phumaphi labai trokšta, kad ,,valstybės narės kartu su kitomis pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis (kas tai?) atliktų modeliavimo pratybas, vadovaujantis susitarimo projektu“.

Ką tai reiškia? Ogi tai, kad jie tiesiog nekantrauja pradėti naują pandemijų etapą, neva tai patikrinant tas jų slaptas taisykles.

PSO vadovas – viso pasaulio valdovas?

Visą šį pavasarį vyko tarptautinės derybos dėl veiksmų, susijusių su pandemijos ,,valdymu“, sutelkimo vienose rankose, suteikiant PSO ir jos generaliniam sekretoriui neribotus įgaliojimus. Tai apima vadinamąjį nulinį projektą ir tarptautinių sveikatos taisyklių (TST****) pakeitimus.

Derybų metu vyko konsultacijos tarp įvairių PSO pakomitečių, JT organizacijų ir finansinių įstaigų, tokių, kaip Pasaulio bankas. Paskutinis derybų raundas vyko Ženevoje, už uždarų durų, tačiau jų esmė ryškėja iš atskirų grupių, tokių kaip GPMB** pareiškimų.

Phumpahi pranešė, kad paruoštas ,,Parengties manifestas“ apima tris sutarties ir TST**** pakeitimų aspektus: planuojamos pandeminės simuliacijos metu (kitaip, pandemijos pratybų metu) sumanyta patikrinti praktikoje, ar įstatymų pakeitimai yra ,,pakankamai galingi“, ar ,,užtikrina lygybę ir nuoseklumą“, ar ,, turi griežtus stebėjimo ir atskaitomybės mechanizmus“?

Nors šių susitarimų kalba yra paini, biurokratinė su daugybe nutylėjimų, bet analitikai teigia, kad galutinis reformų tikslas, prisidengiant pandemijų grėsme ir rūpesčiu žmonių sveikata, – suteikti PSO ir jos generaliniam sekretoriui iš esmės neribotus įgaliojimus spręsti pandemijos klausimus ne vien pandemijos metu. Kalbama apie valdžios centralizavimą ,,eksperimentinėse sveikatos srityse“.

Apie tai papasakojo gydytojas epidemiologas Davidas Belas, dirbęs šioje organizacijoje. Pasak šio gydytojo, dabar slaptai tariamasi dėl PSO galių išplėtimo ne tik pandemijos metu, bet ir ,,esant bet kokiai pandemijos grėsmei“.

Šiuo metu yra įdiegiamas platus sekimo mechanizmas. Pranešama, kad tas PSO parengties pakomitetis šiam tikslui gavo/gauna tokią pinigų sumą, kuri triskart viršija pačios PSO biudžetą – pustrečio milijardo dolerių metams!

Ką reiškia „nulinis projektas?“

Kaip žinia, bet koks biznis vyksta tik esant rimtiems apskaičiavimams ir garantuotam atsiperkamumui bei pelnui, o tokios milžiniškos investicijos turi būti pateisinamos ir tam pateisinimui įtvirtinti bus ieškoma bet kokių grėsmių.

Visi žinome, kad gamtinė aplinka nėra sterili ir joje visada buvo, yra ir bus įvairių mikroorganizmų, tokių kaip: virusai, grybeliai, bakterijos, įvairūs pirmuonys ir pan. – jie yra gamtos dalis. Vadinasi, pasirašius tą Pandemijos susitarimą, PSO visada galės pasakyti, kad viena ar kita aplinkybė yra ,,potenciali grėsmė“ ir gyventojai turi būti uždaryti, skiepijami ir pan.
Be to, tame Pandeminio susitarimo projekte naudojami terminai: ,,vienas sveikatos požiūris“, ,,viena sveikatos priežiūra“ ir pan., nepateikiant jų apibrėžimų ar išaiškinimų, o tai visada sudaro galimybę manipuliuoti tokiais, aiškiai neapibrėžtais terminais.

Šis tas aiškėja ir iš taip vadinamo Nulinio projekto, kuriame sakoma, kad ,,Viena sveikata“ apima žmones, gyvūnus, augalus ir jų bendrą aplinką, stiprinant ryšį tarp jų ir taikant nuoseklų, integruotą ir vienijantį požiūrį, siekiant tvariai subalansuoti ir optimizuoti žmonių, gyvūnų sveikatą bei jų ekosistemas.“

Ką turime daryti, mes, kurių sveikata taip smarkiai ir taip slaptai rūpinasi šio pasaulio didingieji? Pirmiausiai, aišku, reikia labai džiaugtis, kad jie mumis taip labai rūpinasi!!! Bet besidžiaugiant reikia nepamiršti, kad negalima šios temos palikti be dėmesio.

Reikia suprasti, kad ankstesnės ligos atsitraukimas yra laikinas – aiškiai rengiamasi sugrįžti. Todėl situaciją reikia stebėti nuolat.

Jau pats Pakomitečio pavadinime esantis žodis ,,pasirengimas“ yra iš karinio leksikono ir tai turi būti kaip įspėjimas. O paskelbimas, kad iki metų galo reikia naujos simuliacijos, labai grėsmingai skamba, nes praeitą kartą irgi buvo simuliacija, o po to sekė visų ir visko uždarymas.

Didysis lošimas

Šitos organizacijos, panašu, kad lošia stambų lošimą ir jų pagrindiniai koziriai yra slaptumas ir/arba netikėtumas. Ir jeigu netikėtumas yra jų ginklas ir pagrindinis sėkmės faktorius, tai visuomenės ginklas ir sėkmės faktorius, priešingai – yra viešumas ir kuo platesnis šio/ šių klausimų aptarimas viešojoje erdvėje.

Jeigu visuomenė ims plačiai apie tai kalbėti, jie bus priversti keisti savo planus, kaip jau buvo per praeitą ,,simuliaciją“.

Jei kas nežino, tai primenu, kad praeitos pandemijos metu buvo suplanuoti 7-8 skiepai vienam asmeniui, bet JIEMS teko atsitraukti net Europoje, kuri yra labai nuolanki ir klusni.

Taigi, todėl, kad daugelis nemalonių dalykų iškilo viešumon ir apie tai imta plačiai kalbėti, nepaisant griežtos cenzūros, tai vietoje 7-8 dūrių buvo apsiribota 2-3 dūriais vienam asmeniui.
Mūsų Valstybėje dar buvo juokiamasi ir kalbama, kad ,,žiopliai valdžioje nemoka skaičiuoti“, nes nupirktų skiepų buvo nupirkta tuos septyniskart daugiau, nei yra Lietuvos gyventojų. O tiesa yra tokia, kad jie ne žiopliai, o išdavikai, uoliai vykdantys svetimųjų nurodymus.

Turime suprasti ir žinoti, kad šiuo metu vyksta arši kova ir mūsų ginklas yra viešumas. Viešumas yra jėga.

Taigi, dabar jie stumia tą savo simuliaciją, nes reikia įsisavinti tuos naujai paskirtus milijardus. Be to, jie nori patikrinti, kaip veiks tas naujas susitarimas ir ar pavyks vėl įbauginti ir prigąsdinti ,,bandomąją medžiagą“. Jie ruošia naujas taisykles, kuriomis bus bandoma po truputį arba iškart, naikinti valstybių nepriklausomybę (suverenitetą).

Kokie tai dokumentai, kuriuos jie taip nori patikrinti? Praėjusi kartą jiems nepavyko visko padaryti iki galo, nes nutekėjo informacija. Dabar jie išvis viską slepia. Ten dalyvauja visos šalys, bet apie tai niekas nekalba.

Lietuvoje informacijos apie tai reikia ieškoti su žiburiu – mūsiškės ,,suinteresuotos šalys“ slepia savo pajamų šaltinius.

Beje, panašu, kad š.m. birželio 2 dieną kaip tik šiuo klausimu PSO pasitarime sudalyvavo sveikatos viceministrė, pagal specialybę, miela vaikučių gydytoja, mokslų daktarė Danguolė Jankauskienė, nes Dulkys tuo metu malonėjo atostogauti. Viceministrė 12.00 val., kaip skelbiama jos darbotvarkėje, trumpam, ,,per nuotolį“ pasijungė ir, matyt, išklausė nurodymų iš PSO atstovų.

Ūkininkai, laukite naujienų iš aukštų kabinetų! Nes už pasaulinę sveikatą ir visų mūsų saugumą, panašu, kad šįkart turėsite atsakyti JŪS!

Visiškas suvereniteto praradimas – jau čia pat?

Jei grįžtume prie Parengties grupės, tai ji teigia, jog pandemijos simuliacijos reikia tam, kad patikrintų, kaip veikia tos jų slaptos taisyklės. Kas tose taisyklėse sakoma – nežino niekas. Minimos trys nuostatos, kurių veikimą reikia patikrinti. Tai yra: ar pakankamai galingas įgyvendinimo mechanizmas, ar užtikrinama lygybė visiems (?), o norint užtikrinti šių dviejų nuostatų įgyvendinimą, būtina galinga stebėjimo ir kontrolės sistema ir griežta atsakomybė tų, kas pažeis Taisykles!

Iš to reikia suprasti, kad prie to Atsakomybės mechanizmo iškart atsiranda sankcijos. Jei kam bus liepta visus skiepyti, tai ir bus privalu skiepyti, nežiūrint nieko, jei taip nebus daroma, bus taikomos baudos, t.y. sankcijos.

Tačiau, kaip pažymi analitikai, tokie mechanizmai yra tiesus kelias į visišką valstybių suvereniteto praradimą. Be to, lieka atviras klausimas: kas ir kam bus atsakingi, bei kas ir kam turės atsiskaityti ir kam mokėti baudas?

Beje, jei kalbėtume apie tokį žodžių derinį, kaip ,,pavojus sveikatai“, kurį dabar aktyviai vartoja PSO ir kitos ,,suinteresuotos šalys“, tai galima teigti, kad tai labai lanksti sąvoka – ją galima išplėtoti iki begalybės, vadinasi, ji yra labai naudinga manipuliacijoms.

Matome, kad dabar yra slaptai stumiama nauja, viską apjungianti koncepcija. Tačiau prie ko čia bankai ir privatus sektorius?

Jei pažiūrėtume į tą jų leksiką, tai labai grėsmingai mums skamba ir ,,sveikatos biosfera“ ar ,,biosferos sveikata“, nes biosfera apjungia viską.

Dabar šie sąmokslininkai (juk viską, kas svarbu visiems, jie slepia kažkokiuose pokiliminiuose pasitarimuose) yra nusitaikę į mūsų maistą: naikinamas ūkininkavimas ir mums įprastas maistas. Manau, kad turi tuoj prasidėti visokie ūkininkų pjudymai, kaltinimai ir visų visokiausių sąlygų jiems sugriežtinimas.

Visi gąsdinimai apibendrinami ir grindžiami vadinamąja klimato kaita ir tai turėtų būti visų tų naujovių įvedimo pagrindas.

Suokalbininkai slepiasi už klimato kaitos klausimo ir po ta skraiste prastūminėja totalinį režimą bei skaitmeninį pasą.

Matome, kaip dabar, Ženevoje, slaptai ruošiamos konclagerio taisyklės, nes ta jų koncepcija: sveikata + biosfera – yra totalinė kontrolė. O dar tos kalbos apie maistą ir taikymasis kontroliuoti ūkininkus…

Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį?

Beje, nukrypimas į šoną: šiuo metu amerikiečiai tiek išdresiruoti, kad Amerikoje labai populiaru skiepytis nuo gripo. Toje šalyje vaikai iki 5 metų yra paskiepijami 28-30 kartų.
Per tą laiką, kai buvo taip suintensyvintas vaikų skiepijimas (tai 15-20 metų laiko atkarpa), autizmo lygis Amerikoje išaugo kelis kartus.

Stebimas toks ryšys: kuo daugiau skiepų, tuo didesnis autizmo paplitimas, tačiau mokslininkai (mokslu tikėti privalu?) ir baltakailiai daktarai aiškina, kad autizmas yra labai gerai – tai kitoks vaikas, o ir skiepai čia nei prie ko.

Ką dar reikėtų priminti kalbant šia tema? Gal marketinginius mikroįsipareigojimus, kai klientas ar vartotojas, pastoviai prie ko nors pratinamas, galų gale pripranta. Taip yra ir su kaukėmis ir su skiepais, kai nuolat peršama mintis: ,,tu privalai“.

Kas dar svarbu? Panašu, kad kiekvienai šaliai parenkama savita veikimo technologija. Vokiečiai skaidomi ir apdorojami vienaip, Amerika – kitaip, Lietuva – dar kitaip.

Tačiau, dar pasikartosiu, mūsų ginklas yra ir turi būti viešumas, nes jis galų gale visada padeda nugalėti sąmokslininkus ir visokius suokalbininkus, o tam reikalingas mūsų bendras darbas, nors kartais atrodo, kad viskas, ką darai, yra veltui, nes aplinkui tokia daugybė užzombintų žmonių, bet viešumas galų gale visada laimi. Todėl reikia nebijoti tiesos, atsigręžti į ją ir ja dalintis su kitais.

* ,,Viena sveikata“ reiškia reagavimo į pandemiją išplėtimą, įtraukiant ūkininkavimą, skurdą ir klimato kaitą. Dalykai, galintys sukelti, sustiprinti pandeminius protrūkius arba kitais būdais pakenkti žmogaus sveikatai. Viena sveikata yra bet kas biosferoje, kuri turi įtakos žmogaus gerovei, pagal dabartinį apibrėžimą.

** GPMB prie PSO įkurta Pasaulinė pasirengimo stebėjimo taryba.

***PPPR yra PSO akronimas, reiškiantis pandemijos prevenciją, pasirengimą ir reagavimą.

****TST – tarptautinės sveikatos taisyklės.

º² šis mokslų daktaras medicinoje yra toks išskirtinis, kad nusipelno išskirtinio ženklinimo.

Post scriptum: 2022 m spalio 23 d. Briuselyje buvo pravesti mokymai ,,Katastrofinis užkrėtimas“. Šiuose mokymuose buvo modeliuojama pasaulinė pandemija, dar labiau mirtingesnė nei korona ir ypač pavojinga vaikams. Šiuos mokymus pravedė Džono Hopkinso Sveikatos saugos centras bendradarbiaudamas su PSO ir Bilo ir Melindos Geitsų fondu. Vėl primename, kad Geitsas 2019 metais pravedė analogiškus mokymus kovai su koronavirusu ir mes visi po trijų mėnesių jį ,,gavome“.

Pastarieji mokymai buvo apie ,,kupranugarių gripą“, kuris turi/ turėjo paplisti iš Kataro. Jei žmonės, nustatinėjantys lošimo taisykles, duotų ženklą, tai tas gripas ir atsirastų, jei ne – jo nebus. Kol kas, panašu, kad tokio ženklo niekas nedavė, nes tas gripas mūsų dar nepuola.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!