- Reklama -

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) leidinyje, kurio pavadinimo ir dviejų skyrių pavadinimų kopijas pateikiame, 6-me puslapyje išdėstytas piliečiams pateiktas balsuoti tekstas. Šio teksto kopiją taip pat objektyvumo tikslu pateikiame.

Atidžiai perskaitėme minėtus pavadinimus ir tekstą. Pastebėjome, kad vienas skyriaus pavadinimas ir tekstas neatitinka ne tik lietuvių kalbos normų bei taisyklių, bet ir formaliosios (sveiko proto) logikos reikalavimų. Teksto pirmame sakinyje balsavimui pateiktas klausimas: „Ar Jūs pritariate, kad būtų priimtas šis įstatymas:“ Įstatymo pavadinimo pradžioje yra kabutės, jo teksto pabaigoje – taškas ir kabutės. Tačiau klausiamojo sakinio gale nėra klaustuko. Tai gramatinė klaida. Kitos klaidos: po klausiamojo sakinio einančių kitų dviejų sakinių pabaigoje yra kabutės, nors šių dviejų sakinių pradžioje kabučių nėra. Nėra nuorodos apie tai, kad įstatymą paskelbs (pasirašys) konkretus asmuo, kurio bus parašyta vardas, pavardė ir jo originalus parašas.

VRK leidinio 7-me puslapyje yra klaida, nes parašyta: „KANDIDATŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUS RINKIMŲ PROGRAMOS“, o bus renkamas tik vienas Prezidentas, ne keli. Nurodytos klaidos ir rašybos trūkumai rodo, kad VRK darbuotojai ir referendumui teikiamo teksto autoriai – Lietuvos Respublikos Seimo nariai – prastai moka valstybinę lietuvių kalbą. Bet tai dar menka bėda, palyginus su piliečių balsavimui pateikto įstatymo turiniu, kuris, be kita ko, yra klaidinantis ir mulkinantis. Jie mano, kad piliečiai, turintys politikierių suteiktą jiems „runkelių“ statusą, nesupras dalyko esmės ir balsuos pagal žiniasklaidos priemonėmis viešinamus kai kurių Seimo narių suktus referendumo aiškinimus.

Todėl mes, vykdydami konstitucines piliečių ir profesines specialistų pareigas, glaustai paaiškinsime nurodyto referendumo turinio valstybine lietuvių kalba reikšmę, kad piliečiai suprastų jo esmę ir turėtų galimybę tinkamai atlikti savo pareigą balsuodami, – pažymėdami biuletenyje atsakymą TAIP arba NE.

Konstitucijos 12-to straipsnio pakeitimo įstatyme, faktiškai įstatymo projekte, nes įstatymas nėra priimtas, kadangi referendumas dar neįvyko, parašyta: „1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas.“ Čia nesuprantama ir neaišku, kieno (kurio teisės akto) tas 12 straipsnis.

 

Kitame sakinyje parašyta: „12 straipsnis“, kurį sudaro du sakiniai. Pirmame sakinyje parašyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Šiame sakinyje sudurtinio tarinio yra įgyjama vardinė dalis – neveikiamosios rūšies esamojo laiko moteriškosios giminės dalyvis. Laiko aplinkybė gimstant išreikšta neveikiamosios rūšies esamojo laiko padalyviu ir rodo vienu, tuo pačiu metu vykstantį nepasibaigusį procesą – gimdymą ir jo metu įgyjamą pilietybę.

Atkreipiame dėmesį: „pilietybė įgyjama gimstant“ – dar nepasibaigus gimdymo procesui ir nežinant, ar gimdymas pasibaigs sėkmingai. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ rašoma, kad pilietybė yra asmens priklausymas valstybei ir su tuo susijusi teisinė padėtis: priimti, į(si)gyti, gauti pilietybę, o pilietis, pilietė – asmuo, turintis pilietybę: piliečių teises ir pareigas.

Dėl kūdikio gimimo fakto nustatyta tvarka surašomas Gimimo liudijimas. Jame nurodoma kūdikio tėvo vardas, pavardė, tautybė, motinos pavardė, vardas, tautybė ir kiti gimimo faktą pažymintys duomenys. Pagal Gimimo liudijimą nustatoma gimusio vaiko tautybė. Žmogus, sulaukęs pilnametystės, gauna pilietybę patvirtinantį dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Asmens tapatybės kortelę.

Toliau tame pačiame sakinyje parašyta: „ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka“. Čia nežinomas tas kažkoks konstitucinis įstatymas, nes tokio pavadinimo įstatymo nėra. Pasiteiravus dėl to Seime, paaiškėjo, kad yra parengtas Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinio įstatymo projektas, bet su jo turiniu Lietuvos piliečiai nesupažindinti. Tokį įstatymą Seimas rengiasi priimti, tik įvykus referendumui ir piliečiams pritarus nurodytam Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimui.

Tai reiškia, kad referendumu siekiama gudriu piliečių mulkinimo būdu leisti Seimui priimti minėtą Lietuvos Respublikos pilietybės konstitucinį įstatymą, kuris tenkintų įtakingų Seimo narių ar jų atskirų partinių grupių interesus, leistų nepaisyti Lietuvos Respublikos piliečių teisės priimti ir keisti Konstituciją. Svarbu tai, kad Seimas, priėmęs minėtą Pilietybės įstatymą, užsitikrintų sau teisę ateityje jį keisti, nedalyvaujant piliečiams.

Manome, kad iš esmės atskleidėme paslėptą klaidinantį paskelbto referendumo turinį ir tai bus naudinga piliečiams, šio referendumo metu sprendžiantiems minėto Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo klausimą. Tikimės, kad supratę dalyko esmę, tinkamai atliks pilietinę pareigą – „nenusipirks katės maiše“.

Dr. Kazys Serbenta
Nepriklausomas tarptautinės klasės
mokslinis ekspertas

Benjaminas Kondratas
Nepriklausomas lietuvių kalbos
ekspertas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!