- Reklama -

Buvęs Klaipėdos prokuratūros vadovas Stanislovas Stulpinas įsitikinęs: kai neteisingumas tampa teise, tada gimsta revoliucijos. KK nuotr.

Teisės profesorius, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius ką tik viešai pareiškė, kad jis manąs, jog Lietuvos Konstitucijoje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas, o taip pat principas, kad teisingumą vykdo tik teismas, o ne prezidentė. Ponas V. Nekrošius, neigiamai vertindamas šalies vadovės pareiškimą, pareiškė, kad jis tokį pareiškimą vertinąs blogai, todėl, kad, vadovaujantis tokia pozicija, vaikas niekada nebus perduotas. Ir jis padaro išvadą, kad męs negyvename teisinėje valstybėje. V. Nekrošius net siūlo Gerbiamai Prezidentei nei daugiau nei mažiau, o… pasiskaityti Konstituciją.

Esu įsitikinęs, kad, kol tokie profesoriai ir į juos panašūs, galės įtakoti mūsų teisinę sistemą net teisės fakultete ruošdami teisininkus, mes niekada teisinės valstybės ir neturėsime. Aš nenorėčiau, kad mano vaikus ar anūkus auklėtų visokie nekrošiai.

Aš siūlau ponui „profesoriui“ pačiam kuo greičiau pasiskaityti Konstituciją, įstatymus, Vaiko Teisių Konvenciją, kitus tarptautinės teisės aktus, nes jis savo pareiškimu parodė visišką „bukumą“, norminių aktų nežinojimą, jų ignoravimą, savo Valstybės ir Visuomenės negerbimą.

Profesorius „užmiršta“ paminėti, kad Konstitucijos 25 str. nurodyta, jog žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Manau, kad profesorius sutiks su manim, kad Prezidentė taip pat yra žmogus, kuriai Konstitucija garantuoja tokias pačias teises. Šalies vadovė, pati paskirdama visus teisėjus į pareigas, todėl jausdama pilną atsakomybę ir, matydama, kad kai kurių teisėjų priimami sprendimai neturi nieko bendro su teisingumo vykdymu, turi pilną teisę pareikšti nuomonę apie visą vykstanti šiuo metu teisinį nihilizmą, ne teisingumo, o teisėjo galimai padaryto nusikaltimo toleravimą ir mėginimą jį įteisinti.

Visos Tautos išrinkta Gerbiama Prezidentė savo paskutiniais pareiškimais visuomenei tik pareiškė, kad svarbiausiais turi būti vaiko interesai ir netoleruotinas prievartos naudojimas vaiko atžvilgiu. Tai yra mūsų šalies vadovė nurodė, kad būtina gerbti įstatymus, Vaiko Teisių Konvenciją, kuriuose ir yra įtvirtintos minėtos nuostatos. Gerbiama Prezidentė savo viešais pareiškimais būtent ir pareikalavo vykdyti teisingumą, o ne VYKDYTI KLANO UŽSAKYMU NETEISINGUMĄ.

Konstitucijos 109 str. nurodoma, kad teisėjas, nagrinėdamas bylas, klauso tik įstatymo. Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia jį paskyrusiam Prezidentui arba Seimui: „Aš teisėjas…iškilmingai prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas, sąžiningas, humaniškas…ir visada elgtis, kaip dera teisėjui“.

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad teisėjas, priimdamas sprendimą, nurodydamas jį skubiai vykdyti, sulaužė savo duotą priesaiką ir jo priimtas sprendimas neturi nieko bendro nei su Konstitucija, nei su įstatymais nei su mūsų Valstybės ratifikuotais teisės aktais, nei su žmogaus teisių ir teisėtų interesų gynimu?

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad vyksta brutalus įstatymų ignoravimas, kad iš įstatymų tyčiojamasi, net darant dirbtines kliūtis sprendimo apskundimui ir jo vykdymo sustabdymui.

Ar ponui profesoriui neatrodo, kad teisėjui V.Kondratjevui nagrinėjant bylą, buvo „giliai nusispjauti“ į visus norminius aktus ir į vaiko net psichologinėje ekspertizėje padarytą išvadą, kad jis nori gyventi su globėja Neringa Venckiene, kad jis, pažeisdamas CPK ir Vaiko Teisių Konvenciją, nesiteikė išklausyti paties vaiko.

Ar ponui teisės profesoriui neatrodo, kad jis pats privalėtų pasipiktinti dėl tokio sprendimo ir reikalauti nedelsiant sustabdyti jo vykdymą bei jį panaikinti?

Manau, visai visuomenei labai būtų įdomu išgirsti, kodėl V. Nekrošius taip suinteresuotas, kad vaikas būtų nedelsiant atiduotas galimai nusikaltėlei, nežinia kur ir iš ko gyvenančiai ir dar visą laika saugojamai nuo pavojaus gyvybei?

Aš V. Nekrošiui daugiau klausimų neuždavinėsiu, išskyrus paskutinį, -KAS JŪS ESATE IR KOKIOM JĖGOMS TARNAUJATE?

Dar kartą akcentuoju, kad tai, kas dabar vyksta, nieko bendro su teisingumo vykdymu neturi. Yra mestos visos pedofilinio klano įtakingos jėgos, kad kuo greičiau būtų „likviduotos“ paskutinės liudytojos, nesiskaitoma su jokiomis priemonėmis, net grasinant valstybės perversmu.

Panašu, kad „chuntai“ yra iškilęs mirtinas pavojus ir ją jau trauko priešmirtinės konvulsijos.

Atsargiai-sužeistas žvėris yra mirtinai pavojingas.

Jeigu mūsų Generaliniam Prokurorui rūpi mūsų Valstybės ateitis, Demokratijos likimas, jei jis išties yra principingas ir garbingas, tai jis privalo nedelsiant imtis priemonių antikonstitucinėms jėgoms pažaboti.

Jis privalo tuoj pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo V. Kondratjevo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kreiptis į Seimą, prašant sutikimo jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn bei pašalinimo iš pareigų.

Nedelsiant turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn dėl bendrininkavimo seksualiai prievartaujant mažametę L. Stankūnaitė. Baudžiamojoje byloje yra daugiau negu reikia įrodymų, kad L. Stankūnaitė galimai padarė labai sunkų nusikaltimą. Kalta ji ar ne, gali nuspręsti tik teismas, vykdydamas, tikriausiai šį kartą nešališkai, teisingumą.

Kadangi Generalinio prokuroro ir Generalinio komisaro bendru sprendimu paskirta apsauga L. Stankūnaitei, šią apsaugą reikia neatidėliojant panaikinti ir kreiptis į teismą dėl jos suėmimo.

Esu įsitikinęs, kad Seimo teisės ir teisėtvarkos bei valstybės nacionalinio saugumo gynimo komitetai negali liktų nuošalyje – jie privalo imtis visų priemonių, kad būtų įvertinti ir pašalinti šiurkštūs įstatymų pažeidimai bei užgarantuotos norminiuose aktuose numatytos vaiko teisės.

Reikia atkreipti dėmesį, kad yra iškilęs pavojus Nacionaliniam saugumui -grasinama Valstybės perversmu.

Būtina išsiaiškinti, kieno faktiškai interesai buvo ginami Kėdainių ir Panevėžio teismuose, kokios mafijinės jėgos įtakojo sunkiai protu suvokiamų sprendimų priėmimą. Reikalinga išaiškinti visus kaltus pareigūnus ir juos, nežiūrint, kokias pareigas beužimtų, traukti baudžiamojon atsakomybėn. Būtina nustatyti, kokį vaidmenį ar įtaką, priimant neteisėtus sprendimus, galėjo turėti Valstybės saugumo departamento pareigūnai.

Reikia visada suprasti, kad nė vienas teisėjas ar prokuroras nėra šventa karvė, ir jei jie sulaužo priesaiką, pažeidinėja žmonių teises ir teisėtus interesus, jie privalo būti vejami lauk ir traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Manau, kad jau pribrendo laikas daryti esminę valstybės teisinės sistemos reformą, kuri tikrai padėtų pagrindus teisinės valstybės kūrimui ir padidintų kiekvieno teisinės institucijos pareigūno atsakomybę prieš Valstybę ir Visuomenę. Mūsų valstybėje nebegali būti kažkokios kitos, neaišku kam tarnaujančios, atskiros teisėjų ir prokurorų valstybės.

Visai visuomenei, kurie šiandieną gina teisingumą, mažos mergaitės interesus nuo niekšų su mantijomis ar be jų persekiojimo, aš noriu pareikšti: Jūs esate teisūs—JAV Nepriklausomybės deklaracijos autorius, Prezidentas Tomas Džefersonas pareiškė: „KAI NETEISINGUMAS VIRSTA TEISE, TUOMET PASIPRIEŠINIMAS VIRSTA PAREIGA“. Prezidentą Tomą Džefersoną ir šiuos jo žodžius gerbia visas pasaulis.

Visiems pareigūnams noriu priminti, kad mes dar kol kas (kol neįvyko valstybės perversmas) esame demokratinė valstybė, kur visa valdžia priklauso tautai. Visi, kurie ignoruoja savo visuomenės valią, tuo pačiu pažeidinėja Konstituciją ir griauna valstybės pagrindus. Mūsų įstatymuose taip pat yra numatyta būtinoji gintis ir būtinasis reikalingumas ginant valstybės ar visuomenės interesus.

Visiems neteisingumo gynėjams siūlau atsipeikėti.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!