- Reklama -

Ginklai ir amunicija iš Jordanijos tiekiami į Gruziją, iš kurios po to ginklai keliauja į Turkiją per Gruzijos oro uostą Kutaisi. O Turkijoje ginklai yra tiekiami Sirijos teroristams.

2013 vasario mėnesio pradžioje “Veido” žurnalas paskelbė straipsnį: “Vienintelė alternatyva Gruzijai – Vakarai”.  Taip teigia naujosios Gruzijos vyriausybės užsienio reikalų ministrė Maja Pandžikidzė, “o vienintelis būdas stabilizuoti santykius su Rusija – atsiimti iš jos okupuotas šalies teritorijas.” Gruzijos Užsienio reikalų ministrės Majos Pandžikidzės nuomone, kuri tuo pačiu yra ir Gruzijos vyriausybės pozicija ,“narystė NATO ir ES į šį regioną (Lietuvą) atnešė saugumą, stabilumą ir demokratiją.”

Taigi, Gruzija savo vyriausybėje turi dar vieną psichopatinę asmenybę, kokių Lietuvoje jau pilna. Tai reiškia, kad po rinkimų ir naujos vyriausybės sudarymo liko tas pats Gruzijos režimas.

Tad grįžkime prie tikrovės ir pažiūrėkime, kaip realiai gyvena Lietuvos “draugė” Gruzija, įgyvendindama vakarietišką alternatyvą.

Pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad Gruzija yra ir bjauriausio JAV dominavimo Kaukazo regione įtakos zonoje.

Neseniai Australijos vyriausybė atleido žurnalistą Timą Byrnesą iš Australijos vyriausybės Transliavimo, Komunikacijų ir Skaitmeninės Ekonomikos departamento po to, kai Byrnesas paviešino slaptą informaciją ir „nutekintus“ dokumentus, kuriuos jam perdavė Britanijos žurnalistas Jeffrey Silvermanas, apie JAV vyriausybės planus paslapčiomis gabenti ginklus ir amuniciją į Gruziją, kurioje sėkmingai įsitvirtino Amerikos statytinis Michailas Saakašvilis “Rožinės revoliucijos” metu 2003 metais.

Australietis Timas Byrnesas ir jo kolega amerikietis žmogaus teisių gynėjas Jeffrey Silvermanas 2012 metais gavo slaptus dokumentus ir informaciją, kuri parodė Jungtinių Valstijų planus ir sudėtingą dominavimo Kaukazo regione darbotvarkę, įtikinančią Gruziją tapti NATO nare, ir įkurti šalyje dideles karines bazes, kurios taps didele grėsme Iranui ir galės būti naudojamos kaip svertinė jėga Amerikai toliau darant ekonominį-politinį spaudimą Iranui dėl jo tariamai vykdomos branduolinės programos.

Paviešinti slapti dokumentai atskleidžia galimą aukšto rango korupciją JAV ginklų gamybos pramonėje. Juose demaskuojamas nelegalių ginklų gabenimo iš JAV mechanizmas ir infrastruktūra. Paviešinta informacija atskleidžia, kaip du JAV Nacionalinio Saugumo Departamento darbuotojai daro sandėrį su ginklų ginklų prekeviais – ginklų, kurie bus nelegaliai tiekiami į Gruziją.

Dokumentai susiję su JAV, Vokietija, Turkmenistanu. Gruzija paminėta tik kaip “tranzito” šalis. Šioje nelegalių ginklų gabenimo į Gruziją kontrabandoje yra įsivėlusi ir Meksika.

Jungtinės Valstijos finansuoja daugelį Gruzijos valstybinių institucijų, turint tikslą paversti Gruziją savo politine ir karine baze strateginiame Kaukazo regione.

2003 metais JAV vyriausybė finansavo ”Rožinę Revoliuciją”, per kurią buvo pastatytas pro-Amerikietiškas prezidentas Mikhailas Saakashvillis, kuris užgesino demokratijos švyturį regione. Saakashvillio režimas vis dar apimtas aukšto lygio korupcijos, žmogaus teisių pažeidimų ir narkotikų kontrabandos.

JAV nelegaliai slapta tiekė ginklus Čečėnijos sukilėliams

Tą patį patvirtino Amerikos žurnalistas, žmogaus teisių aktyvistas Jeffrey Silvermanas, tuo metu dirbęs Gruzijoje ir tyręs, kaip JAV vyriausybė nelegaliai tiekė ginklus Čečėnijos kovotojams, įsikūrusiems Gruzijos Pankrisi tarpeklyje, kuris taip pat asmeniškai susipažino su čečėnų gyvenimu.

Jeffrey Silvermanas yra vienas iš tų nedaugelio žmonių, kuris yra išsilavinęs, turi sukaupęs istorinių žinių ir įgijęs patirties Gruzijos regione, kuriame jau gyvena daugiau kaip 21 metus. 2008 metų Gruzijos-Rusijos karo metu Silvermanas buvo atsidūręs priešais Rusijos fronto linijas ir nufilmavo daugelį Gruzijos ginklų, kurių, kaip buvo manoma, Gruzija neturi.

Kai kurie čečėnų sukilėliai buvo atsakingi už įvykdytą Beslano mokyklos užgrobimą, pasibaigusį daugiau nei trijų šimtų žmonių žūtimi, ir Maskvos teatro įkaitų dramą. Remiantis saugumo šaltiniais, Čečėnijos teroristams apmokymus ir ginkluotę tiekė Gruzija ir jos strateginiai partneriai, ypatingai JAV.

Jefrey Silvermanas aiškino: “Čečėnija buvo remiama per Nevyriausybines organizacijas, kurias finansavo USAID (JAV Pagalbos Fondas) ir JAV Valstijų departamentas, kurie naudojo šias lėšas ne humanitariniais tikslais, bet rėmė čečėnų slaptas teroristines operacijas. Čečėnų buvimas Gruzijoje buvo reikalingas pateisinti 64 milijonų JAV dolerių kainuojančią JAV Apmokymų ir Ginkluotės programą (U.S. Train and Equip Program), įkurtą kovoti prieš tarptautinį terorizmą, kas realybėje reiškė, kad tai buvo priemonė, naudojantis Gruzija padaryti ją savu dideliu įrankiu (Kaukazo) regione ir naudotis ja, kaip būsimų regioninių karinių operacijų baze ateities karuose. Buvo rekonstruotos Gruzijos karinės bazės, jūrų uosto statiniai ir oro uostų bazės, kuriomis jau galėjo pasinaudoti JAV, Izraelio ir JAV kariai.”

Amerikietis žurnalistas Jeffrey Silvermanas dirbo kartu su nepriklausomu britų foto žurnalistu, operatoriumi Roddy Scottu, nušviesdami įvykius Gruzijoje ir Azerbaidžane. Jie bendradarbiavo viešindami slaptas JAV karines operacijas Gruzijos Pankisi perėjoje ir informaciją, susijusią su JAV – Gruzijos slaptais sandėriais.

Kai Jeffrey Silvermanas pasidalino informaciją apie nelegalią JAV pagalbą čečėnų teroristams su JAV ambasada, informacija papuolė priešiškiems žmonėms. Netrukus 2012 metų spalio mėnesio 26 dieną Ingušetijos Respublikoje, netoli sienos su Čečėnija, buvo rastas nužudytas britų fotožurnalistas Roddy Scottas.

Jeffrey Silvermanas Gruzijoje ilgą laiką buvo stipriai mušamas ir kankinamas JAV pareigūnų. Kai Silvermanas paskutinį kartą vyko į JAV, jis buvo suimtas ir JAV vyriausybė keršydama atėmė iš jo pasą. Netrukus iš jo buvo atimta JAV pilietybė – todėl, kad Silvermanas turėjo ir seną Gruzijos pasą, kuris jam buvo duotas kartu su Gruzijos pilietybe prieš daugelį metų. Tačiau vietinis teisėjas uždraudė JAV Valstijų departamentui naudoti spaudimą ir išlaisvino Silvermaną iš areštinės.

Izraelio vaidmuo Gruzijoje

Izraelis padeda Jungtinėms Valstijoms įkurti karines bazes Gruzijos regione. Izraelis atlieką labiau “šešėlinį” vaidmenį Gruzijoje nei JAV ir turi kur kas daugiau priešiškumo prieš Iraną. Ne paslaptis, kad Izraelis ir JAV turi kartu paruošę karinio puolimą planą prieš Irano branduolinių tyrimų centrus.

Gruzija yra tik viena “draugiška” šalis Kaukazo regione, padedanti išlaikyti augančią Irano įtaką Kaspijos jūros regione. Izraelis jau anksčiau buvo įsitraukęs į ginklų tiekimą Gruzijai, ypatingai prieš 2008 metų Gruzijos-Rusijos karą.

JAV Gruzijoje planuoja pastatyti raketines bazes, iš kurių bus puolamas Iranas. Esmė ta, kad sparnuota raketa, paleista iš Gruzijos Irano sostinę Teheraną, galėtų pasiekti per 3 valandas. Ir dvi iš trijų valandų raketos skristų Irano radarų nepastebimos dėl Kaukazo kalnų.

Gruzijoje, kaip ir Azerbaidžane, taip pat dislokuoti Izraelio bepiločiai lėktuvai, kuriuos aptarnauja patys Izraelio mechanikai.

Taigi, visi šie veiksmai Gruzijoje yra susiję su Iranu, kuris galų gale bus puolamas Amerikos ir NATO generolų, siekiant nuversti “Irano režimą” – kaip buvęs JAV prezidentas George W. Bushas yra pasakęs, “velnio ašį” – Iraną.

Gruzijos ir Irano santykiai

Iranas ir Gruzija plėtoja santykinai tvirtus ekonominius ir politinius santykius. Tačiau galimo JAV – Izraelio karinių operacijų prieš Iraną metu būtų pasinaudota Gruzijos karinėmis bazėmis. Štai dėl to JAV ir spaudžia Gruziją stoti į NATO.

Nežiūrint to, Gruzija ir Iranas ir toliau plėtoja didelius ekonominius ir kultūrinius ryšius. Į tai Jungtinės Valstijos užmerkia akis – nes Gruzija tarnauja Amerikos tikslams.

JAV jau dabar naudojasi Gruzijos karinėmis bazėmis, ligoninėmis, amunicija ir biologinių ginklų sandėliais. Kai kurios įspūdingos saugyklos buvo pastatytos dar tarybiniais laikais ir tuo laiku buvo labai ištobulintos. Pavyzdžiui, kompanija Bechtel National, žinoma kaip gaminusi chemikalus Saddamui Husseinui, ir daugelis kitų gynybos kontraktorių atnaujino šias biologinio ginklo saugyklas, vadaviečių ir kontrolės centrus tam pačiam – biologinio ginklo gamybos tikslui. Jeigu šie geri santykiai tarp Gruzijos ir Irano santykiai yra klaidingi, tai politiniame lygmenyje šie santykiai nėra tokie geri, kaip atrodo. Jie yra dalis didesnio JAV mechanizmo, skirto surinkti žmogiškuosius žvalgybinius išteklius. Šie Gruzijos – Irano ekonominiai-kultūriniai ryšiais skirti užverbuoti Irano tautybės piliečius, kuriems būtų apmokėta ir kurie galėtų būti panaudoti JAV ir jos sąjungininkų slaptose operacijose prieš Iraną.

Nelegalus JAV ginklų gabenamas į Gruziją

Kaip rodo slapti dokumentai, tolesni JAV veiksmai, susiję su Gruzija, apima ginklų programas, remiančias Gruziją pradėti karą prieš Šiaurės Osetiją, kuris buvo numatytas dar 2008 metais JAV prezidento rinkimų metu. Gruzijoje neatsitiktinai pasirodė biologino ginklo laboratorijos, kurias prižiūri Bechtel National kompanija, prisidengusi išgalvotais nekariniais “taikiais tikslais”. Gruzija ruošiasi antram karui prieš Rusija, tikėdamasi JAV ir NATO karinės paramos.

Gruzijoje Sirijos teroristai, pasivadinę save “sukilėlais”, susitikinėja su Gruzijos parlamento nariais, Vakarų šalių atstovais ir vietiniais Gruzijos ginklų pardavėjais. Gruzija yra naudojama kaip nelegalių ginklų tiekimo kelias į Siriją. Ginklai ir amunicija iš Jordanijos tiekiami į Gruziją, iš kurios po to ginklai keliauja į Turkiją per Gruzijos oro uostą Kutaisi. O Turkijoje ginklai yra tiekiami Sirijos teroristams. Šiose nelegalių ginklų gabenimo operacijose dalyvauja NATO ir kitos užsienio valstybės. Tai yra faktas, kuris lieka mažai kam žinomas ir nepaviešintas.

Daugelis ginklų siuntų, gabenami į Gruziją, yra net ne gynybinės paskirties, bet yra skirti būsimajam JAV-Izraelio karui pulti Iraną ir regionines šalis, tarp jų Sudaną ir Kongą.

JAV naudojasi Gruzija kaip savo pavaldine pildama žibalą į ugnį Sirijos kariniame konflikte ir taip toliau destabilizuoja šalį. Kaip rodo slapti dokumentai, šiam tikslui – ginklų kontrabandai Gruzijoje naudojamos naftos ir oro skrydžių kampanijos. Kai kurie sandėriai, tokie kaip 2013 metų pradžioje vykdyti Tailande, apėmė ginklus ir krovininius lėktuvus, kurie buvo registruoti Gruzijoje. Gruzija taip pat dalyvauja ginklų įsigijime iš trečių šalių – ginklų, kurie nėra pritaikyti NATO standartams.

Gruzijai nelegaliai ginklus tiekia JAV, Serbija, Slovakija, Jordanija, Ukraina ir Izraelis. Izraelis tiekia savo gamybos klasterines bombas M-85, Gruzijoje registruoti krovininiai lėktuvai, pagal sutartis su Jungtinių Tautų Organizacija, naudojami Afrikoje Taikos misijose. Tačiau, kai jie būna laisvi, gabena ginklų kontrabandas. Pavyzdžiui, Batumyje (Gruzija) oro kompanijos “Air West” lėktuvas naudojo Naujosios Zelandijos ir Hong Kongo dokumentus, kurie buvo naudojami tiekiant ginklus į įvairias pasaulio šalis. Šis ir kiti lėktuvai, susiję su JAV oro kompanijomis Kalifornijoje, kurios savo lėktuvus registravo Gruzijoje, Batumyje esančioje “Air West” oro skrydžių kompanijoje.Gruzija naudojama kaip tranzitinė ginklų tiekimo šalis.

Į Gruziją gabenami nelegalūs ginklus, kurių siuntose buvo nurodomas falsifikuotas galutinis gavėjas. Taip ginklai per Gruziją, per jūros uostus ir geležinkelius eksportuojami į trečiąsias šalis, daugelį iš jų – Afrikoje.

Taigi, Gruzija tampa ginklų, narkotikų kontrabandos ir užsienio samdomų kovotojų tiekimo centru.

Šiame nelegaliame versle tarpusavyje susiję Gruzijos bankai, nekilnojamojo turto bendrovės, Izraelis, pinigų plovimas, slapti mokėjimai už ginklus ir ištisos energijos testavimo laboratorijos, organizuotas nusikalstamumas ir Gruzijos vidaus ir tarptautinės politinės programos.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!