Kas nuklojo kelią Biržų savivaldybėje jaunuoliui link milijonų?

30
28
- Reklama -

Buvusi Biržų merė, o dabar vicemerė I.Varzienė į savo ir pavaldinių "klaidas" žiūri gana atlaidžiai: atseit buvo daug projektų, ką čia visus sužiūrėsi. Suprask - ar vienas milijonas šen, ar ten, kas čia tokio? KK nuotr.

Biržų rajonas ūžia tarsi bičių avilys – vietinio biržiečio Mariaus Daubaro įkurta bendrovė „Docilis“, laimėjusi dviejų europinių (t. y. finansuojamų iš ES struktūrinių fondų) projektų konkursus – kultūros namų Nausėdžių ir Pačeriaukštės kaimuose renovaciją – 871 249 Lt (252 331 Eur) ir 1 128 000 Lt (326 691 Eur) – suplaukus į bendrovės sąskaitą iš Biržų rajono savivaldybės beveik 1,5 mln. Lt (434 430 Eur), ėmė ir… subankrutavo. Nei statybos darbus baigė, nei broką pataisė, o tiesiog vieną dieną iš statybvietės ėmė ir dingo. Teliko Biržų rajono savivaldybei su biržiečio Mariaus Daubaro įmone sutartį nutraukti, pinigų ieškoti ir kitą įmonę samdyti – būtinus darbus pabaigti.

Tačiau didžiausia intriga yra tokia: o kokia nematoma ranka tą Marių Daubarą Biržų rajono savivaldybėje globojo? Mat darbų atlikimo terminai, nesuspėjus pagal sutartyje numatytą laiką, buvo pratęsti, tuo tarpu draudimo garanto, kuris galiojo tik sutartyje numatytam terminui, pvz., Nausėdžių projekte – iki 2013 m. rugpjūčio 31 d., o Pačeriaukštės projekte – iki 2013 m. liepos 9 d., pratęsiant sutartį, nebuvo pareikalauta. Tai reiškia, kad nepaisant to, jog atsakingi Biržų rajono savivaldybės darbuotojai savo veiksmais sudarė sąlygas (leido) „Dociliui“ „šienauti“ tiek savivaldybės, tiek europinius pinigus bei „prisigrybauti“ (pridirbti broko), dar buvo praleista galimybė tuos pinigus atgauti iš sutarties su bendrove „Docilis“ garanto – AB „Lietuvos draudimas“.

Ir dar vienas „bet“ šioje istorijoje: nepaisant į savivaldybę siunčiamų signalų „Docilio“ atžvilgiu ir po to sekusio bendrovės bankroto, nei Biržų rajono savivaldybės vadovybė, nei savivaldybės taryba nesiteikė ginti viešo intereso – nesikreipė į prokuratūrą ir neprašė inicijuoti tyrimo dėl galimai tyčinio bendrovės „Docilis“ bankroto. Kodėl?

Biržų rajono savivaldybės kontrolės komiteto narė Ramunė Čigienė turi savo nuomonę. Nors visa ši nešvari istorija vyko praėjusioje savivaldybės tarybos kadencijoje, kuomet Biržų rajono merė buvo Irutė Varzienė, dar ir dabar ta istorija gali būti „gesinama“. Mat vietos konservatorių lyderė Irutė Varzienė dabar – Biržų rajono vicemerė. „Kadangi tai jos kadencijos metu įvyko, ji nesuinteresuota yra“, – mano R.Čigienė.

O turėtų būti suinteresuota, nes štai ką nustatė ekspertai: Nausėdžių projekto objektų rekonstrukcijos užbaigimui reikalinga 394 768 Lt, peraktuota darbų už 36 145 Lt, o defektinių darbų už 225 674 Lt; Pačeriaukštės projekto objektų rekonstrukcijos užbaigimui reikalinga 639 149 Lt, peraktuota darbų už 32 279 Lt, defektinių darbų – už 73 980 Lt.

Taigi, kaip tame sename gerame animaciniame filme, „išmintingieji kurmiai, paskaičiuokime“: dviejų projektų vertė – beveik 2 mln. Lt, tuo tarpu po bendrovės „Docilis“ „darbų užbaigimo“ užbaigimui reikia 1 mln. 33 tūkst. Lt, defektinių darbų (broko) – už beveik 300 tūkst. Lt. Tačiau bendrovei „Docilis“ už darbus, redakcijos duomenimis, buvo pervesta beveik 1,5 mln. Lt.

O ką reiškia „peraktuoti darbai“? Statybiniais terminais tai suprantama, kad nepadaryti darbai priimti kaip padaryti. Ir tokių – beveik už 100 tūkst. Lt.

Taigi, koks čia Biržų rajono savivaldybės „monkės biznis“ ir kas už jį atsakys?

Savivaldybės kontrolierius: „Prokuratūra savo iniciatyva gali ginti viešą interesą“

-Kaip vertinate šiuos garsiuosius, blogąja prasme, europinius projektus Biržų rajone – Nausėdžių ir Pačeriaukštės kaimuose? – paklausė „Karštas komentaras“ Biržų rajono savivaldybės kontrolieriaus Žilvino Juočio.

-Matote, aš jų dar nevertinau, bet ir savivaldybės posėdyje buvo viešai ištransliuota, kad savivaldybė kreipėsi į teismą dėl nekokybiškai atliktų darbų, liaudyje vadinamo broko. Bet ką reiškia kreipimasis į teismą? Kad Biržų savivaldybė taps bankrutuojančios bendrovės dar vienu skolininku ir pagal visą procesą bus įrašyta į sąrašą. O kadangi skolininkai surašomi pagal tam tikrą eiliškumą – pirmoje vietoje yra valstybės biudžetas, darbuotojai ir t.t., tai mes būtume patys paskutiniai šioje eilėje, jeigu liktų turto. Įsivaizduokite, kiek procentų turime galimybę gauti nors kažkiek tai?

-Tai galima sakyti, kad buvo laimėti konkursai, darbų už 2 mln. litų, bendrovei sumokėta apie 1,5 mln., o firma subankrutavo, darbų nepabaigusi, dar pridirbusi broko, ir kaltų nėra?

-Suprantate, niekas nemoka avansu.

-Taip, „Dociliui“ savivaldybė pervedinėjo pinigus pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą.

-Taip, pagal priimtus darbus. Darbai buvo priimti, bet paaiškėjo, kad jie yra nekokybiškai atlikti, pradėjo lįsti, liaudiškai tariant, brokas. Taryba jau antrą kartą pritarė ir leido administracijai skolintis pinigų ir iš tų pinigų viskas bus sukoreguota, sutvarkyta, užbaigti projektai. Viešųjų pirkimų būdu buvo parinkta bendrovė ir, mano žiniomis, jau viskas pabaigta.

Europa juk du kartus nemokės už tą patį projektą – nemokės antrą kartą dėl to, kad pirmą kartą padarė blogai. Juk mes, savivaldybė, priėmėme tuos darbus ir už juos sumokėjome. Ir paaiškėjo tas brokas…

Kitas dalykas, vykdant tokius projektus, viešuosiuose pirkimuose yra reikalavimas – draudimo bendrovė turi pateikti garantiją, kad tas statybų vykdytojas laiku atliks darbą. Tai, va, yra draudimas.

-Bet tas draudimas negalioja – viename projekte baigėsi 2013 m. rugpjūčio 31 d., kitame – 2013 m. liepos 9 d.

-Taip, be abejo. Jeigu mes laiku nesikreipėme dėl jo, o draudiminiams santykiams yra taikomi gana trumpi terminai kreiptis, tai dabar mes jau už broką sumokėjome, draudimo nepasiėmėme, tai…

-Sakote: „mes laiku nesikreipėme“. Kas tie „mes“? Kas turėjo kreiptis? Biržų rajono savivaldybė?

-Taip, projektą vykdė savivaldybės administracija.

-O meras?

-Jis turėjo sureaguoti, jeigu jam buvo žinoma. Bet dažniausiai, žinote, oficialiai niekas tokių dalykų nesako, klaidas linkę nutylėti, giriamasi tiktai gerais darbais.

-Ar tiesa, kad pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktus, buvo priimami ir tie darbai, kurie realiai nebuvo atlikti?

-Dar tik bus atliekamas auditas ir audito metu į šituos klausimus ir bus stengiamasi atsakyti. Tai čia bus aišku: jeigu kažkam reikėjo padaryti darbus, o jie buvo priimti, tai tos adatos šieno kupetoj nepaslėpsi.

-Ar jūs, kaip savivaldybės kontrolierius, nesikreipėte į prokuratūrą dėl UAB „Docilis“ bankroto – kad ištirtų, ar tai nebuvo tyčinis bankrotas? Nes, pvz., teismo nutartyse galima rasti tokių faktų: buvo areštuotos bendrovės įsigytos prabangios mašinos.

-Sunku man kažką pasakyti, kol nesusipažinau su visais dokumentais ir kol neatliktas auditas. Aš galėsiu pasakyti dėl administracijos veiksmų, o dėl bankroto – tyčinis ar netyčinis – čia jau ne mano kompetencija.

-Tai kas tuomet turėtų kreiptis į prokuratūrą, kad tie dalykai būtų ištirti?

-Tyrimą gali pradėti ir prokuroras savo iniciatyva.

-Ginant viešąjį interesą?

-Taip, čia viešasis interesas. Be to, tos bankrutavusios firmos projektai – ne tik Biržuose, visoje Lietuvoje. Tai kur aiškiau, negu viešasis interesas: nukentėjo ne vienas projektas. Ir Valstybės kontrolė, mano žiniomis, domisi tais projektais.

-Pagal dokumentus – prievaizdų tiems projektams buvo daugiau negu vienas: darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašydavo ir savivaldybės darbuotojai, ir techninę projektų priežiūrą vykdę. Ir vis tiek nesužiūrėta? Tai kokia savivaldybės administracijos darbuotojų ir techninę priežiūrą vykdžiusių asmenų atsakomybė?

-Kas ko konkrečiai nepadarė arba padarė ne taip… Kol nepamačiau visų dokumentų, nesusipažinau, kas turėjo ką tiksliai daryti, nenorėčiau daryti išvadų be dokumentų. Bet jeigu žiūrėtume iš teorinės pusės, be abejonės, tas techninis prižiūrėtojas turėjo atlikti tą darbą, kuriam buvo pasamdytas. Čia gi yra europiniai projektai. Kiekviename projekte yra ir organizatorius, ir koordinatorius, ir vykdytojas, būna ir kitokių pareigybių. Kiekvienai pareigybei yra pavestos tam tikros funkcijos. Ir tai yra savotiška kontrolė. Techninė priežiūra – perkama paslauga. Tai ją irgi reikia prižiūrėti – ar jie atlieka viską taip, reikia pertikrinti, neperki juk katės maiše – nupirkau, o jie ten kažką daro, lygtai daro, lygtai nedaro…

Tačiau, kol su dokumentais nesusipažinsiu, sunku pasakyti, kokia ten situacija buvo.

Savivaldybės kontrolierius, gindamas viešąjį interesą, gali reikalauti iš asmenų atlyginti tą žalą. Bet savo ruožtu administracija turėtų…

Faktas, kad tie projektai buvo, kad ten buvo klaidų padaryta, tai pati savivaldybės administracija savo ruožtu turėjo atlikinėti tarnybinį patikrinimą ir žiūrėti, kas gi padarė ne taip, kad mums dabar reikia papildomų lėšų tiems projektams – ir brokams, ir visiems kitiems dalykams užbaigti.

-Kaip vertintumėte faktą, kad sutartis su UAB „Docilis“ buvo pratęsta, tačiau draudimo garantija pratęsta nebuvo?

-Jeigu iš tikro taip buvo, tai kokiu tikslu tai buvo daroma, sunku ir pasakyti. Galų gale pratęsti sutartį ilgesniam laikotarpiui, tai dar klausimas, ar viešųjų pirkimų sąlygos tokius dalykus leidžia? Nes jeigu tu pirkimo sąlygose pateiki, kad turi įvykdyti per tokį tai terminą, tai gal kažkas ir nedalyvavo, nes neturi pajėgumų taip greitai pabaigti tą darbą? O jeigu tu pratęsi tą terminą, tai gal ir kaina viešųjų pirkimų galėjo būti visai kitokia? Ar toks susitarimas iš viešųjų pirkimų pusės yra teisėtas? Čia dar toks klausimas kyla.

-Tai kas čia tuos dalykus tirs? Jūs?

-Taip, aš, kaip kontrolierius, galiu tirti tą dalyką. To projekto tikrai viena ir kita pusė bus pasižiūrėta: kodėl buvo pratęsta sutartis, ar galima buvo pratęsti, gal buvo kokių nenumatytų aplinkybių.

-Atrodo, akivaizdu – darbai laiku nebaigti, tai sutartis ir pratęsti.

-Na, tada vargu, ar galėjo tęsti. Be to, kam prisiiminėti riziką dėl projekto pratęsimo, nes draudimas kaip ir išnyksta, ir tu neturi teisės juo pasinaudoti, nes pats pratęsei terminą, bet garantijos nepaprašei? Be abejo, suprantame, kad vadovas gali prisiimti tam tikrą riziką, bet čia, mano manymu, rizika tikrai buvo prisiimta nevertinant jos. Abejoju, ar kuris vadovas prisiiminėtų tokią riziką – kad buvo garantas, o dabar garanto lyg ir atsisakau, leidžiu tęsti? Nežinau, man tai sunkiai suvokiamas dalykas dėl ko taip buvo pasielgta.

-2014 lapkričio 24 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo atlikta tų projektų dalinė ekspertizė, nustatyta, už kokią sumą darbų peraktuota, kiek pridaryta broko, kiek trūksta darbus pabaigti. Turite tos ekspertizės medžiagą?

-Ne, neturiu.

-Betgi jūs – savivaldybės kontrolierius!

-Jeigu žodis „kontrolierius“, tai negalvokite, kad aš viską nuo… iki… žinau ir kiekvieną dokumentą esu matęs. Taip tikrai nėra. Kai bus atliekamas auditas, visi šie dokumentai man bus pateikti. Aš jų paprašysiu, pareikalausiu. Bus įvertinta ir bus pateiktos išvados: kas ko nepadarė, kas prisiėmė kokią riziką ir pan.

-O kada bus atliekamas šių projektų auditas?

-Jis planuojamas kitais metais. Kada konkrečiai, dabar neatsakysiu, bet turbūt antroje metų pusėje.

-Jeigu auditas bus atliekamas tik kitų metų antroje pusėje, ar nebus visos senatys pasibaigusios, jeigu nustatysite kokius pažeidimus? Kas čia taip planuoja?

-Auditą planuoju aš. O dėl senačių… Žiūrint kokią senatį jūs turite omenyje. Baudžiamajai atsakomybei senatis tikrai nesueis jokia, o dėl drausminės atsakomybės – tai keli metai po audito. Suprantate, tas projektas dar vyksta, dar nepasibaigė, tai dabar audituoti būtų truputį nesąžininga. Nors dėl tų veiksmų atlikimo… Tai, kiek žinau, tie visi veiksmai buvo praėjusiais metais. Tai tie du metai niekaip nebus praėję.

O dėl atsakomybės – drausminę atsakomybę ne kontrolierius taiko. Dėl drausminės atsakomybės, manau, administracija arba ta pati taryba, jeigu jai kyla klausimų ir pagrįstų abejonių, kad ne viskas taip gerai, kaip atrodo, jau seniai galėjo sudaryti komisiją ir ta komisija būtų įvertinusi tam tikrų asmenų veiksmus ir priėmusi sprendimą. Bet, mano žiniomis, tyrimo niekas neatlikinėjo jokio, net neieškojo kaltų.

-Kodėl? Gal kokios politinės jėgos tą subankrutavusią įmonę „dengia“?

-Į šitą klausimą jau ne aš turėčiau atsakyti.

-Bet auditas bus atliekamas?

-Dabartinės tarybos kai kuriems komiteto nariams kilo klausimų, ar tikrai ten viskas taip gerai, kaip yra deklaruojama. Mano nuomone, firmai bankrutavus, savivaldybė turėtų tik išlošti – nes, jeigu laiku nepavyko, pasiėmei draudimą, susiradai kitą firmą ir pasidarei už tuos pačius pinigus, plius, dar liko draudimas.

-Bet šiuo atveju draudimo savivaldybė nepasiėmė…

-Draudimo nepasiėmėme, brokas pradėjo lįsti… Ir jeigu taip buvo, kodėl nebuvo atliekamas tarnybinis patikrinimas? Bent jau kad būtų atsakyta į tuos klausimus: ar tikrai visi viską padarė gerai? Tačiau bent jau mano žiniomis, tokio tarnybinio patikrinimo nebuvo.

O ką reiškia kontrolieriaus išvada? Jeigu kontrolierius nustatys, kad kažkas kažką padarė negerai, vėlgi – ne aš taikysiu drausminę atsakomybę. Tai taikys administracija savo darbuotojams. Bet jeigu jie tada netaikė, tai, įsivaizduokit, ar šimtu procentu yra garantija, kad dabar jie taikys?

Supraskite, ne kontrolierius taiko tą drausminę atsakomybę…

-Suprantame, dėkui už pokalbį.

D.Vadluga: „Čia tokie veikėjai buvo…“

-Jūs kontroliavote Nausėdžių kaime kultūros namų renovacijos projektą, kurį atlikinėjo UAB „Docilis“? – paklausėme Biržų savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyr.specialisto Daliaus Vadlugos.

-Taip, kažkiek kontroliavau. Panašiai nuo 2014 metų sausio mėnesio.

-Šito projekto techninę priežiūrą vykdė Linas Burba?

-Taip. Jis buvo techninis prižiūrėtojas.

-Kai jūs pasirašinėdavote darbų priėmimo-perdavimo aktus, ar jūs vykdavote į vietą patikrinti, ar pasitikėdavote tuo techniniu prižiūrėtoju?

-Ne, čia tokie veikėjai buvo, kad niekuo negalima pasitikėti. Vykdavome į vietą. Bet aš tų aktų labai nedaug pasirašiau.

-O broką buvo galima įžvelgti plika akimi ar jis kažkoks užslėptas buvo?

-Jeigu ką, yra ekspertizės išvados. Samdėme ekspertus, ir jie broką nustatė: kas ir kur ten buvo.

-Kokių priemonių buvo imtasi UAB „Docilis“ atžvilgiu?

-Yra priteisti delspinigiai už nevykdymą po sutarties pasibaigimo termino ir buvo kreiptasi dėl žalos atlyginimo į teismą. Ir teismas yra priteisęs žalą.

-Tai regreso tvarka ją galima išsireikalauti iš atsakingų už tą projektą savivaldybės darbuotojų. O dėl bendrovės „Docilis“ galimai tyčinio bankroto nesikreipėte į prokuratūrą?

-Atrodo, kad buvo kreiptasi dėl techninio prižiūrėtojo. Jis atsako už darbų kokybę, už medžiagų kokybę – ar jos tinkamos, ar netinkamos, ar gerai darbai daromi pagal projektą ir taip toliau. Jis deda parašą už tai. Dėl to mes jį ir samdome.

D.Kolomakienė: „Pasirašiau visus UAB „Docilis“ perdavimo ir priėmimo aktus“

Pačeriaukštės kaime bendrovės „Docilis“ projektų įgyvendinimą prižiūrėjo Biržų savivaldybės administracijos specialistė Daina Kolomakienė. Ji į „Karšto komentaro“ klausimus atsakė raštu.

– Kaip vykdėte projekto Pačeriaukštės kaime įgyvendinimą – ar pati vykote į vietą ir tikrinote UAB “Docilis” atliktus darbus, po ko pasirašydavote darbų perėmimo-priėmimo aktą, ar pasitikėjote statybos techninę priežiūrą vykdžiusia UAB “Statybų techninė priežiūra” ir konkrečiai šios bendrovės atstovu Baliu Žygeliu ir darbų perėmimo-priėmimo aktą pasirašydavote nepatikrinusi, ar darbai įvykdyti ir kokia tų darbų kokybė?

-Statybos darbų techninei priežiūrai atlikti buvo pasirašyta sutartis su UAB „Statybų techninė priežiūra“. Sutartyje paslaugos teikėjas įsipareigojo kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, statybos rangos sutarties, statybas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę, informuoti užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

UAB „Docilis“ priėmimo ir perdavimo aktus pasirašydavau po to, kai darbus priimdavo ir pasirašydavo techninis prižiūrėtojas.

-Kaip pakomentuotumėte statinio dalinės ekspertizės išvadas – kad po „Docilio“ „darbų“ projekto rekonstrukcijos užbaigimui reikalinga 639 149 Lt, peraktuota darbų už 32 279 Lt, o defektinių darbų – už 73 980 Lt?

-Nutraukus statybos darbų rangos sutartis su UAB „Docilis“, Biržų rajono savivaldybės administracija pirko nebaigtų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbų techninės ekspertizės paslaugą Nausėdžių kultūros namų ir sporto aikštelės Nausėdžių k., Biržų r. sav., bei Pačeriaukštės kultūros namų, parko tako ir aikštelės sutvarkymo nebaigtų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbų techninei ekspertizei atlikti pagal pateiktus techninius projektus, siekiant nustatyti nuostolius už neatliktus bet sumokėtus darbus ir padarytus defektus, nebaigtus kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbus bei darbų kiekius ir apimtis pinigine išraiška pagal galiojančius įkainius, reikalingus pastato užbaigimui. Pagal ekspertizės akte pateikus nebaigtų darbų kiekius buvo perkami statybos darbai objektams užbaigti, o dėl peraktuotų darbų ir defektinių darbų buvo kreiptasi į teismą, dėl patirtų nuostolių išieškojimo iš UAB „Docilis“.

– Ar tarp jūsų pasirašytų darbų priėmimo-perdavimo aktų, kurių pagrindu buvo išrašomos ir apmokamos PVM sąskaitos faktūros, buvo tokių, kurie realiai buvo neatlikti, t.y. buvo atlikti tik priėmimo-perdavimo akte?

-Pasirašiau visus UAB „Docilis“ perdavimo ir priėmimo aktus.

-Sutarčių vykdymo laikotarpiu UAB “Docilis” buvo pateikęs draudimo sutartį su AB “Lietuvos draudimas” – sutarties įvykdymo garantą, tačiau ji galiojo tik iki 2013 07 09, o vėliau, nors sutartis su UAB “Docilis” buvo pratęsta, draudimo garanto nebuvo pareikalauta. Kodėl sutartis su UAB “Docilis” buvo pratęsta nepareikalavus draudimo garanto?

-Sutarties laidavimo draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu nebuvo nustatyti patirti nuostoliai dėl darbų grafike nurodytų terminų nesilaikymo ar netinkamai atliktų darbų, todėl nebuvo kreiptasi į Draudiką dėl nuostolių atlyginimo.

Sutarties įvykdymą draudikai draudžia tik šalims pasirašius sutartį ar jos pratęsimą. Pratęsus Sutartį rangovas turėjo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimą, buvo prižadėjęs jį pateikti, tačiau nepateikė. Vėliau Sutartis su rangovu buvo nutraukta.

Kontrolės komiteto narė: „Tai jos kadencijos metu tai įvyko“

Biržų savivaldybės kontrolės komiteto narė Ramunė Čigienė mano, kad ši istorija rodo buvusios (o iš dalies ir esamos – mat buvusi Biržų merė dabar yra vicemerė) nekompetenciją.

-Kodėl, jūsų nuomone, buvo užmerktos akys, kaip dirbo bendrovė „Docilis“, ir leista daryti broką, tiksliau, buvo nepastebimas brokas, o galiausiai įmonė subankrutavo ir neužbaigtus darbus paliko kitiems? – paklausė „Karštas komentaras“ Ramunės Čigienės.

-Kodėl buvo leista, pirmiausia reikėtų klausti tų, kurie yra atsakingi – tai yra vadovai: projekto vadovai ir kas kontroliavo. Čia lieka kaip ir atviras, neatsakytas klausimas. Ir nemanau, ar jie atsakytų, kodėl jie taip leido.

Bet blogiausia, kad iš tuometinės – praėjusios kadencijos – valdžios pusės: administracijos direktoriaus, kitų asmenų pusės taipogi nebuvo reikalaujama ir nebuvo skiriamas toks dėmesys, koks turėjo būti. Vien tai liudija faktas apie tai, kad šita sutartis buvo apdrausta ir metai laiko nebuvo pasinaudota draudimu.

Kai jau įvyko tai, kad „Docilis“ subankrutavo ir broką padarė, kodėl valdžia nesurado galimybių – čia jau nekompetencija buvo, aš taip manau, – išieškoti draudimą. Tai yra dar didesnis nuostolis. Ne tik tai, kad reikėjo grąžinti pinigus už tą blogai įgyvendintą europinį projektą…

Taigi, čia, manau, esminis dalykas – valdžios nekompetencija.

-O kur šuo pakastas, kad sutartis, kadangi darbai nebuvo spėti padaryti, su „Dociliu“ buvo pratęsta, tačiau garantijos tolesniam darbų laikotarpiui jau pareikalauta nebuvo? Ar tų klausimų nežadate spręsti taryboje? Ar nesikreipėte į prokuratūrą dėl galimai tyčinio statybinės organizacijos bankroto?

-Aš pati asmeniškai savivaldybės kontrolės komitete kreipiausi į kontrolės komiteto narius ir savivaldybės kontrolierių, ir mes patvirtinome kitų metų planą. Kitų metų sausio mėnesį, manau, kontrolierius turėtų šitą dalyką tirti. Po išvadų, manau, jau bus galima kreiptis ir kitur.

-Tačiau savivaldybės auditas nustatys tik tai, kokius darbus atliko ar neatliko „Docilis“, kas blogai jį prižiūrėjo ir pan. Tuo tarpu pačios bendrovės „Docilis“ – o kaip konkrečiai ji panaudodavo iš savivaldybės pervestus pinigus – savivaldybė juk netirs. Pvz., iš savivaldybės gauta tokia suma, o panaudota ten ir ten. Tai galėtų padaryti tik prokuratūra?

-Taip.

-Ar savivaldybės taryboje yra politinis sutarimas, kad dėl „Docilio“ reikėtų kreiptis į prokuratūrą? Ar taryboje kažkas šitą įmonę politiškai „dengia“?

-Aš manau, kad „dengimas“. Aš taip manau. Jau ne vieną kartą tas klausimas buvo keliamas taryboje, bet buvo „dengiama“, kaip jūs sakote. Tiktai džiaugiuosi, kad bent jau kontrolės komitete politinė valia buvo išreikšta – komiteto nariai, o jie buvo iš visų partijų, pritarė tam patikrinimui. Ir tai jau buvo žingsnis į priekį.

-O kokios politinės jėgos blokavo taryboje tokį giluminį tyrimą?

-Ne tai, kad blokavo – tiesiog nekreipė dėmesio. Visuomet tai likdavo šnekomis. Aš manau, kad pagrindiniai – tai buvusi merė, dabar vicemerė, kadangi tai jos kadencijos metu tai įvyko. Ji nesuinteresuota yra.

-Nes nepuošia tokie dalykai, baisu.

-Taip, baisu.

I.Varzienė: „Pasitikėjimo klausimas čia buvo ne paskutinėje vietoje“

O ką apie visa tai mano buvusi Biržų rajono merė, dabar – vicemerė Irutė Varzienė? Kodėl buvo toks atlaidus požiūris į UAB „Docilis“ vykdytus projektus? Beje, vicemerė neprisiminė, kad Marius Daubaras, bendrovės „Docilis“ savininkas ir direktorius, būtų buvęs jos mokinys „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje, kur I.Varzienė iki 2011 m. dirbo direktoriaus pavaduotoja ir dėstė lietuvių kalbą.

Irutė Varzienė atsakė į „Karšto komentaro“ klausimus:

-Kaip vertinate tuos du garsiuosius bendrovės „Docilis“ vykdytus projektus?

-Labai gera vertinti dabar, kada viskas įvyko. Be abejo, klaidų buvo padaryta. Ir buvo, sakykime, nepakankama kontrolė ir nepakankamas griežtumas. Bet kita vertus, aš pati irgi nemažai dalyvavau tame procese, ir iš tiesų vyko darbiniai pasitarimai, bent jau paskutinį pusmetį, labai reguliariai, ir „Docilis“ nuolat pažadėdavo keisti, daryti, ir buvo rašomi protokolai, priimami tam tikri susitarimai, ir keitė rangovus, ir pakeitė darbų vadovą mūsų prašymu… Po kiekvieno tokio pasitarimo darbai kažkiek pajudėdavo. Ir iš tiesų, kadangi buvo finansinio etapo pabaiga, ir lėšas reikėjo įsisavinti pakankamai greitai, tai vis patikėdavome. Atrodė, kad ir reputacija svarbi tai įmonei, ir galų gale nemažai darbų padaryta. Ir mūsų administracija, ir projekto vadovai vis patikėdavo tais žmonėmis. Kol galų gale bankrutavo…

Kai pasibaigė darbų sutartis, mūsų administracija rinkosi delspinigius skaičiuoti – tą kelią, ir pagal tam tikrą kontrolės mechanizmą dar vis iš jų išsireikalauti. Ir dėl to nepasinaudojo draudimo galimybe. Jeigu kas į priekį būtų žinojęs, kad baigsis bankrotu, tai, be abejo, reikėjo ne delspinigius skaičiuoti, o, kai baigėsi sutartis, nutraukti ir imti draudimą. Tai čia turbūt esminė klaida ir yra.

Bet, žinot, buvo vykdyti 69 projektai ir dabar vienareikšmiškai kaltinti administraciją, kad iš 69 du ar trys yra probleminiai… Na, aš taip labai kategoriškai neteigčiau.

Mes tikrai daug diskutuodavome per tuos pasitarimus ir jie (UAB „Docilis“) po to padarydavo judesį – kaip dabar atrodo, klaidinantį. Kažką padaro – ir vėl štilis… Ir vėl kviečiame, ir vėl baramės. Nuolatinė kova tokia vyko.

Taip, aš įvardinčiau, kad buvo klaida, jog buvo skaičiuojami delspinigiai, o ne nutraukiama sutartis ir imamas draudimas bei ieškoma kito rangovo, ką vis tiek reikėjo padaryti.

-Ar kreipėtės į prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar bendrovės „Docilis“ bankrotas tyčinis, ar ne?

-Kol kas tikrai ne.

-Tai, vadinasi, patikėdavote „Docilio“ vadovo gražiais žodžiais?

-Tam tikra prasme taip – patikėdavome pažadais, ir kad jis kiekvieną kartą, dabar galima sakyti, pakankamai gudriai po mūsų darbinio pasitarimo padarydavo klaidingą, kaip dabar galima vertinti, judesį. Jūs teisi – pasitikėjimo klausimas čia irgi buvo ne paskutinėje vietoje.

Kodėl skaudėjo širdį Nausėdžių bendruomenės pirmininkui?

Tačiau ar tikrai UAB „Docilio“ darbų Biržų administracija nesužiūrėjo tik dėl pernelyg didelio, kaip sakė Biržų vicemerė I.Varzienė, užimtumo? Nausėdžių bendruomenės pirmininkas Jonas Vaičekonis turi kitokią nuomonę – Biržų administracijai tiesiogiai buvo sakoma: „Žiūrėkit, ką išdarinėja „Docilis“, bet… atsakingi asmenys tik numodavo ranka.

Štai ką mums papasakojo Nausėdžių bendruomenės pirmininkas Jonas Vaičekonis.

-Girdėjome, kad daug pastangų įdėjote gelbėjant Nausėdžių kultūros rūmus, kurie buvo taip nesėkmingai renovuojami?

-Kaip galėdamas, taip stengiausi…

-Dėl ko jums širdį skaudėjo?

-Širdį skaudėjo, kad eikvojo pinigus, kad nekompetentingi statybininkai… Mačiau, kad nekokybiškai atlieka darbus. Tai aš labai daug pergyvenau, daug kam priekaištus sakiau. Bet, suprantate, mažai kas ėmė į galvą…

-Jūs vietoje esate, tai matėte, kaip dirbo tie statybininkai?

-O taip, taip! Aš stengdavausi pasižiūrėti, kaip daro, ką daro. Kartais reikėdavo ir pasakyti žodį. Bet mano žodis, suprantate, kaip pašalinio, į dangų niekur nėjo.

-Tai jums, kaip Nausėdžių bendruomenės pirmininkui, tas kultūros namų remontas rūpėjo?

-Savaime aišku, nes aš ėmiausi tos iniciatyvos, kad išsaugoti tą pastatą – tuos buvusius kultūros namus, kad nenugriautų ar neatitektų kam nors kaip sandėlis, arba būtų vaiduoklis-namas.

Tas „Docilis“, mano nuomone, dirbo savanaudiškai, piktnaudžiavo. O sustabdžius darbą, kai pradėjo dirbti kita bendrovė, tai labai nuostabūs žmonės dirbo. Džiaugiuosi rezultatais. Nors kiek norėjome, tiek nepadarė. Norėjome, kad ir antras aukštas būtų renovuotas, ir kad būtų kažkas sukurta vaikų dienos centrui, dar bibliotekai kambarys… Bet tiek nepasiekėme. Ką padarysi. Kiek pasiekėme, jau pasiekimas – sutvarkyta salė, pagalbinės patalpos.

-Pastato renovacijai išleista berods 800 tūkstančių, o nesugebėjo vaikams kambario įrengti?

-Ne, nesugebėjo, nes, matote, ta pirmutinė firma („Docilis“) daug pinigų iššvaistė ir buvo nekokybiškos medžiagos – daug ką reikėjo perdaryti antrą kartą.. Labai jau skausmingai kažkaip tai…

-Jūs paminėjote, jog kažkam išsakydavote pastabas dėl to, kaip dirbo „Docilis“? Kam sakydavote?

-Stengiausi sakyti ir administracijos direktoriui, ir… Bet niekam nerūpėjo. Niekam, niekam. Nors „Docilis“, kaip sakiau, dirbo labai atžagariai.

-O ką administracijos direktorius jums į tai atsakydavo?

-Kad viskas bus gerai.

Tai kas tirs?

Tačiau ar viskas yra gerai? Tikriausiai nelabai. Gražaus pinigėlio „prisišienavusi“ bendrovė „Docilis“ papustė padus, palikdama ir nebaigtus, ir brokuotus darbus. Politinės valios tirti šią istoriją Biržų taryboje kol kas nėra, nes ta istorija, kaip jau supratote, šleifu velkasi paskui buvusią merę Irutę Varzienę, kuri iš mero posto šioje kadencijoje persėdo į vicemero kėdę.

Tuo tarpu faktų tyrimui – nors vežimu vežk. Tik vienas pavyzdys: kaip buvo dirbama „prie Varzienės“, įrodo ir pernai lapkritį tuometinio administracijos vadovo Vytauto Džėjos pasirašytas dokumentas. Jame I.Varzienės pavaldinys juodu ant balto prisipažino, kad sutarties su „Dociliu“, be draudimo, pratęsti negalėjo:

„Pratęsus Sutartį rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.1 punktu, turėjo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimą, tačiau nepateikė“, – rašte prisipažino V.Džėja.

Taigi, klausimas lieka atviras: už ką tokia „europinių pinigų mana“ bendrovei „Docilis“? Kodėl ji buvo globojama? Ir gal padarytą žalą reikėtų išsireikalauti ne iš bankrutuojančios įmonės, bet iš tų, kurie buvo atsakingi, kurie protegavo šią bendrovę, „tempė ją už ausų“ ir į visus siunčiamus pavojaus signalus numodavo ranka? (Liaudiškai kalbant, buvo „Docilio“ „bendrininkai“ šiame europinių pinigų projekte.)

Yra toks posakis: „Jeigu ne Mahomedas pas kalną, tai kalnas – pas Mahomedą“. Jeigu tarp Biržų valdančiųjų nėra politinės valios išsiaiškinti šioje istorijoje kaltų, jeigu nesikreipiama į prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar UAB „Docilis“ bankrotas nebuvo tyčinis, gal tuomet prokuratūra ir STT pačios savo iniciatyva šia „Docilio“ istorija susidomės? Priešingu atveju egzistuoja pavojus, kad tokia „europinių pinigų įsisavinimo“ schema ir toliau, tik pakeitusi pavadinimą, klestės. O ir Biržų kraštas privalo žinoti savo „didvyrius“.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!