- Reklama -
didžiausias pasaulio istorijoje biurokratinis monstras kol stovi ne ant kojų, tai yra realių gyvenimo darbų sprendimo pozicijoje, bet ant galvos. KK nuotr.
Didžiausias pasaulio istorijoje biurokratinis monstras stovi ne ant kojų, bet ant galvos. KK nuotr.

Jonas Siaurukas

ES ir “Briuselio kopūstai” stiprūs tik tuo, kad, kol kas, disponuoja šimtais milijardų eurų ir jais paperka savo valdomų valstybių „isteblišmentus“. Proto jėgos nematyti, nes tas didžiausias pasaulio istorijoje biurokratinis monstras kol stovi ne ant kojų, tai yra realių gyvenimo darbų sprendimo pozicijoje, bet ant galvos lyg koks super-monopolinio kapitalizmo guru-jogas. Tai yra ES nesprendžia, o gal sprendžia atvirkščiai, dviejų svarbiausių Europos tautų (ne tik Vidurio, bet ir Vakarų) problemų –saugumo ir migracijos.
Tai gal ekonomiškai „padeda“? „Duoda“, skirsto, bet iš ko ir kam, ir kaip? Ar ta pagalba negramzdina mus vis labiau į paskolų liūną? Ar tai nėra dozė narkomanui? Duoda keliams, namų apšiltinimui (statybininkai sako, kad tai labai skatins blokinių namų rūdijimą ir greitą sugriuvimą), daugybei niekam nereikalingų ar net žalingų kitokių „projektų“, bet realios pagalbos ar investicijų vystant „ketvirtojo pasaulio“ (žlugusio komunizmo ) šalims nėra. Tai logiška ir suprantama, juk net žvaigždučių „žydrūnijos“ vėliavoje mums pagailėjo, tai yra mes esame žemesniame idėjiniame lygmenyje negu JAV valstijos Amerikoje. Pliusas būtų, jei nors padėtų išsaugoti politinę laisvę ir karinį saugumą, bet juk nepadeda, padeda šioje srityje tik NATO, o mus ES jau prievartauja įsileisti imigrantus. TAI YRA NE KAS KITA KAIP KOLONIZACIJA. Sovietų (ar rusų?) okupantai nors pramonę (kaip mokėjo iš karinės pramonės likučių) vystė, bet vykdė ir tylią mūsų šalies kolonizaciją. O „europiečiai?“ Ruošiasi ją vykdyti, o pas save jau vykdo DAR PLATESNIU MASTU. Tai yra globalistinis, ne europinis projektas, o gal tai vokiečių ar prancūzų sąmoningas „savų“ turkų ar arabų bei afrikiečių įsileidimas „neokolonijinių“ ambicijų tikslais? Bet tikriausiai tai vis tik globalistinis antieuropinis, antitautinis planas, kaip galutinai sunaikinti, ištirpdyti europiečių tautas , kaip vieną iš žmonijos kultūrinių ir genetinių „spalvų“ gamą.
Rimtos pramonės Lietuvoje niekas nevysto (šunų ir kačių maistas gal nėra rimta pramonė?) , bet dėl kolonistų ir kolonizacijos prievartauja, kultūrą žlugdo (globalizuoja, nes europietis jau turi „mobiliake“ milijonus dainų, tik savas užmiršo).
Nieko nedaro? Nieko nedarymas irgi darymas, bet pats blogiausias darymas, pats rimčiausias kenkimas, nes užimama vieta, resursai NIEKAMS. Taip nualinamos tautos dvasiškai. Tariamo pliuralizmo pliurėje nuskandinamos jų kultūros, paliekant iš esmės tik vieną kultūrą, vieną ideologiją – tarnavimo globalinei Mamonai stabmeldystę.
Beje, lyg tai Vakarų Europos Sąjunga (karinė) dar tebeegzistuoja…? Save ruošiasi ginti, ne mus. Mus parduos, jei kas geriau sumokės? Nieko rasistiško, biznis.
Tai ką daryti? Balsavau ir agitavau už ES ir aš, juk esame tarp Rusijos ir Baltarusijos, lyg replėse. Bet rašiau, kad turime pasilikti išstojimo galimybę, neleisti ES tapti nauja imperija. Vienas vokiečių kalbos nemokantis „vokietis“ lietuviška gražia pavarde keikė ES, kam jie priima lietuvius, juk, sakė, sugriaus jie ES, kaip kad sugriovė SSRS…Gal ir neblogai būtų?
Mus apgavo, ES statusą pakeitė, o mūsų kvailiai ar (korumpuoti?) parsidavėliai pirmieji su viskuo sutiko, ką ES bepasiūlė (O gal tai nei kvailumas, nei korupcija, o KENKIMAS?). Kaip kad senų automašinų ir kitokio šlamšto pirkimas kariuomenei vietoj gerų ginklų.
Daliai anglų nusibodo tokie žaidimai. Gal ir mes turime prisiminti, kad esame dar senesnė ir garbingesnė tauta ir už anglus?
Pirmiausia reikia visiškai atkurti mūsų valstybės teisinę, juridinę nepriklausomybę. Priimti konstitucinį įstatymą, kad joks tarptautinis įsipareigojimas negali būti amžinas, negali būti aukštesnis už nacionalinius teisės aktus ir galioja tik tol ir tik tada, kai, pasirašius sutartį, priimami atitinkami nacionaliniai įstatymai. Tai yra, tarptautinės sutartys Lietuvoje turi negalioti tiesiogiai, o tik per Lietuvos įstatymus. Laivė yra natūrali amžina žmogaus ir tautos būsena ir teisė. Savaime suprantama, kad bet kada iš bet kokių sąjungų išeiti turi būti teisiškai garantuota MŪSŲ pačių įstatymais, kurie pas mus turi būti realiai viršesni už kitų šalių ar tarptautinių organizacijų įstatymus.
ES didžiuliais atlyginimais ir ypatingomis socialinėmis garantijomis papirkta valdininkų ir biurokratų šutvė lemia ES žmonių ir tautų likimus. Tai nepriimtina visiškai. Stiprus centras negali turėti tokio proto, kad jo sprendimai būtų geresni už visų tautų sprendimus ir įstatymus bei praktiką. Tik būdamos laisvos tautos gali konkuruoti padėti silpnesniems, mokytis vienos iš kitų. „Juokinga“ istorija , kad ES nesugeba net savo sienų kontroliuoti tai dar kartą įrodo. O ir daugelį kitų valstybinių funkcijų sprendžia blogai. Ekonomikoje irgi nerodo jokių stebuklų, Europa sugebėjo atsilikti nuo Rytų Azijos…(O gal JAV ir Europa žlugdomos sąmoningai?).
Atkūrus juridinę nepriklausomybę, reikia paskelbti, kad mūsų tauta yra nykstanti (visos statistikos tą rodo), paprašyti pasaulio bendruomenės supratimo ir pagalbos.
Geriau likti pusei milijono lietuvių SAVO valstybėje, negu nacmažuma joje. Politikai, susipažinkite su geometrine progresija. Net ir esant nedideliam gyventojų prieaugiui, per tūkstantį metų gyventojų padaugėja tūkstantį kartų, o Pietūs ir Rytai demonstruoja dar ne tokius tempus…Prisiminkite, kiek gyventojų buvo Afrikoje, arabų šalyse mūsų mokyklos baigimo laikais?
Pasaulyje darosi neramu, lyg ir karu kvepia. Tai būtų baisu. ES nieko nedaro problemoms spręsti. Atrodo, ne tik Lietuvai, bet ir visoms Baltijos šalims, Lenkijai, kartu su Britanija reiktų labai susimąstyti. Vienos imperinės tautos nori atgyti, kitos nori išlaikyti viešpatavimą. Ir nei viena jų negalvoja apie mažas ir vidutines tautas.
Kurios ne tik nepavojingos pasauliui, bet gali jį labai praturtinti kultūriškai, genetiškai. Nuobodus būtų vienaspalvis pasaulis, su viena globaline monopolistine ekonomika ir kultūra. Sovietija irgi buvo imperija, bet joje dar buvo likę „išstojimo mechanizmo“ likučių, laisvės išsaugojimo ir atgavimo likučių. Pati rusų tauta nenorėjo tapti Vidurinės Azijos kolonija. Maža Europa (ta yra Europa-ne imperija), maža gamta, mūsų mažas krikščioniškas dievas, juk tai gražu. Tai gali būti baltiškos „pagonybės“ (meilės ir pagarbos gamtai ir gyvybei bei tėvynei) ir bendražmogiškos kultūros koegzistencijos pamatas ir centras. Turime suprasti, kad bėgdami nuo meškos, užbėgome ant plėšraus globalistinio krokodilo., ant naujųjų „kultūrtregerių“ kolonizacijos pavojaus.
Nejau atgavę per stebuklą laisvę PATYS jos atsisakysime, dėl ekonominių sunkumų, iš baimės ir nevilties –šiaudadūšiškumo? Nejau patikėsime, kad „kultūrtregeriai“ geriau ir teisingiau už mus pačius spręs mūsų gyvenimą? O gal galime sukurti kitokią LAISVŲ valstybių sandraugą, norinčių padėti vieni kitiems išsaugoti savo laisvę? (Turiu omenyje ne NVS, o kitokią Šiaurės Europą). Gal tai tik tuščia svajonė, o gal realus, nors ir drąsus projektas-idėja? Prieš karą lietuvių studentai užtepliojo nelietuviškas iškabas Kaune, po to prekybininkai susiprato parašyti jas lietuviškai. Savanoriai-valstybės kūrėjai kūrė valstybę. Kur dabar rasti tokių savanorių, tokių studentų, tokių politikų?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!