- Reklama -
KK nuotr.

Valstybės kontrolė atliko auditą, kurio metu vertino, kaip buvo organizuojami ir vykdomi rinkimai ir referendumai 2008–2012 metais, ir ar yra galimybių tai atlikti efektyviau.

„Rinkimai – tai svarbiausia piliečių dalyvavimo valstybės valdyme forma, tautos aukščiausiosios suverenios galios vykdymo išraiška. Kitąmet Lietuvoje bus rengiami Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. Valstybės kontrolė, atlikusi auditą, nustatė keletą rinkimų organizavimo ir vykdymo tobulinimo sričių. Tikimės, kad mūsų auditorių rekomendacijos padės kitus rinkimus organizuoti ir vykdyti efektyviau“, – pristatydama audito rezultatus sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Audito metu paaiškėjo, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sudarymo terminas prieš Seimo rinkimus nebuvo racionalus, VRK nariams trūko laiko pasirengti rinkimams, o po rinkimų keitėsi narių sudėtis. Tačiau reaguodama į valstybinių auditorių pastebėjimus, VRK operatyviai parengė, o Seimas priėmė pakeitimą ir papildymą įstatymo, kuriame numatytas komisijos sudarymas po Seimo rinkimų.

Auditoriai taip pat nustatė, kad Seimo rinkimuose rinkėjų skaičius didžiausioje ir mažiausioje apygardoje skiriasi beveik du kartus ir šis skirtumas turi tendenciją didėti. Pavyzdžiui, emigravę Lietuvos piliečiai įrašomi į vieną (Naujamiesčio) apygardą, todėl šios apygardos rinkėjų skaičius 2012 m. Seimo rinkimuose viršijo nustatytą dydį. Dėl to rinkėjų balsai tampa nelygiaverčiais, nes esant vienodam rinkėjų aktyvumui, mažose apygardose rinkėjo balsas yra santykinai reikšmingesnis nei didžiosiose.

Valstybės kontrolės vertinimu, rinkimų komisijų narių skaičius nesiejamas su rinkimų apylinkės dydžiu, todėl komisijos narių darbo krūvis atskirose apylinkėse labai skiriasi.

Rinkėjo kortelių įteikimas rinkėjams neturi esminės įtakos jų aktyvumui, tačiau reikalauja didelių žmogiškųjų, laiko ir finansinių išteklių, todėl jų gamyba ir platinimas yra netikslingi ir galėtų būti ieškoma ekonomiškesnių rinkėjo informavimo būdų. Be to, kortelės neįteikimas klaidina rinkėjus dėl esamos galimybės balsuoti be jos.

Audito metu nustatyta, kad rinkimų apylinkių komisijų nariai nepakankamai parengiami rinkimams, o nuo 2011 m. įdiegtos informacinės posistemės daugelyje apylinkių nebuvo naudojamos. Tai turėjo įtakos rinkimų duomenų perdavimo operatyvumui, apsunkino rinkėjo galimybes balsuoti ne savo rinkimų apylinkėje. 2012 m. Seimo rinkimų metu VRK neužtikrino visiško apylinkių rinkimų komisijų aprūpinimo patalpomis ir inventoriumi (kompiuteriais, interneto ryšiu ir kt.), nepakankamai koordinavo savo veiksmus su apygardų rinkimų komisijomis, todėl buvo sudėtinga operatyviau disponuoti balsavimo rezultatais.

Vertinant rinkėjų eilių susidarymą ir balsavimo slaptumo užtikrinimą, paaiškėjo, kad neproporcingai nustatytas balsavimo kabinų skaičius apylinkėse pagal rinkėjų skaičių ir neatsižvelgiama į pildomų biuletenių skaičių rinkimų metu, todėl didesnėse apylinkėse susidarė didelės balsuotojų eilės. VRK nėra patvirtinusi standartinės balsavimo kabinos įrengimo aprašo, todėl kai kuriose rinkimų apylinkėse jų yra įvairių ir kai kurios nevisiškai gali užtikrinti balsavimo slaptumą.

Valstybės kontrolė VRK pateikė rekomendacijas, padėsiančias užtikrinti efektyvesnį rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!