- Reklama -

Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingo, įvykusio Vilniuje, Katedros aikštėje, spalio 22 d. REZOLIUCIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucija. 3 straipsnis. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Pareiškiame, kad dauguma Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų dėl demokratijos, piliečių ir šeimos teisių, žodžio laisvės yra pažeidžiamos ar faktiškai negalioja ir artimiausiu metu planuojama priimti naujus, Konstitucijai prieštaraujančius įstatymus.

Šalyje įvesta ir kasdien stiprinama valdančiosios daugumos diktatūra, cenzūruojama spauda, ribojamos ir laužomos piliečių konstitucinės teisės ir laisvės. Valdančiosios grupuotės paskirtų, visose energetikos aferose nepakeičiamų asmenų vadovaujamos, dalinai privatizuotos strateginės valstybinės įmonės elektros rinkos liberalizavimo pretekstu kraunasi milžiniškus pelnus.

Iki šiol nepriimti esminiai elektros kainų kompensavimo ir stabilizavimo sprendimai, piliečiai ir vietiniai verslai valdžios palikti likimo valiai. Didžiausios Europoje infliacijos sąlygomis apie kuro akcizų, būtiniausių maisto produktų, elektros pridėtinės vertės mokesčio mažinimą, kurie taikomi kitose šalyse ir palengvina žmonių gyvenimą, atsisakoma net diskutuoti. Gresiančio visuotinio nuskurdimo sąlygomis valdžia ne tik nesirengia mažinti išpūstas valdymo išlaidas, bet ir ciniškai planuoja didinti mokesčius piliečiams bei savo pačių atlyginimus.

Dėl to vietiniai nekorporaciniai, smulkieji ir vidutiniai, šeimos verslai bus priversti bankrutuoti, žmonės neteks darbo, socialinės rūpybos sistema bus perkrauta. Valdantieji faktiškai vykdo stambaus verslo interesą pasinaudoti krize savo naudai.

Nepaisant didžiosios visuomenės daugumos valios, Seime planuojama priimti Konstitucijai prieštaraujantį Civilinės sąjungos įstatymą. Slapta nuo visuomenės, Lietuvos piliečių vardu Seime aprobuotas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvos projektas, kurią priėmus numatoma privalomai įvesti Konstitucijai prieštaraujančios Stambulo konvencijos normas, laužyti konstitucinę žodžio laisvę, įteisinant nuomonių cenzūrą ir galimybę persekioti ir įkalinti kitaip manančius piliečius.

Visuotinio pavojaus valstybei akivaizdoje tokie valdančiųjų veiksmai kelia piliečių nepasitikėjimą savo valstybe, didina įtampą šalyje, artina socialinį sprogimą ir kelia realią grėsmę nacionaliniam saugumui. Tolesnis visuomenės skaldymas ir supriešinimas yra nusikalstamas ir antivalstybiškas.

Mes sakome: GANA, TO NEBEPAKĘSIME!

1.Pareiškiame, kad Vyriausybė, neatstovaujanti valstybės ir daugumos piliečių interesų, prarado politinę ir moralinę teisę veikti ir turi būti nedelsiant atstatydinta.

2. Reikalaujame ištirti, dėl kokių valstybės pareigūnų ir valstybinių įmonių vadovų veiklos ir aplaidumo nusikalstamai ir nepagrįstai buvo padidintos elektros, dujų, šildymo, vandens tiekimo kainos ir kaltus asmenis patraukti atsakomybėn.

3. Reikalaujame nedelsiant atšaukti pradėtą trečiąjį elektros rinkos liberalizavimo etapą ir leisti visiems vartotojams neribotą laiką laisvai ir be jokių apribojimų savo nuožiūra keisti elektros energijos tiekėją.

4. Reikalaujame visą valstybinių elektros gamintojų, perdavimo tinklų operatorių ir tiekėjų viršpelnį panaudoti elektros vartotojų nuostoliams dėl kainų padidėjimo kompensuoti.

5. Reikalaujame, kad visa elektros energija, pagaminama Lietuvoje, būtų parduodama šalies vartotojams pagal tiesiogines sutartis ir biržoje būtų perkamas tik šaliai trūkstamas elektros kiekis. Valstybinėms elektros sistemos įmonėms turi būti nustatytas minimalus įmanomas antkainis, padengiantis tik veiklos kaštus ir būtinas išlaidas.

6. Reikalaujame nacionalizuoti UAB „Ignitis“ grupė”, privalomai išperkant privatiems asmenims ir įmonėms parduotas akcijas, o taip pat nedelsiant atšaukti nusikalstamą Vyriausybės nutarimą, kuriuo numatyta iki šio Seimo kadencijos pabaigos reorganizuoti, pertvarkyti ir privatizuoti visas iki vienos strategines valstybinės įmones.

7. Reikalaujame nedelsiant, kitų Europos valstybių pavyzdžiu panaikinti arba esmingai sumažinti PVM būtiniausiems maisto produktams, dujoms, kurui, elektrai, o visą iki šiol dėl kainų padidėjimo papildomai surinktą į biudžetą didžiulę mokesčių sumą panaudoti gyventojų ir verslo nuostoliams dėl padidėjusių kainų kompensuoti.

8. Paaiškėjus, kad COVID-19 vakcinų gamintojai jokio tyrimo dėl jų poveikio infekcijos plitimui net nevykdė, tapo aišku, jog Galimybių paso įvedimo ir kitos piliečių teisių ribojimo priemonės buvo nepagrįstos ir neteisėtos. Reikalaujame atlikti tyrimą ir nustatyti asmenis, tiesiogiai atsakingus dėl šių neteisėtų veiksmų ir atlyginti moralinę ir materialinę žalą praradusiems darbą, nebegalėjusiems tęsti mokslo ir kitaip nukentėjusiems piliečiams, kurių konstitucinės teisės buvo pažeistos.

9. Pareiškiame, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos Tautos referendumu, nuostatos dėl šeimos ir žmogaus teisių gali būti keičiamos tik referendumu. Reikalaujame, kad Civilinės sąjungos įstatymo svarstymas būtų nedelsiant sustabdytas ir projektas išbrauktas iš Seimo darbotvarkės.

10. Reikalaujame besąlygiškai užtikrinti, kad Lietuvos atstovai Europos Sąjungoje balsuotų PRIEŠ Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvą „ Dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje“, kuria numatoma priverstinai įvesti Stambulo konvencijos, prieštaraujančios Konstitucijai, galiojimą ir faktiškai uždrausti konstitucinę žodžio laisvę.

11. Visus Seimo narius, nepritariančius antikonstitucinių įstatymų, kuriems kategoriškai prieštarauja visuomenės dauguma, projektams raginame neveidmainiauti ir savo buvimu balsavimo metu Seimo salėje nesudaryti demokratijos regimybės ir galimybės valdantiesiems lengvai šiuos įstatymus priimti. Išeikite, nedalyvaukite antikonstituciniuose nueinančios valdžios veiksmuose, nes nuo to priklauso ne tik visuomenės ir valstybės, bet ir jūsų pačių politinė ateitis.

Kviečiame visus neabejingus piliečius, šeimų, vartotojų ir tikrųjų žmogaus teisių organizacijas, savivaldybių tarybų narius, visuomenininkus, regionų, kaimų, miestelių ir miestų bendruomenes, visas profsąjungas ir opozicines partijas vienytis bendram tikslui ir sugrąžinti valstybei Konstitucijos veikimą, o valstybę – jos piliečiams!

Mūsų jėga – vienybėje!

Lietuvos Respublikos Konstitucija bus apsaugota!

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!