- Reklama -

Kauno įvykius vis dar gaubia paslaptis. KK nuotr.

Ne veidrodis kaltas, jei snukis kreivas, byloja liaudies išmintis. Nors kiek atidžiau sekant vadinamąją „Kauno pedofilijos bylą“ nuo pat pradžių, šis posakis ant liežuvio galo sukasi beveik kas antrą dieną. Nori ar ne, imi žmogus lyginti metodus naudojamus „suvirškinant“ tiek Drąsių Kedį, tiek Neringą Venckienę. Deja, vaizdelis po tokio palyginimo liūdnokas – jei tiksliau, tai dvi bylos – tarsi Siamo dvynės.

Pradėkim keletu epizodų po Kaune nuaidėjusių šūvių. Kaip besuktum, ta pati mintis tą dieną toptelėjo beveik visiems – Kedžiui trūko kantrybė… Nenuostabu, kad ir tyrėjai iškart šią versiją pasigavo. Deja, dideliam kai kurių suinteresuotų personų nusivylimui, šios versijos „uodegos“ pasimatė beveik iš karto. Po prokuratūros šulų „realybės šou“ su skaitomais melžėjų laiškais ir tvirtu kaip granitas pareiškimu, kad „pusantro mėnesio KRUOPŠČIAI nusikaltimą ruošęs ŠAUDĖ D. KEDYS“, visa Lietuva suūžė kaip išjudintas širšynas. Kur logika? Kur ponai iš „juodojo kubo“ įžiūrėjo kruopštumą? Nepanaudotas, D.Kedžio ginklas šalia V.Naruševičienės durų, tarsi pasakoje apie Jonuką ir Grytutę visur išbarstyti šoviniai ar savo vardu registruotas viešbučio kambarys? Ne mažiau abejonių kelia ir faktas, kad Kedys „planuodamas nusikaltimą“ beveik tuo pačiu metu intensyviai varė „propagandinę akciją“ su keliais šimtais skundų, pareiškimų ir krūva filmuotos medžiagos. Ar planuodamas žmogžudystę nusikaltėlis taip elgtųsi? Kas trukdė verslo reikalais po motušę Rusiją važinėjusiam ir, pasak slapto liudytojo, liemenėje milijonus besinešiojusiam Drąsiui Kedžiui tiesiog suorganizuoti kokio nors rusiško „agento 007“ vizitą į Lietuvą, o pačiam laukiant rezultatų kaitinti šonus Havajų pleže? Galų gale ir versija, kad vyriokas šaudė pats…

Na, kas man paaiškins, kurių velnių organizuoti „vesterną“ miesto centre? Vaikui žala jau padaryta, taip kad diena anksčiau ar vėliau surengsi žudynes, reikšmės neturi, o jeigu „Kedys kruopščiai ruošė nusikaltimą“, reiškia, turėjo tikslą išsukti uodegą. Kas neleido pasekti auką ir keršyti taip, kad po to turėtų laiko pasiekti ir kitus?

Kodėl pirmas krito teisėjas? Kodėl sesers informuota apie žudynes V.Naruševičienė pati atidarė duris?

Dabar pabandysiu „pafilosofuoti“ dar vienu ramybės neduodančiu klausimu. „Atnešė ir numetė kaip šunį“… Ši „sparnuota frazė“ įstrigusi į atmintį daugeliui ir ilgam. O va mane šį kartą sudomino ne pats Drąsiaus kūnas pamary, o šalia jo gulėjęs ginklas. Kodėl „kruopščiai planavęs“ nusikaltimą Kedys pasirinko ne patikimą, originalų ginklą, o nežinia kokių auksarankių perdirbtą pyškalą? Kiek domėjausi, nei oficialūs, nei VBS radijo šaltiniai neinformavo, kaip ir kokiu būdu tas ginklas perdirbtas?

Nors kiek pasidomėjus (ačiū visagaliui internetui), labai lengva sužinoti, kad gaminant dujinius ginklus stengiamasi maksimaliai apsaugoti juos nuo bandymų naudoti kovinius šovinius. Mažesnio atsparumo metalo lydiniai gaminant vamzdžius, tam tikra briauna vamzdžio kanale, šovinio kalibras ir t.t. Taigi, pabandykim bent jau mintyse „perdirbti“ 8mm „IŽ BAIKAL“, pritaikant jį 9mm koviniams šoviniams.

Paprasčiausias būdas tiesiog išfrezuoti vamzdžio kanalą pašalinant apsaugančią „briauną“ ir padidinant vamzdžio diametrą. Gaunam iš mažo atsparumo lydinio pagamintą ir dar išplonintomis sienelėmis (nufrezuotas 1mm) lygiavamzdį pyškalą, kuris tinka tik bobutėms tarpuvartėse gąsdinti. Tęsiant temą teks panagrinėti ir skirtumą tarp lygiavamzdžio ir graižtvinio ginklo.Visi esate matę vaikišką žaisliuką-„vilkelį“. Įsukus žaislą, vertikalioje padėtyje jį laiko sukimosi (išcentrinė) jėga. Lygiai tas pats vyksta ir su iš graižtvinio ginklo iššauta kulka. Parako dujų vamzdžiu stumiama kulka įsukama specialių, vamzdžio kanale išpjautų įvijų griovelių pagalba ir išlėkusi ilgą laiką sukasi aplink išilginę ašį. Kaip ir „vilkelio“ atveju, tas sukimasis suteikia kulkai stabilumą, ženkliai sumažindamas oro pasipriešinimą ir padidindamas visus šūvio parametrus-tikslumą, pramušamąją jėgą ir šūvio nuotolį.

Taigi, žiūrim ką turim… Pykštelėjus tiesiog pragręžtu vamzdžiu kulka beveik iš karto ima vartytis ir visi šūvio parametrai eina velniop. Tikslą pasiekti įmanoma tik beveik įrėmus ginklą aukai kakton. Antru variantu, visgi atsiranda auksarankis, turintis labai specifinę įrangą ir kvalifikaciją, kuris ir taip išplonintomis sienelėmis vamzdyje dar išpjauna vadinamąjį „graižtvą“.

Vėlgi kyla rizika, kad pačiu atsakingiausiu momentu ginklas driokstels taip, kad auka atsipirks tik pasikeistais apatiniais, o šaulys mažų mažiausiai bus priverstas rankioti nuosavus pirštus nuo asfalto…

Tiesa, dar yra ir trečias variantas – pritaikyti „BAIKALUI“ kito ginklo vamzdį, tačiau čia savo žodį jau taria tikslioji mechanika, kurios vien pavadinimą išgirdus prasideda migrenos priepuolis.

Tiek to, šiuo klausimu būtų įdomu sužinoti, ar kas domėjosi to technikos stebuklo atsiradimo istorija? Kur pirktas, kas perdirbo, ar pirko Kedys? Labai smarkiai įtariu, kad pradėjus domėtis baigtųsi panašiai, kaip su „Kauno keliai“ lipdukų pirkimu…

Kita tema palyginimui – teisėja Neringa Venckienė. Ar pastebėjote, kaip pastaruoju metu pasikeitė įvairaus plauko „lopatologų“ tonas? Tik prieš pusmetį eržilais žvengę iš besikuriančios „Drąsos kelias“ partijos, dabar tarsi pasakų vilkai, paplonintais liežuviais jau bando „prognozuoti“, kiek gi rinkėjų atiduos balsus „pakaunės marginalų“ vadei? Kur jūsų buvęs principingumas, ponai? Negi tikrai taip išsigandote „nusikaltėlės“, kuriai ant galvos suverstos visos buvusios, esamos ir būsimos nuodėmės? Kaip ir nė karto neapklaustam Drąsiui, šiomis dienomis Neringai Venckienei suteikta „nesvietiška malonė“, pasak Seimo pirmininkės „įrodyti savo nekaltumą teisme“. Trūko tik graudulingo kokios nors „marytės iš muchosransko kaimo“ laiško apie idealų Seimo, vaiko teisių kontrolierės, policijos ir antstolės darbą.

Valio, ponai, tegyvuoja teisingumas. Tas pats „teisingumas“, kuris dabar kaltina N.Venckienę tuo, kad ji nesiryžo pagal antstolės planą paklaidinti mergytę parduotuvėje, ar pati neužmetė „dichlofosu“ nupurkšto „dekiuko“ vaikui ant galvos ir neišspyrė pro duris. Va taip, gerbiamieji… Elementarus žmoniškumas ir atjauta musyse dabar vadinasi „globėjos įgaliojimų pažeidimu“.

Antras teisėjos nusikaltimas-garsusis „nežymaus skausmo sukėlimas“ kelis centnerius sveriančiam „vicečempionui“. Ar esate, gerbiami visų galų specialistai, bent girdėję apie tokį dalyką kaip afekto būsena? Kodėl beveik visa Seimo gudragalvių komisija pakraupo vien nuo minties, kad reikės peržiūrėti antstolės filmuotą medžiagą? Ar ne todėl, kad po peržiūros neliktų galimybės apkaltinti Venckienę „čempiono nokautavimu“ ir trukdymu antstolei? Net išlikusiam, Neringos turimam garso takelyje aiškiai girdisi žodžiai:„Taigi matot, vaiko nelaikau…“. Beveik iš karto po to nežmoniškas mergaitės ir Venckienės klyksmas. Man asmeniškai tik pora kartų užteko tvirtybės iki galo išklausyti tai, ką dabar kai kas išdidžiai vadina „teisingumo įvykdymu“. Įdomu būtų pamatyti, kaip ilgai šaltakraujiška išliktų ta pati S.Vaicekauskienė atsidūrusi N.Venckienės vietoje?

Kas suskaičiuos, kiek kartų kviesti įvairūs žinovai tarsi velnias kryžiaus bijojo peržengti namo Klonio gatvėje slenkstį, nors prašymas buvo visai kuklus. Ateikite, gerbiamieji, pabendraukite su vaiku ir spręskite. Deja. Be kelių L.Stankūnaitės vizitų, su mergaite pasikalbėti nepanoro nei E.Žiobienė, nei kiti garsiai rėkę apie „su seniais tarp keturių sienų kalinamą“ vaiką. Nepanoro iki tol, kol gegužės 17ąją „iš laimės“ iki užkimimo klykianti mažylė buvo išboginta į „šviesų rytojų“. Kaip iš gausybės rago pasipylė Seimo narių vizitai, advokato Černiausko „operatoriaus“ gabumai ir sėkmingos socializacijos, bei „veiksmingos terapijos“ liudijimai. Belieka sulaukti tik to, kad Neringa Venckienė bus apkaltinta tuo, kad vienu metu nesugebėjo sudalyvauti Vilniaus ir Panevėžio teismų organizuojamuose „vakarėliuose“. Nieko nuostabaus. Jei Drąsius Kedys be teismo apšauktas žudiku, kuo geresnė jo sesuo? Nesusiprato žmonės pasinaudoti vieno iš „kubiko“ gyventojų patarimu – patylėti. “Na, jei ir kyštelėjo kartą-vaikas gi sveikas“… Nepatarė mergaitei „pakentėti“ vardan šiltos teisėjo kėdės, neišstūmė pro duris į kieme laukiančios „raganos“glėbį…

Šiai dienai lieka tik spėlioti, kokių teisinių gudrybių griebsis tie, kuriems N.Venckienės patekimas į Seimą reikštų kraupiausių naktinių košmarų išsipildymą. Nors „lopatologų“ pranašystės skelbia, kad „revoliucijos Seime violetiniai nepadarys“, vis labiau aiškėja, kad ne vienam iš tų, kurie kol kas dar drąsiai iš tribūnų vadina marginalais naujos partijos rėmėjus, kinkos jau dreba.

Spręskit, gerbiamieji. Matėme Lietuvą du dešimtmečius valdomą tų, kurie šiandien vos pamatę principingesnį žurnalistą neria į savo jaukų kabinetą. Matome ir tuos, kurie savo kailiu pajuto visą lietuviškos „demokratijos“ nemalonę. Jūsų valia, kuriuo keliu rudens rinkimuose pasuks Tėvynė. Bandysime į dienos šviesą išvilkti visus „pedofilijos bylos“, Pociūno nužudymo organizatorius, ar ir toliau verkšlensime, kad „mažas esi ir suprasti nieko negali“..?

Remigijus Paciukonis

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!