- Reklama -
Kultūros ministras Jonas Jučas nežino ar nenori žinoti, kur dingsta kultūrai skiriami pinigai?

Ekspertai.eu siekdami išvengti baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos  Respublikos Baudžiamojo kodekso (2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1968) 238  straipsnį, pagal kurį asmenys, be svarbios priežasties nepranešę teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jiems žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, yra baudžiami viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų ir kadangi atsakingos valstybinės institucijos delsia imtis atitinkamų veiksmų, Vilniaus apygardos prokuratūrai pranešė apie pastebėtą vykdomą nusikalstamą veiką.

Ekspertai.eu pavyko gauti tik vieną "Vilnius – Europos kultūros sostinė" programos projekto dokumentų paketą (projekto kaina virš 700 tūkst.litų) iš šimtų, susijusių su VEKS programos įgyvendinimu, bet ir to užteko, kad būtų kreiptasi į prokuratūrą, dėl daugiau negu pusės milijono litų neteisėto iššvaistymo.

"Vilniaus apygardos prokuratūrai
Vilnius, Rinktinės g. 9

PRANEŠIMAS
2008 m. birželio 11 d.
Vilnius

DĖL GALIMAI ĮVYKDYTOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS

Šiuo raštu norime informuoti apie pastebėtą galimai įvykdytą ar vis dar vykdomą nusikalstamą veiką:

2007 m. vasario 19 d. Giedrė Kabašinskienė, veikdama kaip VšĮ “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” (toliau – VEKS) atstovė sudarė su UAB “Proto zona” sutartį Nr. 2007 02 19, pagal kurią už sutartyje nurodytą kainą, t.y. 185.749,70 Lt buvo užsakytos internetinės svetainės diegimo ir jos palaikymo paslaugos.

2007 m. gruodžio 20 d. Elona Bajorinienė, veikdama kaip VEKS atstovė, sudarė su UAB “Baltijos pramogų informacija” Jungtinės veiklos sutartį Nr. 10-181, pagal kurią už sutartyje nurodytą kainą, t.y. 531.000,00 Lt, buvo užsakytos Laisvalaikio ir turizmo interneto portalo sukūrimo paslaugos.

VEKS buvo įsteigta 2006 m. balandžio 10 d. (juridinių asmenų registre įregistruota 2006 m. rugsėjo 28 d.), o šios įstaigos įstatuose apibrėžtas tikslas – parengti “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” programos projektą. Tai reiškia, kad įstaigai buvo suteiktos konkrečios teisės ir pareigos, tarp kurių viešojo administravimo funkcija (kuri visgi atsispindi pagal aukščiau minimą sutarčių sudarymą) nebuvo numatyta.

2007 metais, kai buvo sudaromos minėtos sutartys, VEKS buvo pilnai finansuota nacionalinio biudžeto lėšomis, o tai reiškia, kad toks finansavimas yra skiriamas apibrėžtiems tikslams bei skirtos lėšos turi būti naudojamos tik su konkrečių projektų įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti.

Tai, kad sutartimis užsakytos paslaugos nebuvo numatytos finansavimo sąmatoje, t.y. valstybės skirtos lėšos buvo naudojamos ne pagal paskirtį, bei tai, kad minėtos sutartys buvo sudarytos neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, o tai yra Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimas, galiausiai, tai, kad remiantis LR Kultūros ministerijos vidaus audito rezultatais bei ekspertai.eu išvada, užsakytos paslaugos buvo nepagrįstos tinkamais ūkines operacijas patvirtinančiais dokumentais reiškia, kad 1) šias sutartis sudarę asmenys viršijo ne tik įstaigos, kuriai atstovauja, bet kartu ir savo įgaliojimus, o tai yra laikytina nusikalstama veika pagal LR BK 228 straipsnį, 2) VEKS atstovai, pasirašydami šias sutartis bei pagal jas atlikdami mokėjimus valstybės skirtas lėšas panaudojo finansuoti konkretiems juridiniams asmenims, o tai reiškia, kad minėtos lėšos galėjo būti naudojamos supainiojant viešuosius ir privačiuosius interesus kas yra laikytina neteisėtu lėšų pasisavinimu, o už tai, vadovaujantis LR teisės aktais, yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Tai, kas išdėstyta, gali patvirtinti ir detalizuoti šie dokumentai:

1. VEKS įstatai;
2. LR Kultūros ministerijos vidaus audito rezultatai;
3. VEKS atsakymas į LR Kultūros ministerijos atlikto vidaus audito išvadas;
4. ekspertai.eu išvada.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, bei remiantis tuo, kad atsakingos institucijos delsia imtis bet kokių veiksmų minėtų asmenų veiklai tirti, prašome Jūsų pradėti baudžiamąjį procesą ir patraukti sutartis sudariusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 228 straipsnį, 182 straipsnio 2 dalį, 183 straipsnio 2 dalį.

Prašome Jūsų ikiteisminį tyrimą atlikti kaip įmanoma greičiau, kadangi vadovaujantis LR Kultūros ministerijos vidaus audito rezultatais bei atsakingų darbuotojų vengimu pateikti reikalingą dokumentaciją, galinčią įrodyti skaidrų programos įgyvendinimą, minėti subjektai gali neigiamai įtakoti tyrimą, t.y. įvykdyti kitas nusikalstamas veikas, nurodytas LR BK 216 ir 300 straipsniuose. Taip pat prašome atlikti išsamų tyrimą, kadangi tikėtina, kad aukščiau minimi asmenys veikė ne vieni, t.y., kad neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, skirtas programos “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” įgyvendinimui, veikė ir daugiau subjektų.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad interneto portalo kūrimo neskaidrus finansavimas yra tik viena visos šimtus milijonų litų Lietuvos mokesčių mokėtojams kainuojančios programos dalelė. Kituose programos "Vilnius Europos kultūros sostinė – 2009" projektuose dar daugiau problemų ir neskaidrumo.

Pridedama:

1. VEKS įstatai;
2. LR Kultūros ministerijos vidaus audito rezultatai;
3. VEKS atsakymas į LR Kultūros ministerijos atlikto vidaus audito išvadas;
4. ekspertai.eu išvada
5. 2007 vasario 19 d. sutartis Nr. 2007 02 19 bei jos priedai;
6. 2007 m. gruodžio 20 d. Jungtinės veiklos sutartis Nr. 10-181 bei jos priedai;
7. 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimas.

ekspertai.eu vardu

Šarūnas Puidokas, Audrius Nakas, Rolandas Boravskis"

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!