- Reklama -

Seime po svarstymo pritarta suskystintų dujų terminalo statybai. KK nuotr.

Seimas, 95 parlamentarams balsavus už, 1 – prieš ir 9 susilaikius, po svarstymo pritarė europiniam Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo projektui. Šiuo projektu siūloma nustatyti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo įrengimo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklos ir eksploatavimo bendruosius principus bei reikalavimus, taip pat sudaryti teisines, finansines ir organizacines sąlygas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektui įgyvendinti.

SGD terminalu būtų laikoma visuma energetikos statinių ir įrenginių, įskaitant plaukiojančiąją suskystintųjų gamtinių dujų saugyklą (tanklaivį), per kuriuos suskystintosios gamtinės dujos būtų importuojamos į Lietuvą, priimamos ir per kuriuos galėtų būti teikiamos papildomos paslaugos, būtinos suskystintųjų gamtinių dujų dujinimo ir vėlesnio tiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą procesui. SGD terminalą siūloma įrengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje.

Įstatymu taip pat siūloma nustatyti, kad SGD terminalas ir jo jungtis būtų pripažįstami strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais įrenginiais, SGD terminalo operatorius būtų pripažįstamas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone, kaip nurodyta Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme; SGD terminalo projektas būtų pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kaip nurodyta Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme. Numatoma, kad projektą Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sprendimu įgyvendintų projekto įgyvendinimo bendrovė, kurioje valstybei priklausytų ne mažiau kaip 2/3 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų.

Siūloma, kad SGD terminalo infrastruktūros plėtra ir įrengimas būtų finansuojami bendrovės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka būtų įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. Projektui finansuoti galėtų būti panaudotos Europos Sąjungos paramos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

Numatoma, kad per SGD terminalą jungiamaisiais gamtinių dujų vamzdynais importuojamų ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vidaus rinkoje suvartojamų gamtinių dujų kiekis (kiekviena iš šių priemonių atskirai) turėtų sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus viso Lietuvoje suvartojamo gamtinių dujų kiekio per metus.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad Vyriausybė, naudodamasi jai suteiktomis teisėmis ir vykdydama pavestas pareigas, užtikrintų tinkamą teisinių, techninių ir organizacinių sąlygų įgyvendinimą, kad SGD terminalo eksploatavimas būtų pradėtas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 3 d.

Tikimasi, kad SGD terminalo atsiradimas sudarys prielaidas atsirasti gamtinių dujų rinkai ir tokiu būdu pasiekti ekonomiškai pagrįstas dujų kainas visiems dujų vartotojams.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!