- Reklama -

"Kokiu tikslu siekiama praplėsti įmonių, kuriose būtų galima naikinti, naudoti ir (ar) šalinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų prekursorius, sąrašą?" - klausia Seimo narė V.Margevičienė. KK nuotr.

Seimo narė V. V. Margevičienė kreipėsi į Vyriausybę dėl Vidaus reikalų ministerijos inicijuojamo „Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo“ keitimo.

Vidaus reikalų ministerija pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame siūloma: „nuo 2013 m. sausio 1 d. nustojus galioti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymui būtina įgyvendinti Įstatymo nuostatas „operatyvinės veiklos“ sąvoką pakeičiant į „kriminalinės žvalgybos“ sąvoką ir patikslinti Nutarimo projekte keičiamo tvarkos aprašo 10 punkto formuluotę siekiant praplėsti įmonių, kuriose būtų galima naikinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų prekursorius, sąrašą“.

Teikimo rašte taip pat rašoma, kad: „Atsižvelgus į tai, kad nutarimo projekte daromi redakcinio pobūdžio taisymai, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengtina.“

Parlamentarė pažymėjo, kad nutarimo projekto 4 punktas, kuriuo siūloma išbraukti 10 punkte žodžius „deginti pavojingas“ ir vietoje jų įrašyti žodžius „naudoti ir (ar) šalinti tokias“, nėra redakcinio pobūdžio taisymas, kaip ir „operatyvinės veiklos“ sąvokos keitimas į „kriminalinės žvalgybos“ sąvoką.

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1219 patvirtintas Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašas nustato paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarką ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir operatyvinės veiklos subjektams, taip pat įgaliotoms valstybės institucijoms (pareigūnams), nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas.

„Medžiagų deginimą, kaip rašoma nutarimo projekto 4 punkte, pakeitus į naudojimą ir (ar) šalinimą būtų pakeistas aprašo tikslas – reglamentuoti medžiagų sunaikinimo tvarką. Tuomet būtų tikslinga pakeisti ir aprašo pavadinimą, vietoje žodžio „sunaikinimo“ įrašyti žodžius „naudojimo ir (ar) šalinimo“: „Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naudojimo ir (ar) šalinimo tvarkos aprašas, – sako V. V. Margevičienė ir klausia Vyriausybės vadovo, – kodėl nėra rengiama teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma? Kokios naujos įmonės vykdys medžiagų naudojimą ir (ar) šalinimą? Ar yra parengtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis įmonės vykdys narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų prekursorių naudojimą ir (ar) šalinimą? Kokiu tikslu siekiama praplėsti įmonių, kuriose būtų galima naikinti, naudoti ir (ar) šalinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų prekursorius, sąrašą? Kodėl nėra Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, institucijos, išduodančios licencijas įmonėms užsiimti neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naikinimu, derinimo pažymos?“

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!