- Reklama -
Nusipelnęs sėdėti ant auksinio tualeto Daukanto aikštėje

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Prasidėjęs prezidento rinkimų vajus kelia vis tas pačias problemas – kaip iš 10 kandidatų išsirinkt geriausią, kad žmonių gyvenimas palengvėtų, o krizės sąlygomis – bent jau nepablogėtų? Tautos išmintis sako, kad geriausiai žmogų pažinsi iš jo darbų. Pabandome surokuoti kandidatų nuopelnus Lietuvai ir taps aišku, kuris geriausias.

Kas gali paneigti V. Landsbergio „nuopelnus“ Lietuvai?

1. ARGI JIS NEŽLUGDĖ LIETUVOS ĮVAIZDĮ IR ATEITĮ?

– Ar ne jis, laimėjus Sąjūdžiui rinkimus, Vyriausybę sudarė tik iš KP ir CK, tuo sutrypdamas Tautos pastangas demokratiniais būdais atsikratyti sovietinių kolaborantų?

– Ar ne jis neįvykdė desovietizacijos, dėl ko valdžioje taip ir liko „buvę ir nepražuvę“ komunistai ir KGBistai?

– Ar ne jis sukūrė naują „elitinę“ nomenklatūrą: korumpuotą ir kriminalizuotą?

– Ar ne jis neįvykdė KGB darbuotojų deportacijos po 1991 rugpjūčio 19 d. pučo, o leido įsidarbinti valdžios, valdymo ir netgi jėgos bei saugumo struktūrose – tuo padėdamas pamatus „elitinei mafijai“ susikurti?

– Ar ne jis suteikė privilegijas okupantams ir nelegalams migrantams – pilietybę ir 4 kartus didesnę ekonominę pagalbą nei lietuviams ar emigrantams?

– Ar ne jis leido skleisti pasaulyje melagingus gandus, kad „lietuviai – žydšaudžių tauta“, kai šis šmeižtas buvo 2 kartus patikrintas ir paneigtas 1945 m. Niurbergo procese ir 1972 m. JAV senato specialiosios komisijos?

– Ar ne jis organizavo eilę politinio susidorojimo procesų savo konkurentams: V. Čepaičiui, Z. Vaišvilai, K. Prunskienei, A. Butkevičiui, S. Stomai, R. Paksui?

– Ar ne jis pagrasino už teisybę apie „Wiljamsą“ teismu, nors yra Konstitucinio Teismo įvertinimas bei viešas V. Adamkaus prisipažinimas apie konservatorių prievartą – argi tai ne diktatūra?

2. KAS SUKŪRĖ „SKYLĖTĄ“ TEISINĘ SISTEMĄ ĮGALINANČIĄ:

– „Prichvatizuoti“ tautos turtą – pvz., tai 100 milijardinė investicinių čekių afera?

– Perkelti žemę iš prastų plotų į brangias reprezentacines, apgrobiant savininkus ir praturtinant „elitą“ dar 20 milijardų litų?

– Parduodant savininkų teises į žemę kitam asmeniui, kas įgalino apgrobti žemės 18 metų neatgaunančius savininkus?

– Ištraukė – išėmė iš neliečiamo „strateginių Lietuvos objektų“ sąrašo Mažeikių naftos g-lą ir sukėlė grėsmę Lietuvos ekonominiam savarankiškumui?

3.AR NE JIS NEĮVYKDĖ IŠLIKUSIO TURTO RESTITUCIJOS ĮTVIRTINTOS KONSTITUCIJOJE:

– Jau 18 metų savininkai neatgauna nei išlikusių namų nei žemės, nei nuomos už juos, nei kompensacijos?

– Jau 10 metų kai iš pensininkų nacionalizuota 2/3 pensijų, o V. Landsbergis net „nepastebėjo“ to, nekalbant apie tai, kad galėjo ir privalėjo atstatyti pensijas?

– Pats tapo milijonieriumi per žemės kilnojimą ir atsiimtą turtą (deklaruotų 19 milijonų)?

4.ARGI NE JIS SUŽLUGDĖ LIETUVOS EKONOMIKĄ IR „IŠPARCELIAVO“ JĄ RUSIJAI?

– Ar ne jis Ignalinos AE elektrą pardavinėjo 7 kartus pigiau nei lietuviams, tiek Kaliningrado karinei bazei (priešui!), tiek Baltarusijai (Lukašenkos režimui paremti!), tiek broliams latviams, kas per 18 metų susidarė 10-20 milijardų nuostolių tautai?

– Ar ne jis veltui „pardavė“ Mažeikių-Butingės-Biržų naftos kompleksą per Bumgarnerį (JAV) Chodarkovskiui (Rusija) ir padarė Lietuvai 4 milijardų litų žalą?

– Ar ne jis pardavė visas įmones tik „užsienio investitoriams“ už pusę kainos, o ne saviems?

– Ar ne jis sukūrė kontrabandos „piramidę“, kuri per 18 metų nuskurdino Lietuva 72 milijardais litų ir praturtino „elitinę mafiją“?

Kas gali paneigti A. M. Brazausko „nuopelnus“ Lietuvai?

1.ARGI NEŽLUGDĖ LIETUVOS VALSTYBĘ, JOS GARBĘ PASAULYJE IR ATEITĮ?

– Ar ne jis atsiprašė žydų už neesamas lietuvių kaltes? Kai šis šmeižtas buvo 2 kartus patikrintas ir paneigtas 1945 m. Niurbergo procese ir 1972 m. JAV senato specialiosios komisijos?

– Ar ne jis 1991 m. sausio įvykių metu, nuvykęs prie Spaudos rūmų „nuvarė“ okupantų tankus. Kas galėtų paneigti, kad ne vien Burokevičiaus buvo kaltė dėl antrosios „šliaužiančios“ okupacijos bandymo?

– Ar ne jo 1995 m. buvo atsisakyta Mažosios Lietuvos grąžinimo, vaizduojant, kad nežino tarptautinio Potsdamo nutarimų, ir deklaruojant tik tranzito reikalus?..

– Ar ne jis, pažeisdamas Konstitucijos 10 str., vien asmeniškai susitarė su Rusija dėl naftingos teritorijos prie jūros pakeitimo į 9 km. Žemės ploto ties Vištyčiu? Tačiau to nei pozicija, nei opozicija Seime neįvertino kaip grėsmės!

– Ar ne jis slaptai sudarinėjo Maišiagaloje susitarimus dėl jūros sienų su Latvija, bet nei pozicija, nei opozicija Seime to neįvertino kaip grėsmės Lietuvai?

– Ar ne jis susitarė su Rusija dėl naftos gręžinio D-6, suversdamas kaltę V. Adamkui, kuris neva pražiopsojo derybinį periodą bei pastatė premjerą prieš įvykusį faktą… (?)

– Ar ne jo premjeravimo metu stojimo į ES metu derybininkai visai nesiderėjo ir priėmė siūlomas nuostolingas bei Lietuvai žeminančiai prastas sąlygas, o būtent: 4 kartus blogesnes nei Lenkijos žemės ūkyje ir 28 kartus blogesnes sąlygas švietimui ir mokslui!!! Ir čia Seimo pozicija nematė grėsmės Lietuvos konkurentabilumui bei jaunimo ateičiai ir nekėlė klausimo apie A. M. Brazausko priesaikos laužymo Lietuvai, sudarančios grėsmingą ir nuostolingą situaciją ateityje?

– Ar ne jis poilsiavo su bufetava Egipte, kai įstatyminė žmona apie skyrybas nežinojo?

– Ar ne jis pažeidinėjo Rusijos sieną Kuršmarėse?

2.KAS ĮTVIRTINO TEISINĮ NIHILIZMĄ LIETUVOJE?

– Ar ne jis pravedė investicinių čekių aferą: nuskurdindamas žmones neadekvačiu lito keitimu, 10 kartų mažesniu indėlių (rublių) įvertinimu banke ir taip privertęs kelis šimtus kartų pigiau parduoti čekius apiplėšė tautą už 100 milijardų litų bei praturtino komunistinę nomenklatūrą?

– Ar ne jis ignoravo prokuratūrų patikrinimus ir nuorodas apie teisės pažeidimus privatizavimo eigoje, sutarčių sudaryme ir vykdyme?

– Ar ne jis sukūrė kontrabandos sistemą, kas padarė Lietuvai 72 milijardus nuostolio ir praturtino elitinę mafija?

3. KAS STABILIZAVO REFORMŲ, ĮTVIRTINTŲ KONSTITUCIJOJE, VYKDYMĄ?

– Ar ne jis 1995 m. pasirašė „Pensijų reformos“ įstatymą, kuriuo nacionalizavo 2/3 pensininkų uždirbtų okupacijoje pensijų. Per 9 įstatymo veikimo metus iš pensininkų atimta 5 milijardai litų! Tačiau Seimo nei pozicija, nei opozicija tokio Konstitucijos pažeidimo neįvertino, kaip žalingo tautai ir grėsmingo valstybei, priesaikai ar galiojantiems įstatymams.

– Ar ne jis paruošė įstatymą dėl kompensuojamųjų vaistų: ši afera kainavo biudžetui 2,5 milijardų litų ir praturtino elitą. Kodėl nei pozicija, nei opozicija, nei ligonių kasos nepaprieštaravo ir neįvardino to kaip grėsmės valstybei, tautos sveikatai ar priesaikos pažeidimo?

– Ar ne jis 7 kartus pigiau nei Lietuvos vartotojams pardavinėjo elektrą Rusijai, Baltarusijai ir Latvijai, darydamas 15 milijardų žalą Lietuvai?

– Ar ne jis nemotyvuotai dalindamas paskolas padarė 15 milijardų skolą Lietuvai?

– Ar ne jis 6 kartus pigiau nei rinkos kaina pardavinėdamas Lietuvos tautą, nuskurdino tautą, susilpnino valstybę, bet Seimo pozicija ir opozicija tokio Konstitucinio pažeidimo neįvertino kaip grėsmingo valstybei, pažeidžiančio priesaiką ir galiojančius įstatymus?

Kas gali paneigti A. Paulausko „nuopelnus“ Lietuvai?

1.ARGI NEŽLUGDĖ LIETUVOS VALSTYBĘ, POLITINĮ ĮVAIZDĮ IR ATEITĮ?

– Ar ne dėl savo darbo KGB, prieštaringai vertinamas kaip Prezidentas nekenkė Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje? O gal dėl to, kad Paulausko darbinę ir politinę karjerą žymi lavonai: pradedant sovietmečiu psichiatrinėje nukankino girininko Markevičiaus, ginčytino B. Dekanidzės mirties bausmės įvykdymo ir R. Pakso „politinio lavono“?

– Ar nevažinėjo į Vokietiją įtariamo šnipinėjimu Lietuvai priešiškos valstybės naudai „Kliugerio“ pėdsakams naikinti ir nutraukti „Kliugeriui“ iškeltą baudžiamąją bylą?

– Ar neištrynė vadinamųjų autonomininkų nusikaltimų pėdsakus bei nenutraukė bylas prieš juos?

– Ar nepraktikavo sovietinės valdžios sukurtos „telefoninės teisės“?

– Ar neišviešino slaptą VSD medžiagą Lietuvoje ir jos tyrimą nepavedė specialiai Seimo komisijai, bet ne prokuratūrai, kaip kad reikalauja įstatymai?

– Argi netoleravo diplomatinio protokolo pažeidimus ministrui A. Valioniui ir nešalino nei jo, nei premjero iš postų?

– Argi neleido A. Sakalo vadovaujamai komisijai neteisėtai keisti tyrimo tikslus, objektą ir būdus, pažeidžiant įstatymus, demokratijos principus ir nekaltumo prezumpciją?

– Argi netoleravo Konstitucinio teismo neteisėtus sprendimus, pažeidžiant Konstitucijoje numatytas funkcijas ir įstatymuose numatytą teisminio tyrimo tvarką?

2.AR NEĮTVIRTINO TEISINĮ NIHILIZMĄ LIETUVOJE?

– Ar nežlugdė bylas, iškeltas sovietiniam terorizmui Lietuvoje teisiškai įvertinti?

– Ar sąmoningai neišblaškė generalinės prokuratūros tardymo korpuso?

– Ar, pasinaudojęs buvusių KGB darbuotojų ir žiniasklaidos pagalba, nesukurpė teisinius spekuliantus – B. Dekanidzės, H. Daktaro bei S. Čiapo bylas, neryškinant tikrųjų priežasčių, būklės ir pasiekimų?

– Ar praktiškai nepaliktos „kiauros“ valstybės sienos tarptautinei kontrabandai? Buvusio Seimo nario nusikaltimų tyrimų komisijos pirmininko A. Poškaus apskaičiavimu jos kasmet padaro 3 milijardus, o per 18 metų – 72 milijardų litų žalos valstybei ir turtina „Elitą“.

– Ar visiškai neparalyžavo Lietuvos teisėsaugos – vietoj efektyvios europinės sistemos neįkūrė surogatinės Grigaravičiaus „ elitinės policijos“, numarinusios net negimusią teisinės valstybės idėją?

3.AR NEŽLUGDĖ LIETUVOS EKONOMIKĄ?

– Pridengiant valstybės turto vogimą, prichvatizaciją, kolūkių turto iššvaistymą, indėlių apvogimą?

– Ar nepriėmė įstatymo dėl naftos gavybos neapmokestinimo ir nepadarė 50 milijonų žalos Lietuvai, bet praturtino „Elitą“?

– Ar įgyvendinant Vyriausybės 422 nutarimą „Dėl kolūkių laikinų administratorių“, A. Paulausko „aplaidumo“ dėka Lietuva nepraturtėjo 25 milijardų litų, bet praturtėjo kolchozine nomenklatūra?

Kas gali paneigti V. Blinkevičiūtės „nuopelnus“ Lietuvai?

1. AR NEVYKDĖ TEISINĮ NIHILIZMĄ LIETUVOJE?

– Ar įvykdė Konstitucinio teismo sprendimą ir grąžino dirbantiems pensininkams nacionalizuotos pensijos? Ne – neįvykdė netgi per 2 ministeriavimo kadencijas.

– Ar atsisakė ES išskirtų 24 milijonų invalidų integracijai? Atsisakė ir 350 000 Lietuvos luoštųjų liko be būtiniausios kompensacinės technikos ( spec. lovų, vėžimėlių ir kt. protezavimo priemonių) pažeidžiant Lygių galimybių įstatymą.

– Ar įsisavino ES išskirtus 14 milijonų seksualinėms mažumoms? Taip! Ir ne tik – dar ir antra tiek (iš viso 28 milijonus) pridėjo gėjų ir lesbiečių organizacijoms, iš mūsų SODROS lėšų, už kuriuos jie pasistatė linksmybės namus (Neo Men‘s Factory), organizavo homoseksualizmo plėtros Lietuvoje konferencijas, seminarus! Kai tuo tarpu šeimos stiprinimui, parėmimui – tokių lėšų iš V. Blinkevičiūtės tradicinės orientacijos organizacijos negavo! Tai Konstitucijos 29 str. pažeidimas, kuriame įtvirtintas dorovės prioritetas!

2. ARGI NEŽLUGDĖ LIETUVOJE LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SOCIALINIO APRŪPINIMO?

– Argi ji nepervedė iš SODROS lėšų 50 milijonų Lietuvos ambasados pastatui pirkti Londone? Pervedė, nors frakcijos nariai Seime ją prieš tai kritikavo, nes tai Užsienio reikalų ministerijos reikalas! Tuo tarpu, socialiai remtinos daugiavaikės šeimos taip ir nesulaukė socialinių būstų (butų), nes nėra lėšų tiems namams statyti! ! !

– Argi ne ji pervedinėjo į privačių pensijų FONDĄ po 400 milijonų iš SODROS lėšų? Taip, tai ji „kaupė“ ir didino elito pensijas sodrininkų sąskaita, o tuo tarpu šiems pensijos buvo didinamos neproporcingai biudžeto didėjimui, o 10 kartų mažiau! ! !

– Argi ne V. Blinkevičiūtė sugebėjo sutaupyti 50 milijonų nuo vaikų nemokamo maitinimo? Taip! Pati pasigyrė per TV tokiu savo taupumu, tik nepasakė, kiek alkanų ar pusalkanių vaikų paliko, nes už 3 likusius litus pietumis vaikų nepamaitinsi!

– Argi ne V. Blinkevičiūtė pradangino 1,5 milijardo, kurių dabar ieško naujasis ministras, o ši – neliečiama sėdi Seime ir dar žada balotiruotis į Prezidentus?

2009-02-25

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!