- Reklama -
Šis žmogus vadovavo šturmui prie Seimo prieš taikią minią

2009-01-19

Šiandien partija „Frontas“ kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 2009 m. sausio 16 d. mitingo prie Seimo metu „prieš daugelį asmenų įvykdytų neteisėtų ir gyvybei bei sveikatai panaudotų pavojingų priemonių“.

Generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui adresuotame pareiškime sakoma, jog 2009 m. sausio 16 d. prie Seimo vykusio sankcionuoto mitingo metu Lietuvos piliečių atžvilgiu buvo panaudotos neadekvačios ir neproporcingos priemonės (pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 228 str., 135 str., 138 str., 140 str. ir kitus LR Baudžiamojo kodekso straipsnius).

„Prieš susirinkusius žmones buvo naudojamos priemonės, – teigiama partijos „Frontas“ pirmininko Algirdo Paleckio pasirašytame pareiškime, – skirtos tyčia žmonėms žaloti, tai yra dujos, guminės kulkos ir kitos, nors jokio teisėto ir būtino pagrindo naudoti tokias drastiškas ir neadekvačias priemones tuo metu ir tomis aplinkybėmis, nebuvo.“

Dėl šių neteisėtų priemonių panaudojimo didelis skaičius nekaltų asmenų patyrė įvairaus pobūdžio šautinius sužalojimus ir įvairaus lygio, tai yra sunkius, nesunkius ir nežymius, sveikatos sutrikdymus. Kaip matyti, į kai kuriuos asmenis buvo šaudoma tyčia taikantis ir tikslingai siekiant juos sužaloti. Be to, dar daugiau asmenų nors ir nepatyrė tokių sužalojimų, tačiau potencialiai galėjo juos patirti, kadangi daugeliu atveju buvo šaudoma į minią žmonių, tame tarpe ir į tuos, kurie nedalyvavo jokiose riaušėse, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o buvo tik taikūs mitingo dalyviai ar atsitiktiniai praeiviai.

Partijos „Frontas“ nuomone, šiais neteisėtais veiksmais buvo kėsintasi į daugelio dėl nieko nekaltų asmenų sveikatą ir galbūt gyvybę. „Tik laimingo atsitiktinumo dėka nebuvo žuvusių ir dar daugiau sužalotų asmenų, nors tokia potenciali galimybė dėl neteisėtai panaudotų priemonių realiai egzistavo“, – sakė A.Paleckis.

Neteisėtus veiksmus atliko eiliniai policijos pareigūnai, tačiau akivaizdžiai matyti, jog jie veikė nesavarankiškai – jų veiksmai buvo organizuoti ir koordinuoti aukštesnės vadovybės. Be to, šie neteisėti veiksmai buvo iš anksto suplanuoti, kadangi dar prieš mitingą Seimo rūmuose buvo sutelktos didelės policijos pareigūnų, apmokytų malšinti riaušes, pajėgos, nors tam jokio pagrindo nebuvo, kadangi planuotas mitingas buvo sankcionuotas ir legalus.

Akivaizdu, kad tokio pobūdžio ir masto neteisėtų priemonių panaudojimas prieš taikius žmones nebuvo galimas be aktyvaus Generalinio komisaro, Vidaus reikalų ministro ir pačio Ministro Pirmininko palaiminimo ar nurodymo.

„Tokie neteisėti veiksmai baudžiamojoje teisėje kvalifikuotini kaip piktnaudžiavimas tarnyba, tarnybinių įgaliojimų viršijimas, sunkaus, nesunkaus ir nežymaus sveikatos sutrikdymo organizavimas dviem ir daugiau asmenų, – rašoma pareiškime Generalinei prokuratūrai. – Įtariame, kad šiuos neteisėtus veiksmus galėjo organizuoti ir jiems vadovauti ministras pirmininkas Andrius Kubilius, vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, o taip pat kiti asmenys, kuriuos turėtų nustatyti atitinkamas pareigas vykdantys pareigūnai ir patraukti juos atsakomybėn atliekant ikiteisminį tyrimą.“

Partija „Frontas“ prašo Generalinės prokuratūros nustatyti visus nusikalstamų veiksmų kaltininkus ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn, be to, iš kaltininkų išieškoti ir atlyginti nukentėjusiems asmenims padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

KK inf.

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!