- Reklama -

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prezidentūros nuotr.

Statistika

– Įvyko 67 užsienio vizitai

– Priimti 87 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovai ir aukšti pareigūnai

– 171 dvišalis susitikimas su užsienio šalių atstovais, iš jų – 66 susitikimai su Prezidentais, 3 su Monarchais ir 25 su Ministrais Pirmininkais

– Priimti 51 šalies ambasadorių skiriamieji raštai

– Paskirti 23 Lietuvos ambasadoriai

– Pasirašyti 1038 įstatymai

– 24 įstatymai grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti

– Inicijuotas 121 teisės aktas, iš kurių 116 jau įgyvendinami

– Paskirti 32 valstybės institucijų vadovai ir (arba) jų pavaduotojai

– Paskirti 136 teisėjai, pakeista 14 teismų vadovų, atleisti 38 teisėjai, iš jų 10 – už teisėjo vardo pažeminimą

– 24 vizitai į šalies regionus

– Surengta 39 interviu, 52 spaudos konferencijos ir brifingai Lietuvos žiniasklaidai; 66 interviu užsienio žiniasklaidai

– Pasakyta 121 kalba

– Atsakyta į 11418 gyventojų ir 1065 juridinių asmenų laiškus

Skaidrinama politinė ir viešojo administravimo sistema

– Uždrausta juridiniams asmenims finansuoti politines partijas, sumažinta maksimali suma, kuria fiziniai asmenys per rinkimus galės paremti savarankiškus politinės kampanijos dalyvius, supaprastinta smulkių aukų priėmimo tvarka (Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas)

– Užtikrinta galimybė savivaldos rinkimuose dalyvauti nepartiniams kandidatams (Politinių partijų ir kampanijų finansavimo įstatymo veto)

– Išplėstas specialiųjų tarnybų tikrinamų valstybės tarnautojų sąrašas ir pakeista jų tikrinimo tvarka (Korupcijos prevencijos, Valstybės tarnybos įstatymų pataisos)

– Įteisinta sveikatos įstaigų vadovų kaita (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisos)

Sukurti nauji įrankiai kovai su korupcija

– Pailginti senaties terminai korupcinėms veikoms ir labai sunkiems nusikaltimams (BK pataisos)

– Įteisintas išplėstinis turto konfiskavimas, kriminalizuotas neteisėtas praturtėjimas. Dėl neteisėto praturtėjimo jau pradėta 50 ikiteisminių tyrimų (BK pataisos)

– Penkis kartus padidintos piniginės baudos už ekonominius, finansinius ir kitus kriminalinius nusikaltimus (BK pataisos)

– Sudaryta daugiau galimybių apsaugoti nuo persekiojimo apie korupciją ir kitus nusikaltimus pranešusius žmones (BPK pataisos)

– Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos – prievolė viešinti ir su Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) suderinti visus, net ir vidaus sandoriais ar neskelbiamų derybų būdu vykdomus pirkimus. Pakeistas VPT pavaldumas.

– Priimtos pataisos, garantuosiančios skaidresnę statybų leidimų išdavimo tvarką (Statybų įstatymo veto)

– Apibrėžtos kadencijos visų lygių VSD, STT ir Prokuratūros vadovams

Užtikrintas ekonominis stabilumas, ribojamas monopolijų dominavimas, mažinama socialinė atskirtis

– Finansinio stabilumo užtikrinimas globalaus sunkmečio laikotarpiu

– Atkurtos sumažintos senatvės ir neįgalumo pensijos, Vyriausybė įpareigota numatyti jų kompensavimo mechanizmą

– Paskirta nauja Lietuvos banko vadovybė ir sugriežtinta finansinio sektoriaus kontrolė

– Apribotos galimybės didiesiems prekybos centrams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi (Konkurencijos įstatymo pataisos)

– Už kartelinius susitarimus numatyta asmeninė įmonių vadovų atsakomybė, didesnės baudos ir prailginti sankcijų skyrimo senaties terminai (Konkurencijos įstatymo pataisos)

– Keičiami Konkurencijos tarybos veiklos prioritetai – pirmenybė teikiama viešojo intereso gynimui, didžiausia žalą eiliniams vartotojams darantiems draudžiamiems susitarimams

– Prezidentei paraginus priimtos Farmacijos įstatymo pataisos, leidusios sumažinti kai kurių vaistų kainas

– Sustiprintos kainas, valstybės turto ir biudžeto panaudojimą kontroliuojančios institucijos – Valstybinė kainų ir energetikos komisija, Konkurencijos taryba, Valstybės kontrolė

– Užkirstas kelias išvengti mokesčių piktnaudžiaujant metinėmis išmokomis (tantjemomis) bei užtikrintas sąžiningas pelno padalijimas tarp stambiųjų ir smulkiųjų įmonės akcininkų (Akcinių bendrovių įstatymas)

– NVO ir savanorystės skatinimas: pasirašytas Savanoriškos veiklos įstatymas, inicijuotas NVO įstatymas, sudaryta galimybė NVO teikti sveikatos gerinimo paslaugas ir gauti joms finansavimą (Sveikatos sistemos įstatymo pataisos)

– Parengtos ir įgyvendinamos Kultūros politikos kaitos gairės

– Prezidentei remiant pradėjo veikti Apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymas

Pertvarkomas energetikos sektorius

– Energetikos sektoriaus demonopolizavimas – likviduota „Leo LT”, pradėjo veikti elektros birža

– Pradėti energetinės izoliacijos panaikinimui svarbūs energetiniai projektai – suskystintųjų dujų terminalo, naujos Visagino AE, elektros jungčių su Švedija ir Lenkija įgyvendinimas

– Užtikrinta alternatyviosios energetikos plėtra

– Šilumos ūkio demonopolizavimas – priimtos Šilumos ūkio įstatymo pataisos užtikrina galimybę pasirinkti šilumos punktų prižiūrėtojus ir pirkti šilumos tiek, kiek reikia. Pateiktos Civilinio kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma atskirti daugiabučių administratorius nuo komunalinių paslaugų teikėjų.

– Užkirstas kelias politikams daryti įtaką energetinių kainų reguliavimui (Energetikos įstatymo veto)

Permainos teisingumo ir saugumo srityje

– Spartinamas bylų nagrinėjimas – įteisintas rašytinis procesas LVAT ir Konstituciniame Teisme, sudaryta galimybė vienu metu nagrinėti kelias bylas (Konstitucinio Teismo įstatymas, Administracinių bylų teisenos įstatymas); suvienodintos teisėsaugos institucijų ir teismų veiklos teritorijos (Teismų veiklos teritorijų nustatymo ir prokuratūros reformavimo bei Policijos veiklos įstatymų pataisos); sukurta lankstesnė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų korpuso formavimo tvarka

– Sugiežtinta teisėjų atrankos ir vertinimo tvarka, taikomi aukštesni profesiniai ir moraliniai reikalavimai. Jokios tolerancijos aplaidiems teisėjams – už teisėjo vardo pažeminimą atleista 10 teisėjų.

– Teismai tampa atviresni – pakeista uždara teismų administracinės veiklos kontrolės sistema. Teismų veiklos tyrimuose galės dalyvauti ir visuomenė (Teismų įstatymo pataisos). Pradėta viešinti visa informacija apie teisėjų atrankas, pakeista teisėjų egzaminų tvarka.

– Pašalintos istoriniam teisingumui trukdžiusios teisinės spragos – priimtos BK ir BPK pataisos, leidusios paspartinti Sausio 13-osios, Medininkų ir kitas visuomenei svarbias bylas

– Pradėta Prokuratūros pertvarka – pakeisti prokurorų atrankos, karjeros, tarnybos vertinimo, atsakomybės bei rotacijos mechanizmai, sudarytos prielaidos sustiprinti ikiteisminio tyrimo organizavimo ir kontrolės kokybę (Prokuratūros įstatymo pataisos)

– Pertvarkyta nacionalinio saugumo ir žvalgybos sistema: sugriežtinta žvalgybos tarnybų kontrolė ir koordinavimas, pradėti reguliariai rengti nacionaliniai žvalgybos poreikiai, nustatomi grėsmių nacionaliniam saugumui prioritetai, depolitizuota VSD veikla

– Prezidentei pareikalavus baigti liustracijos procesą, viešinami KGB archyvo dokumentai

– Patvirtinta Lietuvos ginkluotosios gynybos koncepcija, pagal kurią koreguojama kariuomenės struktūra ir plėtojama krašto apsaugos sistema

Šalies interesų gynimas per užsienio politiką

– NATO koncepcijoje įtvirtinti realūs Baltijos šalių gynybos planai, numatytos priemonės prieš energetines ir kibernetines grėsmes, įsipareigota kurti Lietuvos ir visų NATO narių interesus atitinkančią priešraketinės gynybos sistemą

– EVT pritarė Lietuvos siūlymams dėl aukščiausių branduolinės saugos reikalavimų atominių jėgainių eksploatavimui, kurie bus taikomi ir šalia Lietuvos statomoms AE Kaliningrade ir Baltarusijoje

– EVT pasiekta, kad Lietuvos ir Baltijos šalių energetinės izoliacijos panaikinimas tapo ES prioritetu – sprendimas iki 2014 m. sukurti vieningą ES energetikos rinką ir 2015 m. panaikinti energetines salas. Elektros ir gamtinių dujų jungčių Baltijos jūros regione plėtra.

– Lietuvoje įsikūrė euroatlantinės agentūros – Energetinio saugumo centras, kuris siekia tapti akredituotu NATO kompetencijos centru, ir ES Lyčių lygybės institutas

– Sustiprintas bendradarbiavimas su Baltijos ir Šiaurės šalimis: užsitikrinta Estijos ir Latvijos parama Visagino AE projektui, gaminamas elektros kabelis, jūra sujungsiantis Lietuvą su Švedija

– Pasirašyta sutartis su Lenkija dėl „LitPolLink” įgyvendinimo

– Aktyvesnis dialogas su JAV: du JAV valstybės sekretorės H. Clinton vizitai Lietuvoje, susitarimas dėl krovinių tarptautinei misijai Afganistane tranzito per Lietuvą, augančios tranzito apimtys

– Lietuva tampa globalia krovinių gabenimo jungtimi tarp Rytų ir Vakarų – paleistas šaudyklinis traukinys „Saulė”, per 10 dienų pasiekiantis Kiniją; pasirašytas memorandumas dėl traukinio „Vikingas”, per 56 valandas pasiekiančio Juodosios jūros regioną (vizitų Kazachstane ir Ukrainoje rezultatas)

– Kinijos IT bendrovės „Huawei” investicijos Lietuvoje (vizito Šanchajaus pasaulinėje „Expo” parodoje rezultatas)

– Pasirašyta palengvinto pasienio režimo sutartis su Baltarusija

– Atgaivinta ir išplėtota Demokratijų bendrijos veikla – Lietuvoje įvyko aukšto lygio pasaulio lyderių moterų renginys

– Jungtinių Tautų pritarimas Prezidentės pasiūlytai rezoliucijai dėl Baltijos jūroje esančio cheminio ginklo

– Pradėtas bendradarbiavimas su NATO šalimis ir Rusija dėl Baltijos jūros aplinkosaugos

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!