- Reklama -

Balsuojant dėl Medžioklės įstatymo, už V.Mazuronį balsavo jo partietė. KK nuotr.

Seimo etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo statutas) 160 straipsnio 2 dalies nuostata, išnagrinėjo 1/5 Seimo narių grupės motyvuotą kreipimąsi dėl, jų manymu, priimant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XP-3116(5) (toliau – Įstatymas) padarytų Seimo statuto pažeidimų.

Seimo narių grupė nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) 2013 m. balandžio 25 d. rytinio plenarinio posėdžio metu priimant Įstatymą balsavime dalyvavo ir Seimo narys Bronius Bradauskas, nors Seimo statuto 18 straipsnio 6 dalyje aiškiai nustatyta, kad prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo. Seimo narys Bronius Bradauskas, prieš balsavimą neinformavęs posėdžio pirmininko apie interesų konflikto grėsmę ir nenusišalinęs, pažeidė Seimo statuto nuostatas ir nevykdė Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijos.

Be to, priimant minėtą įstatymą Seimo posėdžių salėje nebuvo Seimo nario Valentino Mazuronio, nors balsavimo sistema užfiksavo, kad Seimo narys balsuodamas susilaikė, todėl kyla klausimas dėl balsavimo vienasmeniškumo pažeidimo bei balsavimo procedūros, priimant minėtą įstatymą, teisėtumo.

Seimo statuto 121 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, jeigu nustatomas akivaizdus balsavimo vienasmeniškumo pažeidimas, posėdžio pirmininko, frakcijos reikalavimu perbalsuojama ir pradėjus svarstyti kitą darbotvarkės klausimą.

Šiuo konkrečiu atveju buvo pagrindas pakartoti balsavimą dėl Įstatymo priėmimo pagal Seimo statuto 121 straipsnio 4 dalį, kadangi iškilo abejonių dėl balsavimo vienasmeniškumo pažeidimo, t.y. užfiksuotas Seimo nario Valentino Mazuronio balsas, kai jo Seimo posėdžių salėje nebuvo.

Remdamasi šiomis aplinkybėmis, Seimo narių grupė kėlė klausimą, ar 2013 m. balandžio 25 d. rytiniame Seimo plenariniame posėdyje priimant Įstatymą nebuvo pažeistos Statuto 18 straipsnio 6 dalies, 111 straipsnio 4 dalies ir 121 straipsnio 4 dalies nuostatos.

Atsižvelgiant į tai buvo parengtas Komisijos išvados projektas ir jo rezoliucinėje dalyje buvo suformuluotos trys išvados, tai yra:

,,Etikos ir procedūrų komisija nusprendė:

1. Seimo 2013 m. balandžio 25 d. rytiniame plenariniame posėdyje, priimant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XP-3116(5), buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio nuostatos dėl interesų konflikto vengimo.

2. Seimo 2013 m. balandžio 25 d. rytiniame plenariniame posėdyje, balsuojant dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XP-3116(5), buvo pažeista Lietuvos Respublikos Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalies nuostata, įpareigojanti Seimo narius balsuoti asmeniškai ir draudžianti balso teisę perleisti kitiems asmenims.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 121 straipsnio 4 dalies nuostata siūlyti Seimui perbalsuoti dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XP-3116(5) priėmimo“.

Balsuojant dėl minėtos išvados, Etikos ir procedūrų komisija, daugiausia Seimo daugumą sudarančių komisijos narių balsais, priėmė tik vieną – paskutinį išvados punktą, tai yra, pasiūlė Seimui tik perbalsuoti dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. XP-3116(5) priėmimo.

Atsižvelgdami į tai, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai Valentinas Stundys, Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras ir Povilas Urbšys, vadovaudamiesi Seimo statuto 74 straipsniu ir 150 straipsnio 6 dalimi, teikia atskirąją nuomonę dėl 2013 m. balandžio 25 d. rytiniame Seimo plenariniame posėdyje, priimant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XP-3116(5), padarytų Statuto pažeidimų.

1. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai Valentinas Stundys, Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras ir Povilas Urbšys konstatuoja, kad Seimo narys Bronius Bradauskas, dalyvaudamas priimant Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XP-3116(5), pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio nuostatą dėl interesų konflikto vengimo.

Seimo statuto 18 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija dar prieš balsavimą dėl Įstatymo projekto 2013 m. balandžio 17 d. priėmė išvadą ,,Dėl interesų konflikto“ Nr.101-I-2, kuria rekomendavo Seimo nariui Broniui Bradauskui nusišalinti nuo balsavimo priimant šį Įstatymą.

Nepaisant paminėtos Komisijos išvados, Seimo narys Bronius Bradauskas prieš balsavimą neinformavo posėdžio pirmininko apie interesų konflikto grėsmę ir nenusišalino nuo balsavimo ir pažeidė Seimo statuto 18 straipsnio nuostatą dėl interesų konflikto vengimo.

2. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai Valentinas Stundys, Vytautas Juozapaitis, Stasys Šedbaras ir Povilas Urbšys konstatuoja, kad, balsuojant dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XP-3116(5), buvo pažeista Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalies nuostata, įpareigojanti Seimo narius balsuoti asmeniškai ir draudžianti balso teisę perleisti kitiems asmenims.

Seimo 2013 m. balandžio 25 d. rytiniame plenariniame posėdyje balsuojant dėl Įstatymo priėmimo pastebėta, kad Seimo posėdžių salėje nėra Seimo nario Valentino Mazuronio, o informaciniame ekrane fiksuojama, kad Seimo narys Valentinas Mazuronis tuo metu balsuoja. Elektroninė balsų skaičiavimo sistema užfiksavo, kad balsuojant dėl Įstatymo priėmimo Seimo narys Valentinas Mazuronis susilaikė.

Komisija, peržiūrėjusi 2013 m. balandžio 25 d. rytinio Seimo plenarinio posėdžio vaizdo įrašus, nustatė, kad tuo metu, kai vyko balsavimas dėl Įstatymo priėmimo, Seimo nario Valentino Mazuronio jo darbo vietoje nebuvo, o balsavimo sistemos pulto mygtuką paspaudė Seimo narė Jolita Vaickienė.

Vadinasi, balsuojant dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XP-3116(5), buvo pažeista Seimo statuto 111 straipsnio 4 dalies nuostata, įpareigojanti Seimo narius balsuoti asmeniškai ir draudžianti balso teisę perleisti kitiems asmenims.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai:

Valentinas Stundys

Vytautas Juozapaitis

Stasys Šedbaras

Povilas Urbšys

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!