- Reklama -

Seimo narys Vytautas Matulevičius. KK nuotr.

Seimo narys Vytautas Antanas Matulevičius inicijavo Seimo narių grupės kreipimąsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar 2013 m. liepos 2 d. Seimo nutarimas „Dėl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje nustatymo“ 1 ir 2 straipsnių pakeitimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, valdžių padalijimo, teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.

Prašymą pasirašė 32 Seimo nariai, priklausantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijoms bei Mišriai Seimo narių grupei.

2013 m. liepos 2 d. nutarimu Seimas į Darbo partijos rinkimų sąrašą daugiamandatėje 2012 m. Seimo rinkimų apygardoje vėl įrašė keturis šios partijos atstovus, išbrauktus iš sąrašo dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo.

Kreipimąsi pasirašiusiųjų Seimo narių nuomone, toks Seimo sprendimas priimtas nepaisant tos aplinkybės, kad nauja nutarimo redakcija akivaizdžiai kertasi su Konstitucinio Teismo išvada ir prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems valdžių padalijimo, teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.

Imdamasis spręsti, buvo ar nebuvo pažeistas įstatymas, Seimas ne tik viršijo savo kompetenciją, bet ir atliko tai tokiu būdu, kuris galimai taip pat prasilenkia su įstatymais. Pavyzdžiui, Seimo nutarimo preambulėjė nurodoma, jog šis sprendimas yra priimtas atsižvelgus „į naujai paaiškėjusias aplinkybes, kad nėra jokių duomenų apie tai, kad Živilė Pinskuvienė, Jolanta Gaudutienė, Jonas Pinskus ir Vytautas Gricius organizavo rinkėjų papirkimą ar kitaip dalyvavo papirkinėjant rinkėjus 2012 m. Seimo rinkimuose“, tačiau nei šio Seimo nutarimo projekto pateikimo Seimo posėdyje metu, nei projektą svarstant Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, nei kitose Seimo statute nustatytose įstatymų leidybos stadijose taip ir nebuvo pateikta jokių dokumentų, patvirtinančių naujai paaiškėjusias aplinkybes, kad „nėra jokių duomenų apie tai, kad Živilė Pinskuvienė, Jolanta Gaudutienė, Jonas Pinskus ir Vytautas Gricius organizavo rinkėjų papirkimą ar kitaip dalyvavo papirkinėjant rinkėjus 2012 m. Seimo rinkimuose“. Todėl Seimo nariai, balsuodami dėl nurodyto Seimo nutarimo, galėjo pasikliauti tik šio teisės akto rengėjų ir Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Vytauto Gapšio žodžiais.

Ar Seimo nariai nebuvo klaidinami, galima spręsti iš tokio fakto: 2013 m. lapkričio 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį keturiems asmenims, susitarusiems už 30 tūkst. litų papirkti 3 tūkst. kalinių, kad šie 2012 m. Seimo rinkimuose balsuotų už Darbo partiją daugiamandatėje rinkimų apygardoje, taip pat suteiktų pirmumo balsus Darbo partijos sąraše įrašytiems jos kandidatams – Jonui Pinskui, Živilei Pinskuvienei, Jolantai Gaudutienei, Vytautui Griciui ir Viačeslav Ždanovič. Tai reiškia, kad buvo bandoma masiškai pirkti balsus būtent tų kandidatų naudai, kurie aptariamu Seimo nutarimu buvo sugrąžinti į Darbo partijos sąrašą ir įgijo teisę, atsiradus laisvai Seimo nario vietai, ją užimti.

Visa tai dar sykį patvirtina, kad Seimas, pakeisdamas galutinius rinkimų rezultatus, ne tik prasilenkė su konstituciniais teisinės valstybės principais, bet ir padarė didžiulę žalą Seimo kaip institucijos autoritetui ir dar labiau pakirto piliečių pasitikėjimą laisvais demokratiškais rinkimais. Savo ruožtu, precendento neturintis nutarimas yra netiesioginis paskatinimas pirkti rinkėjų balsus ir ateityje, nes įtikina, kad galima nusižengti įstatymams ir po to vis tiek patekti į Seimą.

2012 m. spalio 14 d. įvykę Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai išsiskyrė dar neregėtais rinkėjų papirkinėjimo mastais. Papirkimo faktams iškilus į viešumą, kadenciją baigiantis Seimas ir Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su paklausimais, ar per šiuos rinkimus nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas. Išnagrinėjęs paklausimus, Konstitucinis Teismas 2012 m. lapkričio 10 d. savo išvadoje pripažino, kad tiek nustatant galutines Darbo partijos kandidatų sąrašo eiles ir į juos įrašant Živilę Pinskuvienę (Nr. 10), Jolantą Gaudutienę (Nr. 17), Joną Pinskų (Nr. 22), Vytautą Gricių (Nr. 35), Viačeslav Ždanovič (Nr. 48), tiek nustatant, kad Živilė Pinskuvienė, Jolanta Gaudutienė ir Jonas Pinskus yra išrinkti į Seimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Darbo partijos kandidatų sąrašą, buvo pažeista Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalis ir šio įstatymo 90 straipsnis.

Remdamasis Konstitucinio Teismo išvada, Seimas 2012 m. lapkričio 14 d. priėmė nutarimą „Dėl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje nustatymo“.

Šio nutarimo 1 straipsniu Seimas nustatė, kad tvirtinant Seimo rinkimuose daugiamandatėje rinkimų apygardoje galutines kandidatų į Seimo narius sąrašų eiles, į galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę Živilė Pinskuvienė (Nr. 10), Jolanta Gaudutienė (Nr. 17), Jonas Pinskus (Nr. 22), Vytautas Gricius (Nr. 35), Viačeslav Ždanovič (Nr. 48) įrašyti pažeidžiant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalį ir 90 straipsnį ir atitinkamai išbraukė Živilę Pinskuvienę (Nr. 10), Jolantą Gaudutienę (Nr. 17), Joną Pinskų (Nr. 22), Vytautą Gricių (Nr. 35), Viačeslav Ždanovič (Nr. 48) iš Darbo partijos kandidatų sąrašo ir patvirtino galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę.

2-uoju nutarimo straipsniu Seimas nustatė, kad Živilė Pinskuvienė, Jolanta Gaudutienė, Jonas Pinskus nėra išrinkti Seimo nariais daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o pagal šio nutarimo 1 straipsnio 2 dalimi patvirtintą galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę vietoj šių asmenų Seimo nariais yra išrinkti Vilija Filipovičienė, Gediminas Jakavonis, Larisa Dmitrijeva.

3-uoju nutarimo straipsniu Seimas nustatė 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinius rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir patvirtino galutinį Seimo narių, išrinktų daugiamandatėje rinkimų apygardoje, sąrašą.

Tačiau, praėjus septyniems mėnesiams nuo šio galutinio sprendimo, Seimas pakartotinai peržiūrėjo Seimo galutinius rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apydardoje ir 2013 m. liepos 2 d. priėmė Seimo nutarimą „Dėl 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų galutinių rezultatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje nustatymo“ 1 ir 2 straipsnių pakeitimo“, kuriuo naują 1 straipsnio redakciją išdėstė taip:

„1. Nustatyti, kad Živilė Pinskuvienė, Jolanta Gaudutienė, Jonas Pinskus, Vytautas Gricius nepažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies ir 90 straipsnio.

2. Įrašyti Živilę Pinskuvienę, Jolantą Gaudutienę, Joną Pinskų, Vytautą Gricių į Darbo partijos kandidatų sąrašą tokia eilės tvarka: Živilė Pinskuvienė (Nr. 23), Jolanta Gaudutienė (Nr. 24), Jonas Pinskus (Nr. 25), Vytautas Gricius (Nr. 35) ir patvirtinti galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę.“

Taigi, išvardinti asmenys Seimo nutarimu ne tik buvo vėl įrašyti į galutinę Darbo partijos kandidatų į Seimo narius sąrašo eilę, bet ir sudarytos teisinės prielaidos šiems asmenims, atsiradus laisvai Seimo nario vietai, ją užimti pagal Seimo rinkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalį.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!