- Reklama -

Juozas Bernatonis. KK nuotr.

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta teisingumo ministro Juozo Bernatonio pateiktiems pasiūlymams atnaujinti Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programą, leisiančią efektyviau kovoti su šiuo neigiamu reiškiniu ir sumažinti korupcijos mastą.

Seimo nutarimo projektu siekiama pakeisti ir atnaujinti programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant užtikrinti aktyvią ir rezultatyvią kovą su korupcija bei pasiekti programoje nustatytus tikslus. Atnaujinus programą ir įgyvendinus jame nustatytas priemones, būtų sumažintos korupcijos prielaidos ūkio subjektų veikloje, sumažėtų veiklos priežiūros ir reglamentavimo našta.

„Pagrindiniai šios programos plano pakeitimai ir papildymai orientuoti į tai, jog įgyvendinus naujas ir patikslintas programos plano priemones būtų užtikrintas skaidresnis viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, užtikrinta skaidri ir sąžininga konkurencija“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Šiais pakeitimais bus siekiama sudaryti prielaidas skaidriai įsigyti vaistinių preparatų ir medicininių prietaisų, aiškiai sureglamentuoti mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą sveikatos priežiūros srityje. Pavyzdžiui, šiame plane siūloma, kad dalis vaistų gydymo įstaigoms ir medicininiai prietaisai būtų perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją, o tai leistų taupyti ir skaidriau panaudoti valstybės lėšas.

Taip pat siūloma įdiegti pacientų informavimo sistemą, kuri leistų kiekvienam pacientui, gavusiam specializuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, elektroninėje erdvėje surasti informaciją apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis už praėjusius kalendorinius metus apmokėtų paslaugų kainą, tokiu būdu sumažinant ketinimus nelegaliai mokėti gydytojui.

Be to, siūloma planą papildyti naujomis priemonėmis, kurių įgyvendinimas padėtų šalinti korupcijos prielaidas neįgalumo nustatymo procedūrose, užtikrinant skaidrų ir objektyvų darbingumo lygio, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymą.

Siekiant užtikrinti efektyvią juridinių asmenų daromų pažeidimų prevenciją, siūloma parengti Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų numatyta juridinių asmenų administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, sumažinta aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno diskrecija taikant administracinę atsakomybę pažeidėjams.

Šiems teisingumo ministro siūlymams papildyti Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programą dar turėtų pritarti Seimas.

TM inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!