- Reklama -
Kultūros ministras Jonas Jučas

2008 m. balandžio 18 d.
Vilnius

LR Kultūros ministrui Jonui Jučui

Nacionalinė programa „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (toliau VEKS) yra stambiausias kultūrinis projektas Lietuvos istorijoje. Jis finansuojamas iš valstybės biudžeto, t. y. mokesčių mokėtojų pinigų. Tik viešumas ir skaidrumas, kuris nelydėjo šio projekto nuo pat pradžių iki šiandien, padės išspręsti iškilusias problemas ir išvengti klaidų ateityje.

Žiniasklaida daugiausia kalba apie VŠĮ VEKS puotoms ir fejerverkams išleistus ir toliau planuojamus leisti pinigus. Žinoma, labai gerai, kad tokie negatyvūs dalykai viešinami. Tačiau šiuo metu ne mažiau svarbu kalbėti ir viešinti tuos programinius ir ideologinius programos VEKS aspektus, kurie kelia ne mažiau abejonių nei finansiniai klausimai.

Balandžio 8 d. Jūsų susitikimo su ekspertai.eu atstovais metu buvo pritarta, kad ekspertai.eu keliami klausimai yra teisingi ir siūlomi teisingi iškilusių problemų sprendimo būdai. Jūsų paskatinti išdėstyti siūlymus raštu, tai ir darome.

Atsiprašome, kad uždelsėme su siūlymais, tačiau kaip ir visa visuomenė norėjome pirmiau sulaukti VŠĮ VEKS išsamios veiklos ataskaitos už 2007 metus, kaip buvo žadėta kovo pabaigoje.

Tačiau balandžio 16 dieną VŠĮ VEKS mus informavo, kad ji net nesiruošė šios išsamios ataskaitos pateikti iki balandžio 15 dienos, kaip to reikalavo VŠĮ VEKS taryba. Todėl daugiau nebelaukiame ir pateikiame kelis siūlymus, kuriuos įgyvendinus, mūsų manymu, susidariusi situacija labai pagerėtų.

Pirmiausia reikia:

• Paviešinti, kokia VŠĮ VEKS veiklos ataskaita buvo pateikta Kultūros ministerijai už 2007 metus.

• Paviešinti VŠĮ VEKS darbuotojų algas.

• Paviešinti VŠĮ VEKS išsamią veiklos ataskaitą (jeigu tokia yra) Kultūros ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybei už 2006 metus (vien biuro veiklai ir kelių žmonių algoms tik per tris mėnesius buvo išleista virš 257 tūkstančių litų (biuro išlaidų išklotinę pridedame). Taip pat reikėtų sužinoti, koks buvo programos veiklos įvertinimas už 2006 metus, kokie renginiai susilaukė sėkmės ir visuomenės dėmesio (pvz., ar nesukėlė abejonių projektas „Vilnius sveikina Dubliną“ (sąmata 574 tūkst. litų), kurio esmė buvo padovanoti kalėdinę eglutę Dublino miestui. Koks šio įspūdingą sąmatą turinčio projekto tęstinumas?). (Informacija apie šį projektą pridedame)

• Paviešinti programos VEKS, kuri buvo pateikta Kultūros ministerijai 2007 m. gegužės 15 dieną, visus projektus nugalėtojus su išsamiomis sąmatų išklotinėmis ir pilnu pristatymu. (Dokumentą su projektų sąrašu pridedame)

• Paviešinti programos VEKS, kuri buvo pateikta Kultūros ministerijai, visus projektus su sumažintomis išsamiomis sąmatų išklotinėmis. (Dokumentą su projektų sąrašu pridedame)

• Sudaryti galimybę susipažinti su projektais, kurie nelaimėjo konkursų ir nepateko į VEKS programą 2006 m., 2007 m., 2008 m. ir 2009 m.

• Įvardinti visus ekspertus ir nurodyti, kas ekspertavo projektus, nugalėjusius kovoje dėl teisės dalyvauti VEKS programoje.

• Nacionaliniam konkursui „Lietuvos kultūros sostinė 2008” buvo skirta net 100 tūkst. litų, o vertinimui buvo sudaryta kompetentinga komisija su autoritetinga komisijos pirmininke. Konkurso proga buvo surengta net ir spaudos konferencija. Atkreipiame dėmesį, kad 100 tūkst. litų tai viena iš mažesnių numatomų sumų skiriamų VEKS projektams. VEKS programoje yra virš šimto projektų, kurie gerokai viršija minėtą sumą, bet jiems atrinkti nebuvo jokio panašaus viešumo ir tokių komisijų. Todėl reikėtų sužinoti, dėl kokių priežasčių šis mažo biudžeto projektas (apie kurį net nebuvo užsiminta VEKS programos pristatyme 2008 m. vasario 27 d.) sulaukė išskirtinio dėmesio ir reklamos.

• Tiksliai nustatyti ir paviešinti, iš ko buvo finansuojama programa VEKS iki 2008 kovo 2 dienos, nes sulaukėme skirtingų VŠĮ VEKS vadovybės ir valdžios atstovų atsakymų į šį klausimą:

1. Kad programa buvo finansuojama iš „Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo“ lėšų;

2. Kad programa buvo finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;

3. Kad programa buvo finansuojama iš Lietuvos kultūros ministerijos lėšų;

4. Kad programa buvo finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos kultūros ministerijos lėšų;

5. Kad programa buvo finansuojama iš Valstybės rezervo fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų ir t.t. Kokiais vis dėlto konkrečiais pinigais ir iš kokių šaltinių buvo finansuojama programa Vilnius Europos kultūros sostinė – 2009 iki 2008 m. kovo 2 d.? Atsakius į šį klausimą pavyktų nustatyti, kiek ir kam konkrečiai bei iš kokių šaltinių jau buvo išleista pinigų šiai programai.

• Viešai įvardinti plika akimi matomus privačių ir viešųjų interesų pažeidimus.

• Paviešinti, kaip teigia VŠĮ VEKS, visus sociologinių apklausų tyrimus.

• VŠĮ VEKS atstovai oficialiai teigia, kad yra ilgas sąrašas rėmėjų ir gaunama daug rėmėjų lėšų. Reikia sužinoti ir įvardinti priežastis, kodėl tie gausūs rėmėjai iki šiol neskelbiami ir kokio dydžio yra jų skirtos lėšos.

• Nieko nelaukiant atlikti išsamų ir nepriklausomą finansinį bei programinį VEKS auditą (šiuo metu ministerijos vykdomas auditas iš esmės yra ne VŠĮ VEKS auditas, o kaip žinote, ministerijos programinių lėšų panaudojimo vertinimas)

• Būtų tikslinga suderinti bendrus visuomenės ir valdžios atstovų pasiūlymus ir klausimus FNTT (finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai) dėl projekto "Vilnius Europos kultūros sostinė – 2009".

Tai tik keletas labai svarbių žingsnių, kuriuos reikia atlikti kuo skubiau, kadangi įtarimus, kad VŠĮ VEKS gali falsifikuoti ir keisti dokumentus bei skaičius, jau papildė ir konkretūs faktai: per vieną dieną buvo pakeista arba dingo informacija internetiniame puslapyje, buvo išsižadėta savo ištisus metus kartotų ideologinių šūkių ir pan.

Taip pat norėtume paprašyti Jūsų:

Paskatinti VŠĮ VEKS tarybos narius ir vadovybę greičiau atsakyti į ekspertai.eu klausimus, užduotus 2008 m. vasario 28 d. (klausimai yra internete adresu http://www.ekspertai.eu/viescaronas.html) viešame kreipimesi, nes susikaupė gausybė naujų klausimų, bet nesulaukę atsakymų į pirmuosius, abejojame ar VŠĮ VEKS apskritai nori bendrauti su visuomenės atstovais, nors apie tokį norą teigiama visada.

Taip pat norime paklausti:

VEKS projekte dalyvauja vyriausybės rekomenduota VEKS programos vykdytoja Dailės akademija. Ar VEKS programos vykdytoja Dailės akademija irgi turi tokią pačią tarybą kaip ir VEKS? Kam VEKS projekte atsiskaito Dailės akademija?

Žinoma, kad VŠĮ VEKS tarybos įgaliojimai ir atsakomybė yra daugiau simbolinė, taryba neturi jokių juridinių galių. O kokie Stebėsenos komisijos įgaliojimai ir atsakomybė, ir kokiu principu ji veikia?

Kokia VEKS projekto svarba ir kokios konkrečios pasekmės būtų Vyriausybei ir Lietuvai jei projektas neįvyktų?

Tai tik dalis siūlymų ir klausimų. Paviešinus aukščiau minėtą informaciją ir atsakius į klausimus, būtų galima suformuluoti siūlymus tolesniems veiksmams šioje sudėtingoje situacijoje.

Taip pat primename, jog jau netrukus turėtume sulaukti atsakymų užduotų balandžio 1 d. Vyriausybei (klausimai vyriausybei yra internete adresu http://www.ekspertai.eu/vyriausybei.html), kurie taip pat turėtų gerokai praskaidrinti esamą painią situaciją.

Tik kartu ir susitelkę, nesikratydami atsakomybės įveiksime pasitaikančias kliūtis ir pašalinsime iškylančias problemas. Skaidrumas ir viešumas neleis Vilniui tapti Europos kultūros provincija, kad ir kaip to labai norėtų siaurų politinių žaidimų mėgėjai.

Pagarbiai,

ekspertai.eu vardu

Rolandas Boravskis ir Audrius Nakas

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!