- Reklama -
Pagaliau: po 6 metus trukusio teismų maratono LVAT konstatavo, kad vilniečiai 2010-2015 metais už šilumą ir karštą vandenį mokėjo per daug. KK nuotr.
Pagaliau: po 6 metus trukusio teismų maratono LVAT konstatavo, kad vilniečiai 2010-2015 metais už šilumą ir karštą vandenį mokėjo per daug. KK nuotr.

Vilniečiai nuo 2010 iki 2015 metų „Vilniaus energijai“ už karštą vandenį ir šilumą galėjo permokėti apie 100 mln. eurų – tikslią permoką turi paskaičiuoti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK). Tai po šešerius metus trukusio teismų maratono, teismo skirtos nepriklausomos ekspertizės ir daugiau nei pusmetį vis atidėlioto sprendimo paskelbimo galiausiai konstatavo Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas.
Šioje byloje viešojo intereso negynė nei prokuratūra, nei AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (kurie byloje buvo įtraukti trečiuoju asmeniu), nei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kuri taip pat į bylą įtraukta), nei Vilniaus miesto savivaldybės administracija (iki kol byla nebuvo laimėta pirmos instancijos teisme), o bylos iniciatoriai buvo ir šešerius metus teismuose viešąjį interesą gynė trys privatūs asmenys – J.Imbrasas, B.Cicėnas, A.Armanavičienė (Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija), jiems padėjo advokatas A.Suslavičius.

Teismo proceso pradžia

Iš kairės: K.Jocius, B. Cicėnas, advokatas A.Suslavičius, J.Imbrasas. KK nuotr.

1. 2011 m. sausio 14 d. pareiškėjai Juozas Imbrasas, Bronius Cicėnas ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (prezidentė Alvita Armanavičienė) Vilniaus apygardos adminitraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo, be kitų prašymų, taip pat prašė (1) panaikinti skundžiamą aktą – 2010-12-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-316 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją priimti naują nutarimą dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“; (2) panaikinti skundžiamą aktą – 2010-12-15 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją priimti naują nutarimą dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“.

2. Kitas pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ taip pat kreipėsi į teismą su skundu, kuriame be kitų prašymų buvo prašoma (1) panaikinti Komisijos 2010-12-15 nutarimą Nr. 03-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei ” Vilniaus energija”; (2) įpareigoti Komisiją laikantis būtinųjų karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudų padengimo principo iš naujo įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir pagal jas nustatyti faktinę situaciją atitinkantį planuojamo realizuoti karšto vandens kiekį (Gkv); (3) įpareigoti Komisiją nustatant karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulės dėmenis, laikytis Komisijos 2009-07-21 nutarimu Nr. 03-106 patvirtintos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 47 p. nustatytų taisyklių (formulės); (4) įpareigoti Komisiją, atsižvelgus į 2 ir 3 reikalavimus, nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamąsias bei karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulę.

3. Atsakovė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija prašė abu skundus atmesti.

4. 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų Juozo Imbraso, Broniaus Cicėno ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos skundą tenkino pilna apimtimi.

5. Valstybinė kainų ir energetikos konktrolės komisija apskundė teismo sprendimą ir prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.

6. UAB „Vilniaus energija“ taip pat apskundė teismo sprendimą.

Teismo procesas Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT)

1. 2016 m. sausio 11 d. Juozas Imbrasas, Bronius Cicėnas ir Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pateikė atsiliepimus į abu apeliacinius skundus, t.y. LVAT jau nuo 2016 m. sausio 11 d. turėjo visą medžiagą, būtiną galutiniam bylos išnagrinėjimui.
2. 2016 m. balandžio 19 d. pareiškėjų Juozo Imbraso, Broniaus Cicėno ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos iniciatyva pateiktas LVAT prašymas bylą nagrinėti išimtinai skubos tvarka, nes nuo 2017 m. kovo 31 d. UAB „Vilniaus energija“ nebeteiks viešosios paslaugos, t. y. nebebus iš ko net ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti išieškoti (arba bus ypatingai apsunkinta galimybė išieškoti) patirtų nuostolių (vilniečių permokėtų lėšų).

3. 2016 m. birželio 1 d. LVAT nusprendžia atidėti sprendimo (nutarties) priėmimą, paskelbimą 2016 m. birželio 13 dienai.

4. 2016 m. birželio 13 d. LVAT nusprendžia atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Numatomo teismo posėdžio data iš karto nepaskelbiama.

5. 2016 m. rugpjūčio 17 d. (t.y. po daugiau nei 2 mėnesių kaip buvo nuspręsta bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka) byla išnagrinėjama ir atidedamas sprendimo (nutarties) priėmimas, paskelbimas 2016 m. rugsėjo 1 dienai.

6. 2016 m. rugsėjo 1 d. LVAT nusprendžia DAR KARTĄ atidėti sprendimo (nutarties) priėmimą, paskelbimą 2016 m. rugsėjo 21 dienai. LVAT informacinėje pažymoje nurodė, kad skelbime nedalyvavo proceso šalys (jų atstovai), nors dalyvavo.

7. 2016 m. rugsėjo 21 d. nusprendžia TREČIĄ KARTĄ atidėti sprendimo (nutarties) priėmimą, paskelbimą 2016 m. rugsėjo 26 dienai. LVAT informacinėje pažymoje nurodė, kad skelbime nedalyvavo proceso šalys (jų atstovai), nors dalyvavo, o konkrečiai Juozas Imbrasas, atstovai Kazimieras Jonas Jocius ir advokatas Antanas Suslavičius. Be to, teismo sekretorė nurodė, kad buvo būtina atidėti paskelbimą, nes vienas teisėjų susirgo, kitas – komandiruotėje.

8. 2016 m. rugsėjo 26 d. LVAT ANTRĄ KARTĄ nusprendžia atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Beje, įdomus sutapimas – 2016 m. rugsėjo 26 d., t. y. tą pačią dieną, kai LVAT atnaujina bylos nagrinėjimą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priima nutarimą, kuriuo konstatuoja, kad vilniečiai už šilumą permokėjo 24 mln. eurų, kas bus išskaičiuota iš vilniečių šildymo kainų.
9. 2016 m. gruodžio 14 d. įvyksta teismo posėdis ir atidedamas sprendimo (nutarties) priėmimas, paskelbimas 2017 m. sausio 3 dienai.

10. 2017 m. sausio 3 d. teismo sekretorė (nei vienas teisėjų neatvyko į teismo salę numatytu laiku) įteikia nutartį, kurioje nurodyta, kad „dėl teisiškai reikšmingų aplinkybių nustatymo procesinį sprendimą skelbti (t.y. vėl atidėti) 2017 m. sausio 23 d.

11. 2017 m. sausio 23 d. teismo darbuotoja (nei vienas teisėjų taip pat neatvyko į teismo salę numatytu laiku) pranešė, kad „dėl teisėjo Arūno Sutkevičiaus atostogų procesinį sprendimą skelbti (t.y. vėl atidėti) 2017 m. sausio 24 d.
12. 2017 m. sausio 24 d. paskelbtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas: UAB „Vilniaus energija“ ir VKEKK skundus atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį palikti galioti.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!