- Reklama -

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į Lemontą, Pasaulio lietuvių centro kiemelį, rinkosi lietuviai mažajai D.Kedžio dukrelei palaikyti, už jos šviesesnę vaikystę, kad nepasikartotų gėdingoji kovo 23-čioji. Nuotraukos Saule photo ir str. autorės
Birutė ir Pijus Putvinskai
Kalba serbas, advokatas
Aktyvų JAV LB visuomenininką, ilgametį Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininką Bronių Nainį kalbina Ramunė Kulikauskaitė ir Robertas Monkevičius.

Jau kelinti metai stebime, protestuojame, mitinguojame dėl Lietuvos teismuose priimamų neteisingų sprendimų. Susirenkame, nes esame bendraminčiai, tikintys visuomenės poveikiu valdžiai, įsitikinę, jog ir mūsų parama reikalinga valdžiai apsivalymui – juk mes patys ją išsirinkome.

Šiandien pasaulio lietuviai kalba apie kovo 23-ąją Garliavoje. Precedento neturintys įvykiai demokratijos keliu žengiančioje Lietuvoje, Marijos žemėje, Europos centre, užspringo klastos, prievartos ataka prieš mažąją Lietuvos pilietę – D.Kedžio dukrelę, kai pasitelkus kaukėtus ,,apsaugininkus“, biologinė motina Laima Stankūnaitė, antstolės Sonatos Vaicekauskienės diriguojama, pagal komandą ,,imam“, puolė, griebė, draskė mažą mergytę. Prievarta, kraujo praliejimas…

Kas matė tuos vaizdus, matyt, ilgai jų negalės ištrinti iš atminties. Puolimas kaip karo metų ataka –pirmyn! Ir kai matai tuos vaizdus – sužvėrėjusios biologinės motinos ataką, tada tikrai supranti, jog tai nėra ,,išsiilgusios mamytės“ noras būti kartu su savo dukrele, tai – žvėris, užspeistas, galimai, pedofilų į kampą, kovojantis tik už savo išlikimą – juk nenumaldomai artėja balandžio 5-oji, pedofilija įtariamojo a.a. Ūso bylos nagrinėjimas. Visi puikiai suprantame – jei mergaitė bus perduota motinai, bylos nebus.

Ne per seniausiai ,,didžiausias Lietuvos dienraštis“ (jau seniai tapęs Laimos Stankūnaitės „personaliniu dienoraščiu“), pasitelkęs net užsienio mokslininką ir mūsų garbius istorikus, Garliavos žmonių nusiteikimą – neleisti pagrobti mergaitės, įvardijo ,,Pilėnų sindromu“. Mat Lietuvos gyventojams būdinga ilgus šimtmečius tęsusis kova su išorės priešais ir ,,archaiškas“ pilių gynimas. ,,Nuo senovės laikų lietuviams būdingas apgulties, arba Pilėnų sindromas, pasireiškia ir šiais laikais. Šį paradoksą ryškiausiai atspindi Garliavos istorija.“ (A. Nikžentaitis). Pripažįstama, kad aštrėjanti kova dėl mergaitės gali tapti bręstančios revoliucijos ,,detonatoriumi“, o žmones, susirinkusius apginti jos teisę pačiai pasirinkti su kuo gyventi, šis istorikas išdrįsta pavadinti ,,tamsia minia“. Mokslininkas suniekina teiginį, kad valdžioje įsitvirtino pedofilai, ir mano, kad tai tėra į apyvarta paleista spekuliacija.

Kitas istorikas A. Bumblauskas suabejojo – ar galima įvykius Garliavoje tiesiogiai sieti su Pilėnų mitu – istoriniu pasakojimu apie tai, kaip kryžiuočių apsupti pilies gynėjai nusižudė, bet nepasidavė.

Ponams reiktų priminti – nebūtų ,,Pilėnų sindromo”, nebūtume iškovoję Nepriklausomybės atkūrimo. Tada gynėme savo Lietuvą nuo komunistinių okupantų. Tada, nors ir buvo pavojinga, žuvo žmonės, bet jausmas nuostabus – tada buvome kartu ir, kaip rašė poetas Justinas Marcinkevičius, buvome stiprūs – kai mano rankoje tavo ranka…

Dabar giname Lietuvą nuo neteisingumo, nuo savųjų, kuriuos išrinkome, kad tarnautų juos rinkusiems. Deja deja, daugelio seimūnų tarp susikabinusiųjų rankomis nėra. Jie baidosi ir nenori svarstyti Seime, kaip sustabdyti brutalią jėgą Garliavos mergaitę ,,perduoti” biologinei motinai.

Mitingas Lemonte ,,Už teisingumą! Už mergaitę! Stop pedofilijai!”

Praėjusį šeštadienį, kovo 31 d., į Lemontą, Pasaulio lietuvių centro kiemelį, rinkosi lietuviai mažajai D.Kedžio dukrelei palaikyti, už jos šviesesnę vaikystę, kad nepasikartotų gėdingoji kovo 23-čioji.

Daugelis mūsų, nors ir toli nuo Tėvynės, gyvename jos rūpesčiais, vargais, stebime įvykius. Ten mūsų artimieji, mūsų šaknys. Į šį mitingą per šiuolaikines komunikacijos priemones – Facebook’ą, elektroninį paštą, kvietė jauni lietuviai – Ugnė Carm, Ramunė Kulikauskaitė, Robertas Monkevičius, Jolita, fotografė Saulė ir kiti. Susirinko apie keturias dešimtis neabejingų įvykiams Garliavoje, mergytės likimui, kuri tapo Lietuvos laisvės, teisingumo siekio simboliu. Laimėsime mergytei Laisvę su kuo gyventi, laimėsime Teisingumą. Šis mitingas buvo tiesiogiai perduotas į Garliavą. Ten esantys žmonės žino, kad jie ne vieni. Surinkta aukų, kurias nusiųs į Garliavą – pavaišinti budinčiuosius kava, arbata. Apgailestauju, kad tokiame svarbiame mitinge nematė reikalo dalyvauti trečiabangiai iš Lemonto LB apylinkės, Vidurio vakarų apygardos LB, taip išsigarsinusio ,,Judėjimo uz dvigubą pilietybę…” atstovai. Neįdomu, nesvarbu?!

Ugnė Carm, pradėjusi mitingą, dar kartą priminė įvykius Garliavoje, įsišaknijusį teisinį nihilizmą Lietuvoje, vaikų seksualinį išnaudojimą. Mitingo tikslas – čia susirinkusiųjų vardu perduoti Lietuvai, kad pritariame reikalavimui stabdyti D.Kedžio dukrelės perdavimą biologinei motinai iki tol, kol nebus išnagrinėta A.Ūso pedofilijos byla. Ugnė Carm pristatė Neringos Venckienės knygą ,,Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”, kurią padovanojo specialiai pakviestam žinomam išeivijos visuomenininkui Broniui Nainiui. Ramunė Kulikauskaitė, nors neturinti savo vaikų, negalėjo likti abejinga Garliavos mergaitės dramai ir įsijungė į šią kovą – palikti mažąją tetos namuose, stabdyti pedofilijos siautėjimą Lietuvoje.

Violetos Pakalniškienės sukurtas eiles, skirtas Garliavos mergaitei, su jauduliu perskaitė Jolita. Kalbėjo šių eilučių autorė, primindama susirinkusiems, kad teisinis nihilizmas ypač suvešėjo E.Kūriui vadovaujant Konstituciniam teismui. Jis , beje, ,,gerai išmanydamas” lietuvių kalbą, atėmė teisę į dvigubą pilietybę po pasaulį pasklidusiems trečiabangiams. Kalbėtoja pasmerkė Kėdainių teisėjo Kondratjev’o nihilizmą, neteisingą nuosprendį, nesilaikant EŽT Konvencijos nutarimų – neišklausė mergaitės su kuo ji renkasi gyventi. Taip pat pakvietė visus Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti artėjančiuose rinkimuose į LR Seimą, domėtis kandidatais, jų biografijomis.

Bronius Nainys pasidžiaugė, kad yra jaunų žmonių, kurie nelieka abejingi Lietuvoje vykstančioms negerovėms.

Mitinge kalbėjo geras lietuvių draugas, jaunas serbas, advokatas Milan Filipovich. Jis puikiai supranta situaciją Lietuvoje – juk Serbija patyrė panašius korumpuotos teisėsaugos sprendimus, todėl ir supranta lietuvių kova už teisingumą. Jis tiki, kad tiesa, teisingumas nugalės, o mergytė augs tetos namuose.

Garliaviškių ir iš kitų Lietuvos kampelių atvykusių žmonių budėjimas prie Kedžių namų panašus į 1991 m. sausį, kai rinkomės ir būrėmės prie TV bokšto, Aukščiausiosios Tarybos… Tada priešinomės brutaliai sovietų jėgai. Dabar gi – savi prieš savus, kad apgintume Lietuvą, teisingumą, apgintume Pilėnus ir jų mažąją gyventoją D.Kedžio dukrytę. Ir už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai šiandien stovi už mergytę, jos pasirinkimo laisvę gyventi su teta Neringa, tragiškai žuvusio tėvelio, sesę.

Susirinkusieji pritarė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Tarybos Kreipimusi – ,,Įvesti moratoriumą dėl D.Kedžio dukrelės teisių”

Papildė ir pasirašė šiais reikalavimais, kuriuos JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” vardu pristatė šių eilučių autorė:

PRITARIAME IR PAPILDOME REIKALAVIMAIS:

– neskirti LR Seimo nario STASIO ŠEDBARO VRM ministru. Šio asmens kandidatūra netinkama, nes per kelias kadencijas LR Seime, jis neįvykdė rinkėjams duotų pažadų ir sąmoningai nutylėjo, žlugdė daugelį bylų, sudarydamas prielaidas įsigalėti neteisingiems nutarimams, šiurkštiems pažeidimams bujoti, nesilaikant ES Žmogaus teisių Konvencijos reikalavimų.

– S.Šedbaro netinkamumą pagrindžiame vien šiais pavyzdžiais: atmestinai ir iki galo neišnagrinėti a.a.Drąsiaus Kedžio pateikti LR Seimui 56 pareiškimai dėl jo mažametės dukrelės seksualinio prievartavimo; neprieštarauta Kėdainių teisėjo V.Kondratjev’o teisinio nihilizmo pagrindu priimtiems nutarimams – panaudoti prievartą mergaitės ,,perdavimui” jos biologinei motinai;

– paaiškinti, kodėl S.Šedbaras nesiėmė ir nesiima jokių teisinių priemonių, jog baudžiamoji a.a. A.Ūso pedofilijos byla būtų nagrinėjama teisme anksčiau, nei a.a.Kedžio dukters D.K. gyvenamosios vietos nustatymas su biologine motina.

– viešai atsakyti – kas skyrė ir iš kieno lėšų apmokama Laimutės Stankūnaitės kaukėtų apsaugininkų palyda?!

Pasirašo JAV lietuviai, susirinkę į mitingą Lemonte, PLC, 2012 m. kovo 31 d.:

Saulutė Gudavičienė, Lemont, IL

Valdas Gudavičius, Lemont, IL

Pijus Putvinskas, Darien, Il

Birutė Putvinskienė, Darien, IL

Ernestas Lukoševičius, Willowbrook, IL

Dainius Bakšys, Bridgeview, IL

Valdas Milto, Bolingbrook, IL

Gintautas Steponavičius, Il

Juozas Karsokas, Chicago, IL (JAV liet. visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)

Ramutė Slepavičienė, Willowbrook, IL

Stasys Slepavičius, Willowbrook, IL

Lilija Tamašauskienė, Wheeling, IL

Dainora Jokubaitienė, Mount Prospect, IL

Skirma Vasiliauskienė, Darien, IL

Alvydas Vasiliauskas, Darien, IL

Edvardas Balčiūnas, Downers Grove, Il

Robertas Černiauskas, Naperville, IL

Auksė Ilpertaitė, Naperville, IL

Jolita Diskienė, Naperville, IL

Jolanta Zabielienė, Chicago, IL

Dainius Vilciauskas, Villa Park, IL

Marija Rukaitienė, La Grange, IL

Jonas Rukaitis, La Grange, IL

Ligija Tautkuvienė, Villa Park, IL (JAV lietuvių visuom. k-tas ,,Už dvigubą pilietybę”)

Ligija Tautkuvienė,

Lemontas, JAV

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!