- Reklama -

Generalinėje prokuratūroje - nauja prokurorų skyrimo tvarka. KK nuotr.

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus Prokuratūros įstatymo pataisoms, visose generalinio prokuroro sudaromose komisijose – pretendentų egzaminų, prokurorų atrankos, vyriausiųjų prokurorų atrankos, prokurorų atestacijos ir prokurorų etikos – dalyvaus ne tik pačios prokuratūros, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko deleguoti asmenys.

„Nuo šiol trys iš septynių prokuratūroje veikiančių komisijų nariai – ne prokuratūros deleguoti asmenys, o visuomenės atstovai. Tikimės, kad jų dalyvavimas prokurorų atrankos, skyrimo į aukštesnes pareigas, vertinimo, egzaminų ir tinkamumo eiti pareigas procedūrose padės užtikrinti nešališką komisijų veiklą ir priimti objektyvesnius sprendimus“, – sako generalinis prokuroras D. Valys.

Iš esmės atnaujinti generalinio prokuroro sudaromų komisijų nuostatai reiškia, kad patobulinta visų prokuratūroje veikiančių komisijų veikla, nustatyti nauji darbo principai ir metodai. Tobulinant prokurorų atrankos, karjeros, tarnybos vertinimo, atsakomybės bei rotacijos mechanizmus siekiama dar efektyviau įgyvendinti prokuratūros funkcijas ir skatinti visuomenės pasitikėjimą prokuratūra.

Nauja Pretendentų į prokurorus egzaminų laikymo sistema – tvirtas žingsnis „teisėjų ir prokurorų tilto“ link, nes ji artimesnė Pretendentų į teisėjus egzaminų sistemai. Egzaminų programoje – nauji konstitucinės, baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės, civilinio proceso, darbo, administracinės teisės ir administracinio proceso klausimai. Pretendentų į prokurorus egzaminą sudarys 2 dalys – testas ir uždavinių sprendimas, tik išlaikiusiems testą bus leidžiama spręsti uždavinius.

Prokurorų atrankos komisija dirbs kokybiškai nauja tvarka, kai kandidatai į visas pareigas prokuratūroje, tarp jų – į visas vadovaujančias pareigas, bus priimami tik iš anksto paviešinto konkurso būdu, kuriame bus svarstomos visų į Pretendentų ir prokuroro karjeros siekiančių asmenų registrą įsirašiusių asmenų kandidatūros. Be to, sudarytos realios galimybės pretenduoti ne tik prokurorams, bet ir kitiems įstatymo reikalavimus atitinkantiems pretendentams, pavyzdžiui, teisėjams ir mokslininkams, tokiu būdu skatinamas judėjimas tarp šių profesijų, mažinamas prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų sistemų uždarumas.

Darbą pradeda ir nauja Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija, kuri leis užtikrinti sklandžią visų lygių vadovaujančias pareigas užimančių pareigūnų rotaciją kas penkerius metus. Į pareigų, į kurias asmenys skiriami penkerių metų laikotarpiui, sąrašą bus įtraukiami teritorinių prokuratūrų skyrių vyriausieji prokurorai ir jų pavaduotojai, taip pat Generalinės prokuratūros padalinių ir teritorinių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai. Taip pat įsigaliojo ribojimas tas pačias pareigas eiti daugiau nei dešimt metų iš eilės ne tik teritorinių prokuratūrų, bet ir Generalinės prokuratūros padalinių vadovams bei visų šių pareigūnų pavaduotojams.

Patvirtinus naujus Prokurorų atestacijos komisijos nuostatus nustatyti išsamesni, objektyvesni ir griežtesni prokuroro procesinės ir neprocesinės veiklos vertinimo kriterijai, numatomi nauji periodinių ir neeilinių tarnybos vertinimų pagrindai. Aiškiai apibrėžti ir griežtesni prokurorų veiklos vertinimo kriterijai padės įvertinti konkretaus prokuroro veiklą per pastaruosius penkerius tarnybos metus ir nustatyti jo kvalifikaciją.

Iš esmės reformuojamas prokurorų tarnybinės atsakomybės institutas. Visi prokurorų nusižengimai – tiek šiurkštūs įstatymų pažeidimai ar prokuroro vardą žeminantys poelgiai, tiek ir mažiau pavojingi prasižengimai bei kiti neetiški, prokurorui nederami veiksmai – bus tiriamiProkurorų etikos komisijos, o tarnybiniai patikrinimai taps tik priemone šios komisijos darbui reikalingai medžiagai surinkti. Komisijos posėdžius ketinama organizuoti viešai.

Generalinio prokuroro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. I-35 sudaryta Pretendentų egzaminų komisija:

Arūnas Meška – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras (generalinio prokuroro siūlymu, Komisijos pirmininkas),

Ugnė Arlauskaitė-Rinkevičienė – Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorė (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Rima Ažubalytė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė, docentė (Respublikos Prezidento siūlymu),

Gintaras Jasaitis – Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Antanas Jatkevičius – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento Baudžiamosios ir administracinės teisės skyriaus vedėjas (Seimo Pirmininko siūlymu),

Darius Karčinskas – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras (generalinio prokuroro siūlymu),

Artūras Petkus – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros lektorius (Ministro Pirmininko siūlymu).

Generalinio prokuroro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. I-34 sudaryta Prokurorų atrankos komisija:

Žydrūnas Radišauskas – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas (generalinio prokuroro siūlymu, Komisijos pirmininkas),

Stasys Kasiulis – Alytaus rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras (generalinio prokuroro siūlymu, pateikus prokurorų profesinėms sąjungoms),

Egidijus Rumbutis – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko vyresnysis patarėjas (Seimo Pirmininko siūlymu),

Vainius Smalskys – Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėjas, docentas (Ministro Pirmininko siūlymu),

Margarita Šniutytė-Daugelienė – Klaipėdos apygardos prokuratūros Valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausioji prokurorė (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Arūnas Verenius – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Justinas Žilinskas – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas, profesorius (Respublikos Prezidento siūlymu).

Generalinio prokuroro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. I-33 sudaryta Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija:

Darius Raulušaitis – generalinio prokuroro pavaduotojas (generalinio prokuroro siūlymu, Komisijos pirmininkas),

Ilona Česnienė – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentė (Ministro Pirmininko siūlymu),

Henrikas Mickevičius – Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius (Respublikos Prezidento siūlymu),

Irmantas Mikelionis – Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Virginijus Mizaras – Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokuroras (generalinio prokuroro siūlymu, pateikus prokurorų profesinėms sąjungoms),

Aivaras Povilaitis – Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Justinas Sigitas Pečkaitis – Mykolo Romerio universiteto Tesisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir Kriminologijos katedros profesorius (Seimo Pirmininko siūlymu).

Generalinio prokuroro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. I-32 sudaryta Atestacijos komisija:

Andrius Nevera – generalinio prokuroro pavaduotojas (generalinio prokuroro siūlymu, Komisijos pirmininkas),

Petras Ancelis – Lietuvos nusikaltimo aukų rėmimo asociacijos tarybos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros vedėjas, profesorius (Respublikos Prezidento siūlymu),

Danutė Blažienė – Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji prokurorė (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu),

Edita Gruodytė – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėja, profesorė (Seimo Pirmininko siūlymu),

Darius Krogertas – Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras (generalinio prokuroro siūlymu, pateikus prokurorų profesinėms sąjungoms),

Snieguolė Matulienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docentė (Ministro Pirmininko siūlymu),

Simonas Slapšinskas – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras (Lietuvos Respublikos prokuratūros kolegijos siūlymu).

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!