- Reklama -
L.Stankūnaitė laiminga - Darius Valys tęsia A.Valantino ir R.Petrausko politiką pedofilijos byloje ir akylai saugo nuo įtarimų pareiškimo L.Stankūnaitę (KK nuotr.)

Giedrė Gorienė

Mėnesį tylėjęs, naujasis generalinis prokuroras Darius Valys šiandien galiausiai vienai naujienų agentūrai oficialiai pareiškė, kad įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti pagrįstai. Generalinis prokuroras nusprendė nekišti rankų prie pedofilijos bylos ir visą atsakomybę permetė pedofilijos bylą nagrinėjantiems Panevėžio miesto apylinkės teisėjams – atseit, jei teisėjai, nagrinėdami pedofilijos bylą, ten ras L.Stankūnaitės kaltės, jie galės kreiptis į prokuratūrą.

Toks generalinio prokuroro Dariaus Valio pareiškimas šokiravo D.Kedžio dukrelės globėją Neringą Venckienę.

„Su tokiu D.Valio pareiškimu žlugo paskutinės viltys, kad ši pedofilijos byla bus ištirta sąžiningai ir objektyviai“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

Pasak jos, įstatymų leidėjas, patvirtindamas Baudžiamojo proceso kodeksą, numatė procedūrą pripažinti prokuroro nutarimą neteisėtu.

„Šioje D.Kedžio dukrelės byloje prokurorės G.Ročienės nutarimas atsisakyti pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei buvo apskųstas ikiteisminio tyrimo teisėjui, o vėliau – apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 6 d. nutartimi panaikino prokurorės G.Ročienės nutarimą, motyvuose nurodydamas, kad nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Vilniaus apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Taigi yra du variantai: pareikšti įtarimus arba nepareikšti. Vilniaus apygardos teismas galutine ir neskundžiama nutartimi pripažino, kad įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai. Taigi lieka tik vienas variantas – pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

Po tokio generalinio prokuroro D.Valio pareiškimo D.Kedžio dukrelės globėja stebisi, kam iš viso yra reikalingas BPK, kuris numato procedūras dėl prokurorų neteisėtų nutarimų panaikinimo.

„Aš manau, kad prokuratūrai yra privaloma vykdyti teismo nutartis ir ši 2009 m. spalio 6 d. teismo nutartis privalo būti įvykdyti“, – „Karštam komentarui“ teigė N.Venckienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad generalinis prokuroras pats turi galimybę pasiimti bylą iš teismo ir pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei, kadangi to nepadarė bylą tyręs prokuroras R.Šileika, nors 2009 m. spalio 6 d. galutinėje ir neskundžiamoje teismo nutartyje buvo konstatuota, kad įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai.

„Generaliniam prokurorui D.Valiui nereikia permesti atsakomybės teismui, nes, pagal BPK 234 str. 3 d., jo prašymu byla gali būti paimta iš teismo ikiteisminiam tyrimui papildyti ir L.Stankūnaitei įtarimai gali būti pareikšti“, – mano N.Venckienė.

Ji įsitikinusi, kad įstatymų leidėjas, patvirtindamas šį BPK, tikrai nenumatė, kad gali susidaryti tokia situacija, jog prokuratūra nevykdys teismo nutarties.

„Esant tokiai situacijai, aš D.Valiu pasitikiu tiek pat, kaip ir R.Petrausku, kuris viešai skelbė, kad ant ginklo, kuris rastas prie mano brolio Drąsiaus Kedžio kūno, yra Drąsiaus biologiniai pėdsakai. Tačiau perskaičiusi Drąsiaus mirties bylą, galiu viešai pareikšti, kad jokių mano brolio biologinių pėdsakų ant prie kūno rasto ginklo nėra“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

„Prokurorai taip pat viešai pareiškė, kad mano brolio Drąsiaus Kedžio mirtis nėra smurtinė. Tačiau prokurorai nutylėjo, kad Danijos ekspertai Valstybinės teismo medicinos tarnybos direktorių A.Pauliukevičių informavo, kad mano brolis galėjo būti nuskandintas, kad iš pateiktos vaizdo medžiagos matosi skendimo požymiai“, – apie nepasitikėjimą Lietuvos prokurorais kalbėjo N.Venckienė.

Ji pastebėjo, kad tiek prokurorai, tiek L.Stankūnaitė skelbė, kad Drąsius Kedys vartojo narkotikus. „Tačiau Miuncheno ekspertų akte duota kategoriška išvada, kad jokių narkotinių medžiagų D.Kedžio kūne nerasta“, – dar vieną akmenį į prokuratūros daržą metė D.Kedžio sesuo N.Venckienė.

Jos manymu, vien tik apsaugos skyrimo klausimas ir aplinkybės rodo prokuratūros poziciją šioje pedofilijos byloje. „Apsauga paskirta L.Stankūnaitei, bet neskirta mažametei nukentėjusiai pedofilijos byloje. Tai rodo prokuratūros poziciją – kad pagrindinė liudytoja yra visiškai nesvarbi, o daugiau nei pusė milijono litų išleista galimai mažametę pardavinėjusios motinos apsaugai“, – mano N.Venckienė.

Šiandien – lygiai savaitė, kaip prie Generalinės prokuratūros vyksta D.Kedžio rėmėjų protesto bado akcija. Protestuotojai siekia, kad būtų įvykdyta 2009 m. spalio 6 d. galutinė ir neskundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis – pareikšti įtarimai L.Stankūnaitei, taip pat kad būtų tiriamas D.Kedžio nužudymas.

Sužinojusi apie tai, kad naujasis generalinis prokuroras D.Valys viešai pareiškė, jog įtarimų L.Stankūnaitei pareikšti nėra pagrindo, prie prokuratūros bado akcijoje dalyvaujanti D.Kedžio krikšto mama A.Skučienė, paprašyta tai pakomentuoti, pasakė tik vieną žodį: „Absurdas“.

Ji teigė, kad bado akcija tikrai nebus nutraukta. „Čia mums naujiena. Mes pasitarsime dėl tolesnių protesto formų. Gal po dešimties dienų pradėsime dar vieną bado akciją – prie Prezidento institucijos. Dar nežinau. Tačiau tikrai žinau, kad mūsų protesto akcija nebus nutraukta“, – „Karštam komentarui“ sakė protesto akcijos dalyvė A.Skučienė.

Prie Generalinės prokuratūros vykstančioje protesto bado akcijoje yra renkami žmonių parašai generaliniam prokurorui D.Valiui dėl 2009 m. spalio 6 d. Vilniaus apygardos teismo nutarimo vykdymo – kad būtų pareikšti įtarimai L.Stankūnaitei, o taip pat, kad būtų iškelta drausmės byla teisėjai S.Jakštienei, kuri taip pat tik formaliai atseit išnagrinėjo Neringos ir Aido Venckų skundus ir uždegė raudoną šviesą patraukti L.Stankūnaitę baudžiamojon atsakomybėn.

A.Skučienė: "D.Valio žodžiai – spaudimas teismui" (papildyta 13.30 val.)

Kaip žinia, 2010 m. liepos 8 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Silvija Jakštienė atmetė mažametės nukentėjusiosios įgalioto atstovo advokato Aido Venckaus ir nukentėjusiosios atstovės pagal įstatymą Neringos Venckienės skundus.

Nors advokato Aido Venckaus ir mažametės tetos Neringos Venckienės skundai dėl prokuroro B. Maculevičiaus 2010-02-23 nutarimo panaikinimo buvo surašyti 49 (keturiasdešimt devyniuose) lapuose, tačiau teisėja Silvija Jakštienė sugebėjo keliomis nutartyje parašytomis eilutėmis atmesti skundus kaip nepagrįstus.

Teisėja S. Jakštienė nurodė, kad pareiškėjų prašymai atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus (kaip, pvz., liudytojus L. ir V. Kedžius suvesti akistaton su liudytoja L. Lavaste, nustatyti nurodytų MRT IMEI numerius, o jų pagrindu išreikalauti įeinančių ir išeinančių skambučių suvestines, siekiant nustatyti įvykio situaciją apžiūrėti įvykio vietą) prokuroro buvo atmesti tinkamai, nes šie duomenys yra nereikšmingi bylai, kadangi jie neįrodo ar nepaneigia nė vienos iš byloje įrodinėtinų aplinkybių.

Galima pamanyti, kad teisėja Silvija Jakštienė galimai neskaitė nei atstovų skundų, nei susipažino su byla, nes savo trijų puslapių nutartyje neatsakė nė į vieną skundo argumentą. Jos nurodyti argumentai – tai tik abstrakčios frazės, neanalizuojant nei skunde išdėstytų motyvų, nei jų pagrįstumo.

Teisėja S.Jakštienė savo nutartyje nepasisakė, kodėl neteisingai kvalifikuota nusikalstama veika (kaip mažamečių tvirkinimas (BK 153 str.) kvalifikuojami seksualinių veiksmų – lytinio santykiavimo, kitokios lytinės aistros tenkinimo su partneriu (suaugusiu asmeniu), masturbacijos, ekshibicionizmo – atlikimas mažamečio akivaizdoje, mažamečių lenkimas, vertimas atlikti seksualinius veiksmus tarp savęs ar su savimi, pornografijos demonstravimas mažamečiams ar kitoks intelektualinis tvirkinimas – amoralūs pasakojimai apie seksualinio potraukio tenkinimą ir pan. Tuo tarpu lytinės aistros tenkinimas su mažamečiu kitokio fizinio sąlyčio būdu (BK 150 str. 4 d.) kvalifikuojamas tada, kai siekiama seksualinio pasitenkinimo mažamečiui fiziškai kontaktuojant su lytinę aistrą tenkinančiu asmeniu lytiniais organais, rankomis, liežuviu, kitomis kūno dalimis. Taigi, teisėja S.Jakštienė nepasisakė, kodėl laižymas liežuviu nekvalifikuojamas pagal BK 150 str. 4 d.?)

Teisėja S.Jakštienė taip pat nepasisakė: kodėl L. Stankūnaitė sutrukdė 2008-12-30 apklausą, jeigu ji į apklausą nebuvo kviečiama, kodėl ji įsiveržė į mažametės nukentėjusios apklausos kambarį? Kodėl neįvertintas L. Stankūnaitės elgesys, kuris detalizuotas nukentėjusios parodymuose? Ar galėjo būti nors teorinių galimybių kaltinamajam pedofilija A. Ūsui galimai tvirkinti ar seksualiai išnaudoti mažametę, tai yra atlikti seksualinės prievartos veiksmus mažametės nukentėjusios atžvilgiu, nežinant apie tai jos motinai, kurios žinioje buvo mažametė? Kodėl neįvertinta A. Ūso ir L. Stankūnaitės reakcija tyrimu poligrafu (melo detektoriumi)? Kodėl tyrimą atliko, jeigu jo nevertino? Kodėl įvertinta tik viena mažametės apklausa? Kodėl teisėja nevertino dar keturių mažametės apklausose duotų parodymų? Kodėl nepadarytos galimai prievartavusių asmenų pokalbių įrašų visos stenogramos? Kodėl padarytos tik kelios? Kodėl prokuroras R. Šileika 2009-10-23 organizavo mažametės apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kuri truko penkias valandas, tačiau mažametės parodymų nevertino? Ar ta apklausa buvo organizuojama tikintis, kad praėjus beveik metams laiko nuo galimos seksualinės prievartos pabaigos mažametė jau bus pamiršusi patirtą košmarą ir neatpažins po trijų valandų apklausinėjimo ją galimai prievartavusių asmenų? Kodėl mažametės apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu atpažinimui buvo pateiktos 36 nuotraukos? Kodėl A. Ūso nuotrauka buvo pateikta su ūsais? Kodėl A. Furmanavičiaus nuotrauka buvo nežinia kada daryta? Kodėl kita mažametė buvo apklausta Vaiko kambaryje, dalyvaujant motinai?

Tai – tik dalis klausimų, į kuriuos neatsakė Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja S.Jakštienė.

Rytoj Panevėžio apygardos teismas nagrinės Venckų skundus dėl teisėjos S.Jakštienės nutarties panaikinimo, o tai reiškia, kad teismas gali nuspręsti, jog įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai. Tačiau jau šiandien, t.y. dieną prieš teismo posėdį, generalinis prokuroras Darius Valys pareiškė, jog kaltinimai L.Stankūnaitei nepareikšti pagrįstai. Šitą generalinio prokuroro poziciją plačiai paskelbė žiniasklaida, o D.Kedžio artimieji tai traktuoja kaip D.Valio spaudimą teismui ir kaip gelbėjimo ratą L.Stankūnaitei.

"Tai vertiname vienareikšmiškai – kaip spaudimą ryt įvyksiančiam teismui", – "Karštam komentarui" sakė A.Skučienė.

„Prieš Andriaus Ūso teismo posėdį A.Kliunka su R.Petrausku surengė spaudos konferenciją, kurioje Drąsius buvo įvardintas kaip žudikas, nušovęs J.Furmanavičių ir L.Stankūnaitės seserį. Atseit pažiūrėkit, kas toks Andrių Ūsą dėl pedofilijos kaltina. Dabar – vėlgi teismo posėdis. Ir vėl teismo posėdžio išvakarėse prokuratūra pasako savo poziciją ir tarsi nurodo teismui, kaip turi būti išnagrinėta byla ir koks turi būti priimtas sprendimas. Nes nepamirškime, kad, pagal mūsų įstatymus, būtent generalinis prokuroras sprendžia teisėjų imuniteto klausimą – ar kreiptis į Seimą dėl imuniteto panaikinimo, ar nesikreipti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjui, ar nepradėti. Ir jeigu generalinis prokuroras teismo posėdžio išvakarėse pareiškia, kad įtarimai L.Stankūnaitei yra nepareikšti pagrįstai, tai kaip jūs galvojate, kokį sprendimą priims teismas?“ – retoriškai klausė D.Kedžio krikšto mama.

A.Skučienė mano, kad atsakomybę dėl Dariaus Valio turi prisiimti ir tas, kas jį paskyrė generaliniu prokuroru. „Todėl, be protesto akcijos prie Generalinės prokuratūros, bus surengta ir bado protesto akcija prie Prezidento institucijos“, – „Karštam komentarui“ sakė A.Skučienė.

„Žmonės labai palaiko mus ir remia šią protesto akciją. Nes žmonės supranta, kad tai nėra vien tiktai Venckų ar Kedžių šeimos reikalas – kad tai yra protestas prieš klaninę, korumpuotą teisėsaugą. Mus palaiko 88 proc. Lietuvos gyventojų – tiek žmonių nepasitiki prokuratūra ir teismais. Ir todėl žmonės pasiryžę dalyvauti protesto akcijoje tiek prie Generalinės prokuratūros, tiek prie Prezidentūros. Šiandieninis D.Valio akibrokštas parodė, kad kito kelio nėra“, – „Karštam komentarui“ sakė A.Skučienė.

2010-07-26 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!