- Reklama -

Prieš kiekvieną pasimatymą su dukra L.Stankūnaite susitinka su psichologe, o per pasimatymus su mergaite bando jai įteigti, kad ji turi gyventi su L.Stankūnaite dėl to, kad ši ją "išgimdžiusi" (KK nuotr.)

„Kaip tiktai pasimatymas, taip mergaitė iš jo sugrįžta kaip nesava. O paskui po kokios valandos vėl atsigauna“, – „Karštam komentarui“ sakė D.Kedžio dukrelės močiutė Laima Kedienė.

Mergaitė močiutei nuolat skundžiasi, kad L.Stankūnaitė (taip mergaitė vadina savo biologinę motiną) per pasimatymus jai aiškina, kad Neringa nėra jos mama, kad mama – ta, kuri išgimdė, todėl mergaitė turi gyventi pas mamą.

Tuo tarpu mergaitė nenori sugrįžti pas mamą, nes, kaip sakė savo seneliams Laimai ir Vytautui Kedžiams, nenori, kad jai „vėl į burną būtų kišamas „sysalas“.

Kadangi mergaitės yra ypatingai artimas ryšys su nužudyto tėvelio D.Kedžio seserimi Neringa Venckiene ir seneliais – Laima ir Vytautu Kedžiais, ir mergaitė savo mama laiko ne L.Stankūnaitę, bet tetą Neringą Venckienę, o L.Stankūnaitės mergaitė bijo („Nes pas ją ateidavo trys vyrai“, – rašoma psichologo išvadose teisėjui B.Varsackiui), per mergaitės pasimatymus su biologine motina L.Stankūnaite vyksta mergaitės „apdirbinėjimas“.

„Ir vėl pasimatymą L.Stankūnaitė mergaitei aiškino, kad „tai aš tavo mama, nes aš tave išgimdžiau“. L.Stankūnaitę per pasimatymus nuolat akcentuoja tą žodį – „išgimdžiau“, – „Karštam komentarui“ sakė mergaitės močiutė.

Mergaitė seneliams taip pat papasakojo, kad L.Stankūnaitė atsinešė į pasimatymą kompiuterį ir jame  parodė mergaitei nėščios moters nuotrauką.

„L.Stankūnaitė rodė nėščios moters nuotrauką – neva tai ten ji, L.Stankūnaitė, rodė pilvą ir aiškino, kad tame jos pilve išaugo mergaitė ir kad paskui L.Stankūnaitę ją išgimdė, todėl mergaitė turi gyventi su ja, o ne su Neringa. Štai kaip mergaitė nustatinėjama prieš Neringą per pasimatymus. Ir kiekvieną pasimatymą tas mergaitei kalama į galvą“, – „Karštam komentarui“ pasakojo mergaitės močiutė.

Iš Panevėžio miesto apylinkės teisme nutrauktos pedofilijos bylos

„Mergaitė pasakoja, kad Andrius Ūsas atsistojo ir vėl tą patį darė, o paskui jam kremas išbėgo. Kremas išbėgdavo iš sysalo. Ir tada pimpalas pasidarydavo mažiukas. Ir tada jie… jau kaip nebėgo jiems (mergaitė naudoja žodžius jie ir jiems, kas leidžia pagrįstai manyti, kad ji pasakoja ne apie vieną prievartautoją), buvo didelis pimpalas. Ir paskui nu ir jie (vėl galima pagrįstai manyti, kad nukentėjusioji kalba apie kelis prievartautojus)… o jam ..jis jau atsigulė ir ji turėjo… va paskui taip turėjo (rodo ką turėjo daryti). Mergaitė parodo kokia poza turėjo būti, kai jis, Andrius Ūsas, ją laižydavo. Pasakoja, kad jis, Andrius Ūsas, buvo nuogas. Pasakoja, kad jai šortus nuėmė (parodo judesiu šortų nuėmimo veiksmą). Mergaitė pasakoja, kad mama jį biški mušė su savo diržu, mama girdėdavo, kad jisai prašydavo, kad jį laižytų. O paskui jis ateidavo ir ją laižydavo. Ir jam vėl tas tepalas iš „sysalo” išbėgdavo.Su tepalu jis ištepdavo. Jis pradėdavo verkti ir jam vėl tas kremas išbėgdavo. Jam visada kremas išbėga ir jis kažką daužo (15 tomas, b.1.4).

Ūsas laižydavo pusseserę ir ją, laižydavo, nes ji buvo pas pusseserę. Jos mama matydavo, kaip jisai, Ūsas, lįsdavo, nes Violeta (teta) buvo pas jos mamą ir tada mama būdavo. Mama matė, kaip tas tepalas išbėgdavo.

Mergaitė pasakoja, kad jam kremas išbėgo va taip (mergaitė abiem rankom parodo veiksmą nuo lytinių organų rankas išskleisdama į šalis). Jis pradėdavo verkti, nes ten kremas toks kaip skystis ir jis turėdavo tada va taip daryti. Jis ją paimdavo ir į vonią nunešdavo, ir vadindavo, kad ji miela mažytė tokia kaip violetinė žuvytė.

Jis ją maudydavo su kremu, bet ne ten kur „sysalas”. Ten toks paprastas kremas kur žandams. Jis be drabužių būdavo, tik su triusikais.

Tas skystis, tas tepalas jam išbėgdavo iš sysalo. Išbėgdavo kur … kur labai jam skauda (mergaitė sakė, kad jis rėkdavo, verkdavo, kai bėgo kremas). Jau kaip jam iškrisdavo … (pasakoja apie bėgantį kremą iš „sysalo”), jam, kad jau va taip (mergaitė parodo, kaip atrodydavo Andriaus Ūso veidas).

Mergaitė pasakodama, kaip atrodo Andrius Ūsas, pasakoja, kad atrodo, kad tokie papai, tokie va; o kad jau kaip skystis, kad dar mažiukas, va toks (pasakoja apie A.Ūso sysalą). Prie jos lįsdavo nusirengęs.

Violeta (Naruševičienė) paprašė, kad ji ateitų pas ją į namus ir tada Ūsas buvo pas Violetą ir jis tada atėjo, nu ir sako sveika, nu ir paskui ją paėmė ir laikė.

Jis (A. Ūsas) lįsdavo ir prie pusseserės (15 tomas, b.1.7). Ji buvo su pussesere ir tada jam iškrito du telefonai, nes jis turi du telefonus. Ūsas liepdavo jai daryti (parodo veiksmus). O paskui Deividas (Violetos Naruševičienės vyras, pusseserės tėvas) eidavo, eidavo, pamatė Ūsą ir tada jis dingo iš namų Ūsas, nes pamatė. Ūsas išsigando Deivido, nes jis jau didelis… bet ir Ūsas didelis ir dėl to išsigando to Deivido, nes jo nematė iš pradžių.

Mama sakė, kad aš niekam nesakyčiau (mergaitė pasakoja apie tai, kad prasidėjus ikiteisminiam tyrimui mama atėjusi į mergaitės darželį liepė meluoti, kad ją krikštijo ne Ūsas, o kitas asmuo). Nes buvo iš tikrųjų (krikšto tėvas) Ūsas. Ir dėl to sakė, kad ji nesakytų niekam (15 tomas, b.1.8).

Jis, Andrius Ūsas, o jam čia iš „putės” toks kaip kremas iš „putės” čia krenta ir jis tada rėkė ir tada ji jam sakė, kad tuoj tikrai tau skaudės, o paskui jam kažkaip į vidų įsikiša (išbėgus kremui, sysalas pasidaro mažas). Ją nešiodavo po kambarį. Paskui nuėjo ir jam pasakė, kad tikrai jos nelaižyk, o jam kaip jis kažką padaro, jam visada išlenda tas (sysalas) vėl.

Tas Ūsas bijo Deivido, bijo. O mama atėjo, o paskui Ūsas buvo pas Violetą. Ir paskui Deividas išmetė iš Deivido namų tą Ūsą išmetė iš namų, paskui vėl atėjo, pasitukseno Ūsas.

Ūsas atvažiuodavo ten, kur Violeta. Mama gyvena prie parduotuvės (M. Gimbutienės g. 8-1). Jis, Andrius Ūsas, ten atvažiuodavo. Atvažiuodavo ir paskui ją laižydavo ten. Mergaitė rodo, ką A. Ūsas jai liepdavo daryti (15 tomas, b.1.9).

Mama sakė, kad aš taip daryčiau, bet mama liepdavo taip daryti (mergaitės motina L. Stankūnaitė stebėdavo).

Kai pas mamą jis be drabužių būdavo, mama išvažiuodavo. Jis nemušdavo jos. Jis tik laižydavo ją. Mergaitė parodė, kur jis laižydavo. Laižydavo visur. Parodo, kaip gulėdavo ant žemės, kojos praskiestos, o Andrius Ūsas apkabindavo ir laižydavo. Mergaitė patikslina, parodo kaip Ūsas gulėdavo, kur ją laižydavo (15 tomas, b.1.12).

Kai Ūsas ateidavo, pirma būdavo su drabužiais, paskui nusirengdavo. Mama tada irgi būdavo. Būdavo, kad mama ia vieną palikdavo. Ji su Ūsu būdavo. Ji važiuodavo į Ūso namus. Ir buvo pas Frančeską namuose. Bet Frančesko gražesni namai, gražesni.

Mergaitė pasakoja, kad su Ūsu buvo sename kambaryje, ir Ūsas irgi turi seną kambarį. Ir mama, kur Eugenija (Bylos medžiaga patvirtina, kad iš tikrųjų su L. Stankūnaitė gyveno draugė Eugenija) (15 t., b.l. 14).

Ūsas pats ją nurengdavo. Ūso ji nerengdavo. Jis prašydavo, kad ji nurengtų jį, bet ji nenurengdavo jo. Jis pats nusirengdavo.

Kai jam čia iš „sysalo” išbėgdavo kremas, jis rėkdavo va taip a-a-a-a. Garsiai rėkdavo. Kai tas skystis išbėgdavo, jis rėkdavo ir viskas. Ir ją liesdavo su tais kremais. Jis ją visą su tuo kremu tepdavo. Mergaitė patikslina, kad ne visą tepdavo, tik čia (mergaitė parodo į savo lytinius organus) ir čia va (mergaitė parodo ties krūtine, pilvu) (15 t., b.l. 17).

Toliau rėkdavo, viskas … daugiau nieko nedarydavo. Plaudavo šikną, kad neskaudėtų, ir viskas ir … jie laižydavo ją. Kai tas kremas išbėgdavo jau, nu tai rėkdavo. Tada jam kaip išbėgdavo, mažiukas (sysalas) būdavo.

Andrius Ūsas, kai įkišdavo „sysalą”, ji turėjo laikyti. Kremas iš „sysalo” išbėgdavo jai į burną į burną taip įbėgdavo ir ji spjaudavo taip – tfu. Mama viską matydavo. Jis paskui maudydavosi su ja. Paskui jai į burną šitas ir paskui ji turėjo laikyti ir jis kišdavo, pats laikydavo dar savo „sysalą”. Dar pats. Kremas jai į burną bėgdavo, o ji spjaudavo.

Mergaitė pasakoja apie Andrių, Joną ir Aidą. Jie laižydavo, tampydavo tą sysalą. Jie nuogi visi būdavo. Visi trise nuogi.

Mergaitė patikslina, kad kartais taip būdavo, kad Jonas nenusirengdavo. Tik būdavo nusirengdavo, kad tik… sysalą… su maike tik būdavo. Kartais tik triusikus nusiimdavo.

Jonas pusseserei jai ten kišdavo į „sysalą”, ji verkdavo. (15 t., b.1.30). Jai kišdavo į šikną. Aidas irgi būdavo nuogas. Tas Aidas daugiausia lįsdavo prie jos, ne prie pusseserės.

Mamos piniginė raudonos spalvos. Ji dėdavosi pinigus į tą raudoną piniginę. Jie (tie vyrai) gerdavo tenai. Jie ilgai būdavo. Naktį ten nebūdavo. Miegodavo tai pas save namuose.

D.Kedžio dukrelės pusseserė net per apklausą nelaikė išmatų

Iš pedofilijos bylos medžiagos matyti, kad D.Kedžio dukrelės pusseserė net per apklausą turėjo sveikatos problemų, susijusių su išmatų ir/ar šlapimo nelaikymu: vienintelės apklausos metu, kuri vyko tik apie valandą laiko – nuo 9.45 val. iki 11 val., mergaitės pusseserei reikėjo eiti pasikeisti kelnes.

Iš motinos V. Naruševičienės kalbos (17 t., b,1.15): „na patikrinsim, kas tenai, kokie reikalai”, „sakau, jai kelnytes reikia dar man patikrinti. Mes prie to pačio vis tiek norėsiu kelnytes susitikrint”.

Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, D.Kedžio dukrelės pusseserės sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos, kuris sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku.

Kaip matyti iš liudytojo G. Čereškevičiaus apklausos protokolo (17 t., b.l. 145-146), pastarasis parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė  nelaiko išmatų, nors, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio 2009-10-16 liudytojos N. Naruševičienės (pusseserės močiutės) apklausos protokolo (17 t., b.l. 57-58) pastaroji, priešingai V. Naruševičienės ir D. Naruševičiaus parodymams, teigia, kad mergaitės sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų, kas taipogi akivaizdžiai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu apklaustų pedagogų (mokytojų, darželio auklėtojų) parodymams.

Šios apklausos metu liudytojas G. Čereškevičius parodė, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvu gali būti sąlygotą lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą.

Iš esmės ta pati patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 liudytojo apklausos metu (17 t., b.l. 148-149). Šis liudytojas taipogi patvirtino, jog pirmas mergaitės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų, buvo 2008-12-08, tai yra jau pradėjus šį ikiteismini tyrimą ir esant pagristai rizikai, kad mažamečiu tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti.

Šios apklausos metu liudytojas patvirtino, jog mergaitei buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribu. Kaip vieną iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių liudytojas R. Bagdzevičius taipogi įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei.

KK inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!