- Reklama -
Prokuratūra jau nebegalės dangstyti pedofilų ir dirbti taip, kaip iki šiol - visuomenė to jau nebeleis

Andrius Stanislauskas

Toks XXI amžiaus „būti ar nebūti“ klausimo šiuolaikinis variantas. Jei mes nuspręstume lietuviais gimę jais nepasilikti, tai šiuo atvėju tiktų visas globalizmo arsenalas, o jo sudėtinė sekso revoliucijos dalis – ypač. Juo labiau, kad kompartinę mokyklą baigusio G.Kirkilo patvirtinta „Nacionalinė antidiskriminacinė 2006 – 2008 metų programa“ kruopščiai vykdoma įpareigotų 5 ministerijų.

Antai, Švietimo ir mokslo ministerijos pastangomis „nusiorientavusiųjų“ programos pasiekė ne tik mokyklas, bet ir vaikų darželius. Tikriausiai Teisingumo ministerijos rūpesčiu nenuteistas nė vienas pedofilas, nors R.Šalaševičiūtės teigimu tokių bylų per metus būna daugokai.

Vidaus reikalų ministerijos „Aro“ vyrai gaudo nukentėjusios mažylės gynėją – tėvą ir budriai saugo nusikaltėlį – pedofilą A.Ūsą! Užsienio reikalų ministerija nevaro iš šalies Švedijos ambasadorės, besikišančios į Lietuvos vidaus reikalus ir proteguojančios gėjus… Na, o Socialinio aprūpinimo ministerija sušelpė per 20-čia milijonų litų 25-ių aktyvių gėjų Lietuvoje mažumą bei tų gėjų mėgėjus, frantus-tolerantus, tačiau paliko be cento 350 000 luošųjų… Štai ką reiškia, kai Lietuvos nacionalinio uždavinio vykdymą koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba …

Vienok, jei Tauta nuspręstų lietuviais gimusiais jais ir pasilikt, tai globalizmas, kaip naciai ir sovietizmas, mums visai nepakeliui.Tuo pačiu netinka ir internacionalinę šeimą antrąkart sukūrusio G.Kirkilo „Antidiskriminacinė programa“. Būtent ją turėtų išanalizuoti Seimo komisija, sukurta pedofilų klanui Lietuvoje išaiškinti ir priežastims pašalint. Nustatyti konkrečius tos programos vykdymo projektus kiekvienoje iš 5 ministerijų bei juos likviduoti. Na, o su nusikaltėliais turėtų susitvarkyti teisėsauga, tačiau su sąlyga, kad tai bus Interpolas ir kad bus papildyti mūsų įstatymai. Todėl Seimui reikėtų skubiai priimti papildymus tiek Baudžiamajame kodekse, tiek ir Procesiniame, konkretizuojant bylų tyrimo terminus.

Geriausiai būtų grąžinti iškopiuruotus straipsnius atgalios. Įstatymų kopiuruotojo pavardė žinoma, na, o jo darbų nederėtų užmiršti įvertinti BK straipsniu .

Tačiau Seimo darbo įstatymleidystėje dar liktų su kaupu – Tauta reikalauja prie pedofilams skirtų 13 metų kalėjimo pridėti papildomą bausmę – privalomą kastraciją ir pedofilo registraciją. Čia tam, kad būtų užtikrintas aplinkinių saugumas ir recidyvo nepasikartojimas.

Va, čia gėjų mėgėjai ir frantai – tolerantai pasipriešino, teigdami, kad tokiu būdu bus pažeistos pilietinės pedofilų teisės! Matote, pedofilų smagumėlis yra aukščiau vaikų, dar nesančių piliečiais, teisių, sveikatos ir viso gyvenimo ateities…Ir argumentai, kad teismas apriboja visų nusikaltėlių teises, taigi tame tarpe ir pedofilų, – nesvarbu! Gėjų gynėjai pedarastams reikalauja privilegijų.

Toliau problemas kelia ir pradingėlis D.Kedys – jo nutildyti nepavyko. Dabar jau skandalas skamba užsieniuose. Nors mūsų „nusiorientavusios“ TV ir bando su įvairiais ekstrasensais ir raganomis bei daktariniais arba kitais banditiniais susieti, sutepti ir suniokoti tėvo gerą vardą, tačiau kaimyninėje Lenkijoje D.Kedys laikomas didvyriu! Gyventojų apklausa rodo, kad per 90 procentų jį palaiko. Maža to, pagal pateiktą pilną pedofilijos bylos medžiagą, kaimyninė valstybė pasiskelbė suteiksianti D.Kedžiui politinį (atkreipkite dėmesį – POLITINĮ ) prieglobstį, nes per Lenkijos “Polsat“ televiziją transliuojama visame pasaulyje medžiaga apie D.Kedžio išviešintus pedofilinius klanus!!!

Tuo tarpi mūsiškė „nusiorientavusi“ teisėsauga paskelbė tarptautinę D.Kedžio paiešką, kaip pavojingo nusikaltėlio…Gal geriau paskelbti Lenkijai naftos blokadą, kad užsičiauptų ir atiduotų D.Kedį Lietuvai?

Na, ir visai keršą kiaulę Lietuvos gėjams, jų mėgėjams bei tolerantams pateikė kaimyninė valstybė – tai sugrąžinta tradicinė bausmė pedofilams – kastracija!!! Ne bet kokia, o šiuolaikinė – Lenkija jau priėmė cheminę sterilizaciją. Lietuvoje svarstoma ši kastracijos forma, tačiau medikai aiškina, kad nutraukus vaistų vartojimą, pedofilas vėl tampa pavojingu vaikams, o tai kas jį kontroliuos ir vers gerti vaistus? Nėra kam. Pats jis nieku būdu nesutiks linksmybių atsisakyti.

Taigi sterilizavimo klausimas tikslinamas: “pjauti ar trūčyti vaistais“- dabar svarstymo įkarštyje Seime, o Tauta prisimena tradicines, išbandytas “nupautinimo“ formas – tiek iki šiolei vykdomas paršeliams arba tokį smagų sodinimą ant kuolelio… Ir netgi su naujos technikos ir technologijos pritaikymu! Racionalizatoriams „krito į akį“ liuliakebabo kepimo iešmas – ypatingai tinkamas Lietuvos atšalusiems orams. Šiltas, lengvai temperatūrą reguliuojantis ir “nupautinimo“ procedūrą atlikti įgalinantis be kraujo ar nuodų naudojimo. Tai – labai humaniškas sterilizacijos įnagis, iš esmės atitinkantis ir tikslus , ir tradicijas, ir civilizaciją…

Taip, kad aktyvioji visuomenės dalis kuria atsargiems Seimo sprendimams tvirtą alternatyvą, ir baigta. Nepatenkins Seimo sprendimas – Tauta taikys savo patobulintą tradicinį būdą, ir jokių kalbų.

Dabar tik reikia atsijoti – kas pedofilas, kas jo tolerantas, kas mėgėjas, o kas padėjėjas. Ir nuspręsti, už kokias akivaizdžias manipuliacijas ant kokio karščio liuliakebabo iešmo pasodinti?

Na , sakykime, už vienąkart „nusiorientavimą“- tiek to, gal atsitiktinumas…Už antrą kartą – irgi – gal sutapimas? Bet jau trečias kartas – nemeluoja – tikrai sistema. Karštas nuliuliakebabinimas tikrai priklauso.

Už „Antidiskriminacinės programos“ nukirkilinimą per 5 ministerijas jos autoriui ekspremjerui nuliuliakebabinimo procedūra priklauso be jokios eilės, su juodų pipirų pabarstymu per visą ES Lenkijos “Polsato“ pagalba. Ir jokių amnestijų ar bausmės sušvelninimo. Nebent interžmona jį skubiai deportuotų Izraelin. Bet ir ten, atrodo, pedikus šaudo net gatvėse…

Pagal šią triskaitę sistemą argi ne R.Šalaševičiūtė turėtų pirmumo teisę į nuliuliakebabinimą? Jos trys juodu ant balto atsisakymai padėti D.Kedžiui tokį pirmumą jai teikia. Ir jokie “lakštingalos“ pačiulbėjimai dabar per TV apie jos darbą (be rezultatų) neturėtų būti imami domėn, juolab, kad vaiko pagrobimo, gydymo ir atidavimo vilkinimo tragediją Tauta regėjo pati savo akimis.

Argi būtų neteisnga ne tik R.Šalaševičiūtę nuliuliakebabinti, bet ir nerezultatyvią šaraškino kontorą paleisti? Žiūrėk, ir susitaupytų milijonas kitas, vaikus auginančioms mamoms???

Antroje vietoje turėtų būti ant kebabo iešmo “pašildyta“ Lygių galimybių kontrolierė. Na, kokios čia lygios galimybės, jei už nutąsytos bylos paviešinimą D.Kedžiui prokurorai jau „kabino“ įtarimus ir taikė Baudžiamąjį kodeksą! O kad būtų “macniau“, dar ir vaiko traumatizavimą pridėjo. Lyg nebūtų buvusios teismo bylos, kurioje motyvuotai atimta vaiko priežiūra iš motinos ir atiduota tėvui!? O jau apie pedofilų traumas- iš viso nekalbama.

Ta proga erelis A.Ūsas dar pateikė ieškinį D.Kedžiui už savo garbę ir orumą, reikalaudamas vieno milijono atlyginimo?! Argi nekyla pagrįstas įtarimas, kad Lygių galimybių kontrolierė taip sėkmingai koordinuojanti 45 ministerijų darbą, vykdant “Antidiskriminacinę programą“, čia šiek tiek „nulygino“ D.Kedžio ir pedofilo teises “nusiorientavusiųjų „ mažumų naudai?

Na, argi ji neverta tokio pačio nuliuliakebabinimo, kaip jos ginamieji „nusiorientavusieji“?

Trečioje eilėje argi nebūtų Kauno prokurorų penketukas su K.Betingiu priešaky, taip kvalifikuotai “nuoperatyvinę“ bylos tyrimą, kad jau ir akmenys paplentėj kaukė, ir sužaliavo net lazda? Ar jiems nereikėtų panašiai “nutempti“ liuliakebabinimo procesą ilgai ir ilgesingai, pamažiau keliant temperatūrą, kad iki finišo suspėtų prisiminti visus nuskriaustus ir neapgintus vaikus, visus savo paglobotus pedofilus ir kišenei mielus sorošinius patepimus…

Aišku, atskiro ir pagerinto bei individualaus iešmo vertas A.Valantinas jau vien už tai, kad pedofilo teisėjo bylą iš Respublikinės permetė į Vilniaus apygardos prokuratūrą. O tai reiškia, kad teisėjo J. Furmanavičiaus mantija išgelbėta – nes jo neliečiamumą galėjo panaikinti tik Respublikinė…

Bet tai vieni niekai. Palyginus su tuo, ką pamatė naujai paskirtas bylos tyrėjas! Jis ne tik atsisakė tirti (o faktinai – tikriausiai pedofolus dengti?) bylą, bet iš vis nusprendė mesti tarnybą prokuratūroje!!! Tai kokią Sodomą ir Gomorą jis ten rado ir su kuo nenorėjo susitepti rankų? Su kuo nebenorėjo net būti bendradarbiu, jei metė visą prokuratūros klaną?!! Ir jokių lengvinančių aplinkybių A.Valantinui nesuteikia tas faktas, kad dabar jau jis „apsižiūrėjo“, jog D.Kedys bylą išviešino rugpjūtyje, o apie duomenų neskelbimą pasižadėjimą pasirašė tik rugsėjyje… Nesvarbu, kad sako, jog A.Ūsui įtarimai pedofilija pateikti rugsėjyje, o tai kodėl tasai pateikė ieškinį D.Kedžiui dėl garbės ir iki šiol neatsiėmė? Argi tai nerodo, kad buvo garantuotas sau naudingu sprendimu? Arba tokio prokurorinio įtarimo nebuvo gavęs, bet tai A.Valantino sugalvota pasiteisinimui tik dabar.

Štai kokiais baltais siūlais siūta pedofilų byla, jei kaltų ir pagal Baudžiamąjį kodeksą ir pagal Civilinį ieškinį vienam milijonui buvo daromas nukentėjusiosios gynėjas D.Kedys, o ne pedofilai! Ir dar žinant, kad Kedžio sesuo teisėja, o svainis asdvokatas,- tai ką daro pedofilų klanas su paprastais žmonėmis?

Po A.Valantino ypatingo ir individualaus nuliuliakebabinimo verti Saugumo šefas P.Malakauskas su Seimo Teisėsaugos komiteto vadovu St.Šedbaru. Pirmasis – kad savanoriškai prisijungė prie G.Kirkilo „Antidiskriminacinės programos“ vykdymo, nors ir nebuvo įgaliotas. Čia, matyt, suveikė Abromavičiaus – Pociūno žūties refleksas, vietoj pedofilijos tinklo išaiškinimo. Ir kas dabar galėtų paneigti, kad ypatingos kulkos nušautojo teisėjo kūne yra ne iš specialiosios tarnybos darbuotojo Aido specialaus ginklo su duslintuvu?

Kadangi nusitatėme, kad trečias kartas nemeluoja, o rodo sistemą (Abromavičius-Pociūnas- Furmanavičius), tai ar ir šiuo atvėju negalima sakyti, kad Saugumo šefas nusipelnė, o Tauta – teisi, nusprendusi ir jį nuliuliakebabinti?

Gi St.Šedbaro „nuopelnų“ grandinėlė ilgut ilgutėlė ir visuomenei žinoma dar nuo V.Adamkaus šlepečių įregistravimo laikų, kas sudarė sąlygas sėkmingai “nuparceliuoti“ Mažeikių naftą, suteikti arti tūkstančio pilietybių kontraversiškai pasaulyje vertinamoms asmenybėms, kaip Šaptajui Kalmanovičiui, išvarytam iš JAV ir nuteistam Izraelyje už bendradarbiavimą su KGB. V.Adamkus ne tik glaudė kagėbistus, bet valstybinius apdovanojimus jiems teikė, kad kompensuotų teismų padarytą moralinę žalą… St.Šedbaro praktika tokiose „politiškai“jautriose bylose, kaip matome, yra metodiška ir rezultatyvi. Deja, Seimo narių neįvertinta bei atmesta.

Tada Stasiukas atsirevanšavo ir į posėdį A.Valantinas pristatė pedofilų bylą, neįleido S.Stomos. To pačio S.Stomos, kuris jau prieš 19 metų išviešino savo vadovaujamame „Lietuvos aido“ laikraštyje deputatų žodžių ir darbų neatitikimą. Visuomenė dar atsimena bylą „Devyni vilkai vieną bitę“, kurioje vienas iš devynių buvo dabar vadinamas „žydruoju Albinu“, kitas – vėliau per spaudą išviešintuose KGB rezervistų sąrašuose advokatavęs tai vilkų rujai. Tai buvo pirmoji nedesovietizuotųjų byla prieš viešą žodį. Šiandien matome išsikerojusią „nusiorientavusiųjų“ ir teisėsaugininkų dangstomą bylą, kurios teisingą ištyrimą ir kaltųjų nubaudimą turėjo atlikti St.Šedbaras, bet neatliko…

Tauta nieko neužmiršo ir nieko neatleido. Argi ji nebus teisi, pasodinus ant liuliakebabinio iešmo ir St.Šedbarą?

Aišku, tam tikro įvertinimo turėtų sulaukti ir 5 ministerijų vadovai, aktyviai vykdę kirkilinę programą bei tolerantiškai auginę homoseksualų teises iki previlegijų lygio. Visi penki ministrai turėtų būti atsatatydinti ir įrašyti į pedofilų registrą, kaip gėjų mėgėjai ar tolerantai bei viešai paskelbti, kad Tauta žinotų, kas kur ir kaip įsikūrė, kad apsisaugotų, jog nebūtų taip, kaip su išaiškintais rezervistais – kai A.Valionis tylutėliai nutūpė į diplomato kėdę, o Pocius – į advokato kontorą. Kad atėjęs interesantas žinotų, pas ką prašo teisinės pagalbos… Kad pas rezervistą ir dar pas tokį, kuris Seimui ir visai Tautai per TV ekraną melavo, kad jis netoks…

Pagal prigimtinę teisę, tokius išvoliodavo degute bei plunksnose ir pavarydavo ristele per visą kaimą piemenų pajuokai. Sąjūdžio laikais – skandavo po langais „gėda, gėda!“

Šiandien, kai D.Kedys apnuogino teisėsaugos papuvusias šakneles, kai parodė visų 20 Sorošo įkurtų homoseksualų gynyba besirūpinančių „liberalių“ organizacijų, institutų, įstaigų, programų bei projektų tikrąjį veidą – agresyvios absoliučios valdžios pasiekusius arogantiškus, išdidžius, visada teisius nedesovietizuotus biurokratus,- nuo tokio išviešinimo teko gintis pačiu paskutiniu ginklu – mirtimi, paaukojus saviškius ir apkaltinus dviguba žmogžudyste tiesos ieškotoją. O būtent – nušaunant antros aukos motiną, – ir tėvas rimtą liudininkę išveža į užsienį. Nušaunant Temidės tarną, ir taip nusikaltėlį padarant auka bei garbingai palaidojant po valstybine vėliava. Ir nėra ką sodinti ant kuolo…

Bet Tauta išradinga ir, jei seimūnai neįvykdė desovietizacijos, neuždraus ir pedofilizacijos, tai ji tikrai neapsiribos vien liuliakebabizavimu. Garantuoju. Kelis ypatingai įdomius ir praktiškus pasiūlymus jau girdėjau. O kiek Tauta sugalvos dar būdų nenutautėti ir išgyventi dar penkis tūkstantmečius, pagal M.Gimbutienę, o ne vieną tūktsantį, pagal Brunoną…Tikriausiai, ne veltui gavo svetimšalis į galvą, taip sutrumpinęs Tautos istoriją?

Motyvuotai ir be dvejonių nupautinsime ir homoseksualus, kad išgyventume kaip gimę lietuviais – dar penkis tūkstantmečius.

2009-10-18

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!