- Reklama -

Valentinas Mikelėnas Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje – „visuomenės atstovas“. Tačiau teismo posėdyje, kur Valentinas Mikelėnas atstovauja Dariaus Mockaus bendrovės interesus, su visuomene ir visuomenės teise žinoti advokatui Valentinui Mikelėnui nepakeliui. KK nuotr.

Kai rugsėjo 14 d. atvykau į Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdį, negalėjau patikėti savo akimis: tarp Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių sėdėjo Dariaus Mockaus, LNK magnato, valdomos bendrovės „MG Baltic“ advokatas Valentinas Mikelėnas.

Tai reiškia, kad Valentinas Mikelėnas, buvęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas, kuris yra Dariaus Mockaus bendrovės advokatas „Karštame komentare“ aprašomoje „kosminėje“ (77 mln. Lt) byloje, kuri buvo vienas iš verslininko A.Gureckio psichologinio spaudimo įrankių (A.Gureckis prieš metus, neatlaikęs psichologinio teroro, nusišovė), yra vienas iš Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių. O tai reiškia, kad advokato Valentino Mikelėno balsas šioje komisijoje gali lemti teisėjo karjerą – ar bus iškelta drausmės byla teisėjui, ar ne. Dar daugiau – drausmės bylos teisėjui iškėlimas gali lemti ir tai, ar iš teisėjo bus atimtas teisėjo mandatas.

Kad teisėjai šios komisijos narių bijo, galėjau įsitikinti savo akimis pati: vieno Vilniaus teismo teisėja, kurios darbo krūvis per pusę metų – 707 civilinės bylos, ir kuri dėl darbo krūvio laiku neparašė vieno išaiškinimo ir dėl to buvo apskųsta šiai komisijai, atvykusi į komisiją verkė.

Taigi, teisėjai šitos Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bijo. O vienas iš šios komisijos narių – advokatas Valentinas Mikelėnas. Ir ne bet koks advokatas, o LNK televizijos magnato Dariaus Mockaus valdomos bendrovės advokatas.

O kas sergės paties V.Mikelėno moralę?

„MG Baltic prezidentas D.Mockus ir jo viceprezidentas R.Kurlianskis nuo 2005 m. žiniasklaidos pagalba, nuo 2006 iki dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi kišeninių prokurorų, pagalba mane terorizavo ir privedė prie savižudybės“, – tai D.Mockaus verslo partnerio Antano Gureckio prieš nusišaunant (2010 06 29) parašytas raštelis.

Tą dieną – 2010 m. birželio 29 d., kai visos Lietuvos dėmesys buvo nukreiptas į Prezidento Algirdo Brazausko laidotuves, kai žiniasklaida ošė dėl garsiosios pedofilijos bylos ir Andriaus Ūso įtartinos mirties, jau buvo užsuktas susidorojimo su verslininko A.Gureckio šeima mechanizmas. Po garsiai eskaluojama pedofilijos byla tyliai buvo „dorojamas“ verslininkas iš Kauno – tą birželio 29 d. buvo paskutinė diena, kai Antanas Gureckis turėjo pristatyti į Vilniaus apygardą tripliką.

Buvęs statybinės bendrovės „Mitnija“ bendrasavininkas ir vadovas Antanas Gureckis turėjo pateikti teismui tripliką toje pačioje „kosminėje“ byloje, kurioje dabar yra murdoma A.Gureckio našlė, ir kurioje D.Mockaus interesus gina advokatas Valentinas Mikelėnas.

Antanas Gureckis su advokatu telefonu susitarė – tripliką į teismą veš birželio 29 d., 9 val. ryto.

Tačiau tą ankstyvą rytą į Antano Gureckio namus pasibeldė pareigūnai – daryti kratos, ieškoti neva bylai reikalingų dokumentų.

Iš liudytojų parodymų: Antanui Gureckiui buvo pagrasinta, kad jis sės į kalėjimą 6-8 metams, o per tą laiką jo visas turtas bus užvaldytas.

Prieš tai vyko susitikimai su Dariumi Mockumi bei jo atstovais restorane „Keturios sostinės“.

Ir kai pareigūnai atvyko su kratos orderiu, Antanas Gureckis paėmė savo šaunamąjį ginklą ir nusišovė.

Pareigūnai, aišku, jokių „bylai reikšmingų dokumentų“ nerado.

Advokatas tą dieną spėjo tripliką priduoti į Vilniaus apygardos teismą laiku, o „kosminio“ „MG Baltic“ ieškinio atsakovė dabar yra Antano Gureckio našlė Violeta.

„MG Baltic prezidentas D.Mockus ir jo viceprezidentas R.Kurlianskis nuo 2005 m. žiniasklaidos pagalba, nuo 2006 iki dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi kišeninių prokurorų, pagalba mane terorizavo ir privedė prie savižudybės“, – tai D.Mockaus verslo partnerio Antano Gureckio prieš nusišaunant (2010 06 29) parašytas raštelis.

Taigi, kyla pagrįstos abejonės dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario, Dariaus Mockaus advokato Valentino Mikelėno moralės: ar abejotinos reputacijos „MG Baltic“ imperijos savininko Dariaus Mockaus interesams atstovaujantis advokatas – nes D.Mockaus verslo partneris A.Gureckis nusišovė, o ekspertizė patvirtino, kad raštelį, jog dėl to kaltas D.Mockus, parašė pats A.Gureckis, – gali būti teisėjų etikos ir moralės sergėtojas? Ar teisėjų etikos ir moralės sergėtojas pats neturi būti tyras kaip krištolas, moraliai patikimas ir moraliai švarus?

Kokiai „visuomenei“ atstovauja V.Mikelėnas?

Dar daugiau – paaiškėjo, kad Dariaus Mockaus bendrovės advokatas Valentinas Mikelėnas, pasirodo, Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje yra kaip „visuomenės atstovas“.

Tuo tarpu Dariaus Mockaus bendrovės interesams atstovaudamas byloje prieš A.Gureckio našlę Violetą Gureckienę, Valentinas Mikelėnas veikė – atkreipkite dėmesį – prieš visuomenės interesus: siekė, kad teismo posėdis būtų uždaras, kad vadinamosios D.Mockaus „kosminės“ bylos medžiaga būtų pripažinta nevieša. O tai reiškia, kad „visuomenės atstovas“ Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje jau kaip advokatas D.Mockaus interesus ginančioje byloje siekė, jog „Karštas komentaras“ negalėtų dalyvauti šitos „kosminės“ bylos teismo posėdžiuose ir negalėtų skelbti visuomenei galimai absurdiškos šitos civilinės bylos medžiagos.

Paaiškinsiu, kodėl Valentinui Mikelėnui ir „MG Baltic“ nesinorėtų, kad šitos „kosminės“ bylos medžiaga (vadinamos „kosminės“, nes Dariaus Mockaus bendrovė, kuriai atstovauja V.Mikelėnas, siekia iš A.Gureckio našlės prisiteisti neva už padarytą bendrovei žalą 77 milijonus litų – V.Gureckienė teigia, jog tai išpūstas ieškinys) būtų paviešinta.

„MB Baltic“ kaltina Antaną Gureckį (po to, kai nusišovė, – jo našlę Violetą Gureckienę), padarius bendrovei milijoninę žalą. Tai yra, Antanas Gureckis yra kaltinamas, kad vykdė UAB „Mitnijos“ valdybos, kurios pirmininkas – „MG Baltic“ deleguotas viceprezidentas R.Kurlianskis, o valdybos narė – „MG Baltic“ deleguota advokatė Inga Žemkauskienė, sprendimus.

Pagal šito ieškinio logiką išeitų, kad „Mitnijos“ vadovas Antanas Gureckis, būdamas protingas, mokslus baigęs žmogus, turėjo nevykdyti įmonės valdybos, kurios 2 iš 3 narių delegavo „Mitnijos“ 90 proc. savininkas „MB Baltic“, sprendimų.

Jūs įsivaizduojate, kaip atrodytų tokia situacija: kad įmonės vadovas nevykdytų įmonės valdyboje priimtų ir patvirtintų sprendimų? Kiek jis tokioje įmonėje išdirbtų vadovu?

Todėl, atrodytų, elementaru: jeigu „MG Baltic“ pateikė milijoninį ieškinį dėl neva įmonei padarytos žalos įmonės vadovui Antanui Gureckiui, tai trečiaisiais asmenimis į bylą turėtų būti įtraukti ir įmonės valdybos nariai, kurie dėl tų sprendimų, kuriuos ir vykdė A.Gureckis, balsavo, t.y., D.Mockaus dešinioji ranka R.Kurlianskis ir advokatė, buvusi Apeliacinio Teismo patarėja Inga Žemkauskienė.

Deja, Vilniaus miesto apygardos teismo teisėjas V.Stankevičius tokius V.Gureckienės prašymus atmetė.

„Visuomenės atstovas“ Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje Valentinas Mikelėnas šioje byloje atstovauja Dariaus Mockaus verslo interesus.

Taigi, Valentinas Mikelėnas Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje – „visuomenės atstovas“. Tačiau teismo posėdyje, kur Valentinas Mikelėnas atstovauja Dariaus Mockaus bendrovės interesus, su visuomene ir visuomenės teise žinoti advokatui Valentinui Mikelėnui nepakeliui.

Taigi, kaip paaiškėjo, Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje teisėjus „prausia“ tas, kuris kaip advokatas padeda Dariui Mockui tiek psichologiškai, tiek finansiškai toliau žlugdyti nusišovusio D.Mockaus verslo partnerio A.Gureckio našlę Violetą Gureckienę.

Kyla klausimas: tai kokiai „visuomenei“ tuomet atstovauja Valentinas Mikelėnas Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje? Dariaus Mockaus&Co?

Visi ryšiai veda į V.Adamkų

„MG Baltic prezidentas D.Mockus ir jo viceprezidentas R.Kurlianskis nuo 2005 m. žiniasklaidos pagalba, nuo 2006 iki dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi kišeninių prokurorų, pagalba mane terorizavo ir privedė prie savižudybės“, – tai D.Mockaus verslo partnerio Antano Gureckio prieš nusišaunant (2010 06 29) parašytas raštelis.

Atkreipkite dėmesį – priešmirtiniame raštelyje Antanas Gureckis rašo, jog buvo psichologiškai terorizuojamas jau nuo 2005 metų. Teisėsauga ir teisėtvarka, pasak A.Gureckio, į psichologinį smurtą įsitraukė nuo 2006 metų.

Tuo metu dabartinis D.Mockaus bendrovės advokatas Valentinas Mikelėnas buvo Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas.

2006 metų balandžio mėnesį, kilus konfliktui tarp tuometinio Aukščiausiojo Teismo pirmininko Vytauto Greičiaus ir prezidento Valdo Adamkaus, Valentinas Mikelėnas iš teisėjų atsistatydino – neva taip pasielgti jį privertė „pareiga ginti viešąjį interesą“.

Pavarčius to meto spaudą galima įžvelgti artimus Valentino Mikelėno ir prezidento Valdo Adamkaus ryšius.

„Vakar Prezidentas viešai pareiškė, jog aš esu jo sąjungininkas. Taip kad, bent jau aš ir Prezidentas turbūt vertinsime, jeigu toliau tas purvas bus pilamas, kad tai yra puolimas ne tik prieš mane, bet ir prieš Prezidentą, ir tuo pačiu prieš valstybę”, – pareiškė teisėjas“, – tai Aukščiausiojo Teismo teisėjo Valentino Mikelėno citata ( 2006 m. balandžio mėn. 6 d. “Kauno diena“).

Kaip matome iš šios V.Mikelėno citatos, tuometinis Aukščiausio Teismo teisėjas Valentinas Mikelėnas save susitapatino su prezidentu Valdu Adamkumi, o galiausiai – su valstybe.

Prisiminkime: „Karštas komentaras“ spausdino A.Gureckio našlės Violetos Gureckienės interviu, kur moteris pasakojo, kaip jos vyras buvo nustebęs, kai kartą, įlipęs į lėktuvą, kartu su Dariumi Mockumi rado … prezidentą Valdą Adamkų, kaip D.Mockaus bičiulį skrendantį berods į Ukrainą D.Mockaus verslo reikalais.

Dabar Valentinas Mikelėnas – Dariaus Mockaus valdomos bendrovės advokatas. Perfrazuojant 2006 04 06 V.Mikelėno pasakytus žodžius, dabar turbūt būtų galima pasakyti taip: „Jeigu toliau tas purvas ant Dariaus Mockaus ir jo bendrovių bus pilamas, tai Darius Mockus ir aš turbūt vertinsime, kad tai yra puolimas ne tik prieš mus, bet ir prieš mūsų sąjungininką prezidentą Valdą Adamkų, ir tuo pačiu prieš valstybę“.

Atviras klausimas V.Mikelėnui: ar po šitokios Antano Gureckio šeimos tragedijos – MG Baltic prezidentas D.Mockus ir jo viceprezidentas R.Kurlianskis nuo 2005 m. žiniasklaidos pagalba, nuo 2006 iki dabar psichologinio smurto, teisėsaugos bei teisėtvarkos, kurioje turi kišeninių prokurorų, pagalba mane terorizavo ir privedė prie savižudybės“, – tai D.Mockaus verslo partnerio Antano Gureckio prieš nusišaunant (2010 06 29) parašytas raštelis – tikrai manote, kad pinigai neturi kvapo ir niekada nebūna kruvini?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!