- Reklama -

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Kaip tikrame amerikoniškame vesterne pedofilinės kautynės Kaune persimetė į Vilnių ir beviltiškai įstrigo, kol lemtingas šūvis nesustabdė visų, metus besitęsiusių epizodų į savas vietas. Tik mirties akivaizdoje prasidėjo šiokie tokie teisėsauginiai veiksmai, o gal tik imitacija, bet ir vėl – kontraversiškai vertinami ir nė vienos pusės netenkinantys.

O pusės yra dvi: vieni – už D.Kedžio ginamą dukrą nuo pedofilų, o kiti – prieš D.Kedį ir jo neteisingai apkaltintus pareigūnus.Du faktai su priešingomis pozicijomis.Bet įrodymai – vieni ir tie patys.Taigi, skaitytojui belieka juos sulyginti ir pabandyti padaryti išvadas.

Visų pirma – nukentėjusi mergaitė. Yra kompleksinė jos psichikos ekspertizė, kurios pagrindu buvo jau privalu nušalinti J.Furmanavičių ir A.Ūsą nuo pareigų bei areštuoti, kad nebūtų pavojaus kitiem vaikams.Tačiau tai nebuvo padaryta.

Pažymėtina, kad pirmoji mergaitės ekspertizė buvo atlikta dar 2009 m. balandžio 23-25 d.d., o tai reiškia, kad būtent nuo šios datos visi teisėjo sprendimai bylose turi būti panaikinti!Tuo tarpu prokuratūra skelbia tik antrosios ekspertizės datą rugpjūtyje ir įtarimų Ūsui paskelbimą rugsėjyje…O apie trečiąją, atliktą jau Vaiko raidos centre spalio mėnesį,- slaptą, be įstatyminių globėjų žinios, be jų leidimo ir jų dalyvavimo,- iš viso tyku. Ar tik ne tam ir buvo pasiruošta: kad, pavogus vaiką, patalpinus centre, pagirdžius neaiškiais vaistais, būtų gauti norimi atsakymai ir išvados? Argi neaišku, kokiu tikslu šiandien keičiami parodymai ir prokuroriniai veiksmai, kurių nežinojo D.Kedys?

Teisybės dėlei reiktų kalbėti apie dvi mergaites, bet vieną tėvas gina, o kitas tėvas ruošia nukentėjusiąją išvežti į užsienį, nors atrodo, kad neigiamų pasėkmių sveikatai ji iki šiol dar turi…Tačiau jokia jos sveikatos ar psichikos ekspertizė nedaroma ir į gydymo centrą per prievartą ir slapta nevežama. Gal dėl to, kad ir šis vaikų centras yra A.Ūso darbo sritis, ir , tėvas, žinodamas situaciją- kur lapė saugo vištidę – apsaugojo savo dukrą nuo A.Ūso?

Tik sujudus visuomenei, protesto akcijomis prie Generalinės ir didžiųjų miestų prokuratūrų, tik vienbalsiai priėmus rezoliuciją, reikalaujančią nušalinti sabotuotojus nuo pareigų ir imtis priemonių prieš pedofilinį tinklą Lietuvoje, tik pateikus reikalavimus Prezidentei, Seimui,Teisingumo ministrui ir Generaliniam prokurorui, prasidėjo šiokie tokie teisėsauginiai veiksmai.

Žiūrim, ar jie veiksmingi ar imitacija.

Taigi, 2009 m. spalio 13 d. per TV ir žiniasklaidą paviešinama, kad jau yra vienas įtariamasis pedofilija, tai – A.Ūsas! Maža to, kad jam pateikti kaltinimai dar rugsėjyje! Tai štai kodėl A.Ūsas prasitarė žurnalistams, kad jam reikia pasikarti arba bėgti.Tačiau jis ir šiandien neareštuotas, laisvėje ir tik su pasižadėjumu neišvykti.

Pasižadėjo neišvykti, bet nepasižadėjo liautis prievartauti!Nusikaltimas, įvykdytas prieš dvi mažametes (3 ir 7 metukai) bejėges yra priskiriamas prie sunkių.O faktas, kad juodvi buvo prievartaujamos sistemingai, rodo, kad A.Ūsas ypatingai pavojingas visuomenei.Tačiau jis neizoliuojamas, neareštuojamas, o toliau „dirba“ vaikų teisų apsaugos srityje!!!

Tai negi dabar visų mažamečių tėvai turėtų apsiginkluoti ir saugoti savo vaikučius, vietoj to, kad būtų areštuotas vienintelis A.Ūsas?

Peržvelgus A.Ūso charakteristiką ir sulyginus su vadovėline pedofilo asmenybe – atitinka daugelis klasikinių šio nusikaltėlio požymių. Jis, kaip dažniausiai pasitaiko, dirbantis su vaikais.Jis išsiskyręs su šeima, palikęs vaikus, ir šiuo metu yra antroje santuokoje, kurioje palikuonių neturi. Jis geros nuomonės apie save, išdidus, arogantiškas, pristatantis save visur teisiu ir gerai prisitaikęs visuomenėje. A.Ūsas taipogi parlamentaro padėjėjas, vaikų teisių gynėjas, – kas gali juo suabejoti? Ir nors prieš mėnesį gavo prokurorinį pranešimą apie jo įtarimą pedofilija, ekrane mes matome teisuolį…

Iš D.Kedžio filmuotos medžiagos aiškėja dar viena šios bylos „herojų“ klasikinė savybė – tai sadistinė veikla, savo absoliučios valdžios bejėgiams vaikams demonstravimas, netgi sukeliant mažametėms skausmą ar kitaip kanknant, siekiant patenkinti savo aistrą! Va, šios dalies mergaitės pasakojimo per TV nerodė, tačiau visi, kas gavo filmuotą medžiagą, – tai matė. Tai matė ir prokurorai, tačiau A.Ūso neizoliavo…

Izoliavo nukentėjusiąją – kaip viščiuką į lapės saugomą vištidę, taip D.Kedytę patalpino į A.Ūso kompetencijoje esantį Vaikų raidos centrą. Ir gydė. Nuo ko ir kokiais vaistais? Ir kai buvo surasta mergytė, gauti ofiacialūs leidimai grąžinti į šeimą, ją dar visą parą laikė centre! Pretekstai buvo įvairiūs: tai darbo laikas pasibaigė įstagoje, tai dokumentai tvarkomi ištisą dieną, tai prokurorai apskundė leidimą… Lyg popieriai būtų svarbiau už gyvą vaiką.

Kas galėtų paneigti, jog trukdžiai buvo daromi tam, kad nebūtų galima nustatyti iš šlapimo ir kraujo analizų, kokie vaistai buvo mergaitei duodami? Kad nebūtų galima išryškinti dar vienos pedofilinio tinklo grandies? Juk žurnalistai užfiksavo į ten atvykusį prokurorą su moterimi, nešina keistu lagaminėliu?

Panagrinėkime „suaktyvėjusius“ teisėsaugininkų veiksmus ir pabandykime įvertinti juos kaip atitinkančius įstatymus ar tik kaip imitaciją, įsisiūbavusiai ir įniršusiai visuomenei nuraminti?

Taigi, Generalinis prokuroras A.Valantinas nenušalintas ir toliau „vadovauja“ tyrimui, nors būtent jam skundėsi D.Kedys dėl prokurorinės priežiūros vilkinamai Kauno prokurorų pedofilijos bylai, ir gavo iš jo formalų atsisakymą?

Taigi, Seime sukurtoje šį įvykį apsvarstyti komisijoje yra P.Gražulis, kuris taip pat atsisakė D.Kedžiui padėti, nes, pasirodo susietas bendrovių, kur dirba žmona, reikalais!

Taigi, R.Šalaševičiūtė ir toliau vadovauja institucijai, turinčiai ginti vaikų teises, bet , kaip pati prisipažino, iš trisdešimt pedofilinių bylų – nė vienas nenubaustas! Maža to yra jos trys raštiški atsisakymai padėti D.Kedžiui, jau nekalbant apie jo dukters pagrobimą, patalpinimą į centrą, bei gydymą…

Argi žinant šiuos faktus, nekyla abejonių apie Lietuvos tokios teisėsauginės sistemos reikalingumą visuomenei, jau nekalbant apie vadovų (K.Betingio ir A.Valantino) akivaizdžią nekompetenciją užimti šiuos postus?

Kauno pedofilijos byla dėl netinkamų prokuratūros vadovų ir jų pavaldinių darbo, susikomplikavio ir tapo rezonansine.

Du, įtariamų pedofilija, lavonai. Ir dabar labai operatyviai įvardintas įtariamasis ir paskelbta net tarptautinė jo paieška – tai nuskriaustosio mažametės tėvas D.Kedys. Motyvas tam – prie teisėjo lavono rastas D.Kedžio registruotas ginklas. Nutylima, kad iš jo nebuvo šauta. Tuo tarpu kulkos lavone aiškiai rodo specialų su duslintuvu ginklą, kurį Lietuvoje gali turėti ne bert kas – tik specialiosios tarnybos!Visiems kriminalistams žinoma, kad pagal kulką (kaip pagal pirštų antspaudus) galima nustatyti ir ginklą ir jo savininką, tačiau ši informacija nutylima. Kas gali paneigti, kad ši informacija specialiai slepiama?

Arba, kas gali paneigti, kad tos kulkos neatvestų prie taip tyliai nuaidėjusio ir nutilusio trečiojo pedofilo vardo Aidas, kuris gal būt ir yra šio specialaus ginklo savininkas, dirbantis spec.tarnyboje?

Neskaitlingi liudytojai kalba apie „Latvijos“ tipo autobusiuką, kokį policija ir aptiko netoli antrosios aukos. Tokio transporto D.Kedys neturėjo. O juk mašina turi numerius, registraciją, taigi nustatyti jos savininką galima per penkias minutes.Ir ne tik savininką, bet ir jo aplinkos žmones.

Argi nekyla įtarimas, kad du daiktiniai įrodymai (kulkos ir auto), aiškiai turintys kitus savininkus, o ne D.Kedį, byloje ignoruojami, o pakištas nenaudotas ginklas tampa pagrindiniu įrankiu tarptautiniu mastu persekiojant vienintelį nuskriaustos mergaitės gynėją?

Taigi, žiūrim ką turim.

O turim tą pačią armiją teisėsaugininkų, vilkinusių bylą ištisus metus ir šiandien iškraipančių faktus – trijų ekspertizių datas, ginklą, automobilį,- tai paskelbusios D.Kedžio paiešką, tačiau laisvėje palikusios sunkius nusikaltėlius – įtariamąjį pedofilija A.Ūsą, jo pagalbininkus bei dengėjus.

Turime tą pačią vaikų teisių neginančią R.Šalaševičiūtės kontorą, demonstruojančią pasibaisėtiną nežmoniškumą, slapta pagrobiant mažametę nukentėjusiąją iš šeimos ir patalpinant ją į vaikų centrą ir girdant neaiškiais vaistais?.!

Turime ir lygių teisių kontrolierę Bumbergaitę, kuri šioje pedofilų ir nukentėjusiųjų mažamečių byloje jokių lygių galimybių negynė…

Turime tuos pačius seimūnus pedofilijos fakto tyrimo komisijoje, jau senokai gavusius filmuotą medžiagą, bet abejingai nusigręžusius nuo akivaizdaus nusikalstamo tinklo išaiškinimo ir leidusioms užgesti dviem gyvybėm.

Na, o ko neturime?

Neturime jokios valstybinės apsaugos. Neturime teisės į būtinąją gintį. Dukters gynėjas – slapstosi, o pedofilas ir dar ne vienas – laisvėje.

Tai negi lietuvis savo tėvynėje nebegali būti saugus nuo visokių nusiorientavusiųjų, nes būtent juos saugo visos struktūros už mūsų mokamus mokesčius, bet ne mus?

2009-10-16

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!