- Reklama -

Jonas Siaurukas

Pagelbėk man, Kautynių Pone, tais ginklais atstatyti Tiesą.
Česlovas Gedgaudas

1. Ar „objektyvūs“ istorijos dėsniai lemia, kad mažos tautos būtinai turės išnykti ir ištirpti? Akivaizdu, kad ne, nes socialinėje tikrovėje kai kurie dalykai, tame tarpe ir tautiškumas, priklauso nuo pačių žmonių apsisprendimų. Ir tai yra didžioji Tautininko tiesa.

Nykome (kodėl? – J. Aisčio klausimas), nes lietuvių valdančioji klasė mažiausiai tris kartus išdavė savo tautą: kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nesirūpino tautiniais baltų reikalais, kai Lietuvą sujungė su Lenkija (tikslu, kad būtų patogiau engti savuosius?) ir dabar, kai par(si)duodama „Europai“.

Jei tikėtume J. Statkute de Rosales, Č. Gedgaudu, panašių dalykų baltų tautose buvo ir anksčiau.

Todėl tautininkas turi ne tik iš praeities semti stiprybę, bet būti Ateitininku, tikėti savo tauta, jos ateitimi ir kovoti už ją.

2. Liberalbolševikai piestu stoja prieš tokius klausimus (jie, kuriant „ateities visuomenę“, tautininkus laiko savo priešais); jie net teigia, kad anksčiau tautų nebuvo… Jiems tauta – kultūrinis, politinis, kalbinis ar religinis darinys, o ne Gyvybės Forma.

Tikram tautininkui žmonių kilmė yra svarbiau už abstrakčią kultūrą, net už kalbą, nes jie nori baltų ir kitų mažų, nykstančių tautų genus išsaugoti Žmonijai ir mano, kad tai yra mūsų pareiga pažangai. Be laisvų tautų, tobulinant genetiką tik pinigų, „egzaminų“ ir kitokiais panašiais metodais, atsiranda subjektyvumo faktorius, kuris tą darbą verčia arba niekais, arba naujuoju, „moksliniu“ rasizmu ir nacizmu.

Todėl būtina atkurti suverenitetą, ES konstruoti ne kaip valstybę, bet kaip laisvų tautų sąjungą, tarptautinių sutarčių pagrindu. Ir net tos sutartys turi galioti nacionalinėse valstybėse tik tada ir tik tiek, kiek priimama atitinkamų nacionalinių įstatymų, kuriuos galima bet kada atšaukti.

Tam reiktų panaikinti ir Europarlamentą, ir diktatoriškus „tarptautinius“ teismus, bent jau mūsų dalyvavimą juose.

O ES kolektyvinę gynybą reikia stiprinti taip, kad Viduržemio jūros baseine ir Eurazijoje nebūtų galingesnės jėgos. Kitaip mes, europiečiai, galime likti be žemiškų gyvybinių resursų.

JAV labai rūpi ne tik Europa, bet ir Ramiojo vandenyno baseinas. Tad kodėl jie turės ginti mus, jei mes neginsime jų interesų ten? Tad verta pagalvoti ir apie abiejų vandenynų gynybos paktą.

3. Kultūra labai svarbi ta prasme, kad ir tautiškumo ugdymas genetine prasme irgi yra kultūra. Labai svarbi kultūra yra ir mažinant biurokratizmą, tobulinant valdymą, ekonomiką, karybą, diplomatiją ir t.t. Kartais kultūra suprantama kaip menas menui, grožio kultas, bet kas gali būti gražiau už gyvus, sveikus ir išlavintus žmones?

4. Akivaizdu, kad Vyrai ir Moterys, jų vaikai ir tautinės šeimos yra lemiami dalykai, išsaugojant ir ugdant tautas. Todėl ir iš krikščioniškos moralės galima kai ko pasimokyti (mokytis reikia iš visų). Juk rašoma, kad Ateities Jeruzalėje augs medis, kurio lapais bus gydomos tautos… Kadangi mes, lietuviai, labai neatsparūs kitataučių vilionėms, be galo svarbus yra Moterų Vaidmuo tautos ateities kūryboje.

5. Lietuviams labai svarbu yra kaimas ir jo laisvė, galimybė be jokių apribojimų būti šeimininkais savo žemėje. Lietuviai puikiai supranta, kad Mieste gyventi yra nelaisva ir darosi jau nesaugu. Lietuva, beje, labai daug skolinga kaimui.

Gamtą galima ginti kitaip, ne žlugdant žmonių ūkinę laisvę, vietos Lietuvoje pakanka. Valdžia masiškai kerta miškus, o kaimiečiui nusikirsti savo užsiaugintą medį ar pan. yra didžiulė problema… ES diktuoja, ar tai mūsų pačių valdymo išdaigos?

Lietuvoje visai neblogai yra gyventi žmonėms su spec.poreikiais, bet norintiems kurti, dirbti, veikti ne tik nepadedama, bet net trukdoma. Jų kūryba, atrodo, niekam nereikalinga, ji nesaugoma, nekaupiama.

6. Šiuolaikinės biotechnologijos, kibernetika ir informatika leidžia jau dabar, ir ši tendencija ateityje tik stiprės, gyventi bet kur ir produktyviai dirbti. Ne prekių srautai ateityje lems, bet informacijos. Tad kaimas gali atgimti. Tad nebevežiokime ir nebekankinkime vaikų, nebegriaukime kaimo mokyklų…

7. Labai svarbu tobulinti švietimą, sveikatos apsaugą, informatikos efektyviausią valdymą ir saugumą bei patikimumą, tam nereikia didelių pinigų, tik proto, sugebėjimo gerai valdyti, ugdyti, tikros veiklos ir bendradarbiavimo laisvės, neleidžiant savo šalyje informacinę erdvę užgožti kitataučiams. Svarbu tobulinti savo kalbą, jos mokymą, juk dauguma gerų žodžių buvo neseniai sugalvota.

Užsienio kalbų reikia daug, o ne vienos vyraujančios.

TV užmiršo pareigą šviesti…

Lietuva gali ir turi prasiveržti svarbiausiose srityse. Todėl jos politikams būtina tikėti savo tauta.

8. Svarbiausia, VISOSE srityse reikia galingo valstybinio sektoriaus (nežlugdant privataus), tokio, kad būtų maksimaliai sumažintas išnaudojimas, atvertos galimybės pasireikšti tiems, kurie tikrai dirba ir tikrai kuria. Reikia neleisti valstybiniu sektoriumi ir valstybės „parama“ naudotis kai kada labai neteisingai „privatiems“ pelnoriams (kapitalistams). „Elektros rozetės“ privatizavimas ir pan. , manau, tautininkui turi atrodyti kaip nusikaltimai tautos interesams. Tautos ir žmonių praskolinimas irgi, manyčiau, yra ekonominis nusikaltimas ar kvailystė. Sako, milijardą per metus jau mokame „už procentus“? Buvę ir dabartiniai valdantieji, kas jums davė tokią teisę – nevykusiai valdyti, sužlugdyti net savus pinigus?

Kodėl mes, baltai, taip elgiamės ? Gal „vakarietiškas“ individualizmas ir egoizmas, noras lengvai prasigyventi ir yra ta didžioji baltų tautų nykimo priežastis?

9. Kelios dešimtys partijų… Žemaitaičiai, kam kuriate dar po vieną? Kokios jos yra ir bus? Nejau politinis švietimas, tikra pliurė viešerdvėje neleidžia pamatyti, kad net ir tokios, atrodytų, globalistinės jėgos kaip etatistinis komunizmas iš esmės buvo ir yra tautiniai judėjimai – rusiškas, kiniškas, arabiškas ir t.t. Ir jų internacionalizmas ir leftizmas buvo ir yra tik tobula priedanga jų didžiatautiniam šovinizmui ir grobikiškai politikai.

Tautinių idėjų žmonės turi vienytis. Politologai nemato, kad įvyko dešinysis poslinkis. Jau ne liberalai yra centre (tą – kad jie yra dešinėje, suvokia tokie liberalai, kaip E.Gentvilas).

Centre yra tautinis naujo tipo socializmas, laisvų, pasiturinčių, ne samdinių ir ne samdytojų, kitų žmonių bei tautų neišnaudojančių žmonių ideologija. Kūrėjų (t.t.valstybės kūrėjų ir gynėjų) ir darbininkų, laisvų valstiečių ideologija.

Jiems svetimos yra stambiojo kapitalo ir didžiųjų bei turtingųjų tautų šovinistinės ideologijos.

Centro dešinėje yra ekonomiškai liberalesnės jėgos, kai jau moralu ar „leidžiama“ stipresniam savininkui suryti silpnesnį. Ar ne čia yra ir mokesčių politikos – žlugdyti pačius silpniausius komerciškai savininkus – esmė? „Vidutiniai“ turtuoliai dėl lengvo pelno, dėl noro tapti stambiais turčiais pasiryžę prisileisti svetimųjų, žlugdyti savo tautiečius…

„Konservatoriai“ šiuo metu neturi rimtos ideologijos. Ne tik pas mus. Jie pasidavė libertarams (ekstraliberalams).

Apie kitus nekalbėsime. Stambieji turčiai, kaip ir proletarai, jau seniai turi namus ar darbą užsieniuose…

Tautinis patriotizmas neturi būti ar tapti nekultūringu nacionalizmu, nukreiptu pieš kitas tautas. Ypač solidarios turėtų būti mažos tautos.

Todėl, nepaisant to, kad nemažai finansinio kapitalo priklauso žydų kilmės asmenims, jokiu būdu tautininkas neturi nukrypti į antisemitizmą. Eiliniai žydai nėra kapitalistai, daug kūrėjų yra jų tarpe. Mokykimės iš jų ginti savo tautos laisvę, ugdyti savo vaikus. Niekam nepataikaukime ir nieko neniekinkime.

10. Šiais laikais užkariaujama ir susilpninama ar net sunaikinama ne tik ginklais, pinigais, bet ir migracija. Ypač pavojinga imigracija. Jau dabar esame labai maža mažuma Europoje, gali būti, kad tautininkams ir mūsų tautai teks kovoti už baltų tautų išlikimą tapus mažuma savo valstybėje.

Sako, kad lietuvių Londone yra daugiau, negu Kaune?

Todėl kova prieš nelegalią ir legalią imigraciją yra svarbiausias, egzistencinis ne tik baltų tautų, bet ir visos Europos ir net JAV uždavinys.

Emigravusiems lietuviams reiktų laikinai palikti pilietybę (tik lietuvių kilmės piliečiams), bet ne amžinai, o tik jei pasižadės grįžti į tėvynę, turės nors kokių pareigų jai. Bet kaip tą padaryti? Teismai neleis… Jie savavališkai traktuoja net konstitucijas.

Kas yra tautinis darbas, tautinė politika? Ar svarbūs vadai? Nėra tokio diplomo, kad žmogus taptų savo tautos politinės klasės nariu. Jis pats save paskiria į tokias pareigas. Eilinių, ne tik profesionalų, darbas irgi labai svarbus. Generolai svarbūs kiekvienai armijai, bet be eilinių kareivių generolų juk nebūna.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!