- Reklama -

Daugelyje savo publikacijų teikiau atskirų galiojančios LR Konstitucijos nuostatų loginius prieštaringumus. Ne kartą pateikiau mūsų, pilietinės visuomenės šalininkų, parengtos naujos LR Konstitucijos projekto normų pavyzdžius, kurių formuluotės eliminuoja dalies esamos Konstitucijos nuostatų ydas.

Tačiau daugeliui „klanininkų“ atrodo, jog geriau toks absurdas, kai visuomenei pavojingu laikomas asmuo – kalinys yra Tautos atstovas, negu racionali konstitucinė reforma.

Svarbu tai, kad normaliam konstituciniam sunorminimui jau nereikia ypatingų pastangų. Pažiūrėkit, kaip tai išspręsta mūsų parengtame naujos LR Konstitucijos projekte:

„59 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų pabaiga

1. Anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimai pasibaigia naujai išrinktiems Seimo nariams susirinkus į pirmąjį posėdį.

2. Seimo narys praranda tautos atstovo teises ir netenka Seimo nario mandato, jeigu nepasitikėjimą juo rašytine forma pareiškia bent vienu daugiau nei per rinkimus už jį balsavusių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių arba jis nuteisiamas laisvės atėmimo bausme, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu, kitais atvejais, kai jo veikla ar statusas nesuderinami su Seimo nario pareigomis. Tai konstatuojama Seimo nario atsistatydinimo pareiškimą ar Vyriausiosios rinkimų komisijos teikimą patvirtinant Seimo nutarimu.“

Kad naujo parlamentaro atėjimas į Seimą, vietoje netekusiojo mandato, nereikalautų valstybės biudžeto sąnaudų, naujos Konstitucijos projekte tas klausimas sprendžiamas taip:

„58 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų pradžia
(…)
4. Išrinktas Seimo narys tautos atstovo teises ir pareigas įgyja po to, kai jis prisiekia Lietuvos valstybės piliečiams ir Konstitucijai.
5. Seimo nario priesaiką pasirašo prisiekusysis ir Prezidentas.
6. Neprisiekęs Seimo narys neįgyja tautos atstovo teisių ir netenka Seimo nario mandato. Tai konstatuojama Seimo nutarimu.
7. Seimo nariui netekus mandato prieš jo kadencijos pabaigą, jį pakeičia kitas po jo daugiausia balsų gavęs pretendentas į Seimo narius.“

Jau girdžiu „klanininkų“ raudas, kad naujas Seimo narys bus kitos politinės orientacijos ir gali pakeisti Seimo daugumos sudėtį. Į tai galiu atsakyti vienareikšmiai: Seimo narys turi būti Tautos (arba kurio nors šalies regiono) atstovas, o ne klano interesų atstovas.

Todėl dabartinė padėtis Seime, kai dalis Seimo narių teikia siūlymus, o kita dalis suka galvas ne kaip tuos pasiūlymus patobulinti, o kaip juos paneigti, t.y. už gaunamą parlamentaro algą užsiima kenkėjiška veikla, yra tokia bukaprotiška atgyvena, nukreipta prieš Tautos pažangą, kad to normalus žmogus negali vertinti be pasipiktinimo. Dėl to esamos politinės antikultūros šmėklą Seime tenka vertinti kaip politinių senienų nusikalstamą veiklą prieš savo Tautą.

Tai gal, Seimo nariai, pradėkite dirbti galvomis, o ne užpakaliais, kurių negalite atplėšti nuo kėdžių Seimo patalpose.

Pilietinės visuomenės šalininkas Jonas Ivoška

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!