- Reklama -

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė

Vietoj replikos

Įsisiautėjo… Atrodo, kad ne tik piliečiai, bet ir patys seimūnai nebesupranta ką daro ir kokį šokį šoka, nes jei suprastų…Vaidinimas, kokio dar nebuvo. Visi jaučiasi herojiniuose vaidmenyse, bet yra tik apgailėtini statistai. Kažkas, kas suplanavo rokiruotę Seimo vadovybėje, pamanė, kad tai bus lygu naujo direktoriaus paskyrimui Maskvos Didžiajame teatre.

Nieko panašaus. Naujoji teatro direktorė iš karto atskleidė, kad yra Seimo pirmininkę vaidinanti savižudė ir išdavė visą naujo libreto eigą, nepalikdama jokių netikėtumų. Pirmiausia nulėkė į Gruziją, o grįždama pareiškė, kad nuo šiol ji ir Seimas imasi atsakomybės už vieningą užsienio politiką. Leiskite nusijuokti…

Buvęs Seimo pirmininkas prasitarė, kad kai kurios spaudos išpuoliai labai trikdo ne tik jį, bet ir žmoną, tad gal geriau eis į Europarlamentą (o mes, krikščionys, manėme, kad jį privertė ta „komanda“, apie kurios modelį jis stengiasi pritaikyti valstybės valdyme). Na, tada atleiskite autorei už tą straipsnį „Pagiriotas nieko rimto nedaryk“. Žinoma, tokio sukrėtimo atveju Europarlamentas gal ir geriausias būdas nuraminti žmonai, bet prie kuo čia dėti rinkėjai ir jų lūkesčiai?

Socdemai paskelbė nuostatą, kad šokiruojantys Rusijos veiksmai pasienyje – Prezidentės netinkamos užsienio politikos padarinys, o Vyriausybės vadovas irgi demonstruoja savo vaikišką politinį susivokimą, tam pritardamas.

Žurnalistai pasigavo naują sudžiūvusią antelę – Prezidentės užsienio politiką.

Brangieji, liaukitės žaidę vieną kartą, nes labai nesolidžiai atrodo. Akivaizdžiai parodėte, kad jums užsienis, kaip buvo taip ir tebėra, tik buvusi TSRS. Artimiausias užsienis… O tai – Europa, tai tolimasis užsienis, kur važiuojate pademonstruoti tai, ko neturite – valstybinį orumą.

Ponios Loretos vojažas į Gruziją ir grįžus – akibrokštas apie pasisavinimą atsakomybės už „vieningą užsienio politiką“ atskleidė Viktoro planą – eiti pirmyn pasiėmus amžinų priešų konservatorių vertybines vėliavas ir apiplėšus Prezidento instituciją, grubiai savinantis prezidentines prerogatyvas, kurioms nesate priaugę. Norite paguldyti Prezidentę ant menčių prieš rinkimus. Nieko neišdegs.

Ir štai kodėl: pirmiausia, kad realybėje tai antikonstitucinis veiksmas, o antra, kad nesusigaudote, kas užsienio politika ir iš kokių komponentų ji susideda. Tai tikrai ne vien įvykių pasienyje reikalai. Jeigu nematote, kad įvykiai pasienyje yra tik maža grandis visos Rusijoje numatytos veiksmų programos prieš jos įtakoje buvusias ir esamas šalis, o ypač prieš Lietuvą ir jos Prezidentę artėjant Europos viršūnių susitikimui Vilniuje lapkričio mėnesį – tai apie ką su jumis kalbėti? Ir jei galvojate, kad nulėkusi į Gruziją – jau pakeitėte pagrindinę figūrą, ypatingai nusipelniusią ir autoritetingą politikę Dalią Grybauskaitę – tiesiog apsijuokėte. Rusijos veiksmų motyvai ir gana plati panorama labai gražiai išdėstyti nesename G.Gorienės straipsnyje „Rusijos siautėjimas per G.Oniščenką – po J.Almunios pareiškimo Vilniuje apie ketinimus pareikšti įtarimus „Gazprom“ , (čia nekalbu grafomanams komentarų rašinėtojams, kurie kaip papūgos kartoja nuvalkiotus išsireiškimus ir nudvėsusias minteles), bet skaitytojams, kuriems tikrai rūpi politika ir kurie nori įžvelgti Lietuvos ateitį šiek tiek toliau. Vakar išgirdome apie Rusijos Prezidento V.Putino Eurazijos projektą (mūsų Prezidentė akivaizdžiai šiam projektui trukdo). Sakykite, antelių gaudytojai žurnalistai, – ką paskelbėte, ką žinote apie šį projektą? Nieko? Tai štai… Vertėtų pasidomėti.

Vienas Gruzijos Prezidentas, kadaise, kiek pamenu, rūpinosi maišais, kur turėtų būti sudedamo šiukšlės, ir kai jo spaudos atstovai paklausė, ar tokios smulkmenos irgi Prezidento prerogatyva, – jis atsakė – taip. Mūsų Prezidentė taip neatsakytų. Jūs esate tie, kurie rūpinasi šiukšlių maišais ir vadina tai užsienio politika.

Kad šią pasiutpolkę užsukęs Seimas nesusivokia, aiškinu tuo, jog didžioji dalis naujai atėjusių per labiausiai papirkinėjamus rinkimus, absoliučiai atsitiktiniai žmonės, Lietuvos Seimo nė kiek nesiejantys su Valstybės valdymu, o tik su savo interesų grupėmis ir su asmeninėmis ambicijomis. Nes kitaip sunku paaiškinti tą naują isteriją. Paprasčiausiai dauguma net nesupranta, kad kiekvieno politiko žodis yra reikšmingas ir kad už kiekvieno žodžio slepiasi realus turinys. Kai buvo cituojama Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo J.Almunia kalba, susitikimo su Jos Ekscelencija metu, gal negirdėjote, o gal ausis užsikimšote, kad Europos Komisija gavo daug skundų iš daugelio Europos valstybių dėl diktatoriško Rusijos elgesio susijusios su pervežimais bei pasieniu. Buvo minima Vengrija, Bulgarija, Latvija, Estija, etc.

Kodėl Lietuvos valstybinė televizija, kuri turi akredituotus korespondentus pagrindinėse ES institucijose, nenusiuntė savo žmonių pas poną Almuniją, kodėl žurnalistų desantas neatsirado tose šalyse ir nepranešė mums, kad panaši padėtis ne vien mūsų pasienyje, kad yra nusiskundimų ir kitur? Kodėl mes nematome koks spaudimas daromas Vengrijai, Bulgarijai? Kodėl? Gal todėl, kad, pamatę sisteminį Rusijos veiksmą, nebeišdrįsite versti Prezidentės, kad ji skambintų į Maskvą?

Save vadinantys politikais, ekspertais, politologais ir t.t., jūsų politinis mentalitetas prilygsta kolchozo fermos diendaržio lygmeniui. Baikite kurti vaidinimus pagal Viktoro režisūros supratimą, nes tai labai blogas vaidinimas. Veikiate kaip didelis ir daug valstybės lėšų eikvojantis simuliakras ir simuliakru jau pavertėte Valstybę. Akiplėšiškumas, su kuriuo žaidžiate šį apsimestinį žaidimą, yra toks didelis ir šiuo pavojingu metu toks destruktyvus, kad reikia daryti išvadas. Ir išvada viena – šis Seimas turi būti paleistas.

Seimas turi būti paleistas, o VRK vadovas nedelsiant pakeistas. Štai iki ko privedė užmerktos p. Vaigausko akys, kai per rinkimus vyko masiniai papirkinėjimai. Štai iki ko privedė pataikavimas vienai jam artimai partijai, kad ji atsidurtų daugumoje. Nuvedėte savarankišką, stiprią, klasikiną socdemų partiją į mišką su velniu obuoliauti. Leidote jai nueiti… Sudarėte visas sąlygas žaisti tam „komandiniam“ žaidimui varžybose „konservatoriai prieš socdemus“ arba „socdemai prieš konservatorius“. Tas žaidimas jau tęsiasi virš dvidešimties metų ir akivaizdu, kad nuo jo abiems „komandoms“ pasimaišė proteliai.

Mieli Seimo nariai, smagu būtų į jus žiūrėti, jei būtumėte kokios virtualios valstybės seimelis, bet dabar… Taip sumaniai esate Viktoro ir jo užnugario „pakabinti“, tiek leidote uzurpuoti savo sąmonę, kad nesuprantama, kaip ir tas nedaugelis gerbiamų žmonių Seime gali pasiduoti kažkokiai bukaprotiškai idėjai. Šioje Viktoro diriguojamai ir tik jo interesų grupei naudingame „kazačioke“ būtent geriausiai ir išryškėja Prezidentės figūra – rami, tvirta, turinti griežtą savo nuomonę valstybiniais bei energetines nepriklausomos strategijos klausimais. Tenka tik stebėtis, kaip ji sugebėjo šitiek pasiekti ir iškelti Lietuvos kaip valstybės autoritetą tarptautiniame lygmenyje esant tokiems trukdymams ir tokiam valstybės bei nepriklausomybės sabotažui bei sudaryti sąlygas pasirašyti daugybę susitarimų, kurie Lietuvai tikrai užtikrins ir kylančią didesnę gerovę, ir nepriklausomybę To nematyti gali tik akli arba kurie užsimerkia tyčia.

Ir neįmanoma suvokti, kaip Vyriausybės vadovas, ekonomistas, krizių valdymo specialistas, kultūringas žmogus pasiduoda tokiems fermos diendaržio politikos vertinimams, kurių neišlaiko net ir ne specialisto kritika. Gal tiesiog per geras žmogus, kolega, bendražygis? Bet kuo čia dėti Viktoro pageidavimai. Ne ta koalicija – būtų buvusi kitokia koalicija, juk jungiamasi programų, siekių pagrindu… O gal kažkas nematomas taip liepia elgtis? Gal čia prisideda ir didysis intrigų meistras A.Paulauskas? Tai atitiktų jo ir Didžiosios Rusijos interesus… Tada reikia situaciją padaryti aiškia. Prisidėjimas dėl paskutinių įvykių vertinimo uždegė labai rimtą pavojaus signalą: ne tik Seimo pirmininkė, bet ir Vyriausybės vadovas šoka Viktoro šokį. Vyriausybės vadovas negali taip siaurai suprasti užsienio politikos, kaip spalvingasis personažas Viktoras ir p. Loreta Graužinienė. Nes tai, kam ji dabar vadovauja – tai Prezidentės pareigų uzurpavimas ir greitai šliaužiantis jos išstūmimas iš visuomenės akiračio, užimant žiniasklaidoje bei televizijoje visą ekraną savo asmeniniu įvaizdžiu su stilisto priderintais šalikėliais. Taip sakant – tai perversmas spektaklio metu, nes bijoma prezidentinių rinkimų. Todėl dabar suprantamas ir p. Vėsaitės šypsena, kai ji linkėjo p.Loretai „saulėtų santykių“ su Prezidente, – matyt tiesa, kad moteris moteriai niekada nedovanoja. Viskas buvo numatyta.

Tačiau Dalia Grybauskaitė, ponia Loreta, ne ta figūra, kurią iš pasaulio įvykių ekrano taip lengvai išstumsite, geriau žiūrėkite, kad už tokias antikonstitucines pastangas nesusilauktumėte apkaltos. Tada jau būsite save pakišusi pati. Bet geriausia būtų, kad Viktoras savo šokį pratęstų Sniego gatvėje. Kad ir su pačiūžomis… Jo temperamentas, matyt, nenurims, kol nebus izoliuotas.

Todėl šis Seimas turi būti paleistas arba išsivaikščioti pats. Toliau tokio cirko matyti paprasčiausiai nebedera, nes paprasčiausiai jis amoralus. Lietuvoje šaudomi vaikai, deginamos merginos, sūnus padega motinas – o jūs, ką jūs darote? Išsivaikščiokite ir – nedelsiant!

O jei tai kenkia jūsų garbei ir orumui – gal pradėti rinkti parašus, kad jus paleistų?

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!