- Reklama -

Rašytoja, nepriklausomybės akto signatarė Vidmantė Jasukaitytė

Ačiū, miela Giedre, kad rašai, kad netingi raustis po tą knibždėlyną, kurį jau keli metai aktyviai demonstruoja –kas?.. Atrodytų – politikai. Neee… Jie vadinasi ne taip. Tai – CHUNTA! Jie visokiom priemonėm bando įgyvendinti savo siekius, bet vis kažkaip neišdega. Kaip supranti, iš korumpuotų klanų, iš susijungusių interesų grupelių, kurios niekaip negalėtų egzistuoti be gretimų šalių specialiųjų tarnybų paramos (arba yra priverstos tuo užsiimti, nes jų nariai yra tampomi už virvučių, kurių kitame gale – jų Rusijon išvežtos bendradarbiavimo su KGB bylos) susikūrė ydingos, niekingos, valstybės Nepriklausomybei pavojingos nusikalstamos sistemos, kurių branduolio dalis jau yra persikėlusi į Seimą. Gal jų ląstelės, turinčios valstybės struktūrų, partijų vadų ar Seimo narių vardus ir pavardes, dar nesupranta, kaip jos vadinasi, taigi – įvardinau, kad nenustebtų, kai vieną kartą išauš diena ir jos atsikvošės teisme, kur bus teisiamos už valstybės išdavystę ir ekonomines ir galimai kitokias diversijas. Ta diena tikrai išauš.

Pykite nepykite ant tos tarybų valdžios, bet mirties bausmės principas už ekonominius nusikaltimus buvo geras dalykas. Na, mes humaniški, tad būtų gerai, kad vieną dieną pritaikytume nors 25-erius metelius už tuos „fokusus“ su Klaipėdos dujų terminalu, kurie atsiskleidė ypač po Eugenijaus Gentvilo interviu praėjusio šeštadienio „Lietuvos ryte“. Neregėto akiplėšiškumo sistema, tinklas,sukurtas ir dirba chuntos naudai, panaudojant įvairių visuomenės sluoksnių piliečius, kiekvienam sluoksniui numetant vis po kitokį gandą ar „informaciją“, kurią tas sluoksnis žaibiškai „įsisavina“. Numetami simuliakrai, pateikiama neegzistuojanti „tiesa“ arba antitiesa, ir visa tai pateikiama su susirūpinimo valstybės ateitimi kvapeliu ir su tikru aurorišku šaukimu kovai su „valstybės priešais“. Šaukiami mitingai, kurie dažniausiai kaip tik ir skirti pridengti chuntos darbelius, žmonės, visai nesuvokiantys, kad savo dalyvavimu padeda ne valstybei, tiesai ir demokratijai, o tiesiog chuntos apmulkinti sudaro statistinių vienetų „kūną“, kuris bet kada tų pačių chuntininkų gali būti pavadinamas tautos valia. Taip sakant, chunta naudojasi tautos valia, neleisdama didelei tautos daliai susigaudyti, kas vyksta iš tikrųjų.

O kaip susigaudyti? Beveik visos masinės komunikacijos priemonės pučia į chuntininkų ragą. Chunta palaiko ryšius su Rusijos žiniasklaida. Pasirodo kažkokie straipsniai. Viskuo kalta Grybauskaitė! Viskuo kalta Grybauskaitė!!!

Mūsų VSD leidžiasi chuntininkų viešai „masturbuojamas“, – kitaip nepasakysi! Jų pažymos gali būti naudojamos kaip tik nori, bet būtina sąlyga – jos turi pridengti kurį nors chuntos nusikaltimą ir sukelti sumaišties griūtį piliečių tarpe, kad tą griūtį iš karto būtų galima nukreipti ant prezidentūros. Ir čia nesitikėkime jokio mandagumo, padorumo, žmogiškumo, nes – pirmiausia – čia veikia chunta, kuri turi savo vos ne žmogžudiškus principus, o be to – antra – čia veikia vyrai chamai, ne tik nesugebantys prognozuoti, planuoti, numatyti, neturintys visuminio požiūrio į ateitį, bet ir savo supuvusiomis moralės liekanomis nepajėgūs paprasčiausiai dirbti valstybės ir savo piliečių labui. Tai vyrai mulkiai ir mužikai, kurie arba tesugeba slankioti ministerijų koridoriais ir vaidindami europiečius vykdyti korumpuotų chuntininkų įstatymus, arba dieną naktį, žaisdami tenisą, miegodami su prostitutėmis, kaitindami savo nusišėrusius ir aptukusius kūnus suompirtėse kuria ir kuria planus vien apie tai, kaip pagrobti dar vieną kitą šimtą milijonų nuo valstybės poreikių. Tai psichologiškai ir fiziologiškai neįgalūs, impotentiškos minties padarai, kompensuojasi visokiais padoriam žmogui neįmanomais būdais niekindami aktyvią, toliaregišką moterį – Valstybės Prezidentę, kurios pagrindinis ir nedovanotinas – jų akimis – trūkumas yra tas, kad ji paskelbė karą korupcijai, kad jos nepajėgė nupirkti, kaip kai kurių partijų aktyvistes. Jie su savo patalogiškais aukščiausiais globėjais sukūrė Lietuvoje nebaudžiamumą ir jį įteisino, jie panaikino instituciją, kuri Įstatymo vardu skelbtų teisingą verdiktą, nes teismai tapo kaip ištampyta žarna.

Ir kaip netaps! Juk chunta aprėpusi visas valstybės institucijas, ir nė viena iš jų nedirba valstybės labui. Visos sabotuoja Valstybę ir jos Nepriklausomybę dėl savo prigimtinio įpročio grobti, o dabar prisidėjo ir dar viena priežastis – kaip įmanoma kenkti Prezidentei, kuri per tokį trumpą laiką savo asmeninių būdo ypatumų bei profesinio pasiruošimo dėka iškėlė Lietuvos autoritetą ir tapo pagrindine ašimi ne vien Rytų Europoje bręstantiems geopolitiniams pokyčiams.

Tačiau chunta pasiruošusi. Chunta taip ruošėsi, kad prarado protą ir nebesuvokia realiai, kaip atrodo jų kandidatai, besiruošiantys pakeisti Jos Ekscelenciją Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Šiandien pats laikas priminti.

Šiandien R.Janutienės laida apie Prezidentės “raudoną” praeitį. Sustokite, gerbiamoji, kadaise buvusi talentinga žurnaliste. Laukiame jūsų dar vienos knygos: “Raudonasis Artūras”, bet apie tai – šiek tiek toliau.

O dabar – tas menko turinio, pigiais gandais atsiduodantis straipsnis („Čevo bojitsa Grybauskaite ili samostrel DGB Litvy“), kurį taip džiūgaudami jau galutinai nučiulpė beveik visi antiprezidentiniai portalai, kur saugumietišku stiliumi bandoma pametėti dar vieną niekuo nepagrįstą gandelį, kad Dalia Grybauskaitė savo studijų metais Leningrade neva dar lankė ir kažkokius kursus. Tikrai, autorius negalėtų nežinoti, jeigu norėtų, kad ji iš karto nebuvo priimta į studijas dėl savo lietuviškos kilmės.

Jei prisimenate, tarybiniais metais buvo studijų profiliai, į kuriuos pirmiausiai patekdavo tik aukštojo partinio elito vaikai. Ir žinoma, ne iš „fašistinio“ Pabaltijo. Dėl tos pat priežasties ji kitais metais įstojo tik į vakarinį skyrių, o kad galėtų ten mokytis, turėjo turėti “rabočiuju propisku”. Kad ta “propiska” atsirastų, mergaitė iš Lietuvos, daugiau negu kukliai gyvenančios šeimos vaikas, turėjo tampyti geležinius ratukus su dvokiančiomis šlapiomis odomis.

Ar matėte tokius ratelius? O gal pabandėte juos apkrautus patempti? (Šių eilučių autorė matė ir pabandė!) Ir tai tęsėsi tol, kol netyčia gruzinų tautybės darbuotoja iš kadrų skyriaus pastebėjo šviesią mergaitę, besigaluojančią šaltame, drėgname ceche. Gruzinai visada jautė simpatijas Pabaltijui ir mergaitės buvo pasigailėta, ji išgelbėta – perkelta į kadrų skyrių jau beveik susirgusi džiova.

Melagis rašeiva turėtų bent pasislėpti krentančiuose lapuose iš gėdos. O žurnalistė galėtų pagalvoti, kad ir apie savo sąžinę, ne vien apie pinigus, kurie oligarchų, chuntininkų mokami už antiprezidentines laidas.

Tuos pinigus tikrai galėtų kompensuoti jau minėto turinio knyga – “Raudonasis Artūras”, kuris savo konferencijoje gyrėsi: „pakalbėsime apie reitingus po kelių mėnesių“. Suprask – jie bus aukštesni už dabartinės Prezidentės.

Gali būti, gali būti mielas Artūrai, – jeigu sugebėsite visą tautą paversti visiškais mulkiais. Bet netikiu, kad taip bus. Manau, kad bus atvirkščiai. Nes turite kad ir Rūtai Janutienei paaiškinti (kad ji ištiražuotų), kokiais būdai keturi mėnesiai prieš Nepriklausomybės paskelbimą buvote paskirtas LTSR Generalinio Prokuroro pirmuoju pavaduotoju, – juk pirmuosius pavaduotojus, kaip ir generalinius prokurorus, visada skirdavo Maskva? Atėjote iš LKP Centro komiteto, kur kuravote penkias struktūras: KGB, kalėjimus, teismus, miliciją ir prokuratūrą. Taigi, tapus Generaliniu jau nepriklausomoje Lietuvoje atsirado galimybė puikiai panaudoti žinias, ryšius bei kompromatų medžiagą visur, kur atrodė reikalinga.

Ne, nekaltinu jūsų, bet atsakykite – ar kada nors panaudojote savo galias su visais „aksesuarais”, kad pakenktumėte teisinių Valstybės pamatų sutvirtinimui? Ne? Tai kaip tada dingo Medininkų bylos įkalčiai, kur dingo liudininkų parodymų įrašai, kodėl byla buvo taip „numarinta“, kad teisybė joje neatsigavo iki šiol? Pagal savo teisinius įgaliojimus ir šios bylos tyrimo šiandieninį rezultatą galima susidaryti įspūdį, kad tik jūs galėtumėte būti pagrindinis klastojimo meno Magistras.

Taip pat atsakykite – kaip buvo tiriama KGB nužudyto kunigo Zdebskio mirties byla, kodėl ji iki šiol neištirta ir kaltininkai nenubausti?

Galima dešimtis puslapių surašyti jūsų Lietuvos atžvilgiu juodašimtiškų darbelių, tačiau neturiu šio tikslo. Tą be vargo gali padaryti bet kuris žurnalistas, kad ir Rūta Janutienė. Išeitų tikrai įdomi knyga. Ir tikiuosi, kad būtų paaiškinta, kaip jūs, aukšto pokario KGB karininko (papulkininkio) sūnus buvote taip netarybiškai išauklėtas, kad šiuo metu darbuojatės net Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, kurio pareiga – saugoti mūsų valstybę ir visuomenę nuo jūsų tėvo ideologijos.

Man atrodo, kad ar tik nesate viena iš veikiančių chuntos šerdžių ir šiuo metu jus paprasčiausiai chuntos dar neišryškintų kgb-istų pagalba esate specialiai pasodintas šioms pareigoms, kad prieitumėte prie slaptų dokumentų, kad galėtumėte „užstoguoti“, kas jums reikalingas.

Taip man atrodo, mielas Artūrai, tai mano nuomonė ir man ją turėti leidžia Lietuvos valstybės Konstitucija, ant kurios jums nusispjauti, bet daugumai Lietuvos žmonių – ne…

Dabar esate stumiamas į Prezidentus, nes nereikia, oi, kaip chuntai nereikia tos Dalios Grybauskaitės, nesvarbu, kad ją gerbia pasaulio valstybių vadovai, kad ji daro didelę įtaką Lietuvos ateičiai, kad ji nė už ką neatsisakys energetinės Lietuvos nepriklausomybės vizijos. Jums juk reikia priklausomybes, ar ne? – tebūnie tai retorinis klausimas.

Tačiau jūs, kaip teisininkas ir visų kodeksų žinovas, turėtumėte atsiminti, kaip vadinasi visa ta veikla, kurioje dalyvaujate su rūtomis, viktorais, loretomis, andriais kubiliais ir daugeliu kitų. Jūs juk žinote, kad chuntoje nėra kairės nei dešinės. O Darbo partija – koduoja savo pavadinime amžinai dirbti chuntos labui ir už tai negauti atlyginimo, mokslo (uždarinėjamos mokyklos), tinkamos medicininės pagalbos, pensijų (kuriate privačius, kurie subyrės, kai visas jų turinys atsidurs chuntos kišenėse). Kaip tai vadinasi? Tai ir ekonominė, ir psichologinė, ir ideologinė, ir informacinė diversijos.

Tais jūsų tėvo antpečių metais už tuos dalykus būdavo taikoma mirties bausmė ir tam visai nereikėdavo pavogti šimtą milijonų ar pusę milijardo – užtekdavo kelių dešimčių tūkstančių rublių. Pas mus, mūsų didvyriams reikėtų, verkiant reikėtų pritaikyti po dvidešimties metų kamerą, nes kitaip nieko nebus. Joks Prezidentas, nepriklausantis chuntai, valdomai užsienio specialiųjų tarnybų, negalės atsikvėpti: „atlikta“. Tačiau tas kameras pritaikius ilgesniam laikui ir jas aprūpinus aukštais ir prityrusiais valstybes vagystėse gyventojais, manau, kad Valstybės Nepriklausomybės sabotažą būtų galima sustabdyti. Sustabdyti visose institucijose, tame tarpe ir VSD bei Seime. Vienoje iš tų kamerų, ko gero, atsidurtų ir Vyriausios rinkiminės komisijos vadovas p. Vaigauskas, jei dabar kas perskaičiuotų balsavimo rezultatus. Jo nuopelnai chuntai – išskirtiniai.

Taigi, p. Rūta Janutiene – pirmyn!

Užmirškite tą vargšą Grybauską, kuris buvo geras žmogus, kaip sako, – jį mylėdavo vaikai, šunys ir moterys. Nereikia jam nei to lenkiško kraujo pripaišinėti… Norite – papasakosiu:

…seniai seniai, toli toli, narsiame ir gražiame prūsų krašte už savo laisvę kovėsi ne tik Herkus Montė. Ten kariavo ir toks Vindigas su visa garsia savo Vindigų gimine. Nebeatlaikydami kryžiuočių teriojimų daugelis tos giminės Vindigų pasitraukė į Kuršą. Iki šiol Vindigai tebegyvena apie Palangą, Šventąją… Narsiausiam vienas iš Lenkijos karalių pasiūlė prieglobstį, kad jis su savo kariais saugotų nuo kryžiuočių pasienį. Ir apsigyventi jam skyrė pilį. Ta vieta lenkiškai vadinosi Grybauskynė, o Vindigai nuo vietovės pavadinimo amžiams bėgant tapo Grybauskais.

Todėl malonu įžvelgti Prezidentės būde kario bruožų, kurių genetinės prigimties gal dar ir ji pati nežino. Su tuo ir sveikinu, narsieji priešų ieškotojai…

Grįšiu, Giedre, prie tavęs.

Dėkoju už paskutinius du straipsnius: „Dar kartą apie VSD pažymą, arba kas ir kodėl surengė tą priedangos operaciją?“ ir „Apie tai, kas ne taip“. Ten visa anatomija energetinių projektų sabotažo ir labai lengva atsekti sabotažo vykdytojus. Taip sakant – kandidatus į kameras 20-čiai metų. Tam nereikia keisti Prokuroro. Deja, šioje vietoje chuntai prijaučiančiai partijai priklausanti L.Graužinienė tampa panaši į R.Paksą, nes „buldozeriu“ stumia antikonstitucinius įstatymus ir mėgina uzurpuoti pagal Konstituciją jai nepriklausančias funkcijas. Būtent ji skubos tvarka pasiūlė priimti įstatymo pataisas dėl generalinio prokuroro atleidimo (balsavo 60 Seimo narių, iš jų 25 – Darbo partijos, kurios vadovybė nuteista partijos juodosios buhalterijos byloje, nariai – ir todėl ši partija turėtų nusišalinti nuo balsavimo, kai balsavimas susijęs su prokuratūra).

Taigi, kaip matome, chunta siautėja toliau. Todėl reikia tik, kad visa tauta prasikrapštytų akis ir vieningai pareikalautų teismo už valstybės išdavimą, už ekonomines ir informacines diversijas.

Ačiū, brangi bičiule, be tavo straipsnių pagrindimo nebūčiau galėjusi šiandien chuntai pasakyti, ką jai jaučiu ir ko linkiu. Tokio akiplėšiškumo ir tokio melo valstybiniu mastu ne tik Lietuva, bet ir daugelis valstybių nėra matę.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!