- Reklama -

Teroristinis išpuolis Prancūzijoje laikraščių viršeliuose. Nuotr. iš FB

„Viena esminių Vakarų civilizacijos klaidų Europoje – nesugebėjimas laiku pasiūlyti integruojančio ir patrauklaus kultūrinio modelio, kuris apjungtų Europos krikščionis ir nuosaikius musulmonus. Istoriškai krikščionybės ir islamo jungčių yra pakankamai daug, bet reikėjo sudaryti tinkamas sąlygas joms atsiskleisti“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) politologas Mindaugas Puidokas.

KTU Viešosios politikos ir administravimo instituto docentas dr. Mindaugas Puidokas pabrėžia, kad terorizmo pavojus labai priartėjo prie mūsų, nes dėl interneto ir socialinių tinklų geografiniai atstumai turi vis mažesnę reikšmę.

Išsamiame interviu Europos Sąjungos (ES) tarptautinių santykių, užsienio ir saugumo politikos ekspertas M. Puidokas istoriškai pažvelgė į terorizmo šaknis ir sąlygas jam išplisti Europoje pastaraisiais metais, paaiškino, kaip nelegalių imigrantų srautą Europoje įtakojo Turkija. Skaitytojų dėmesiui – pirmoji pokalbio dalis.

– Ilgus metus daugeliui europiečių, o tuo pačiu ir lietuviams, terorizmo apraiškos siejosi su antraštėmis apie tai, kas vyksta už tūkstančių kilometrų. Tačiau pastaraisiais metais vienas po kito teroro išpuoliai kartojasi didžiuosiuose Europos miestuose Paryžiuje, Londone, Madride. Kokios yra šio terorizmo protrūkio priežastys?

– Terorizmo pavojus prie mūsų priartėjo labai stipriai. Pasaulis dėl interneto ir socialinių tinklų skleidžiamos informacijos srautų kiekių yra visiškai kitoks nei prieš 50 metų. Valstybių geografiniai atstumai vaidina vis mažesnę reikšmę. Karai Artimuosiuose Rytuose ir chaosą sukėlusios Arabų pavasario revoliucijos leido įgyti pranašumą radikalioms ir brutalioms jėgoms. Vakarų šalių įsitraukimas į politinę suirutę ir karus Artimuosiuose Rytuose teroristams padėjo rasti tinkamą taikinį savo puolimams.

DAESH arba ISIS teroristų apsišaukėliška valstybė neseniai į savo priešų sąrašą įtraukė ir Lietuvą. Paklausit, ką tai reiškia? Kol kas tai nėra svarbu, bet po lapkričio 26 dienos Seimo priimto įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projekto situacija gali greitai pasikeisti. Faktiškai šie pakeitimai atveria imigrantų įsivežimo į Lietuvą „Pandoros skrynią“, kuri mūsų mažai šaliai kelia labai rimtą pavojų.

Kai kuriuos šio įstatymo pakeitimus yra sunku pateisinti ar suvokti. Pavyzdžiui, panaikinta sąvoka „akivaizdžiai nepagrįstas prašymas suteikti prieglobstį“ ir faktiškai įteisintas visų nelegalų priėmimas, kurie tik pareikš tokį norą. Taip pat Seimas nusprendė, kad per parą įsipareigojame suteikti nelegalams leidimą gyventi Lietuvoje ir net Jungtinėms Tautoms pateikti informaciją apie nelegalus įsipareigojame tik gavę pačių nelegalų sutikimą.

„Įdomus“ ir 135 straipsnio pakeitimas, išbraukiant svarbias apsaugines priemones ir sukuriantis situaciją, kai atvykti į Lietuvą yra daugiau nebedraudžiama, o nelegaliai kirtusiems mūsų sieną asmenims negalės būti net laikinai uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką. Tai kaip čia išeina: nori nelegalai neteisėtai atvyksta į Lietuvą, nori – neteisėtai išvyksta!? Tikrai paradoksali situacija, apnuoginanti mūsų šalies sienas ir atverianti kelią potencialių teroristų patekimui.

Vietoje to, kad griežtinti saugumo priemones ir jas tobulinti, siekiant apsaugoti mūsų piliečius – Seimas paima ir neapdairiai bei skubotai įveda tokias kurioziškas pataisas. Juk mūsų saugumo sistema ir taip yra skylėta, o su terorizmo grėsmėmis kol kas nesame pasiruošę tinkamai kovoti. Priimdami pagal kvotas pabėgėlius ir neturėdami tinkamai funkcionuojančios saugumo sistemos mes tiesiog provokuojame, kviečiame ISIS teroristus pabandyti atlikti teroristinius išpuolius mūsų šalyje! Juk tokia informacija greitai sklinda. Duok Dieve, kad aš klysčiau, bet visos prielaidos tam jau sukurtos ir visi blaiviai mąstantys saugumo ekspertai tą mato. Priimant tokius šaliai gyvybiškai svarbius sprendimus būtina tartis ne tik su ekspertais, bet ir su tauta, nes tą numato mūsų valstybės Konstitucija. Kol kas nedaroma nei viena, nei kita.

– Kokios terorizmo Europoje ištakos, žvelgiant iš istorinės ir sociokultūrinės perspektyvos?

– Reikia ieškoti terorizmo šaknų. Giluminių priežasčių. Viena esminių Vakarų civilizacijos klaidų Europoje – nesugebėjimas laiku pasiūlyti integruojančio ir patrauklaus kultūrinio modelio, kuris apjungtų Europos krikščionis ir nuosaikius musulmonus. Istoriškai krikščionybės ir islamo jungčių yra pakankamai daug, bet reikėjo sudaryti tinkamas sąlygas joms atsiskleisti.

Nuosaikųjį islamą būtina visomis išgalėmis remti, nes Europoje jau seniai turime milijonus musulmonų. Tada būtų likę daug mažiau erdvės tarpusavio priešiškumui ir neapykantai. Dirbdamas kaip tarptautinis ekspertas Briuselyje, pastebėjau, kad šiemet abiejų kultūrų sąsajų per paskutinius projektus Europos Sąjungoje imta ieškoti daug intensyviau. Deja, šis procesas stipriai pavėluotas ir tuo aktyviai pasinaudojo radikalūs teroristiniai tinklai bei organizacijos. Juk liko neintegruotos ar nesėkmingai integruotos į vakarietišką visuomenę ištisos musulmonų kartos. Jos dabar yra labai pažeidžiamos.

Tiek viena, tiek ir kita pusė gyvena dirbtinai sukurtuose mituose. Juk mes labai mažai žinome apie tai, kas iš tiesų rašoma Korane ir apie pačią islamo religiją. Juk nuo teroristų išpuolių pasaulyje daugiausiai kenčia ir žūna būtent patys musulmonai.

Būtina pažvelgti ir į istoriją. Štai viduramžiais dominuoti ėmusi radikali krikščionybė vykdė kryžiaus žygius Artimuosiuose Rytuose – tai taip pat buvo labai neteisingas elgesys, kuris visiškai prieštarauja tikrajam Jėzaus mokymui apie meilę artimui ir gailestingumą. Tas Vakarų Europos šalių žmonių protėvių nesustabdė. Vakarai turėjo pakankamai karinės ir ekonominės galios vykdyti atvirą karą. Vėliau sekė skausmingas kolonizacijos periodas, kai kolonijos kentė priespaudą ir buvo išnaudojamos.

Dabar istorija apsisuko ratu. Panašų amžių pasiekusiame islame taip pat susiformavo radikali atšaka, kurią pusiau atvirai remia kai kurios Artimųjų Rytų valstybės, bet jie neturi pakankamai karinės ir ekonominės galios, kad galėtų pradėti atvirą karą prieš Vakarus. Pigiausia, efektyviausia ir daugiausiai žalos padaranti kovos forma yra terorizmas. Dėl to ji ir pasirinkta. Kaip ir viduramžiais, taip ir dabar, su tikruoju islamu teroristų ideologija menkai siejasi.

Teroristų lyderiai yra gabūs manipuliatoriai visuomenės nuomone ir laisvai interpretuoja Koraną sau naudinga linkme. Už dabartinių ISIS teroristų stovi žmonės, kurie puikiai išmano Artimųjų Rytų specifiką. DAESH vadinamoji „Islamo valstybė“ yra labai artimas analogas 12-13 amžiuje egzistavusiai Alamutų valstybei, kurią buvo įkūręs Asasinų ordinas.

Asasinai tais laikais sėkmingai žudydavo tiek krikščionių, tiek ir musulmonų lyderius, o naujokai į šią organizaciją buvo viliojami panašiai kaip į ISIS gretas – kalbomis apie patekimą po mirties į rojų su nekaltomis mergelėmis. Tai yra Asasinų idėja. Viskas ką reikia daryti – tai atkakliai žudyti „velnius“ vakariečius ir rojus garantuotas! Kad naujokai rojumi neabejotų yra naudojamos narkotinės medžiagos, o juos apkvaišintus iš tiesų nuveža pas furijomis apsimetančias mergeles į „paslaptingus sodus“. Po to jiems duodama dar didesnė narkotikų dozė, po kurios atsigavus būna įvardijama, kad jeigu vykdys ISIS vadovų nurodymus – tai po mirties garantuotai vėl paklius į rojų, į tuos pačius sodus…

DAESH teroristų ideologai išnaudoja visus žemiausius gyvuliškus žmonių instinktus ir tą daro itin meistriškai. Juk arabų visuomenėje daugelis vyrų iki 30 metų negali vesti, o seksas nėra kasdienis dalykas. ISIS rado kaip tą išnaudoti – kovotojai turi teisę į verges, o žmonos savanorės dažnai atvyksta pačios net iš Europos šalių. Baisi krikščionių kurdų jazidų bendruomenės moterų vergovės istorija yra ne viduramžių nesąmonės, o dabarties realybė!

DAESH siekis sukurti pasaulinį kalifatą yra labai pavojinga idėja, nes jis apimtų didžiąją dalį Europos. Skirtingai nei kiti teroristų tinklai, jie nepripažįsta jokių kompromisų ir neturi jokių moralinių elgesio normų. Narkotinėmis medžiagomis ir įvairiomis psichologinio poveikio metodikomis apdoroti jų kovotojai visiškai nebijo mirties! Vien jau tai turėtų versti mus tinkamai pasirūpinti Europos Sąjungos ir Lietuvos išorinių sienų apsauga, stiprinti saugumo struktūrą ir asmenų patenkančių į šalį patikrą.

– Kodėl būtent islamo religija tapatinama su fanatizmu ir viešojoje erdvėje reprezentuojama kaip išskirtinai agresyvi religija?

– Tame matau didelę problemą. Mes tokiu islamo religijos pateikimu viešojoje erdvėje stipriai padedame DAESH teroristams. Jiems daug lengviau mus pateikti kaip priešą, kuris nekenčia visų pasaulio musulmonų ir islamo. Vakarai yra pateikiami kaip „absoliutus blogis“, o kova su juo yra „šventasis karas“. Tai labai patraukli ir apgaulinga ideologija.

Jau pasisakiau žiniasklaidoje, kad siūlau vadinti Islamo valstybę DAESH pavadinimu. Kai kurie suskubo mane kaltinti, kad mokslo žmogus siūlo paiką metodą – prasivardžiuoti ir taip kovoti su teroristais. Deja, tame yra daug gilesnė prasmė. Iš tiesų „Islamo valstybės“ tikslus pilno arabiško pavadinimo pirmųjų raidžių trumpinys yra DEASH, kuris reiškia Irako ir Sirijos islamo valstybė. Tai yra ta pati reikšmė kaip angliško trumpinio ISIS (angl. Islamic State of Iraq and Siria).

Prancūzija siūlo visiems naudoti pavadinimą DAESH neatsitiktinai. Patys teroristai DAESH pavadinimo labai nekenčia, o už jo naudojimą jų valdomoje teritorijoje yra taikoma mirties bausmė. Jie labai nenori, kad juos arabiškame pasaulyje sietų su šiuo pavadinimu, nes šio žodžio tiksli arabiška reikšmė yra „fanatikų grupė, kuri primeta savo valią kitiems“.

Yra ir daugiau pašiepiančių DAESH trumpinio reikšmių. Pavyzdžiui DAES reiškia „tą, kuris trypia žmogų kojomis“. Tad tokio pavadinimo naudojimas smogia į pačius teroristų organizacijos propagandos paširdžius. O, kaip jau pasakojau šiame interviu, – DAESH teroristų lyderių propaganda verbuojant naujus narius yra labai efektyvi. Tuo tarpu įsigalėjus viešojoje erdvėje DAESH pavadinimui būtų daug sunkiau verbuoti jaunus naujus narius, taikant psichologinio poveikio bei neorolingvistinio programavimo įvairias metodikas.

Dar svarbiau, kad tas padėtų atskirti nuosaikųjį islamą ir normalius musulmonus nuo teroristinių tinklų bei neleistų jiems taip lengvai susitapatinti su visa islamo religija ir vaizduoti esą jie yra visų musulmonų „teisių gynėjai“ ir atstovautojai. Žinoma, mums Vakaruose sunku suvokti, bet arabų islamiškame pasaulyje žodis DAESH savo galimų prasmių dėka turi labai didelę reikšmę, nes šią organizaciją parodo visų akyse kaip neteisėtą ir pajuokos vertą darinį. Tad mes jokiu būdu neturėtume jų viešoje erdvėje įvardinti kaip valstybės, nes jie būtent to statuso ir siekia. Dėl to pasikartosiu, bet tikrai reikia, kad Vakarų žiniasklaidoje DAESH pavadinimo naudojimas kuo labiau išplistų – tiek tarp politikų, tiek ir žiniasklaidoje.

Netrukus pasirodysiančioje antroje interviu dalyje skaitykite apie tai, kokią įtaką terorizmo plitimui daro kova už pasaulinių naftos ir dujų išteklių kontrolę. „Kas valdo gamtinius išteklius, jų kainas ir tiekimo kelius – tas valdo visą pasaulį“, – teigia M. Puidokas.


- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!