- Reklama -
Vytautas Kabaila. KK nuotr.
Vytautas Kabaila. KK nuotr.

Jau kelinti metai šilumos kaina Šiauliuose viena mažiausių, o kartais – ir pati mažiausia Lietuvoje.
Tame yra nemažas ir miesto visuomenininkų, aktyvių šilumos vartotojų nuopelnas – jie jau nuo pat 2011 metų leidžia politikams priimti tik gerus sprendimus, susijusius su miesto šilumos ūkiu, tačiau neleidžia priimti nei blogų, nei abejotinų sprendimų.
Kartais visuomenininkams, kad sustabdytų politikų norus priimti blogus arba abejotinus sprendimus, tenka rašyti ne tik raštus savivaldybei, ministerijoms ir Kainų komisijai, bet ir prieš Tarybos posėdžius rengti piketus, mitingus.
Rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų ne visai gerus jų darbus ar ketinimus, politikai labai nemėgsta ir bijo.
Tenka stabdyti ir šiauliečių rinktus Seimo narius, kai jiems pakyla noras įregistruoti vieną ar kitą Šilumos ūkio įstatymo ar Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisą, kuri labai padėtų miesto šilumos ūkiu suinteresuotai vienai ar kitai investuotojų grupei, tačiau nebūtų naudinga šilumos vartotojams, pakenktų miesto šilumos ūkiui, vestų jį prie nuostolių ir neišvengiamo bankroto.
Kai tik ateina rinkimai į savivaldybės tarybą arba Seimą, kandidatams į miesto merus arba į Seimo narius pakyla priešrinkiminis noras viešai „prisipažinti“, kad tai jų kruopštaus ir įtempto darbo dėka Šiaulių miesto šilumos ūkis yra pirmaujantis Lietuvoje, o šiauliečiai gali mėgautis mažiausiomis šilumos kainomis.
Tačiau šiauliečiai jau išmoko atskirti priešrinkiminius pelus nuo grūdų ir mandagiai paprašo politikų išsamiau paaiškinti ir pagrįsti, kaip jie prisidėjo prie to, kad šiandieną turime tokius puikius rezultatus miesto šilumos ūkyje.
Kandidatas į LR Seimo narius Arvydas Mockus savo nuveiktus darbus miesto šilumos ūkio labui prieš rinkimų į LR Seimą pirmąjį turą šiauliečiams pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos leidinyje „Viskas įmanoma! Arvydas Mockus“ (2016 m. Nr. 1).

Kandidato į LR Seimo narius Arvydo Mockaus ir savo nuveiktus darbus Šiaulių miesto šilumos ūkio labui prieš rinkimų į LR Seimą antrąjį turą šiauliečiams pristatė ir tuometinis LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius (portale lrytas.lt 2016-10-14 paskelbtas straipsnis „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“).
Kadangi visuomenininkams, kurie jau septinti metai kruopščiai gilinasi į miesto šilumos ūkio klausimus, nei Arvydo Mockaus, nei Algirdo Butkevičiaus nuveikti darbai iki tol buvo nežinomi, jie nutarė paklausti politikų, kas tai per darbai, kuriuos jie nuveikė ir kurie ne tik apsaugojo miesto šilumos ūkį nuo privatininkų, pagerino akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ veiklą, bet ir ketvirtadaliu sumažino gyventojams šilumos kainas.
Politikai tikslesnės informacijos apie savo nuveiktus gerus darbus nusprendė visuomenininkams neteikti, todėl pastariesiems nebeliko nieko kito, kaip 2017-07-21 skundu Nr. 65 V kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad ši paprašytų politikų šiek tiek išsamiau pasisakyti apie darbus, kuriuos jie sakosi nuveikę Šiaulių miesto šilumos ūkio ir šiauliečių naudai.
Naujienų portale lrytas.lt 2016-10-14 buvo paskelbtas straipsnis „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“, kuriame rašoma:
„Savivaldybės valdoma įmonė „Šiaulių energija“ – akivaizdus pavyzdys, kaip reikėjo tvarkyti šilumos ūkį. Taip per vizitą Šiauliuose penktadienį kalbėjo premjeras Algirdas Butkevičius, pažymėjęs, kad įvykęs energetikos kainų lūžis – vienas svarbiausių Vyriausybės darbo rezultatų.
„Šiaulių vandenų“, „Šiaulių energijos“ įmones aplankęs Vyriausybės vadovas prisiminė prieš trejus metus gautą šiauliečių prašymą padėti atsilaikyti prieš privatininkų invaziją.
„Su tada dar mažai žinomu politiku nepriklausomu tarybos nariu Artūru Visocku, kurį vėliau miestiečiai išrinko Šiaulių miesto meru, ir parlamentaru Arvydu Mockumi diskutavome, kad privatininkai neatpigins šilumos. Teko padaryti neatidėliotinų sprendimų, kad visas ūkis išliktų savivaldybės įmonės rankose. Ir tai nebuvo taip paprasta, nes pasipriešinimas buvo didžiulis“, – per vizitą Šiaulių miesto savivaldybėje kalbėjo A.Butkevičius.
Premjeras pripažino, kad toks žingsnis buvo nepopuliarus ir rizikingas, bet nauda akivaizdi: dabar šilumos kaina Šiauliuose yra viena mažiausių visoje šalyje, o „Šiaulių energijos“ pelnas – pats didžiausias.
„Prieš trejus metus iš ES struktūrinės paramos ir Klimato kaitos programos lėšų skyrėme beveik 30 mln. eurų mažesnėms biokuro katilinėms įrengti ir šilumos trasoms atnaujinti. Pirmenybė buvo teikiama toms savivaldybėms, kuriose situacija buvo prasčiausia“, – sakė A.Butkevičius.
Dabar šiauliečiai už šilumą moka po 4,63 ct/kWh.
Prieš trejus metus šildymo kaina Šiauliuose buvo ženkliai didesnė – 2013 m. gruodį miestiečiai mokėjo po 7,28 ct/kWh.“
Algirdas Butkevičius Vyriausiajai rinkimų komisijai, kaip patvirtina komisijos 2017-10-02 atsakymas Nr. 2-580 (2.11S), pateikė paaiškinimus tik dėl tų portalo lrytas.lt 2016-10-14 straipsnio „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“ teiginių, dėl kurių asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V jokių priekaištų politikui neturėjo, tačiau nepateikė paaiškinimų dėl tų teiginių, kuriuos asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V įvardijo kaip neatitinkančius tikrovės ir klaidinančius rinkėjus.
Vyriausioji rinkimų komisija, nepastebėjusi tokios akivaizdžios Algirdo Butkevičiaus gudrybės, 2017-10-02 rašte Nr. 2-580 (2.11S) asociaciją informavo, kad ji, surinkusi medžiagą, atlikusi tyrimą ir išanalizavusi Algirdo Butkevičiaus paaiškinimus, asociacijos skundą politiko atžvilgiu laiko nepagrįstu.
Čia dar reikėtų pažymėti tą aplinkybę, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai skirtame asociacijos 2017-07-21 skunde Nr. 65 V buvo pateiktas ir visas portale lrytas.lt 2016-10-14 paskelbtas straipsnis „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“, pabraukiant tuos teiginius, kurie buvo pacituoti arba parengti remiantis Algirdo Butkevičiaus žodžiais, pažymint, kad būtent šie teiginiai neatitinka tikrovės ir klaidina rinkėjus, kad būtent dėl šių teiginių, kurių politikas nenori nei paaiškinti, nei pagrįsti, kreipiamasi į Vyriausiąją rinkimų komisiją.
Vyriausioji rinkimų komisija, kaip supratome iš 2017-10-02 atsakymo Nr. 2-580 (2.11S), taip pat tyrė ir analizavo tik tuos portale lrytas.lt 2016-10-14 paskelbto straipsnio „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“ teiginius, dėl kurių asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V jokių priekaištų Algirdui Butkevičiui neturėjo, netyrė ir neanalizavo tų teiginių, kuriuos asociacija minėtame skunde įvardijo kaip neatitinkančius tikrovės ir klaidinančius rinkėjus.
Jeigu nuo atsakymų į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016-10-20 raštą Nr. 158 V „Dėl LR Vyriausybės suteiktos pagalbos šiauliečiams, siekusiems atsilaikyti prieš privatininkų invaziją į miesto šilumos ūkį“ tuometinį Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių išgelbėjo visuomenininkams į nė vieną klausimą taip ir neatsakęs LR energetikos viceministras Vidmantas Macevičius (2016-10-31 raštas Nr. (19.3-19)3-2328), tai nuo atsakymų į 2017-07-21 skundą Nr. 65 V buvusį Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių išgelbėjo pati Vyriausioji rinkimų komisija.
Verta būtų atkreipti dėmesį į dar keletą Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017-10-02 atsakymo Nr. 2-580 (2.11S) smulkmenų:
1. Asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V, skirtame Vyriausiajai rinkimų komisijai, Algirdą Butkevičių minėjo kaip Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką ir Lietuvos socialdemokratų partijos narį, bet ne kaip kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimo narius, todėl Algirdui Butkevičiui nebuvo jokio pagrindo Vyriausiajai rinkimų komisijai teisintis, jog 2016 m. spalio 14 d. vykęs jo vizitas į akcinę bendrovę „Šiaulių energija“, aprašytas lrytas.lt straipsnyje, buvęs kaip tuometinio Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Seimo nario, o ne kaip kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius.
2. Vyriausioji rinkimų komisija rašo, jog Algirdo Butkevičiaus vizitas vyko prieš antrąjį Seimo rinkimų turą, kuriame balsavimas vyko tik vienmandatėse rinkimų apygardose, o ne daugiamandatėje rinkimų apygardoje, jog tuometinis Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius kandidatavo ne Šiaulių, o Vilkaviškio vienmandatėje rinkimų apygardoje, jog, Vyriausiosios rinkimų komisijos nuomone, skunde minimi buvusio kandidato į Seimo narius Algirdo Butkevičiaus veiksmai nelaikytini rinkimų agitacija.
Tai pertekliniai Vyriausiosios rinkimų komisijos paaiškinimai, nes asociacija nesiskundė dėl to, kad Algirdas Butkevičius 2016-10-14 vizito Šiauliuose metu agitavo ar neagitavo už save, kaip kandidatą į Seimo narius, vykdė rinkinę agitaciją ar jos nevykdė.
Tačiau Vyriausioji rinkimų komisija nevertino tai, jog asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V skundėsi, kad Algirdas Butkevičius 2016-10-14 vizito Šiauliuose metu, viešai išsakydamas tikrovės neatitinkančią informaciją, šiauliečius rinkėjus klaidino ne savo, o Arvydo Mockaus, kaip Socialdemokratų partijos kandidato į LR Seimo narius, ir tuo pačiu Socialdemokratų partijos naudai.
3. Vyriausioji rinkimų komisija 2017-10-02 atsakymo Nr. 2-580 (2.11S) išvadoje dėl Algirdo Butkevičiaus veiksmų be jokio reikalo (asociacijai to neprašant) konstatavo, jog, komisijos nuomone, skunde minimi buvusio kandidato į Seimo narius Algirdo Butkevičiaus veiksmai nelaikytini rinkimų agitacija, nes asociacija skundėsi komisijai ne dėl to, kad kandidato į Seimo narius Algirdo Butkevičiaus veiksmai yra rinkimų agitacija, o dėl to, kad Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, kuris tuo metu buvo ir Socialdemokratų partijos pirmininkas, rinkiminės kampanijos metu šiauliečiams platino tikrovės neatitinkančią ir juos klaidinančią informaciją apie jo paties, kaip Ministro Pirmininko, ir partijos kandidato į LR Seimą Arvydo Mockaus tariamai nuveiktus darbus Šiaulių miesto šilumos ūkio ir šiauliečių naudai.
Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ neturi priekaištų portalui lrytas.lt dėl 2016-10-14 straipsnio „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“, nes, mūsų turima informacija, portalo korespondentas tiksliai ir sąžiningai aprašė tą informaciją, kuri žiniasklaidai buvo pateikta Šiaulių miesto savivaldybėje vykusios spaudos konferencijos metu.
Socialdemokratų partijos leidinyje „Viskas įmanoma! Arvydas Mockus“ (2016 m. Nr.1, 2 lapas), kuris buvo išplatintas Šiaulių miesto gyventojams, rašoma:
„Arvydas Mockus Seime neužsiėmė populizmu, o sprendė realias problemas, kurias padiktavo rinkėjai. /…/.
Pats parlamentaras labiausiai džiaugiasi, kad Seimas pritarė jo pasiūlytoms Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, kuriomis buvo užkirstas kelias privatininkams perimti šilumos energijos tiekimo verslą.
Įstatyme iki tol buvo palikta landa, įpareigojanti savivaldybių šilumos tiekimo įmones iš privatininkų supirkti visą jų pagamintą šilumos energiją, jeigu ji parduodama bent tūkstantąja cento dalimi pigiau, negu savivaldybės įmonės gaminamos šilumos energijos savikaina.
Konkurencinės sąlygos buvo nelygios, nes į savivaldybės įmonės savikainą įskaičiuotas ir senų vamzdynų remontas bei priežiūra, o privatininkai šios naštos tiesiog neturėjo.
Privatininkai būtų gavę didžiulius pelnus ir juos investavę į plėtrą, nes „Šiaulių energija“ būtų turėjusi supirkti visą jų pagamintą šilumą.
Tai reiškė, kad po kelerių metų savivaldybės įmonė „Šiaulių energija“ būtų galėjusi tik prižiūrėti vamzdynus ir išrašinėti sąskaitas, o šiluma neišvengiamai būtų brangusi.
Arvydo Mockaus parengtų įstatymo pataisų dėka buvo užkirstas kelias privatininkų invazijai į Šiaulius, o šiluma šiauliečiams atpigo beveik ketvirtadaliu.
Tada praregėjo ir sostinės bei Kauno valdžia, kuri pripažino, jog Šiaulių šilumos ūkis yra sutvarkytas pavyzdingai.“
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2017-10-02 atsakyme Nr. 2-580 (2.11S) rašoma:
„2017 m. rugsėjo 25 d. buvo gauti A.Mockaus paaiškinimai, kuriuose pastarasis pažymėjo, kad 2012 – 2016 m. kadencijos Seime buvo Ekonomikos komiteto ir Energetikos komisijos narys, ir kad jo„Rengtos įstatymų pataisos tiesiogiai susijusios su jo buvusia parlamentine veikla“. Pateiktuose paaiškinimuose A.Mockus išskyrė savo rengtas Šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo pataisas, kurios, jo nuomone, pagrindžia jo teiginius Lietuvos socialdemokratų partijos leidinyje „Viskas įmanoma! Arvydas Mockus“ (2016 m. Nr. 1, 2 lapas) ir pateikė Aiškinamąjį raštą dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. /…/.
VRK, tirdama gautą skundą, vertino ir tuometinio kandidato į Seimo narius Arvydo Mockaus veiksmus. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lietuvos socialdemokratų partijos leidinyje „Viskas įmanoma!Arvydas Mockus“ (2016 m. Nr. 1) Arvydas Mockus subjektyviai išdėstė savo nuomonę dėl šilumos ūkio situacijos Šiauliuose, pristatė savo indėlį dėl šilumos kainų Šiaulių gyventojams nedidėjimo, savo nuomonę grindė jo paties, kaip 2012 – 2016 m. Seimo nario rengtu ir Seimui teiktu Šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu. Atsižvelgiant į tai, VRK neturi pagrindo pripažinti, jog buvęs kandidatas į Seimo narius Arvydas Mockus pažeidė Seimo rinkimų įstatymo ar Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas.“
Su Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017-10-02 rašto Nr. 2-580 (2.11S) aukščiau pacituota dalimi, kurioje pateikta komisijos nuomonė dėl Arvydo Mockaus veiksmų, nesutinkame dėl šių priežasčių:
1. Kaip buvo pažymėta asociacijos 2017-07-21 skunde Nr. 65 V, dideliam šiauliečių visuomenininkų nusivylimui, LR Seimo tinklalapyje jiems pavyko aptikti tik šiuos Seimo nario Arvydo Mockaus teiktus įstatymų, susijusių su šilumos ūkiu, pataisų projektus:
1. LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimo įstatymo projektą, kurį Seime įregistravo Seimo nariai Valerijus Simulik, Edvardas Žakaris, Rima Baškienė ir Arvydas Mockus (Arvydas Mockus 2013-11-12 savo parašą atšaukė).
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459151
2. LR šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą XIIP-1174, kurį 2013-11-07 Seime įregistravo Seimo nariai Valerijus Simulik, Edvardas Žakaris, Rima Baškienė ir Arvydas Mockus (Arvydas Mockus 2013-11-12 savo parašą atšaukė).
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459153
3. LR šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą XIIP-1340, kurio vienas iš autorių buvo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Visockas ir kurį 2013-12-12 Seime įregistravo Seimo narys Arvydas Mockus (Arvydas Mockus šį įstatymo projektą atsiėmė gera valia, paprašius Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei).
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462015
Jokių kitų įstatymų, kitų teisės aktų pataisų, susijusių su šilumos ūkiu, taip pat ir su Šiaulių miesto šilumos ūkiu, projektų LR Seimo narys Arvydas Mockus, mūsų turima informacija, 2012 – 2016 metų kadencijos laikotarpiu LR Seimui neteikė.
Todėl Vyriausioji rinkimų komisija, atlikusi tyrimą, mūsų nuomone, nepagrįstai nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos leidinyje „Viskas įmanoma! Arvydas Mockus“ (2016 m. Nr. 1) Arvydas Mockus savo nuomonę grindė jo paties, kaip 2012 – 2016 m. Seimo nario, rengtu ir Seimui teiktu Šilumos ūkio įstatymo 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, kadangi Arvydas Mockus atsiėmė visus savo rengtus ir Seimui teiktus Šilumos ūkio įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymų projektus.
Beje, lygiai taip pat pasielgė ir kiti minėtus Šilumos ūkio įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymų projektus su Arvydu Mockumi teikę Seimo nariai.
Mūsų turima informacija, vienas iš Algirdo Butkevičiaus ir Arvydo Mockaus realiai nuveiktų darbų Šiaulių miesto šilumos ūkio labui – tai iš Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 metų programos projekto išbraukta Šiaulių miestui numatyta 15 MW galios biokuro katilinė, kuriai, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 81 straipsnio 2 dalies pirmuoju punktu, pirmumo tvarka turėjo būti skirta Europos Sąjungos 6 mln. Lt finansinė parama.
Tai, galimai pažeidžiant LR įstatymus, kitus teisės aktus, buvo atlikta jau po to, kai 2014 m. lapkričio 5 d. Energetikos ministerijos patalpose įvyko viešasis susirinkimas, kuriame visuomenė buvo supažindinta su SPAV ataskaita ir Programa, kai jau buvo parengta Visuomenės pasiūlymų dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2014 – 2020 metų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimo pažyma, kai jau niekas nebegalėjo nei teikti, nei priimti pasiūlymų dėl SPAV ataskaitos ir Programos.
Tokie politikų veiksmai šiauliečiams šildymo sezono laikotarpiu ketvirtadaliu ne sumažino, o padidino šilumos kainas. Ir tai, skirtingai nei tai daro Algirdas Butkevičius ir Arvydas Mockus, mes esame pasirengę pagrįsti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kiekvieną mėnesį skelbiamomis šilumos kainomis Lietuvoje, įskaitant ir didžiuosius Lietuvos miestus.
Informaciją apie minėtų politikų indėlį iš Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 metų programos projekto galimai neteisėtai išbraukiant Šiaulių miestui numatytą 15 MW galios biokuro katilinę Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ypatingai kruopščiai slepia ir tai daro netgi pažeisdama įstatymus.
Tik Seimo kontrolierių įstaigos atliekamų tyrimų ir parengiamų išvadų pagalba pavyksta ministerijos vadovams priminti, jog informaciją, kuri nėra ir negali būti slapta, kad ir kokia ji nepalanki būtų kai kuriems politikams, visuomenei teikti yra privaloma, jei ji to paprašo.
Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad rinkimų agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Konstituciją ir įstatymus, prieštarauja moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų.
Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 36 punktas: „Nuomonė – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų.“
Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir kandidato į LR Seimo narius Arvydo Mockaus veiksmai 2016 metų rudenį vykusios rinkimų kampanijos į LR Seimą metu, mūsų giliu įsitikinimu, neatitikoSeimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalyje rinkimų agitacijai keliamų sąžiningumo garbingumo reikalavimų, jų viešai reikštos nuomonės apie nuveiktus darbus nebuvo susijusios su tikrais įvykiais, o pateikiami faktai apie nuveiktus darbus buvo sąmoningai iškreipti.
Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, prasidėjus Seimo rinkimų politinei kampanijai /…/ draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.
Asociacija 2017-07-21 skunde Nr. 65 V, skirtame Vyriausiajai rinkimų komisijai, prašė komisijos inicijuoti arba kreiptis į tai galinčią padaryti instituciją, kad būtų parengtos, pateiktos ir priimtos LR įstatymų, kitų teisės aktų pataisos, draudžiančios politikams rinkiminių kampanijų metu papirkinėti rinkėjus ne tik pinigais, koncertais, ledais, arbata, saldainiais, bet ir melu bei apgaule, kitokia klaidinančia bei tikrovės neatitinkančia informacija, platinama per visuomenės informavimo priemones.
Vyriausioji rinkimų komisija 2017-10-02 rašte Nr. 2-580 (2.11S) iš viso nepasisakė dėl LR Seimo rinkimų įstatymo, kitų teisės aktų pataisų, draudžiančių politikams rinkiminių kampanijų metu papirkinėti rinkėjus melu bei apgaule, kitokia klaidinančia bei tikrovės neatitinkančia informacija, platinama per visuomenės informavimo priemones.
Algirdas Butkevičius nebuvo pats blogiausias Ministras Pirmininkas, o Arvydas Mockus nebuvo pats blogiausias Seimo narys, kurį kada nors buvo išrinkę šiauliečiai.
Todėl mums, visuomenininkams, būtų užtekę ir vieno, ir kito politiko pateikto paaiškinimo į gautą paklausimą, paprasto, nuoširdaus atsiprašymo, jei nėra ką aiškinti ar ką paaiškinti. Tačiau abu politikai, gavę asociacijos paklausimus, tylėjo.
Tuomet asociacija 2017-02-10 raštu Nr. 06 „Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir partijos kandidato į LR Seimą Arvydo Mockaus veiksmų įvertinimo“ kreipėsi į Lietuvos socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisiją.
Matydama, kad iš Etikos ir procedūrų komisijos atsakymo negaus, asociacija 2017-05-19 raštu Nr. 42 „Dėl negauto atsakymo į 2017 m. vasario 10 d. raštą Nr. 06 V, skirtą Lietuvos socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisijai“ kreipėsi į naująjį Socialdemokratų partijos pirmininką Gintautą Palucką prašydama užtikrinti, kad Lietuvos socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisija tinkamai išnagrinėtų 2017-02-10 skundą Nr. 06 V ir apie tai informuotų asociaciją.
Asociacija naujajam partijos pirmininkui išreiškė viltį, jog tikisi reiklaus ir principingo požiūrio į partijos organų darbą, galimo abipusiai pagarbaus, visuomenei aktualaus ir naudingo bendradarbiavimo.
Gavome LSDP Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko Vainiaus Šarmavičiaus 2017-06-19 elektroninį laišką, kuriuo buvome informuoti, jog, vadovaujantis partijos statutu, komisijai nėra suteikti įgaliojimai nagrinėti ne LSDP narių ar partijos organizacijų pareiškimų, todėl asociacijos skundo nagrinėjimas nepriskirtinas komisijos kompetencijai.
Galvojome, kad, kreipdamiesi į Socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisiją, pasielgsime draugiškiau, bet gautas atsakymas pasiūlė mintį kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją ir viską spręsti viešai.
Tačiau Vyriausiosios rinkimų komisijos šališkai atliktas tyrimas pagal asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2017-07-21 skundą Nr. 65 V ir nesąžiningai parengtas 2017-10-02 raštas Nr. 2-580 (2.11S) mus taip pat giliai nuvylė ir nuliūdino.
Taip pasielgdama komisija, mūsų giliu įsitikinimu, pažeidė Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, jog komisijos veikla grindžiama nešališkumo principu, 8 straipsnio 2 dalyje numatytą Vyriausiosios rinkimų komisijos nario priesaiką, kurioje numatyta, jog komisijos narys sąžiningai ir garbingai atlieka savo pareigas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.
Jei niekas į šį Vyriausiosios rinkimų komisijos šališkai, nesąžiningai ir negarbingai atliktą tyrimą nereaguos, nuogąstaujame, jog tokie tyrimai, tokie priešrinkiminio politikų elgesio vertinimai pagal rinkėjų skundus taps komisijos jau išbandyta, pasiteisinusia ir pripažinta darbo praktika.

Vytautas Kabaila
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!