- Reklama -

Aukščiausių valstybės asmenų prašoma nedelsiant stabdyti bet kokį pasikėsinimą į D.Kedžio dukters teises. KK nuotr.

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Irenai Degutienei

Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui

REIKALAVIMAS

Dėl tebesitęsiančių vaiko teisių pažeidimų

Vaiko teisės, įtvirtintos JTO Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (1947), JTO Vaiko teisių deklaracijoje (1959), JTO Vaiko teisių konvencijoje (1989), LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (1996) D.Kedžio dukrelės atveju ir toliau grubiai pažeidžiamos. “Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai” (Vaiko teisių konvencija, 3 str.), “Visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus” (LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 4 str.).

Po 2012-03-23 dienos įvykių Garliavoje tapo akivaizdu, kad Kėdainių apylinkės teismo teisėjo V. Kondratjevo 2011-12-16 d. ir teisėjos R. Šidlauskienės 2012-03-22 d. sprendimus perduoti mažametę jos motinai L. Stankūnaitei atitinkamos institucijos siekia vykdyti prieš vaiko valią. Tuo pažeidžiamos Vaiko teisių konvencijos nuostatos: “Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais, be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio” (Vaiko teisių konvencija, 12 str., 1), “Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą …” (Vaiko teisių konvencija, 12 str., 2).

Šias vaiko teises akivaizdžiai pažeidė antstolės S. Vaicekauskienės bei policijos pareigūnų veiksmai, jiems dalyvaujant mažametės prievartinio ėmimo akcijoje Garliavoje 2012-03-23 dieną.

Sprendžiant šią problemą, lemiamą vaidmenį turi vaidinti vaiko teisių apsaugos tarnybos. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė ir savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybos privalo griežtai laikytis aukščiau minėtų Lietuvai privalomų tarptautinių,o taip pat šalies vaiko teises įtvirtinančių dokumentų ir besąlygiškai vadovautis tik vaiko interesais bei įvertinti vaiko nuomonę.

Reikalaujame:

1. Nedelsiant nutraukti bet kokį pasikėsinimą į vaiko (D. Kedžio dukters) teises ir sustabdyti visus valstybės institucijų veiksmus, kuriais mėginama pagrįsti šį veikimą. Neleistina naudoti psichologinį bei kitokį spaudimą prieš Kauno rajono Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoją A. Vežbavičiūtę, tinkamai atlikusią savo pareigą minėto atvejo Garliavoje 2021-03-23 dieną metu.

2. Paskelbti moratoriumą Kėdainių apylinkės teismo sprendimams, priimtiems 2011-12-16 d. ir 2012-03-22 d., kol Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus baigta nagrinėta pedofilijos byla.

3. Sutinkamai su Vaiko teisių konvencija, numatančia galimybę pasitelkti tarptautinį bendradarbiavimą konvencijoje pripažintoms teisėms įgyvendinti, kreiptis į atitinkamas tarptautines institucijas su prašymu suteikti pagalbą sprendžiant minėtą pedofilijos bylą ir įvertinti realią vaiko teisių padėtį Lietuvoje.

Romualdas Povilaitis

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas

Pranas Kavaliauskas

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininko pavaduotojas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!