- Reklama -

Mirė kunigas Algimantas Keina

Šiandieną sausio 16 d. , 7 val. 30 min, Viešpatyje užmigo garbingas Romos katalikų kunigas Algimantas Keina.

Rytą pažadino jo mobilusis telefonas su žinute apie Amžinybėn iškeliavusį kun. Algimantą ir prašant pranešti visiems jį pažinojusiems. Kadangi kun. Algimantui teko darbuotis įvairiose parapijose, o paskutiniu metu Lietuvos didžiuosiuose miestuose, kaip Vilnius, Kaunas, tad ir jį pažinojusių ir gerbusių, kaip sąžiningą Romos katalikų kunigą yra labai daug. Tą liudija ypatingai nepriklausomos Lietuvos įvairių renginių nuotraukos, straipsniai įvairiuose leidiniuose ir pogrindžio veikla Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje.

Kaip tik Nepriklausomos Lietuvos atgimimo laikotarpiu man teko darbuotis pas jo Eminenciją kardinolą V. Sladkevičių ( Bažnytinės Kurijos kancleriu ir notaru ) ir teko akivaizdžiai pamatyti, kaip posovietinis režimas pradėjo niekinti sąžiningus Romos katalikų bažnyčiai atsidavusius kunigus. Vienas iš jų buvo kun. A. Keina. Jie buvo mėtomi iš parapijos į parapiją ir žeminami per informacines priemones.

Visus šiuos žeminamus garbingus kunigus priglaudė Jo Eminencija kardinolas V. Sladkevičius, paskirdamas Kaune į atitinkamas parapijas. Suaktyvėjo Kaune religiniai patriotiniai renginiai, sukilo prieš tai ir šėtonas, o amžinybėn iškeliavus kardinolui V. Sladkevičiui, Kaunas vėl buvo apvalytas nuo Nepriklausomai Lietuvos Valstybei ir jo Romos Katalikų bažnyčiai atsidavusių kunigų.

Nuo žiniasklaidos bedievybės išpuolių neginamas kunigas, kad privalo pamokyti nežinančius, kaip reikia elgtis bažnyčioje liturginiu apeigų metu, jau sirgdamas turėjo kilnotis iš parapijos į parapiją ir pats susirasti, kas jį priims. Tad nuoširdžiai dėkoju Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoms, priėmusiems Algimantą Keiną.

Šis kunigas ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų kunigų buvo pašaukimo į kunigystę pavyzdys.

Sunkiai sergant Kunigui, tikintieji per mane pagal išgales stengėsi padėti jam , ir ačiū visiems, kurie arčiausiai buvote jo ir dalinotės skaudžia kunigo – ligonio dalimi.

Kaip skelbė pirmoji informacija, kunigas A. Keina pašarvotas prie Šv. Apaštalų P. ir Pauliaus bažnyčios.

Tie, kurie pažinojome šį kunigą, pasimelskime už jį, kad jo netektis pažadintų naujų jo pavyzdžio Lietuvai labai reikalingų kunigų.

Kun. A. Bulotas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!