Planas „Savo noru“: VST vado atleidimo priežastys ir pasekmės

1
750
- Reklama -

Buvęs VST vadas Pocius iš pareigų pasitraukė „savo noru“. Ne naujiena, nes daugybė darbuotojų Lietuvoje kasmet „savo noru“ pasitraukia iš darbo. Dažna patirtis, ypač dirbant privačiame sektoriuje, kur realios žmogaus teisės nelabai galioja, nes už durų visuomet laukia ilga eilė norinčių pakeisti blogąjį darbuotoją, eilė gal pigesnių, gal sukalbamesnių, gal lankstesnių.

Deja, bet valstybinis sektorius irgi serga panašiomis ligomis, tik ten, skirtingai nuo privataus sektoriaus, dominuoja partiniai dalykai, lojalumas tam tikroms partijoms, vadovams. Visais atvejais pabaiga ta pati – darbuotojas atleidžiamas, o jei net tą atleidimą teismas ir panaikins, juk ne partijos narys mokės galimas kompensacijas. Mokesčių mokėtojai paprastai finansuoja tokias pramogas.

Formaliai ant popieriaus ne viršininkas, bet pavaldinys nori nutraukti darbo santykius. Viršininkui reikia atsiskaityti savo viršininkui (premjerui), o premjerui reikia atsiskaityti Seimui, visuomenei, tad yra saugiklių, yra rizikų. Viršininkas geras, darbo aplinka ir sąlygos puikios, tiesiog darbuotojas staiga nebenorėjo dirbti, tad ėmė ir išėjo, o viršininkas nepaprieštaravo – jis gi ne žiaurus vergvaldys ir negali liepti dirbti per prievartą. Gal tiesiog darbuotojui buvo per sunku dirbti? Gal susirado kažką geresnio? Gal ir Pocius susirado geresnį darbą? Juk nesvarbu, kad generolas, kad vadovas.

VST buvęs vadas „savo noru“ išėjęs pateikė išėjimo priežastis, kurios neturėjo būti paviešintos visuomenei ir formalus „savo noru“ tapo ne savo, bet greičiau viršininko noru.

Tad VRM ministrė tegu negalvoja, kad ji ir jos partija yra aukščiau visko – jie tik eiliniai samdiniai, sėdintys savo postuose su terminuota darbo sutartimi iki kitų rinkimų, o rinkėjai ir Lietuva yra aukščiau už juos, tad už savo veiksmus atsiskaityti reikės ir tai nebūtinai bus maloni baigtis jiems.

Natūralu, kad kilo skandalas ir vis dar kažkodėl VRM ministro poste sėdinti pilietė emocingai aiškinosi, teisinosi, kad ji nekalta, ji gera, o buvęs pavaldinys blogas. Gal tai dar viena hibridinė ataka prieš ją, prieš jos partiją?

O ar ką nors dar nustebino ne generolo, bet kol kas tik partijos boso Anūko reakcija? Pasak jo, VST vadas kaltas, netgi galimai buvo pažeidžiamas, o kolegė partietė VRM ministrė labai gera.

Lietuvos užsienio politika dar blogesnė už VRM vykdomą politiką – visiška nesėkmė, tragedija, chaosas, aukščiausio lygio neprofesionalumas, nacionalinių interesų nepaisymas, netgi nesaugumo jausmo sukėlimas visuomenei. Tai – pati prasčiausia URM politika per visą valstybės gyvavimo istoriją. Bet toks URM ministras kolege ministre pasitiki, o VRM ministrė pasitiki Anūku.

Bet tai visiškai nesvarbu, nes dauguma Lietuvos rinkėjų šitais dviem partiečiais seniai nepasitiki, o Anūko reitingai dugne. Anūku ir jo senelio įkurta partija ištikimai tiki mažuma agresyvių fanatikų, o fanatikams įrodymų niekada nereikės.

Fanatikų paaiškinimas paprastas: Rusija puola, opozicija puola, vyksta karas, įvairūs negeri priešai puola ministrę. Pakartokite tai bent 10 kartų ir mažiau pažengusioms smegenims to turėtų pakakti.

Grįžtant prie Pociaus, tai VST poste turėjom profesionalą, bet nepriklausomą vadovą. Toks vadovas tiesiog nelimpa prie esamos valdžios, konfliktai užprogramuoti. Ramiau, kai VST vadovas iš partijos arba VST neegzistuoja, kai VST prijungta prie 30 metų nesėkmingai reformuojamos ir prastokai finansuojamos policijos. Policijos vadovai labai nesiskundžia, pareigūnų algos, matomai, jau skandinaviškos, nes gi riaušes malšintų irgi tik skandinaviškai.

Kai Seimo nariams algos kyla, policijos pareigūnams duodama pavairuot prabangius lizinginius tarnybinius automobilius. Gal Skandinavijoje irgi panašiai daroma? Kažkam alga didesnė, kažkam automobilis tarnybinis geresnis. Darbovietė aprūpina prabangiais darbo įrankiais. Imk ir džiaukis, pareigūne, nes grįžus namo galima bus papasakoti įspūdžius, kaip greitai lekia naujasis „bolidas“, koks tai įspūdingas technikos laimėjimas. Ir jei šeimos nariai namie paklaus, o kur didesnė alga, tuomet galės bent nuotraukėlę su gražiu nauju prabangiu tarnybiniu automobiliu parodyti. Ir jei šaldytuve nebus produktų, tuomet brangaus automobilio nuotrauką galės pakabinti ir džiaugsis visa šeima. Skandinavija Lietuvoje, ne kitaip.

Dirbama juk dėl tėvynės, dėl laimingos valdžios policijoje ir VRM, ne dėl kažkokių tai mažareikšmių materialinių dalykų. Pažiūrėkite, net VRM ministru juk gali būti bet kas, svarbu begalinė auka dėl Lietuvo Kaip pasakė vienas Anūko partijos narys, kad nereikia čia kažkokio labai stipraus specialisto, profesionalo. VRM gali vadovauti bet kas, svarbu, būtų partietis, norintis pasiaukoti dėl partijos ir Lietuvos, o visas rimtesnes problemas spręs plati komanda: pavaduotojai, patarėjai, visokie pavaldiniai, kitų tarnybų vadovai ir kiti.

Tad jei kažkokia ten krizelė iškilo, nelegalūs migrantai veržiasi, Seimą atakuoja minia, tegu tvarkosi kiti kaip nors patys. Ministrė gi neis riaušių malšinti pati ir sovietinių atsilikusių Vėtrų planų kažkokių neįvedinės, nes skandinaviška Lietuvos policija turi skandinavišką planą, pavyzdžiui, ramiai stovėti ir gaudyti skrendančias plytas.

Migrantų problemą irgi gi ne ji sukėlė – tai dėdė Lukašenka kaltas. Turbūt Lukašenka irgi liepė migrantus kaupti tūkstančiais, kišti juos į visas pakampes po visą valstybę ir taip sukelti valstybėje chaosą. Kai nebuvo kur naujų migrantų kišti, kai migrantų stovyklose vyko neramumai, kai nebuvo policijos ir VST pajėgumų užtektinai, kai pasienio pareigūnai nebegalėjo dirbti normaliai, tik turėjo saugoti nelegalus kabinetuose, tuomet kaupimas ir pasibaigė, atėjo laikas atstūmimui. Kam kaupėte nuo pat pradžių? Kokias nesąmones pridarėte? Betgi Lukašenka kaltas. Pocius irgi kaltas. Visi kalti, tik VRM genijai niekada nebūna dėl nieko kalti.

Beje, Lukašenka dar prieš migrantų krizės pradžią, gerokai anksčiau prieš ją, įspėjo Europą, kad gali pasiųsti migrantus, jei jam bus taikomos sankcijos. Ir iš tikrųjų, migrantai po truputuką pradėjo eiti, tik mažesniais kiekiais, o Europoje tik 3 ES valstybės turi sienas su Baltarusija.

Žinoma, mūsų genijams iš VRM ir Anūko geriausiai ministrei Lukašenka turbūt turėjo atsiųsti asmeninį meilės laiškelį su informacija, kada pradės migrantų siuntimą prie sienos, nurodant datą, laiką ir vietą, kad pradėtų ruoštis…

Tuomet dirbtinai sukeltą ir pramiegotą migracijos krizę sprendė eiliniai pareigūnai, tame tarpe ir VST su Pociumi. Kalti arba neįvertinti liko tie, kas atliko juodą darbą, spręsdami susijusias migrantų ir riaušių krizes.

Kuo gi kaltas buvo Pocius? Apart to, kad buvo profesionalas, skirtingai nuo VRM genijų? Praleido kelis posėdžius, nebuvo darbe? Gal jam reikėjo įstoti į partiją, tuomet atlaidžiau žiūrėtų į jo tariamas nuodėmes? Pridengti partijos vadovybę, kai šiems nesiseka? Juk partiečiai pastoviai vieni kitus pridengia ir tai labai netgi normalu.

Dabar ramiau, migrantai nebebėga masiškai, nerimta tvora, bet kažkokia stovi, kaupt migrantų nebekaupia, Europa labai nebara už atstūmimą, nors tai ir neteisėta, niekas riaušių nebekelia, prie Seimo akmenys nebeskrenda, tad nori nenori, bet atėjo nepatinkančio VST vado eilė. Juodą darbą VST jau atliko, pats laikas prijungti prie VRM gerosios policijos, padaryti skandinaviškos sistemos dalimi.

Kuo mažiau neskandinaviškų VST tipo institucijų bus Lietuvoje, tuo greičiau gyvensime kaip Skandinavijoje, kaip žadėjo anuomet profesoriai prieš 30 metų. Policija jau pajuto Skandinavijos gyvenimo skonį. Su laiku pajus ir pensininkai, mokytojai, gaisrininkai, dėstytojai, studentai, gydytojai ir visi kiti, visa Lietuva… Svarbu tik patikėti šventa partija, Vyriausybe ir ministre.

Atsiminkime, kad mus valdo genijai, aukojasi dėl tautos, dirba už eurocentus, nes Seimo ir Vyriausybės narių algos tik eurocentai, nors ir pasikėlė būsimam Seimui atlyginimus, bet už eurocentus dar išdirbs esamas kadencijas. Ar tai ne auka? Ar vien už tai neverti medalių mūsų Seimo nariai, mūsų Vyriausybės nariai?

Būtina ne tik kelti atlyginimus amžiniems Seimo nariams, tame tarpe ir ten sėdintiems broliams, vaikams, giminėms, draugams, meilužėms, meilužiams ir kitiems, bet skirti dar daugiau materialinių gėrybių, kompensuoti visas parlamentines ir kitokias išlaidas, skirti lizinginius automobilius jiems, bei aprūpinti gyvenamuoju plotu. Juk negyvensime niekada kaip skurdžiai, kaip tais deficitiniais sovietiniais laikais. Turime skandinavišką policiją, tad metas turėti ir skandinavišką Seimą. VST nesuprato esmės, kad riaušių malšinimas sovietiškai pagal sovietinę Vėtrą – stiprus atsilikimas, nenorėjo būti pažangesniais. Dabar kiti laikai, kiti vėjai pučia. Nenorėjote būti skandinavais? Tuomet Jūsų nebus visiškai.

Riaušes malšinant juk gali nukentėti protestuotojai. Skandinaviška policija šiaip tai riaušes vadina protestu. Paleista plyta iš protestuotojo rankų tik demokratijos pavyzdys, tai dar ne riaušės. Už eurocentus dirbantis pareigūnas, nukentėjęs nuo plytos, paleistos į jo galvą, tik nedidelio blogo nutikimo auka, o valdžiai visuomet svarbesnis yra protestuotojas, svarbu išsaugoti postai, bendra nuomonė, rinkėjų įvertinimai, kova su priešo propaganda.

Pareigūnas juk negali protestuoti, mitinguoti, jis, kaip ir Pocius, privalo kentėti 24/7, aukotis vardan VRM, vardan Lietuvos, nes turbūt VRM ir yra Lietuva, nes, kad Anūko partija ir Lietuva yra tas pats, tai čia seniai visiems žinomas faktas, kartojamas jau 30 metų.

Net ir nebūdamas vadovu, palikęs tarnybą, generolo aukojimasis neturi sustoti ir turėtų tęstis iki paskutinės gyvenimo dienos. Jis gi generolas, jis gi pareigūnas, jam taikomi itin aukšti standartai, jis gi ne šiaip kažkoks VRM ar URM ministras. Vienas dalykas tikrai aiškus – kad nei tada prie Seimo, nei atleidus Pocių iš pareigų, tikrai nebuvo įvestas planas „Vėtra“. Dabar buvo įvestas visai kitas planas su kitu pavadinimu – „Savo noru“, tik deja, jis irgi nepavyko. Su tuo vieni kitus ir pasveikinkime, nes demokratija vis dar gali laimėti ir Lietuvoje, ji nebuvo sunaikinta tamsiuose valdžios kabinetuose.

Arnas Bernotas

- Reklama -

1 KOMENTARAS

  1. Ponas,Arnai,,pamiršote”,kad Gabrielius važinėjo po užsienius ir KVIETĖSI migrantus, o ir Anušausko prisipažinimas, kad Lietuva ĮSILEISDAMA MIGRANTUS norėjo pamokyti ES ,kažkodėl Tamstos ,nepaminėtas.
    Tai,kad TS[kp] sugebėjo suversti BĖDĄ už migrantus Lukošenkai tai partijos STEIGĖJŲ paslėptų 100metų ,nuopelnas.

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!