- Reklama -

Mirė monsinjoras Alfonsas Svarinskas. KK nuotr.

A.Svarinskas atvykęs palaikyti E.Kusaitės teisme. KK nuotr.
Monsinjoras kunigas Alfonsas svarinskas piktinosi gėjų paradu. KK nuotr.
Monsinjoras A.Svarinskas mitinge. KK nuotr.
Monsinjoras Alfonsas Svarinskas 2011 m. birželio 14 d. minėjime prie Seimo. KK nuotr.

Eidamas 90-uosius mirė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos Garbės narys, disidentas, monsinjoras A. Svarinskas.

A. Svarinskas gimė 1925 m. sausio 21 d. Ukmergės rajone, Kadrėnų kaime. 1954 m. buvo įšventintas kunigu.

1942 m. pradėjo mokytis Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kurią baigė 1964 m. grįžęs iš lagerio. 1946 m. suimtas ir už pagalbą partizanams nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. 1956–1958 m. buvo Kulautuvos parapijos altarista, dirbo Betygalos parapijoje. 1958 m. suimtas ir nuteistas 6 metams laisvės atėmimo. Bausmę atliko Mordovijoje, kur 1961 m. vėl teistas ir paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant kalėjime. 1964 m. grįžo į Lietuvą ir iki 1970 m. buvo vikaru Miroslavo, Kudirkos Naumiesčio parapijose; 1970–1983 m. – klebonu Igliaukos, Patilčių, Viduklės parapijose. 1983 m. nuteistas ir paskirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė bei papildoma 3 metų ištrėmimo bausmė. 1988 m. liepos 12 d. iš Permės griežto režimo lagerio JAV prezidento Ronaldo Reigano (Ronald Reagan) prašymu kun. Alfonsas Svarinskas buvo paleistas su sąlyga, kad paliks Tėvynę ir Augsburgo vyskupo Josefo Štimplės (Josef Stimpfle) kvietimu išvyks į Vakarų Vokietiją. Gyveno Vokietijoje, Frankfurte prie Maino; per 2 tremties metus aplankė lietuvių kolonijas Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Australijoje. 1990 m. grįžo į Lietuvą.

1988–1990 m. dvasininkas lankė lietuvių kolonijas visame pasaulyje, bendravo su pasaulio veikėjais kaip Lietuvos disidentas, net 12 kartų susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tik Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę grįžo į Lietuvą.

Nepriklausomoje Lietuvoje kunigas dirbo kardinolo Vincento Sladkevičiaus kancleriu, buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Šilalės rinkiminėje apygardoje Nr. 70. Dirbo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijoje.

Vėliau ėjo Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigas.

Kaip kunigas tarnavo tikintiesiems Kaune, Kavarske, Ukmergėje.

Monsinjoras A. Svarinskas 1998 m. pagerbtas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. 2000 m. disidentui įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis, 2001 m. apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl Alfonso Svarinsko mirties

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą dėl garsaus visuomenės veikėjo, dvasininko, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputato monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties.

Pasak šalies Prezidentės, neišsižadėjęs religinės ir tautinės veiklos, A. Svarinskas iki paskutinių dienų kovojo už kiekvieno žmogaus teisę tikėti, laisvę mąstyti ir kalbėti, nuolat ragino būti su Lietuva ir rūpintis jos ateitimi.

„Tai buvo ypač stiprus ir sukrečiančią sovietmečio tikrovę patyręs žmogus, išgyvenęs nuolatinius persekiojimus, kankinimus, nesibaigiančius trėmimus ir kalėjimus”, – sakoma valstybės vadovės užuojautoje.

Prezidentė pareiškė užuojautą A. Svarinsko artimiesiems, jo bendražygiams ir visai Lietuvos tikinčiųjų bendruomenei.

Premjeras: “Jis visuomet, net ir sunkiausių išmėginimų metu, liko ištikimas krikščioniškiesiems ir tautiniams idealams”

„Mirus iškiliam Katalikų Bažnyčios dvasininkui, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbiui, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto steigėjui, mūsų Tautos laisvės kovotojui, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatui, Lietuvos kariuomenės vyriausiajam kapelionui Monsinjorui Alfonsui Svarinskui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą Kauno arkivyskupijai ir visai katalikų bendrijai Lietuvoje, laisvės kovotojams, Lietuvos kariuomenei, visiems Lietuvos žmonėms.

Dar jaunystės metais įsitraukęs į kovą už tikėjimo ir Tautos laisvę, Monsinjoras visu savo gyvenimu padovanojo gražų meilės Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei pavyzdį.

Savo žodžiu ir kilniu asmeniniu pavyzdžiu Jis visuomet, net ir sunkiausių išmėginimų metu, liko ištikimas krikščioniškiesiems ir tautiniams idealams.

Dvasine šviesa spinduliuojanti Monsinjoro asmenybė, Jo drąsa, ryžtas ir kompromisų nepripažįstanti kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, Jo gyvenimas ir veikla ugdant mūsų Tautos žmones, ypač jaunimą, religine ir tautine dvasia, rūpinimasis kovos už laisvę atminimo įamžinimu paliks ryškų braižą Lietuvos istorijoje.

Garbingas Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimas teišliks visų mūsų širdyse“, – sakoma premjero užuojautoje.

Seimo pirmininkė: “„Lietuva neteko atsidavusio ir iškilaus katalikų dvasininko”

„Lietuva neteko atsidavusio ir iškilaus katalikų dvasininko, atkaklaus kovotojo už tėvynę Lietuvą, nuoširdaus ir gėrį skleidusio žmogaus. Alfonso Svarinsko gyvenimas nebuvo lengvas, jam teko patirti tremties ir lagerių rūstybę. Tačiau ne skaudi gyvenimo patirtis atsispindėjo jo veide ir visoje esybėje, o žmonėms dalinama šviesa ir išmintis, – teigia Seimo Pirmininkė užuojautoje. – Telydi šią iškilią asmenybę mūsų visų pagarba ir amžinas atminimas.“

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas.

Seimas plenariniame posėdyje tylos minute pagerbė A. Svarinsko atminimą.

KK inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!