- Reklama -

Seimas pritarė Suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimui Lietuvoje: už tai numatantį europinį Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo projektą balsavo 108, prieš buvo 1, susilaikė 9 Seimo nariai. KK nuotr.

Seimas pritarė Suskystintų gamtinių dujų terminalo įrengimui Lietuvoje. Už tai numatantį europinį Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo projektą balsavo 108, prieš buvo 1, susilaikė 9 Seimo nariai.

Priimtu įstatymu nustatyti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo įrengimo Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklos ir eksploatavimo bendrieji principai bei reikalavimai, sudarytos teisinės, finansinės ir organizacinės sąlygos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimui.

Įstatyme įtvirtinta, kad SGD terminalu laikoma visuma energetikos statinių ir įrenginių, įskaitant plaukiojančiąją suskystintųjų gamtinių dujų saugyklą (tanklaivį), per kuriuos suskystintosios gamtinės dujos bus importuojamos į Lietuvą, priimamos ir per kuriuos galės būti teikiamos papildomos paslaugos, būtinos suskystintųjų gamtinių dujų dujinimo ir vėlesnio tiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą procesui. SGD terminalas bus įrengtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje.

Įstatymu taip pat nustatyta, kad SGD terminalas ir jo jungtis bus pripažįstami strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais įrenginiais, SGD terminalo operatorius bus pripažįstamas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia įmone, kaip nurodyta Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme; SGD terminalo projektas bus pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kaip nurodyta Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme. Nustatyta, kad projektą Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sprendimu įgyvendins projekto įgyvendinimo bendrovė, kurioje valstybei priklausys ne mažiau kaip 2/3 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų.

SGD terminalo infrastruktūros plėtra ir įrengimas bus finansuojami bendrovės nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis. SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka bus įtraukiamos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą. Projektui finansuoti galės būti panaudotos Europos Sąjungos paramos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

Nustatyta, kad per SGD terminalą jungiamaisiais gamtinių dujų vamzdynais importuojamų ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vidaus rinkoje suvartojamų gamtinių dujų kiekis (kiekviena iš šių priemonių atskirai) turės sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus viso Lietuvoje suvartojamo gamtinių dujų kiekio per metus.

Įstatyme įtvirtinta, kad Vyriausybė, naudodamasi jai suteiktomis teisėmis ir atlikdama pavestas pareigas, užtikrins tinkamą teisinių, techninių ir organizacinių sąlygų įgyvendinimą, kad SGD terminalo eksploatavimas būtų pradėtas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 3 d.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!