- Reklama -
Naujasis policijos vadovas V.Telyčėnas ryžtingai nusiteikęs reformuoti policiją

Giedrė Gorienė
Algirdas Plukis

Dar neseniai visa Lietuva nuščiuvusi laukė, kuo baigsis „nemirtingojo Koščėjaus“ – generalinio policijos komisaro Vytauto Grigaravičiaus vadovavimo policijai era. Nes galingus užtarėjus, kitaip dar vadinamus „stogus“, Seime turėjęs V.Grigaravičius savo poste net septynerius metus jautėsi nepajudinamas – lyg uola, nepaisant kokių skandalų epicentre jis beatsidurtų.

Tačiau net ir uola, pasirodo, nėra visagalė – Aleksandrijos girto policininko pasivažinėjimas, nusinešęs trijų vaikų gyvybes, išvertė iš posto arogantiškąjį reitingų auginimo virtuozą Vytautą Grigaravičių. Taip, taip, tą patį, kuris sunkiu Lietuvos policijai metu, kai policininkai streikavo dėl neišmokėtų jiems algų, už liudininkų apsaugai skirtus pinigus mėgavosi jam nupirktu brangiu tarnybiniu butu, kur vien tik trims lovoms buvo išleista beveik 20 tūkstančių litų. Operatyvinei veiklai! (Jeigu ką…)

O koks triukšmas kilo tuomet, kai tuometinis vidaus reikalų ministras Raimundas Šukys pareikalavo Vytauto Grigaravičiaus atsistatydinti?

„Dangus griūva!“ – klykė Vytautui Grigaravičiui įvaizdį į būsimus Lietuvos Prezidentus kūrusi žiniasklaida, o kažkoks Katalikų Bažnyčios klapčiukas per šv.Mišias sekmadienį, t.y. dieną prieš Prezidentui priimant sprendimą, bandė sugraudinti šalies vadovą ir visus Lietuvos tikinčiuosius: na, nedarykime iš tų Aleksandrijos įvykių politikos! Toks geras tas Vytautas Grigaravičius – tegul dirba…

Tačiau pas Prezidentą ant stalo tuometinio vidaus reikalų ministro Raimundo Šukio atnešti komisariatų statybų sąmatų dokumentai bylojo tą „gerą darbą“ esant kitokį.

„Iš mūsų buvo tiesiog tyčiojamasi – paprašius pataisyti, t.y. sumažinti statybų sąmatas, per naktį jos išaugdavo kaip ant mielių“, – su „Karštu komentaru“ prisiminimais anksčiau dalijosi ir kitas buvęs vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius.

Taigi, šį kartą Vytauto Grigaravičiaus spektaklis nepavyko – Prezidentas pareikalavo jo atsistatydinimo. Ir su lyg ta pačia minute prasidėjo naujojo generalinio policijos komisaro paieškos ir, be abejonės, kuo didžiausios intrigos. Nes be žiniasklaidos linksniuojamos buvusio V.Grigaravičiaus pavaduotojo V.Telyčėno pavardės, kandidatų į generalinius policijos komisarus sąraše buvo minimos dar dvi labai įdomios pavardės – buvusio „Ekskomisarų biuro“ dukterinės įmonės „Eksinta“ darbuotojo, o dabartinio Muitinės departamento generalinio pavaduotojo J.Rimkevičiaus pavardė. Ir dabartinio V.Telyčėno pavaduotojo Kęstučio Tubio, konfliktavusio su „tulpinių“ nužudytu policijos komisaru Sergeju Piskunovu, pavardė. Ir būtent Kęstučio Tubio – kadaise buvusio Panevėžio komisaro, kurio parašas yra ant tuometinio slapto Panevėžio policijos ir „tulpinių“ darbo plano – nusikaltėlių apginklavimo – pavardė su didžiuliu skausmu tarsi prakeiksmo strėlė išskriejo iš S.Piskunovo tėvo liudijimo Vilniaus apygardos teisme lūpų. Nes būtent dėl šio komisaro – Kęstučio Tubio – Sergejus Piskunovas įspėjo savo tėvą, brolį ir draugus: „Jei man kas nors atsitiks, žinokit…“

Ir keistas sutapimas – policijos pareigūnui Sergejui Piskunovui atsitiko: prie sodo namelio jį patykojo kadaise su to paties K.Tubio parašu apginkluoti „tulpiniai“. Ir šių metų lapkričio penktą sukaks aštuoneri metai, kai policijos komisaro S.Piskunovo ir su juo kartu buvusios bei nušautos prokurorės V.Kazlauskaitės žmogžudystės užsakovai vaikščioja laisvėje…

Tačiau nors ir kaip gudriai buvo pinamos intrigos, nei J.Rimkevičius, nei K.Tubis į generalinio policijos komisaro kėdę neatsisėdo.

Prezidentas Valdas Adamkus Prezidentu paskyrė Vizgirdą Telyčėną, kurio pirmi žodžiai buvo: „Ne įvaizdžio ateinu į šį postą kurti“.

Ir iš tiesų: pirmiausia naujasis generalinis policijos komisaras V.Telyčėnas įsakė atlikti vidaus auditą. Ir rezultatų neteko ilgai laukti – „Karšto komentaro“ šaltiniai iš Policijos departamento iš karto pašnabždėjo: „Sakė, Telyčėną birželį iš posto vers… Vis mums skambina anas, sako, nedarykit to, nedarykit ano… Sako, Tubis arba Navickas į Telyčėno kėdę greitai ateis…“

„Nesakyk „op“, neperšokęs griovio“, – sako lietuvių liaudies patarlė, ir buvęs vienas iš didžiausių Vytauto Grigaravičiaus „ramsčių“ ir anos sistemos garantų generalinio policijos komisaro pavaduotojas V.Navickas į generalinio policijos komisaro kėdę, kaip kad kai kas norėjo, neatsisėdo. Priešingai – po pokalbio su V.Telyčėnu netikėtai susirgo ir į pensiją išėjo…

O pagal generalinio policijos komisaro V.Telyčėno ryžtą ir užsispyrimą jau šių metų spalį pradėti policijos sistemoje rimtas reformas, galima susidaryti prielaidą, kad jokie jokių sąmokslai šioje sistemoje prieš šį generalinį policijos komisarą nepavyks. Vizgirdas Telyčėnas to paprasčiausiai neprileis. Nors, žinant, kokie „daktarų“ „pasikėsinimo“ scenarijai, norint išsaugoti Vytautą Grigaravičių generalinio policijos komisaro kėdėje, būdavo kuriami, negalima pamiršti šitų vyrukų lakios scenarijų kūrimo fantazijos, ir todėl naujasis generalinis policijos komisaras Vizgirdas Telyčėnas, be priekyje esančių dviejų akių, dar privalo turėti ir vieną akį nugaroje – nes plaukiojant šituose vandenyse dažniausiai smogiama nelauktai ir… iš nugaros.

Tačiau sąmokslai – sąmokslais. Generalinis policijos komisaras Vizgirdas Telyčėnas apie juos viešai kalbėti nenori. Juodos technologijos, sako, ne jam.

„Tegul už mane kalba mano darbai“, – tokią strategiją pasirinko Vizgirdas Telyčėnas, ir šitokios strategijos prasme jis yra teisus. Nes, kaip parodė Vytauto Grigaravičiaus atvejis, nors ir kiek metų bekursi sraunaus, gaivaus ir visų trokštamo upelio įvaizdį, jei esi stovintis ir dvokiantis pelkių vanduo, tai upeliu nepavirsi – iš po „viešaisiais ryšiais“ deklaruojamo gaivaus upelio įvaizdžio anksčiau ar vėliau pradeda sklisti stovinčio pelkės vandens dvokas…

Pirmiausia – viešumas

„Ir karto noriu pasakyti, kad mūsų tikslas dabar yra toks – norime, kad žiniasklaida būtų policijos sąjungininkė. Todėl mes visais policijos klausimais, kurie yra nesusiję su baudžiamojo proceso ar operatyviniais reikalavimais, būsime atviri. Mes norime ir turime būti atviri“, – sako generalinis policijos komisaras Vizgirdas Telyčėnas.

Ir iš karto informuoja apie naujovę: „Netrukus mūsų internetiniame tinklapyje atsiras informacija apie statybų kainas: kiek kainavo mūsų policijos įstaigų statyba, kokia vieno kvadratinio metro kaina. Nes viešumas – tai pagrindinis skaidraus darbo principas“.

Ir čia nori nenori suglumsti. Viešumas policijos statybų srityje? Bet juk iki šiol tai būdavo „valstybinė paslaptis“! Kaip ten, sako, anksčiau būdavo? „Įrašyk į skelbiamą konkursą žodį „operatyvinis“, ir viskas – konkursas bus uždaras, o sąmata – valstybės paslaptis“. Ir dar policijos komisarai taip juokaudavo: „Komisariato remontas? Vėl kažkuris komisaras namą pasistatys…“

Bet tokie anekdotai policijos sistemos kuluaruose sklandė tada. Dabar policijoje – naujas vadovas, taigi, nauji vėjai, ir tie vėjai, sako, labai rimti – pvz., kad ir policijos veiklos optimizacija.

„Ką tai reiškia? Tai reiškia racionalų policijos veiklos valdymą. O paprasčiau kalbant, tai yra visos valdymo sistemos pakeitimas“, – sako Vizgirdas Telyčėnas.

O kaip tai atrodys?

Policijoje – pertvarka

„Nuo šių metų spalio 1 dienos Policijos departamentas dirbs ne su 68 teritorinėmis įstaigomis, o tik su 10 apskričių policijos įstaigų. Kitas etapas – specializuotų įstaigų mažinimo skaičius. Galiausiai – pertvarka paties Policijos departamento viduje – bus keičiama struktūra“, – paaiškina generalinis policijos komisaras, ir staiga visi taškai susidėlioja ant „i“.

Štai, kodėl kai kas taip nenorėjo, kad į generalinio policijos komisaro postą atsisėstų V.Telyčėnas. Ir štai, kodėl pasklido kalbos, kad iki birželio reikėtų V.Telyčėną išversti – mat gal į jo vietą atėjęs naujasis senasis dar spėtų šitas planuojamas reformas sustabdyti. Nes kai kam, kurie tik pilvus ir laipsnius augina ir už besaikį gėrimą dar ir didžiulį atlyginimą iš valstybės gauna, tokios reformos, oi, kaip netinka – teks, uodegą pabrukus, traukti į kokį banką (vindikacijos skyrių), saugos tarnybą ar į pensiją… Nors, tiesa, tas dar tik bręsta – dar bus negreit.

„Be jokios abejonės, ši reforma iš karto kažkokių apčiuopiamų neduos – šis procesas yra tęstinis. Todėl viskas bus daroma neskubant, apgalvotai, palaipsniui – pavyzdžiui, tik tuomet, kai apskričių policijos komisariatai dirbs efektyviai ir pilnaverčiai vykdys jiems numatytas funkcijas, tik tada bus galima kalbėti apie Policijos departamento bloko valdymo mažinimą. Nes šiuo metu, kol yra tokia valdymo struktūra – kai pačiam Policijos departamentui tenka dirbti su tomis 68 teritorinėmis įstaigomis, iš tiesų yra problemiška mažinti Policijos departamento darbuotojų skaičių“, – sako V.Telyčėnas.

Ir štai čia iš tiesų reikia jį suprasti: jei reforma bus pradėta ne nuo „apačių“, bet nuo „viršaus“, t.y. nuo Policijos departamento, tai senieji vilkai jau pačią pirmą dieną Vizgirdą Telyčėną „papjaus“. O tada – sudie pertvarkai policijoje. O ar mes norime sugrįžti į V.Grigaravičiaus laikų stagnaciją? Ne… Todėl, kaip sako anglai, step by step („žingsnis po žingsnio“). Ir pats pirmas žingsnis bus žengtas rajonuose.

„Nuo šių metų spalio 1 dienos numatome dabartines trečios pakopos įstaigas, t.y. teritorinius policijos komisariatus prijungti prie 10 apskričių policijos komisariatų. Taigi, iš 68 teritorinių policijos įstaigų – juridinių asmenų liks 10. Ir šitie 10 juridinių asmenų bus kuriami dabartinių apskričių centruose esančių policijos komisariatų pagrindu“, – pirmo žingsnio esmę paaiškina V.Telyčėnas.

Pala, pala, ar tai reiškia, kad rajonuose policijos komisariatų neliks?

„Ne, tai nereiškia, kad bus panaikinti visi likusieji policijos komisariatai, kad jų neliks. Ne – pasikeis tik jų juridinis statusas ir keisis valdymo sistema. Ir tai daroma todėl, kad būtų efektyviau valdomi materialiniai, finansiniai ir žmogiškieji resursai“, – sako generalinis policijos komisaras.

Naujojo policijos vadovo planuose – ir policijos pareigūnų darbo kokybės pagerinimas. Todėl, be policijos valdymo sistemos pakeitimo, bus dirbama ir kita kryptimi – tai pareigūnų motyvacijos, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimas arba tiesiog tobulinimas.

„Patikėkit, čia yra ką veikti“, – sako V.Telyčėnas. – „Juoba, kad šiandieną policijos pareigūnų mokymas yra išskaidytas, pareigūnai rengiami keliose vietose“.

O vis dėlto…

Generalinis policijos komisaras atrodo iš tiesų susirūpinęs būsima policijos reforma. Tačiau „Karštas komentaras“ nebūtų karštas, jei jo nedomintų povandeninės srovės.

„Ar didelį pasipriešinimą jaučiate paskelbtoms vidinėms reformoms?“ – paklausėme Vizgirdo Telyčėno, ir iš karto pastebėjome, kaip po šito mūsų klausimo vieno jo pavaldinio veidą iškreipė – lietuviai tokio žodžio neturi – jachidna šypsena.

„Pasipriešinimo, kaip tokio, nėra, nors kalbų, žinote, yra. Žinote, kai yra pūlinys, kuris yra pritvinkęs… Tenka stebėti, kontroliuoti, įtakoti. Vienu žodžiu, reikia dirbti atsakingai“, – generalinis policijos komisaras leido suprasti, kad yra stebimas per padidinimą stiklą ir kad neturi teisės čia paslysti – tie, kurie ketino į generalinio policijos komisaro kėdę prastumti kai ką kitą, pasinaudos mažiausia jo klaida ir sieks jį nuversti.

Taigi, V.Telyčėno laukia daug darbų, todėl nusprendėme daugiau klausimų jam neuždavinėti. Na, gal tik vieną – tik paskutinį, nes labai jau knietėjo kai ką pasitikslinti. O būtent – Vytautas Grigaravičius amžinai verkdavo, kad policijai trūksta pinigų. Atseit dėl to ir policija yra tokia, kokia yra. Tai kaip dabar Vizgirdas Telyčėnas padarys tas reformas, kai policijoje – toks pinigų trūkumas?

„Aišku, pinigų niekada nebūna pakankamai. Visada jų norisi daugiau. Ypač patalpų renovacijoms, darbo sąlygų gerinimui… Tačiau policijos finansavimas yra pagerėjęs. O reformą daro ne pinigai – daro žmonės. Ir Policijos departamente yra nemažai žmonių, kurie gali vykdyti reformą, ir tai bus padaryta be jokių didesnių problemų. Ir žmonės turės greitai pajusti, kad policija tarnauja jiems ir gina jų interesus“, – „Karštam komentarui“ atsakė generalinis policijos komisaras Vizgirdas Telyčėnas.

O kad tuo metu kas nors būtų nufilmavęs to pavaldinio su jachidna šypsena veidą…

 

 

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!