- Reklama -

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2023-03-08 priėmus Nutarimą Nr. 147, nutraukti biudžetinės įstaigos Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) iki šios dienos Komisijai nepateikė aiškios informacijos apie priimtą sprendimą likviduoti šią biudžetinę įstaigą ir likvidatoriaus paskyrimą, nors priėmė sprendimą dėl Komisijos pirmininko, kuris yra ir biudžetinės įstaigos vienasmenis valdymo organas, atleidimo iš pareigų nuo 2024-02-01.

Kai likviduojamas juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, likvidavimo procedūra reguliuojama ne tik LR Civilinio kodekso normomis, bet ir specialiosiomis specialaus įstatymo – LR Biudžetinių įstaigų įstatymo normomis. LR Biudžetinių įstaigų įstatymo (BĮĮ) 25 str. 3 dalyje nustatyta, kad sprendimą likviduoti biudžetinę įstaigą priėmusi jos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba teismas privalo paskirti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją.

To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad likvidatoriumi arba likvidacinės komisijos pirmininku paprastai skiriamas biudžetinės įstaigos vadovas. Jei likvidatoriumi biudžetinės įstaigos savininkas (Ministerija) nuspendžia skirti kitą asmenį, biudžetinė įstaiga apie tokį sprendimą turi būti informuota per protingą terminą, taip pat biudžetinės įstaigos vadovui, kuris iki biudžetinės įstaigos likvidavimo pradžios yra biudžetinės įstaigos vienasmenis valdymo organas pagal įstatymą, turi būti aiškiai žinoma, kas yra paskirtas įstaigos likvidatoriumi, nes tik įstatymų nustatyta tvarka paskirtam įstaigos likvidatoriui arba likvidavimo komisijos pirmininkui įstaigos vadovas turi teisę perduoti įstaigos spaudą, materialines vertybes, dokumentus ir kt. turtą. Kitokiems subjektams ar asmenims, nei numatytiems įstatyme, įstaigos vadovas vertybių ir dokumentų perduoti neturi teisės.

Nepaisant labai aiškaus įstatyminio reguliavimo, Ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vadovė D. Zabarauskienė Komisijos pirmininkui A. Akstinavičiui elektroniniu paštu pateikė reikalavimą vasario 1 d. 8.30 val. Ginčų komisijos dokumentus ir turtą perduoti Ministrės įsakymu sudarytai Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ūkinių reikalų, dokumentų ir materialinių vertybių perėmimo komisijai.

Neaišku, koks yra minimos Ministerijos sudarytos komisijos teisinis statusas, iš kokių norminių teisės aktų yra kildinamos Ministrės sudarytos komisijos teisės ir pareigos? Nors Ginčų komisija geranoriškai raštu paaiškino Ministerijai įstatymų reikalavimus, į ką reaguodama ministrė M. Navickienė operatyviai pakeitė savo įstatymą, tačiau ir pakoreguotas Ministrės įsakymas neatitinka pirmiau išdėstyto teisinio reguliavimo, nes Ministrės Įsakymas negali pakeisti iš Įstatymo kylančios Ministerijos pareigos paskirti Ginčų komisijos likvidatorių.

BĮĮ 25 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, jeigu biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nepriima sprendimo pratęsti biudžetinės įstaigos veiklos laikotarpio ir nepaskiria likvidatoriaus arba nesudaro likvidacinės komisijos, biudžetinės įstaigos vadovas ar Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę kreiptis į teismą, kad jis paskirtų biudžetinės įstaigos likvidatorių arba sudarytų likvidacinę komisiją.

Ginčų komisijos pirmininkas, atsižvelgęs į minėtas aplinkybes, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas paskirti biudžetinės įstaigos Ginčų komisijos prie SADM likvidatorių.
Ginčų komisija vertybių, dokumentų ir kt. turto perdavimą įstaigos likvidatoriui vykdys įstatymų nustatyta tvarka.

Ginčų komisijos prie SADM pirmininkas Arvydas Akstinavičius

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!