- Reklama -

Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai“ atstovas Stefan Korte į Lietuvą atvyko iš Švedijos, kur sėkmės šį rudenį įvyksiančiuose parlamento rinkimuose tikisi nuo Socialdemokratų partijos atskilę ir „Alternatyva Švedijai“ įkūrę švedai. Ir Lietuvoje Stefan Korte ieškojo sąlyčio taškų su Lietuvos patriotinėmis jėgomis, nes, pasirodo, ir Vokietijoje analogiškos problemos su politiniu „elitu“, kaip ir Lietuvoje.
Tad apie bundančias Europos tautas ir galimus pokyčius Europos Sąjungoje „Karšto komentaro“ redakcijoje ir kalbėjomės su svečiu iš Vokietijos Stefanu Korte. Prie mūsų pokalbio taip pat prisijungė ir knygos „Link nacionalinių valstybių“ autorius, buvęs JAV Valstybės departamento diplomatas Algis Avižienis.

-Negaliu patikėti – Švedijoje įsikūrė „Alternatyva Švedijai“?
Stefan Korte: – Taip. Tai daugiau mažiau jaunųjų švedų socialdemokratų atšaka. Jie mano, kad Švedijos socialdemokratai yra per „minkšti“, per tingūs, nepakankamai „kieti“, ir nukopijavę idėją nuo „Alternatyva Vokietijai“ jie įkūrė „Alternatyva Švedijai“. Nuo švedų socialdemokratų jie atskilo 2018-ais, prieš pat parlamento rinkimus, tačiau tuo metu jiems nepavyko peržengti 4 proc. barjero (tokia riba yra Švedijoje) ir tapti parlamentine partija. Bet tai yra labai jauni ir labai ambicingi žmonės, ir aš manau, kad šį kartą jie nustebins.
Jų programa labai panaši į mūsų, pirmiausia – imigrantų klausimu, kadangi Švedija, kaip ir mes, turi analogišką problemą. Jie taip pat stengiasi ginti ir saugoti šeimos vertybes – kaip ir Lietuvoje kas yra daroma.
ES virsta TSRS Nr.2
-Nors šiuo metu formaliai jūs atostogaujate – ir į mūsų redakciją atvykote iš Palangos, tačiau net ir atostogų metu jūsų dienotvarkėje netrūksta darbinių susitikimų. Koks rūpestis neleidžia tiesiog mėgautis atostogomis – iš pradžių Švedija, dabar – Lietuva?
Stefan Korte: – Mes matome, kad Europos Sąjunga vis labiau ir labiau virsta Tarybų Sąjunga Nr.2, bet daugelis to nemato arba mato ne taip, kaip nacionaliniai patriotai, kurie bando apginti nacionalinius savo šalies interesus. Taip pat tai yra sunki tema ir Ukrainos žmonėms, kurie kovoja, kad Ukraina taptų ES nare, nes mes iš kitos pusės žinome, kas tai yra – kad tai yra Tarybų Sąjunga Nr.2. Ir tada iškyla klausimas: už ką jie kovoja? Jie turėtų kovoti už savo nacionalinį suverenitetą, bet ne už Europos Sąjungą. Šiuo momentu ir šioje situacijoje tai būtų jiems sunku paaiškinti.
Aš ne šiaip sau pasakiau, kad ES tampa TSRS Nr.2, tam yra priežastis – ES bando tautoms, žmonėms diktuoti dalykus, kurie iš tikrųjų turi būti tų tautų apsisprendimas savo nacionalinės šalies viduje, o ne priimti neaišku kokiais keliais ir Briuselio diktuojami valstybėms, kaip, pvz., kokiu būdu sėti kviečius, kokios turėtų būti elektros lemputės ir t.t., ir pan. Sprendimai turi būti priimami nacionalinėse valstybėse, o ne Briuselyje, nes žmonės nacionalinių valstybių vyriausybėse geriau žino, ko reikia jų šalies žmonių gerovei.
Taip pat matome netrukus įvyksiančius tam tikrus pokyčius, pvz., jau per kitus Europos Parlamento rinkimus turėsime transnacionalinį kandidatų į EP sąrašą. Kol kas tokiu būdu per kitus rinkimus bus išrinkti 28 europarlamentarai iš 705 EP narių, bet tai tik pradžia – tas transnacionalinio sąrašo skaičius palaipsniui didės: per dar kitus Europos parlamento rinkimus galbūt tokiu būdu bus išrinkta 100 ar 150. Ir žingsnis po žingsnio, vieną dieną jūs atsibudę pamatysite, kad jūs jau nebalsuojate už savo šalies kandidatus, bet balsuojate už žmones iš Portugalijos, Italijos ir bet kitų ES šalių, nes tas transnacionalinis sąrašas turi savo taisykles, kaip kandidatai iš skirtingų valstybių bus į jį surašyti.
Taigi, kryptis yra aiški: kad nacionalinėse valstybėse žmonės negalėtų balsuoti už savo nacionalinius kandidatus. Rinkimų sistema tampa dideliu agresyviu burbulu ir tai jau nelieka tuo, kuo žmonės galėtų ilgiau pasitikėti. Jie jau nebegalės prisiliesti prie to, ką jie galėtų identifikuoti – viskas taps daugianacionaliniu.
-Tarybų Sąjungoje buvo TSKP CK politbiuras, Europos Sąjungoje – Europos Komisija. Bandau prisiminti ir neprisimenu, kad mes, pvz., tuometinėje tarybinėje Lietuvoje būtume balsavę už kandidatus į TSKP CK politbiurą – tiesiog buvo toks valdymo aparatas, kaip ir dabar niekas ES valstybėse nerenka Europos Komisijos, o ji tokia yra ir nurodinėja nacionalinėms valstybėms, kaip jų žmonės turi gyventi…
Algis Avižienis: -Jeigu reikės balsuoti už Portugalijos kandidatą, tu jo nežinosi – jis gyvena labai toli. Kiek kartų jis atvažiuos į Lietuvą?
Stefan Korte: -Be to, įsivaizduokite, kokie „populiarūs“ vokiečiai, pvz., Lenkijoje ar kitur yra. Jūs tikrai manote, kad šie žmonės dirbtų mūsų naudai? Jiems nerūpime mes ir jiems apskritai daugiau niekas nerūpi, išskyrus jų pačių daržą.
Tautų galas?
Stefan Korte: -Tačiau transnacionalinio sąrašo įvedimas – dar ne viskas. Be to, dar yra prieglobsčio teisės suteikimas – bet kuri moteris pasaulyje, kuri negali pasidaryti aborto savo šalyje, gali atvažiuoti į ES ir paprašyti prieglobsčio. Dar daugiau, jei moteris bet kur pasaulyje turi vaiką iki trejų metų, ji gali atvykti į ES ir paprašyti prieglobsčio. Ir jai bus suteiktas prieglobstis.
Tai yra beprotybė! Įsivaizduokit, kiek pasaulyje yra moterų, kurios norės čia pasidaryti abortą ar, jei turi vaiką iki 3 metų, gauti prieglobstį čia!
Algis Avižienis: -Tokia naujiena nemaloniai nustebino…
Stefan Korte: -Labai nemaloniai.
-Šiuo metu tai ES svarstoma?
Stefan Korte: -Tai jau nuspręsta.
-Kaip tai nuspręsta? Čia, Lietuvoje, mes nieko nežinom?!
Algis Avižienis: – Taip, niekas nežino.
Stefan Korte: -Aišku, kad nežinote. Paklauskite savo Europos parlamentarų apie konferenciją „Europos ateitis“ – kada ji buvo ir kokie buvo sprendimai. Ir jeigu jūsų europarlamentarai jums teisybės nepasakys, tai juos jūs galite laikyti, na, gal ne išdavikais, bet tais, kurie negerbia Lietuvos žmonių. Nes kas seks po to? Aš jums pateikiau tik du pavyzdžius, kas buvo nuspręsta toje konferencijoje.
Ta konferencija prasidėjo praėjusių metų gegužę, o sprendimai buvo patvirtinti šių metų gegužę. Į konferenciją buvo pakviesti 800 žmonių, kurie buvo neva atsitiktinai atrinkti Europos Sąjungos, kad būtų sudarytas neutralumo įspūdis, kas iš esmės yra visiška nesąmonė, nes žmonės buvo atrinkti kompanijos, kurios pavadinimas „Canta“, kuri netyčia jau dešimtmečiais teikia paslaugas ES, ir kuri netyčia priklauso vienai iš didžiausių privačių kompanijų Amerikoje ir kuri yra pagrindinė kapitalo įmonė.
Taigi, kaip matote, nėra jokio skaidrumo, jau nepaisant to, kad žmonėms niekas nėra pasakyta.
Dar daugiau, kai netgi Europos parlamento nariai norėjo gauti daugiau aiškumo – kokie žmonės ir iš kur susirinko į tą konferenciją, koks tų žmonių išsilavinimas, kas jie tokie ir pan., atsakymo į šiuos klausimus jie negavo. ES netgi neatskleidė, kokios buvo šitos konferencijos išlaidos – kiek ES mokesčių mokėtojų pinigų kainavo pasamdyti šituos 800 žmonių.
Taigi, kaip matote, visa tai – didelis šou. Jie sako ES žmonėms: „Mes esame skaidrūs! Mes norime, kad jūs matytumėte, ką mes darome!“, bet tiesa yra kitokia – viskas yra priešingai.
Atsiprašau, bet tai nėra absoliučiai jokia demokratija. Ir tai nėra žmonių interesai – nesvarbu, ar lietuvių, ar vokiečių, ar lenkų, ar švedų. Nė vieno iš jų. Bet tai yra tai, kur link mes einame.
-Tačiau Vokietijos vyriausybės atstovai, pvz., Šolcas, atvirai sako, kad ES „reikia federalinės struktūros“?
-Konferencija jau pasibaigusi, sprendimai priimti. Ir gegužės pradžioje Europos parlamente buvo sprendžiami du klausimai: transnacionalinis sąrašas per rinkimus į EP ir prieglobstis nėščioms moterims bei moterims su vaikais iki 3 metų – tokios moterys gali ateiti prie ES išorinių sienų ir pasakyti žodį „prieglobstis“. Ir tada jos gaus prieglobstį. Tai gali būti moterys, pvz., iš Tinbuktu, ir vien dėl to, kad ji turi vaiką iki 3 metų arba yra nėščia, ji gaus prieglobstį ES.
Tai yra beprotybė – milijonai, milijonai moterų iš viso pasaulio gali atvykti čia, į ES, ir gauti prieglobstį!
Manau, kad tai, taip pat ir transnacionalinis sąrašas, yra tautų Europos galas, mūsų tautinio identiteto ir suvereniteto galas. Tai yra idėja visus padaryti lygiais.
Virštautinės valstybės – federalinės valstybės – idėja skinasi kelią ir tai ruošiamasi įgyvendinti. Norima panaikinti tautines valstybes. Tai pagrindinis ES tikslas.
Todėl kiekvienas, kuris myli savo šalį, nesvarbu, tai lietuvis, vokietis ar dar kas, turi pasakyti: gana! Gana TSRS Nr.2 Europos centre! Nes tai neturi nieko bendro su pradine europine idėja, kuomet kūrėsi Europos Sąjungos bendrija, kaip ekonominis bendradarbiavimas be sienų, kad kompanijoms būtų lengviau prekiauti. Tokia buvo ES kūrimosi idėja. Ir tai iš tikrųjų buvo gera idėja. Bet visa kita, kas šią idėją apsupo, nieko bendro su tuo neturi.
Kas ir kodėl Vokietiją spaudžia žemyn?
-Stebint iš šalies susidaro įspūdis, kad yra geopolitinės jėgos, kurios nori Vokietiją paklupdyti. Kaip žinia, Vokietija yra laikoma Europos Sąjungos centru. Ar Vokietijoje jaučiama, kad vykstant karui Ukrainoje vyksta „karas“ ir prieš Vokietiją – kad Vokietiją norima sužlugdyti pirmiausia ekonomiškai, paskui – ir politiškai?
Stefan Korte: -Planas spausti žemyn Vokietiją ir laikyti ją paklupdytą egzistuoja nuo antrojo pasaulinio karo. Ir spausti žemyn Vokietiją nėra vien tik Amerikos „proxy“ interesas…
Algis Avižienis: -…Sakoma: „NATO turi laikyti amerikiečius Europos viduje, rusus – išorėje, o vokiečius – spaudžiamus žemyn“…
Stefan Korte: -…Ir kai mes žinome tai, mes žinome, kodėl, pvz., Žaliųjų ministras Joschka Fischer sako: „vokiečių didvyrius reikia mušti su lazda iki mirties“. Taip, jis tai pasakė. Ir dar jis pasakė, kad Vokietijos pinigai turi būti leidžiami bet kur visame pasaulyje, bet ne Vokietijoje – vokiečiams.
Taigi, kai tu žinai visus tuos dalykus, tu rimtai savęs paklausi: kas juos išrenka? Kas balsuoja už tokius kaip jis? Nes dabar mes turime žalią-raudoną-truputį geltoną (liberalai niekuo nesiskiria, nes jų toks pat politinis požiūris) vyriausybę, kuriai absoliučiai nerūpi vokiečių žmonės. Jokio dėmesio.
Be abejo, dabar yra labai sunki situacija, bet faktas yra tai, kad Vokietija turi sutartį su Rusija dėl dujų pirkimo gera kaina, Rusijai sumokėta iš anksto, taigi, viskas kaip ir išspręsta, bet iš kitos pusės vyriausybė sako: „Ne, mes tų dujų neimsim!“. Ir ekonomikos ministras vyksta į Katarą ir prašo dujų! Ir jis nusilenkia labai žemai prieš kažką, kas apskritai neturi žalio supratimo apie žmogaus teises, kai iš kitos pusės Žalieji sako, kad mes turim būti žmogaus teisių gynimo pavyzdžiu Vokietijoje! Bent mažiausia rasizmo, nacionalizmo, patriotizmo užuomina yra griežtai identifikuojama kaip prieštaravimas žmogaus teisėms! Bet ekonomikos ministras nustumia į šoną į visus savo žmogaus teisių gynimo prioritetus ir parduoda įsitikinimus.
Taip pat yra žmonės, kaip mūsų užsienio reikalų ministrė, kuri kas minutę pasako nesąmonę. Pvz., ji pasakė, kad kaups elektrą tinkle!
-Atsiprašau, kur kaups elektrą?
-Elektros tinkle. Jai taip pat užkliuvo vokiškų tankų pavadinimai: „Kokie tie vokiškų tankų su gyvūnų vardais pavadinimai? Niekas nėra apie juos girdėjęs“. Pvz., „Pantera“, „Leopardas“. Tačiau iš tikrųjų kiekvienas, pas kurį dar yra likę smegenų, žino vokiečių „Leopardus“ – „Leopardas I“, „Leopardas II“.
Beje, kalbant apie pagalbą Ukrainai – buvo svarstoma galimybė paremti Ukrainą tankais „Gepardas“, tačiau jie yra „išėję iš rikiuotės“. Tada buvo pasakyta: gerai, tuomet nusiųskime į Ukrainą „Leopardus“. Tačiau jie nesusitarė su Šveicarija, nes Šveicarija pareiškė, jog tokiu atveju netieks amunicijos.
-Minutėlę, o kaip su tuo susijusi Šveicarija?
-Šveicarijoje yra kompanija, kuri tiekia amuniciją, nes tai yra šveicariškas ginklas, kuris užmontuojamas ant „Leopardo“.
Ir šiuo metu situacija pas mus yra tokia: turime pasilikę 60 000 – 80 000 sviedinių, ir klausimas: ką toliau darys „Leopardai“, nes jie gali iššauti iki 1000 sviedinių per minutę?
-Tai vis tik, kas blogai su tais tankų pavadinimais?
-Tiesiog ministrė dažnai pasako kažką be jokios prasmės. Ir ji įsivaizduoja, kad niekas nėra apie tuos tankus girdėjęs! Bet tai yra nesąmonė, nes žmonės apie juos yra girdėję, išskyrus, matyt, ją pačią. Ji neturi žalio supratimo apie istoriją, neturi žalio supratimo apie karinius aspektus, ir ji yra atsakinga už užsienio politiką.
Kur šildysis vokiečiai žiemą?
-Tai kokia dabar situacija su rusiškomis dujomis?
Stefan Korte: -Situacija tokia, kad dujų beveik neturime, dujų rezervai neužpildyti, dujų kaina vokiečių šeimai vidutiniškai pakilo nuo 500 iki 3500 eurų per metus. Nemažai žmonių per metus uždirba iki 30 tūkst. eurų, kartais net mažiau – tai žmonės, kurie gyvena iš atlyginimo ir mėnesio gale jau nieko neturi. Jų kišenės ir taip tuščios, ir staiga jiems reikės mokėti tiek už dujas!
Bet tai dar ne viskas – jie turės brangiau mokėti ir už elektrą. Bet ir tai dar ne viskas – virš viso to pas mus dar yra 8 proc. infliacija. Ir kainos kyla kas mėnesį. Beje, tai oficialiai teigiama, kad infliacija – 8 proc., bet kai aš nueinu į parduotuvę nusipirkti produktų ir palyginu, kokios kainos buvo prieš keletą mėnesių ir kokios yra dabar, jos padidėjusios 20-25 proc.
Žmonės, kurie nedirba ir gauna iš valstybės pašalpas, negalės išgyventi žiemą. Žmonėms, kurie gauna mažesnes pajamas, taip pat bus sunku susimokėti už dujas. Todėl Vyriausybė sako: „Mes radome sprendimą – mes pastatysime šildymo sales. Tie žmonės, kurie neišgalės šildyti savo gyvenamųjų patalpų, galės ateiti į šildymo sales ir ten pasišildyti“.
-Šildymo salės? Šią žiemą? Vokietijoje???
Stefan Korte:-Taip.
Algis Avižienis: -Susidaro įspūdis, kad mūsų valdžia, jūsų valdžia, apskritai europinė valdžia, ir galbūt Vakarų valdžios turi globalias idėjas, globalius tikslus ir yra visiškai atitrūkusios nuo savo šalių. Valdžia sako: „Gerai, mes padarysime kažką, kad padėtume Ukrainai“, bet visiškai negalvoja, kaip tai paveiks pačių žmones. Tai jau nesvarbu – svarbu yra bendras tarptautinis tikslas, kuris, kaip žinia, yra „išgelbėti Ukrainą“. Ir kiek tai kainuos – nesvarbu. Vyriausybėms, panašu, tai jau neberūpi. Tai iš tiesų problema.
Lietuvoje irgi Vyriausybė nusprendė atsisakyti 30 proc. Klaipėdos uosto pajėgumų, pareikšdama, kad „daugiau jokių baltarusiškų trąšų“. Ir tai yra 30 proc. uosto perkrovimo tonažo. Visiškai buvo nesvarbu nei uostas, nei ten dirbę žmonės, nei netgi pajamos ir ne geležinkeliai – 2000 žmonių buvo atleisti vien dėl to baltarusiškų trąšų sprendimo, bet tiesiog buvo tai, ką nusprendė padaryti G. Landsbergis. O jis nusprendė padaryti įspūdį Amerikai! Nors Amerika to nereikalavo. Ir net jeigu tai buvo Amerikos iniciatyva, dabar Amerika persigalvojo, nes pamatė, kad gali kilti pasaulinis badas, todėl trąšoms nėra jokių sankcijų. Bet ne Lietuvoje! Mes rodome pasauliui ir ypatingai Vašingtonui, kad esame patikimiausias sąjungininkas ir padarysime bet ką, net nužudysime savo pačių žmones…
Stefan Korte: -Taip, mačiau, kaip Landsbergis „nukirto“ liniją Kioningsbergą…
Algis Avižienis: -…Taip, nesvarbu, kas bus, gal karas – nieko tokio, jeigu tai padės mūsų bendradarbiavimui. Dabar matome, kad ir jūs Vokietijoje turite analogišką situaciją.
Stefan Korte: -Manau, kad beveik tas pats visoje Europoje. Ir klausimas: jeigu žmonėms Vokietijoje reikės eiti į tas šildymo sales pasišildyti, kaip dažnai reikės tą daryti? Ir jeigu kainos augs stabiliai, žmonės negalės net maisto nusipirkti, o vietos, kuriose maistas dalinamas nemokai, jau dabar išplėstos. Ir jos negali priimti keliais tūkstančiais ar keliolika tūkstančių daugiau žmonių, kurie prašo nemokamo maisto.
Švedijoje „Alternatyva Švedijai“ renginyje aš paklausiau: kaip tai galėjo atsitikti, kad Vokietija – šalis, kuri pagimdė mąstytojus ir poetus, degraduoja į trečio pasaulio šalį? Ir žmonės iš kairiojo sparno apkaltino mane, kad aš Vokietija vadinu „trečio pasaulio šalimi“. Aš Vokietijos taip nevadinu, bet pasakau, kuo Vokietija virsta.
Ir iš tiesų Vokietija virsta trečiojo pasaulio šalimi, nes mūsų vyriausybė daugiau nebesirūpina savo pačių žmonėmis. Valdžiai rūpi tik jų pačių pinigai, kas yra trečiojo pasaulio šalyse. Žmonės mato, kokia korumpuota vyriausybė – kad jai rūpi tik pinigai. Ir jei žmonės badauja, tai irgi vyksta trečiojo pasaulio šalyse. Ir jeigu žmonės yra nužudomi dėl jų įsitikinimų, dėl to, kuo jie tiki, tai irgi būna trečiojo pasaulio šalyse.
Taigi, mes jau turime panašumų su trečiojo pasaulio šalimi.

Bus daugiau

- Reklama -