- Reklama -
KK nuotr.

Atkreipiame eismo dalyvių dėmesį į tai, kad 2014 m. liepos 1 d. įsigalioja 2013 m. birželio 13 d. įstatymu Nr. XII-360 priimti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) pakeitimai.

► SEAKĮ 2 straipsnyje nauja redakcija išdėstytos pagrindinės sąvokos. Kartu įvesta nauja sąvoka „motorinis dviratis“ (tai transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val.).

► Šio straipsnio 38 dalyje įtvirtinta neblaivumo sąvoka, kurioje nustatomi ir nauji subjektai: taksi automobilių ir motociklų vairuotojai, kurie neblaiviais bus laikomi nuo 0,2 promilės.

► Šio straipsnio 55 dalyje apibrėžta ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais sąvoka (tai geltonos, oranžinės ar raudonos spalvos liemenė arba kitas viršutinės kūno dalies (nuo kaklo iki juosmens) drabužis su iš visų pusių kitiems eismo dalyviams matomais šviesą atspindinčiais elementais).

► Atsižvelgiant į SEAKĮ 13 straipsnio 10 dalies pakeitimą, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš motorinės transporto priemonės, privalės vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais – t. y. privaloma liemenė, o ne atšvaitas.

Šiame straipsnyje taip pat nustatyta motorinių transporto priemonių vairuotojams pareiga tikrintis sveikatą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu.

► Keičiasi SEAKĮ 17 straipsnio tam tikros nuostatos (Reikalavimai dviračių vairuotojams), kuriose nustatyta, kad:

Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmus. Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

T. y. važiuojant važiuojamąja kelio dalimi dieną privaloma dėvėti liemenę arba turi būti įjungti dviračio žibintai.

► Vadovaujantis SEAKĮ 22 straipsnio 4 dalimi, dešimčiai metų išduodamame vairuotojo pažymėjime, teisė vairuoti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E kategorijos transporto priemones galios ne ilgiau kaip penkis metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos, t. y. vairuotojo pažymėjime prie šių kategorijų bus įrašomas ne ilgesnis kaip penkių metų atitinkamos kategorijos galiojimo laikas.

► SEAKĮ 22 straipsnio 9 dalyje nustatytas draudimas asmenims, kurie vairavo transporto priemonę neturėdami teisės vairuoti transporto priemones, tokią teisę įgyti anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos.

► SEAKĮ 23 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatoma, kad A ir B kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius (pagal iki 2014 m. liepos 1 d. galiojusį reglamentavimą, galinguosius keturračius vairuoti pakako „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimo).

► SEAKĮ 24 straipsnis papildytas 7 ir 8 dalimis, kuriose nustatyta, kad asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų arba teisė vairuoti buvo atimta tris kartus, tokia teisė grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų.

► Pagal SEAKĮ 25 straipsnio 6 dalies nuostatas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros galiojimas bus panaikinamas, kai motorinė transporto priemonė ar jos priekaba sugadinama eismo ar kitokio įvykio metu, ir ji neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) kai suveikė oro pagalvių sistema).

► SEAKĮ 25 straipsnis papildytas 7 dalimi:

Motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, nustatyta tvarka panaikinamas privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas (t. y. pareigūnai, kuriems suteikta teisė tikrinti transporto priemonių techninę būklę, galės panaikinti techninės apžiūros galiojimą).

► SEAKĮ 27 straipsnis „Motorinių transporto priemonių registracija, registracijos sustabdymas ir panaikinimas“ išdėstytas nauja redakcija.

Šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta, kad vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka nustačius, kad neatlikta motorinės transporto priemonės arba jos priekabos privalomoji techninė apžiūra arba ji neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, arba nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, sustabdomas leidimas tokiai motorinei transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme. Per 90 dienų nepašalinus priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme, nustatyta tvarka panaikinamas leidimas šiai motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme ir ji išregistruojama, o valstybinio registracijos numerio ženklai pripažįstami negaliojančiais ir privalo būti nedelsiant grąžinti juos išdavusiai institucijai.

27 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad draudimo įmonei nustačius, jog eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga, tokios transporto priemonės registracija vidaus reikalų ministro arba jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka panaikinama ir ši transporto priemonė netenka teisės sugrįžti į Lietuvos Respublikos viešąjį eismą.

27 straipsnio 9 dalis:

Galingieji keturračiai yra registruojami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Šioms transporto priemonėms leidžiama dalyvauti tik Lietuvos Respublikos viešajame eisme.

► SEAKĮ 29 straipsnio 2 dalis:

Nuo 2014 m. liepos 1 d. privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra turi būti atlikta iki transporto priemonės įregistravimo.

► SEAKĮ 29 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, savininkai arba valdytojai, nustatyta tvarka gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti.

► SEAKĮ 33 straipsnio 2 dalis:

Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į kitą vietą iš vietų, kuriose leidžiama transporto priemonėms stovėti, jei trukdo šitas vietas valyti ir tvarkyti savivaldybės vykdomosios institucijos prašymu. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas ar valdytojas neatlygina išlaidų, susijusių su transporto priemonės priverstiniu nuvežimu.

Policijos inf.

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!