- Reklama -

Frontininkų mitingas prie Generalinės prokuratūros (KK nuotr.)

Šis tekstas tėra rašinio „Delsimas prilygsta kapituliavimui“ minties tąsa, nubloškusi mane į 2009-jų metų rudens įvykius…

2009-jų lapkričio 19-oji. Vyksta tuometinės Socialistų partijos (LSP) Tarybos posėdis. Tarybos narys drg. J.Kozlovskis išdėstė principingą bei visiškai pagrįstą nuostatą, esą kairioji marksistinė partija negali atstovauti vidutinio verslo (t.y. kapitalo atmainos) „interesams“. Tai buvo aprašyta „Lefto“ svetainėje.

Tuomet V.Stančikas (verslininkas bei LSP Tarybos narys, vienas iš dabartinių SLF vadovų, SLF Kauno skyriaus pirmininkas) išrėžė: „Esi keturių klasių vaikas, su šluota dirbi ir neaiškink, ko neišmanai!“

Tuometinė LSP Taryba atmetė drg. J.Kozlovskio argumentus. Negana to, ir kiti į LSP įsifiltravę kapitalistai ėmė ginti „verslo interesus“ kur kas aršiau, negu Kubilas gina savo sukurtą krizę bei darbo žmonių smaugimo politiką. Anot jų, KAPITALAS KURIA DARBO VIETAS. T.y. jo būta pažangaus, ir neremti jo būtų „neišmanymas“.

Kodėl prisiminiau šiuos pusantrų metų „senumo“ įvykius? Ne tik dėl to, kad V.Stančikas bei kiti kapitalistai ir toliau patogiai jaučiasi SLF partijos aktyve. Tiesiog noriu pabrėžti – JOKIO SENATIES TERMINO NEBUS! Nors su jais, kaip ir tą 2009-jų rudenį, niekas nenori kovoti bei duoti atkirčio. Na, beveik niekas. Matyt, buržuazinės santvarkos tvaikas įpūtė daugeliui, regis, kovingų draugų, nuolankumo bei susitaikėliško lūkuriavimo.

Juk ir tais 2009-aisiais ne visa LSP Taryba buvo užvaldyta “darbo vietų kūrėjų”. Tai kodėl pastarieji tuomet nesulaukė deramo atkirčio? Ketiname tapti kovos prieš kapitalo įsigalėjimą avangardu, o nuo “savęs” pradėti vis delsiame! Kodėl išties kairieji tuometinės LSP Tarybos nariai ne tik neatrėmė Kapitalo įtakos agentų diversijos, bet ir nenuvainikavo ciniško melo? Juk KAPITALAS NEKURIA DARBO VIETŲ! Jis jas naikina ! Taip yra kuriamas NEDARBAS, kuris ir lemia daugumos darbo žmonių beteisiškumą. Būtent taip kapitalizmas tampa vergovės “civilizuotąja” apraiška, kurianti ne darbo vietas, o proletarą kaustančias grandines!

Ir tą 2009-jų lapkritį niekas to nebuvo pasakęs! Tai kas gi me sesame? Kapitalistai bei dvarponiai niekur nesislepia, jie čia – tarp mūsų! Nūdienos kautynės nepripažįsta UŽNUGARIO RIMTIES! Nes nesama užnugario! Ir jie čia, tarp mūsų, o gal ( tai būtų tragiškiausia) ir mumyse!

“Jiems” jau negana buržuazinių partijų, jie siekia užvaldyti ir Kairįjį judėjimą! Jie tarsi iš anksto žino – atkirčio nesulauks. Indulgencijos už veiklos imitavimą – įteiktos! Priešrinkiminė konkurencija, statuto spragos, politinių partijų įstatymas – viskas jiems ir vardan jų!

Šių prielipų Kairiosios partijos viduje veikla stabdo bei stabdys socialistinių idėjų sklaidą darbo žmonių masėse. Rinkiminės kampanijos vykdymas vien buržuazinėms partijoms tinkančiomis priemonėmis sąlygoja šios kampanijos nesėkmę. Prielipos ims “ieškoti kaltų” ir dar labiau išplės savo įtaką. Toks jų planas bei užprogramuotoji priedermė…

Tačiau kartais susimąstau – o kas dar skatina kapitalistus plėsti įtaką Kairiosios partijos viduje? Gal, sakau, ir jie NUJAUČIA ( žodis TIKI čia skambėtų šventvagiškai), kad SOCIALIZMAS BUS ATKURTAS ! Kad jis nėra sugriautas, o yra gyvas, – tik sunkiai, tačiau ne beviltiškai sužeistas ! Gal todėl jie siekia dar vienos, kur kas globalesnės indulgencijos ! Iš ateities. Kurios bijo, bet nujaučia.

Juk dar bene prieš 20 metų tapę išverstakailiais, jie išmoko “laiku ir vietoje” tarti koduotą sakinį – “mes jau tada kovojome už laisvę”. Tik pastarąjį žodį jie vartoja, priklausomai nuo vėjo krypties.

Tai gal jie ir dabar “apsidraudžia”, vaidindami kairiuosius ponus? Nutuokdami apie tai, kad niekas nedrįs prabilti, jog KAIRYSIS KAPITALISTAS YRA KUR KAS DIDESNIS NONSENSAS, NEGU NUOGAS KARALIUS!

Bet šios indulgencijos jie nesulauks. Ir ne tik užnugaris, bet ir senaties terminas kautynių lauke nėra numatytas!

Dvarponiai bei kapitalistai bus nuginkluoti!

Sergejus Sokolovas

- Reklama -

KOMENTUOTI

Įrašykite savo komentarą!
Čia įveskite savo vardą
Captcha verification failed!
CAPTCHA vartotojo vertinimas nepavyko. Prašome susisiekti su mumis!